Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів »

Методичні рекомендації щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків

Надрукувати документ
29.12.2008

4. Види податків і зборів (обов'язкових платежів), платники яких не зараховуються до категорії платників окремих податків за місцезнаходженням підрозділів та об'єктів

4.1. Податок на прибуток

Відповідно до пункту 2.1 статті 2 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) платниками податку на прибуток є:

з числа резидентів - суб'єкти господарювання, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території України, так і за її межами;

з числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України або законом;

філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), зазначені у підпункті 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади;

постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників.

Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення про сплату консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

Філії є платником податку на прибуток за своїм місцезнаходженням незалежно від того, чи сплачує така філія податок на прибуток самостійно, чи сплачується цей податок консолідовано. Однак при консолідованій сплаті відповідальність за сплату податку, у тому числі і сплату штрафних санкцій за невиконання, несвоєчасне виконання або виконання не в повному обсязі зобов'язань по сплаті податку, покладається на головне підприємство.

При консолідованій сплаті податку на прибуток нарахування цього податку здійснюється у Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (далі - Розрахунок), форму якого затверджено наказом ДПА України від 10.02.2003 N 68, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2003 за N 182/7503. У графі 4 "Ідентифікаційний код за ЄДПРОУ" вказується код ЄДПРОУ філії, яка подає Розрахунок.

Для здійснення сплати податку на прибуток за філію головне підприємство у відповідному платіжному документі про сплату податку на прибуток у полі "Призначення платежу" повинно вказати ідентифікаційний код ЄДПРОУ філії, за яку сплачується податок (Пам'ятка про порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затверджена наказом ДПА України від 01.07.2002 N 301, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за N 735/7023).

Враховуючи викладене, платник податку на прибуток має перебувати на обліку лише в органі ДПС за своїм місцезнаходженням.

4.2. Податок на додану вартість

Пунктом 1.3 статті 1 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон про ПДВ) визначено, що платником ПДВ є особа, яка згідно з цим Законом зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, яка імпортує товари на митну територію України. Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Закону про ПДВ такою особою є будь-яка з наведених нижче осіб незалежно від того, чи є така особа резидентом, чи ні, а саме:

суб'єкт підприємницької діяльності, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;

фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до підприємницької згідно з законодавством, або імпортує товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;

платник податків, який уповноважений вести облік результатів спільної (сумісної) діяльності.

Відповідно до пункту 3 статті 95 Цивільного кодексу України філія не є ні юридичною особою, ні суб'єктом підприємницької діяльності, а отже, не є платником ПДВ.

Згідно з пунктом 2 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 165, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.97 за N 233/2037, якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють поставку товарів (послуг) та провадять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі філії, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово повідомити орган ДПС за місцем реєстрації як платника ПДВ. Відповідальність за недотримання вимог даного Порядку філіями та структурними підрозділами несе платник ПДВ.

Враховуючи викладене, платник ПДВ має перебувати на обліку лише в органі ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

4.3. Єдиний податок

Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції від 28 червня 1999 року N 746/99) встановлено, що спрощена система оподаткування, обліку та звітності запроваджується для таких суб'єктів малого підприємництва: фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень; юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Суб'єкти малого підприємництва мають право обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про сплату єдиного податку в органі ДПС за місцем державної реєстрації.

Враховуючи викладене, платник єдиного податку має перебувати на обліку лише в органі ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання).

4.4. Акцизний збір

Статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" визначено, що платниками акцизного збору є суб'єкти підприємницької діяльності, а також їх філії, відділення (інші відокремлені підрозділи) - виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини по товарах (продукції), на які встановлено ставки акцизного збору у твердих сумах, а також замовники, за дорученням яких виготовляється продукція на давальницьких умовах по товарах, на які встановлено ставки акцизного збору у відсотках до обороту, які сплачують акцизний збір виробнику; нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняних до них згідно із законодавством; будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, інші юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які імпортують на митну територію України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій; фізичні особи - резиденти або нерезиденти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу, а також фізичні особи, які одержують такі підакцизні речі (предмети), переслані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що перевищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізичних осіб, визначені митним законодавством; юридичні або фізичні особи, які купують (одержують в інші форми володіння, користування або розпорядження) підакцизні товари у податкових агентів.

Відповідно до пункту 4.1 розділу 4 Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого наказом ДПА України від 19.03.2001 N 111, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.04.2001 за N 295/5486, платники акцизного збору самостійно обчислюють суму податкового зобов'язання, яку зазначають у розрахунку акцизного збору. Розрахунок акцизного збору подається платником акцизного збору не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, до органів ДПС за місцем їх реєстрації.

Враховуючи викладене, платник акцизного збору має перебувати на обліку лише в органі ДПС за своїм місцезнаходженням.

4.5. Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Відповідно до пункту 2.1 Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, ДПА України від 19.07.99 N 162/379, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за N 544/3837 (далі - Інструкція N 162/379), платниками цього збору є суб'єкти господарювання, незалежно від форм власності, включаючи їх об'єднання, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої територіальної громади; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації; постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи в Україні; громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.

Платники збору згідно з пунктами 7.1 і 7.3 Інструкції N 162/379 подають податкові розрахунки зі збору та сплачують збір за місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС).

Відповідно до пунктів 2.2, 7.2 та 7.4 Інструкції N 162/379, якщо до складу підприємств (установ, організацій) - платників збору входять філії, відділення та інші відокремлені підрозділи (далі - філії), які не мають банківських рахунків, не ведуть окремого бухгалтерського обліку своєї діяльності, не складають окремого балансу, то такі підприємства (установи, організації) подають податкові розрахунки збору за здійснені такими філіями викиди, скиди і розміщені відходи та сплачують збір за здійснені цими філіями викиди, скиди і розміщені відходи за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС).

Якщо філія має свій банківський рахунок, веде окремий бухгалтерський облік своєї діяльності та складає окремий баланс, то така філія самостійно подає розрахунки збору та сплачує збір за місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС.

Враховуючи викладене, платник збору за забруднення навколишнього природного середовища (підприємство або філія, якщо така філія має банківський рахунок, веде окремий бухгалтерський облік своєї діяльності та складає окремий баланс) має перебувати на обліку лише в органі ДПС за своїм місцезнаходженням.

4.6. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Пунктом 3 Порядку обчислення і внесення до державного бюджету рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 N 424 (далі - Порядок N 424), визначено, що платниками рентної плати за транспортування трубопровідним транспортом є:

ВАТ "Укртранснафта" - за надання послуг з транспортування нафти;

державне підприємство "Укрхімтрансаміак" - за надання послуг з транзитного транспортування аміаку територією України;

НАК "Нафтогаз України" - за надання послуг, зокрема транспортних та/або транспортно-експедиторських, під час транзитного транспортування природного газу територією України;

суб'єкти господарювання, які експлуатують об'єкти магістральних нафтопродуктоводів, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами, транспортування природного та нафтового газу трубопроводами і його розподілу та надають транспортні послуги з транспортування нафтопродуктів.

Відповідно до пункту 5 Порядку N 424 розрахунок суми податкових зобов'язань з рентної плати за звітний (податковий) період подається платником органу ДПС за місцем його податкової реєстрації.

Враховуючи викладене, платник рентної плати за транспортування трубопровідним транспортом має перебувати на обліку лише в органі ДПС за своїм місцезнаходженням.

5. Прикінцеві положення

5.1. За необхідності Державною податковою адміністрацією України може бути надане додаткове роз'яснення чи рекомендації з питань застосування цих Методичних рекомендацій. Головними виконавцями таких документів визначаються структурні підрозділи, до компетенції яких входить забезпечення адміністрування відповідних податків, зборів (обов'язкових платежів).

5.2. У разі внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів, на які посилаються ці Методичні рекомендації, останні застосовуються у частині, що не суперечать законодавчим та нормативно-правовим актам.

5.3. Якщо на території іншої територіальної громади, ніж місцезнаходження платника податків, у платника податків виникають обов'язки по сплаті кількох податків, внесення відомостей до Єдиного банку даних або Реєстру фізичних осіб про зарахування до категорії платників окремих видів податків здійснюється підрозділом реєстрації та обліку платників податків у разі надходження від підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб або інших галузевих підрозділів першої облікової справи такого платника податків. При цьому у Єдиному банку даних або Реєстрі фізичних осіб в полі "дата взяття на облік" зазначається дата зарахування платника податків до категорії платників окремих податків.

5.4. Якщо у платника податків виникають обов'язки щодо сплати податків на території іншої територіальної громади, ніж його місцезнаходження, але строк їх сплати та подання податкового розрахунку ще не настали, платник податків може завчасно повідомити орган ДПС про зарахування його до категорії платників окремих податків, подавши заяву за формою N 1-ОПП (5-ОПП) з позначкою "зарахування до категорії платників окремих податків". У такому випадку внесення відомостей до Єдиного банку даних або Реєстру фізичних осіб про зарахування до категорії платників окремих видів податків здійснюється підрозділом реєстрації та обліку платників податків після надходження від підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб або інших галузевих підрозділів облікової справи такого платника податків з поданою заявою за формою N 1-ОПП (5-ОПП).

5.5. Якщо за результатами перевірки органи ДПС виявили платника податків, у якого є обов'язки по сплаті податків на території іншої територіальної громади, ніж його місцезнаходження, але він на території даної громади не перебуває на обліку, внесення відомостей до Єдиного банку даних або Реєстру фізичних осіб про зарахування до категорії платників окремих видів податків здійснюється підрозділом реєстрації та обліку платників податків після надходження від підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб або інших галузевих підрозділів службової записки про необхідність зарахування до категорії платників окремих видів податків на підставі відповідного акта документальної перевірки органу ДПС.

5.6. Структурний підрозділ, який визначає належність платника до категорії платників окремих податків, службовою запискою про сплату таким платником відповідних податків повідомляє згідно з підпунктом 3.7 наказу ДПА України від 28.02.2007 N 110 "Про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків" підрозділ обліку та звітності для відкриття карток особових рахунків.

5.7. Якщо платник податків є неприбутковою організацією або платником єдиного або фіксованого сільськогосподарського податку та виконує обов'язки щодо сплати всіх податків за відокремлений підрозділ, розташований на території іншої територіальної громади, ніж місцезнаходження платника податків, то в органі ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу має обліковуватись головне підприємство як платник окремих податків, а відокремлений підрозділ має перебувати на обліку зі станом 37 - "не є платником податків" та причиною зняття з обліку 22 - "обов'язки податкового агента виконує головне підприємство".

 

Начальник Управління реєстрації
та обліку платників податків 

 
Н. Г. Калєніченко 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Коментарі (2)

 • Таня Шевченко

  16.01.2009, 11:58

  На основі даного листа ДПА України знову ж таки виникає питання зі сплатою ПДВ. Як тепер бути, коли підприємець - платник єдиного податку перевищив обсяг реалізації в 300 тис. грн.?

 • Таня Шевченко

  16.01.2009, 11:56

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
  ЛИСТ

  від 12.01.2009 р. N 288/7/17-0417
  Державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі


  Про надання роз'яснення щодо практичного застосування постанови КМУ від 20.12.2008 N 1118

  Державна податкова адміністрація України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 N 1118 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 507" (далі - постанова N 1118) викладено у новій редакції пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. N 507 "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. N 727" (далі - постанова N 507).
  Відповідно до статті 6 Указу Президента України від 03.07.98 N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 N 746) та нової редакції пункту 4 постанови N 507 фізична особа - підприємець, яка має свідоцтво про сплату єдиного податку, не може бути зареєстрована платником податку на додану вартість. Реєстрація як платників податку на додану вартість фізичних осіб - підприємців, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перебувають на такій системі, підлягає анулюванню.
  Підстави для анулювання реєстрації у цьому випадку визначені у підпункті "в" пункту 9.8 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон).
  Зважаючи на викладене органи державної податкової служби повинні терміново забезпечити анулювання реєстрації платників податку на додану вартість фізичних осіб - підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
  Одночасно повідомляємо, що згідно з пунктом 9.8 статті 9 Закону платник податку, в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, має визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов'язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.
  У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов'язаним погасити суму податкових зобов'язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні.
  До внесення змін до нормативно-правових актів ДПА України не застосовуються норми підпункту "а" підпункту 12.1 та підпункту 12.3 пункту 12 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 N 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за 208/4429, із змінами (далі - Положення). При цьому анулювання реєстрації як платників податку на додану вартість фізичних осіб - підприємців, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перебувають на такій системі, або реєстрація платниками цього податку фізичних осіб - підприємців, які переходять зі спрощеної системи оподаткування на традиційну, здійснюються за правилами та у строки, що визначені Положенням для суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, що сплачують єдиний податок за ставкою 10 відсотків.
  Реєстрація фізичної особи - підприємця, яка переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, здійснюється із урахуванням пункту 13 Положення.
  Якщо органом державної податкової служби на підставі заяви фізичної особи - підприємця, яка зареєстрована платником податку на додану вартість, приймається рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, але цей звітний період ще не настав, то на свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість такої особи, корінці свідоцтва та всіх засвідчених копіях свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис про строк дії свідоцтва до останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку (підпункту 25.1 пункту 25 Положення).
  Робота органів державної податкової служби щодо реєстрації та анулювання реєстрації як платників податку на додану вартість фізичних осіб - підприємців має бути організована відповідно до пункту 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2007 N 110.

  Заступник Голови С. І. Лекарь

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.