Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

6.3. Група III. Показники оцінки ліквідності активів інвестованого об'єкта

Аналіз ліквідності активів підприємства допомагає визначити можливість покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення зобов'язань.

Активи підприємства залежно від швидкості перетворення їх у грошові кошти поділяються на 4 групи:

1. Найбільш ліквідні активи - А(1).
2. Активи, що швидко реалізуються - А(2).
3. Активи, що повільно реалізуються - А(3).
4. Активи, що важко реалізуються - А(4).

Зобов'язання підприємства (пасиви балансу) залежно від терміну їх сплати поділяються на 4 групи:

1. Найбільш термінові зобов'язання - П(1).
2. Короткострокові пасиви - П(2).
3. Довгострокові та середньострокові пасиви - П(3).
4. Постійні пасиви - П(4).

Активи балансу ліквідні, якщо:

А(1) >= П(1);
А(2) >= П(2);
А(3) >= П(3); 
А(4) <= П(4); 

Для аналізу ліквідності активів розраховують такі показники:

Поточний або загальний коефіцієнт покриття (Ф31)

 

 
         А(п)           ф.1,ряд.150-ряд.120+ряд.320
   Ф31 = ----, (18)    -----------------------------,
         П(2)                 ф.1,ряд.750
 
     де: А(п) - поточні активи.
 

Коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних засобів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань.

Критичне значення коефіцієнту покриття дорівнює 1, значення коефіцієнту покриття у межах 1 - 1,5 свідчить про те, що підприємство своєчасно ліквідує борги.

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості (Ф32)

 

 
          К(р)           ф.1, сума ряд.630 : 720
    Ф32 = ----, (19)   ----------------------------,
          Д(р)           ф.1, сума ряд.170 : 240
 
 
     де: К(р) - кредиторська заборгованість,
         Д(р) - дебіторська заборгованість.
 

Якщо кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість, необхідно з'ясувати причини такого стану (що може бути пов'язане з труднощами при реалізації продукції тощо).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ф33)

 

 
          К(i)+Г(к)        ф.1,ряд.270+ряд.280+ряд.290+ряд.260
    Ф33 = ---------, (20)  -----------------------------------,
            П(2)                    ф.1,ряд.750
 
     де: К(i) - кошти на розрахунковому або інших рахунках;
         Г(к) - гроші в касі.
 

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності повинно бути у межах від 0,2 до 0,35.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дає змогу визначити, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити.

Норма грошових резервів (Ф34) (за наявності у підприємства цінних паперів)

 

 
    К(i)+Г(к)+Ц(п)     ф.1,ряд.270+ряд.280+ряд.290+ряд.260+ряд.250
Ф34=-------------,(21) -------------------------------------------,
         П(2)                      ф.1, ряд.750
 
     де: Ц(п) - цінні папери, що легко реалізуються.
 
 
     Коефіцієнт покриття періодичних виплат (Ф35)
 
     А(п)-З(м)      ф.1,ряд,150-ряд.120+ряд.320-(ряд.150-ряд.120)
Ф35= ---------,(22) ------------------------------------------,
       В(г)                           В(г)
 
     де: З(м) - товарно-матеріальні запаси,
         В(г) -   середні  щоденні  виплати  грошових  коштів  за
операціями підприємства  (визначається  за  даними бухгалтерської
звітності).
 

Коефіцієнт покриття періодичних виплат показує, скільки ліквідних активів має підприємство для фінансування поточних операцій, навіть якщо не буде надходження грошових коштів.

6.4. Група IV. Показники оцінки прибутковості інвестованого об'єкта

Прибутковість підприємства характеризується цілим комплексом показників:

Коефіцієнт прибутковості інвестицій (Ф41)

 

 
         П(п)           ф.2, ряд.100
  Ф41 = ----, (23)    ---------------,
         П(з)           ф.1, ряд.530
 
     де: П(п) - прибуток до сплати податків.
 

Коефіцієнт прибутковості інвестицій характеризує ефективність використання інвестиційних коштів та показує прибуток, отриманий на одиницю інвестиційних витрат.

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу (Ф42)

 

 
       П(у)                  ф.2,ряд.100-ряд.200
Ф42 = -----, (24)  ----------------------------------------,
       В(к)          ф.1,(ряд.495гр.3+ряд.495гр.4) х 0,5
 
     де: П(у) - прибуток після сплати податків.
 

Коефіцієнт прибутковості власного капіталу характеризує ефективність вкладених інвестицій у власний капітал.

Операційна рентабельність продажу (Ф43)

 

 
       П(у)                  ф.2,ряд.100-ряд.200
Ф43 = -----, (25)       ------------------------------,
       В(р)              ф.2,ряд.010-ряд.015-ряд.020
 
 
     де: В(р) - виручка від реалізації.
 

Операційна рентабельність продажу характеризує суму чистого прибутку на одиницю реалізованої продукції і показує, що підприємство має змогу отримати не лише виручку від продажу, а й прибуток.

Коефіцієнт експлуатаційних витрат (Ф44)

 

 
       1        В(р)        ф.2,ряд.010-ряд.015-ряд.020
Ф44 = --- = 1 х ----, (26) ----------------------------
      Р(о)      П(у)           ф.2,ряд.100-ряд.200
 

Коефіцієнт експлуатаційних витрат характеризує ефективність інвестицій у реалізацію продукції.

Коефіцієнт прибутковості активів (Ф45)

 

 
      П(у)              ф.2,ряд.100-ряд.200
Ф45 = ----, (27) -----------------------------------,
      А(с)       ф.1,(ряд.330гр.4+ряд.330гр.3) х 0,5
 
     де: А(с) - середньорічна сума активів.
 

Коефіцієнт прибутковості активів показує суму чистого прибутку на одиницю вартості активів.

6.5. Група V. Показники оцінки ділової активності інвестованого об'єкта

Ділова активність - це виробничі досягнення підприємства, основними критеріями яких є показники, які характеризують обсяг виробництва, зокрема:

Продуктивність праці (Ф51)

 

 
      В(р)            ф.2,ряд.010-ряд.015-ряд.020
Ф51 = ---- , (28)    ------------------------------,
      Ю(п)                 ф.3,ряд.360
 
 
     де: Ю(п) - середня чисельність працівників за списком.
 

Фондовіддача (Ф52)

 

 
      В(р)           ф.2,ряд.010-ряд.015-ряд.020
Ф52 = ----, (29) -----------------------------------,
      Б(ф)       ф.1,(ряд.012гр.3+ряд.012гр.4) х 0,5
 

Фондовіддача характеризує ефективність використання основних фондів.

Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах) (Ф53)

 

 
      В(р)           ф.2,ряд.010-ряд.015-ряд.020
Ф53 = ----, (30) -----------------------------------,
      Д(р)             ф.1, сума ряд.170 : 240
 

Оборотність коштів у розрахунках (в оборотах) показує середню кількість оборотів коштів за відповідний період.

Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (у днях) (Ф54)

 

 
                            360(90)
                    Ф54 =  ---------, (31)
                             Ф53
 

Коефіцієнт оборотності коштів у розрахунках (у днях) показує, за скільки днів грошові кошти зроблять повний оборот.

Оборотність виробничих запасів (в оборотах) (Ф55)

 

 
       В(в)                 ф.2, ряд.040
Ф55 = -----, (32)  ------------------------------------,
       З(с)        ф.1, (ряд.150гр.3+ряд.150гр.4) х 0,5
 
 
     де: В(в) - витрати на виробництво продукції,
         З(с) - середні виробничі запаси.
 

Оборотність виробничих запасів (в оборотах) вказує на кількість оборотів виробничих запасів за відповідний період.

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (у днях) (Ф56)

 

 
                           360(90)
                   Ф56 = -----------, (33)
                            Ф55
 

Коефіцієнт оборотності виробничих запасів (у днях) вказує на кількість днів, які були потрібні підприємству для поповнення його виробничих запасів.

Оборотність власного капіталу (Ф57)

 

 
       В(р)            ф.2, ряд.010-ряд.015-ряд.020
Ф57 = -----, (34)  ------------------------------------,
       В(к)        ф.1, (ряд.495гр.3+ряд.495гр.4) х 0,5
 

Оборотність власного капіталу вказує на кількість оборотів власного капіталу за відповідний період.

Оборотність основного капіталу (Ф58)

 

 
       В(р)            ф.2, ряд.010-ряд.015-ряд.020
Ф58 = -----, (35)  ------------------------------------,
       Б(в)                   ф.1, ряд.330
 
 
     де: Б(в) - валюта балансу.
 

Оборотність основного капіталу вказує на кількість оборотів основного капіталу за відповідний період.

Низький рівень управління зазначеними ресурсами на підприємстві попереджує інвестора та кредитора про недоцільність партнерства з таким підприємством.

6.6. Група VI. Показники оцінки ринкової активності інвестованого об'єкта

Дивіденд (Ф61)

 

 
                              Д(с)
                      Ф61 = -------,  (36),
                              А(к)
 
 
     де: Д(с) - загальна сума дивідендів, що сплачується,
         А(к) - кількість проданих акцій.
 

Дивіденд показує суму прибутку, який сплачується на 1 акцію.

Коефіцієнт цінності акції (Ф62)

 

 
                             Ц(а)
                      Ф62 = ------,  (37),
                             Ф61
 
     де: Ц(а) - ринкова ціна 1 акції.
 

Зростання прибутків підприємства та його потенціалу приводить відповідно до підвищення коефіцієнту цінності акції.

Рентабельність акції (Ф63)

 

 
                              1
                      Ф63 = -----,  (38)
                             Ф62
 

Рентабельність акції використовується для оцінки привабливості об'єкта інвестицій.

Для визначення усіх вищезазначених коефіцієнтів розділу 6.6. використовуються дані бухгалтерської звітності підприємства та ринку цінних паперів.

Усі наведені в групах показники є достатніми для визначення загального інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (3)

 • Librarian

  20.05.2009, 22:17

  Ці Методрекомендації видані Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, то ймовірніше за все було б пошукати її там. Але агенство вже ліквідовано.

  ПОСТАНОВА КМУ від 11 травня 2006 р. N 617 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

  ПЕРЕЛІК
  актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:
  ...
  "28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 990 "Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 459)."
  ...

  Тобто, Методика збереглася, а агенство, яке її видало, вже ліквідоване.
  Тому, шукати програму INTEGRAL, на мою думку, марна справа.

 • vanilla

  20.05.2009, 19:59

  скажіть де взяти програму інтеграл

 • demo3010

  23.03.2009, 17:27

  скажіть будь-ласка де взяти програму "інтеграл" - дуже буду вдячний !!!!!!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.