Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.06.98 р. N 7141/10/20-0017

Про Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

На виконання пункту 9 статті 11 Закону України від 05.02.98 р. N 83/98-ВР "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та пункту 7 розділу III Порядку надання органами державної податкової служби відстрочок і розстрочок сплати податків, інших платежів надсилаємо для використання у практичній роботі Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок).

Отримані рекомендації довести до відома низових податкових органів та встановити контроль за їх дотриманням при наданні відстрочок та розстрочок по платежах до бюджету.

Одночасно повідомляємо, що при зверненні до ДПА України про надання відстрочки (розстрочки) до листа-заяви платника слід додати аналіз фінансового стану за попередній звітний період, баланс підприємства-боржника (ф. 1) та звіт про фінансові результати (ф. 2), схеми розрахунків підприємства з постачальниками сировини та споживачами готової продукції, аналіз попередньо проведених документальних перевірок та причин порушення платіжної дисципліни, а також висновок податкового органу про доцільність надання даному платнику відстрочки (розстрочки).

Звернення для отримання розстрочки (відстрочки), яке не відповідає зазначеним вимогам, Державною податковою адміністрацією України не розглядатиметься.

 

 

Перший заступник Голови

Ф. О. Ярошенко


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

Для отримання відстрочки (розстрочки) підприємство-боржник повинне до письмової заяви додати аналіз фінансового стану за найближчий попередній звітний період.

Аналіз слід проводити за такою схемою:

1. Характеристика підприємства-боржника: організаційно-правова форма; динаміка виконання підприємством обсягів виробництва продукції та обсягів реалізації; аналіз структури доходів (таблиці 1, 2, 3).

2. Кредитоспроможність (надійність) - на базі бухгалтерської звітності розраховуються коефіцієнти платоспроможності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт оборотності оборотних коштів, коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, строк обороту дебіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, строк обороту кредиторської заборгованості, коефіцієнт відновлення платоспроможності, коефіцієнт втрати платоспроможності) (таблиця 4).

3. Оцінка структури власного капіталу - величина і частка в загальній сумі джерел коштів. Відношення податкової заборгованості до власного капіталу.

Інформація про основні засоби - будівлі і споруди; транспортні засоби, меблі, прилади; приватний житловий фонд; інші основні засоби; доступність капіталу для погашення заборгованості, можливість реалізації поточних активів (таблиці 5, 6, 7).

4. Забезпечення кредиту - наявність оборотних коштів, бізнес-план (гарантії погашення кредиту), прогнозування фінансової стабільності підприємства (таблиці 8, 9, 10, 11).

Вихідні таблиці аналізу фінансового стану підприємства-боржника

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА-БОРЖНИКА

Таблиця 1

****************************************************************************
* N  *       Показник       *Відповідний *Звітний *     Зростання (+),     *
*п/п *                      *   період   * період *      зниження (-)      *
*    *                      *  минулого  *        **************************
*    *                      *    року    *        *   відс.,  * тис. грн., *
*    *                      *            *        *гр. 3/гр. 2*гр. 3-гр. 2 *
****************************************************************************
* 1  *          2           *     3      *   4    *     5     *     6      *
****************************************************************************
* 1  *Обсяг виробництва     *            *        *           *            *
*    *продукції, тис. грн.  *            *        *           *            *
****************************************************************************
* 2  *Обсяг реалізації      *            *        *           *            *
*    *продукції (без ПДВ і  *            *        *           *            *
*    *акцизного збору),     *            *        *           *            *
*    *тис. грн.             *            *        *           *            *
****************************************************************************
*    *в тому числі по       *            *        *           *            *
*    *бартерних операціях   *            *        *           *            *
****************************************************************************
* 3  *Питома вага бартерних *            *        *           *            *
*    *операцій в обсязі     *            *        *           *            *
*    *реалізації            *            *        *           *            *
****************************************************************************
 
		
	
  Перехід на сторінку:
[1] 2 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.