Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Методичні рекомендації з організації та ведення...

Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на...

Який порядок коригування податкового кредиту покупця в...

Діє до 01.01.2011 Чи має право скористатися податковим...

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (кодифікований станом на 07.09.2017 р.)

Податковий кодекс України (архів)

Закон України "Про захист прав споживачів"

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку...

Діє до 01.01.2011 ІІ Чи має право покупець – платник ПДВ...

На яку дату виникають податкові зобов’язання у комітента...

Методичні рекомендації щодо застосування регістрів...

Інструкція про застосування Плану рахунків... №291

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану...

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів...

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у...

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) на...

Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Реклама

. Головна » Аудит » МСА

Міжнародні стандарти аудиту (МСА) 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року)

01.02.2016

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року)

 

Читати далі »

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року)

28.02.2012

Аудиторська палата України виклала у вільний доступ електронний текст Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2010 року)

 

Читати далі »

Сборник Международных Стандартов Аудита, Выражения Уверенности и Этики (МСА)

19.05.2010

Сборник Международных Стандартов Аудита, Выражения Уверенности и Этики (МСА)   (редакции 2006 г. и 2008 г., pdf, на русском языке)

Международные Стандарты Аудита, Выражения Уверенности и Этики разрабатываются на английском языке Правлением по Международным Стандартам Аудита и Выражения Уверенности Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ).

При подготовке русского издания были использованы материалы предыдущих официальных изданий Международных Стандартов Аудита и Кодекса Этики Профессиональных Бухгалтеров МФБ на русском языке.

Издание представляет собой справочное пособие для аудиторов, бухгалтеров, руководителей и других специалистов предприятий всех форм собственности, а также для студентов и преподавателей высших учебных заведений.

Читати далі »

Международные стандарты аудита Б.Т.Жарыгласова, А.Е.Суглобов

07.04.2011

Международные стандарты аудита - характеристика международных стандартов аудита (МСА). Подробно рассматриваются содержание и правила применения МСА. Приводятся многочисленные практические примеры использования МСА.

Авторы: Б.Т.Жарыгласова, А.Е.Суглобов     Издательство: КНОРУС, 2007.

Читати далі »

Международные стандарты аудита. Учебное пособие.

11.05.2010

В учебном пособии раскрыты основы внутреннего аудита и международные стандарты аудита. Приведены программы независимых аудиторских процедур.

 

Читати далі »

Міжнародні стандарти аудиту (МСА)

18.11.2009

Найбільш вживані МСА, які повинен мати напоготові кожен аудитор:

МСА 230 «Документація», МСА 500 «Аудиторські докази», МСА 500 «Аудиторські докази» (переглянутий), МСА 520 «Аналітичні процедури», МСА 700 « Аудиторський висновок про фінансову звітність», МСА 710 «Порівняльні дані»,  МСА 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти», МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення»

 

Читати далі »

Окремі МСА у форматі Word

05.02.2009

Окремі МСА  у форматі Word:

МСА 500, 700, 701, 800     МСКЯ 1      МСЗО 2400

 

Читати далі »

МСА 700

02.04.2009

Міжнародний стандарт аудиту 700

Аудиторський висновок про фінансову звітність

(чинний для аудиту фінансових звітів за періоди, що закінчуються на дату або пізніше 30 вересня 2002 р.)

 

Читати далі »

MCA 800

08.04.2009

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 800

"Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення"

 

Читати далі »