Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Про затвердження електронного формату звітності для аудиторської фірми (аудитора)

Надрукувати документ
29.11.2010

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
04.11.2010 N 221/14 

 

 

 

 

Електронний формат звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги", затвердженої рішенням Аудиторської палати України
від 28 січня 2010 року N 210/12

I. Основні положення

Електронний формат звітності за формою N 1-аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги" (далі - електронний формат звіту) складається з одного файлу формату XML з найменуванням:

XXXXXXXX_YYYY.XML для юридичної особи;

XXXXXXXXXX_YYYY.XML для фізичної особи,

де XXXXXXXX(XX) - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або номер фізичної особи, YYYY - звітний рік.

Кодування значень елементів інформаційних повідомлень виконується згідно зі стандартом windows-1251. Для зазначення цього першим рядком інформаційного повідомлення має бути відповідна XML директива:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

При кодуванні значень інформаційних елементів мають використовуватись лише символи, які можуть бути коректно представлені у кодовій сторінці Windows-1251.

Інформація складається з наступних таблиць (блоків інформації):

"TL". Титульний аркуш

"R1". Основні показники діяльності

"R2". Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб'єктів господарювання

"R3". Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб'єктів господарювання

"R4". Статутний капітал аудиторської фірми

"R5". Кількість працівників

"R6". Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб'єктами аудиторської діяльності

"Pr1". Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)

"Pr2". Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511 - 513 та 521 - 523)

"Pr3". Примітка 3. Перелік та номери сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601 - 603)

"Pr4". Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606).

II. Опис структури та елементів файлу електронного формату звіту

Найменування поля
(назва елемента/структури) 

Ім'я поля
(назва тега/атрибута) 

Тип поля 

Розмір
(знаків) 

Титульний аркуш (структура таблиці "TL") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

MD5 

ALL_SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Код організаційно-правової форми господарювання суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторської фірми 

OPF_A 

Текстове 

Повне найменування аудиторської фірми 

NAME_A 

Текстове 

254 

Прізвище аудитора 

NAME_A_P 

Текстове 

50 

Ім'я аудитора 

NAME_A_I 

Текстове 

50 

По батькові аудитора 

NAME_A_B 

Текстове 

50 

Повне найменування аудиторської фірми 

NAME_A 

Текстове 

254 

Прізвище аудитора 

NAME_A_P 

Текстове 

50 

Ім'я аудитора 

NAME_A_I 

Текстове 

50 

По батькові аудитора 

NAME_A_B 

Текстове 

50 

Код за КОАТУУ місцезнаходження 

M_KOATUU 

Текстове 

10 

Місцезнаходження (юридична адреса) аудиторської фірми / Місце проживання (адреса реєстрації) аудитора.
Область (регіон) 

M_OBLAST 

Текстове 

50 

Місцезнаходження (юридична адреса) аудиторської фірми / Місце проживання (адреса реєстрації) аудитора.
Район 

M_RAYON 

Текстове 

100 

Місцезнаходження (юридична адреса) аудиторської фірми / Місце проживання (адреса реєстрації) аудитора.
Поштовий індекс 

M_INDEX 

Текстове 

Місцезнаходження (юридична адреса) аудиторської фірми / Місце проживання (адреса реєстрації) аудитора.
Населений пункт 

M_CITY 

Текстове 

50 

Місцезнаходження (юридична адреса) аудиторської фірми / Місце проживання (адреса реєстрації) аудитора.
Вулиця, будинок, офіс (квартира) 

M_STREET 

Текстове 

100 

Код за КОАТУУ адреси здійснення діяльності 

A_KOATUU 

Текстове 

10 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса).
Область (регіон) 

A_OBLAST 

Текстове 

50 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса).
Район 

A_RAYON 

Текстове 

100 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса).
Поштовий індекс 

A_INDEX 

Текстове 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса).
Населений пункт 

A_CITY 

Текстове 

50 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса).
Вулиця, будинок, офіс (квартира) 

A_STREET 

Текстове 

100 

Міжміський код за ММТЗ 

MMTZ 

Текстове 

10 

Номер телефону аудиторської фірми (аудитора) 

N_TEL 

Текстове 

50 

Електронна поштова адреса (E-mail) 

E_MAIL 

Текстове 

100 

Адреса веб-сайту в мережі Інтернет (за наявності) аудиторської фірми (аудитора) 

WWW 

Текстове 

100 

Код виду економічної діяльності за КВЕД 

K_KVED 

Текстове 

Найменування виду економічної діяльності за КВЕД 

N_KVED 

Текстове 

140 

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

N_SV 

Текстове 

10 

Прізвище керівника аудиторської фірми 

KER_AF_P 

Текстове 

50 

Ім'я керівника аудиторської фірми 

KER_AF_I 

Текстове 

50 

По батькові керівника аудиторської фірми 

KER_AF_B 

Текстове 

50 

Прізвище виконавця (особи, яка складала звіт) 

VYK_AF_P 

Текстове 

50 

Ім'я виконавця (особи, яка складала звіт) 

VYK_AF_I 

Текстове 

50 

По батькові виконавця (особи, яка складала звіт) 

VYK_AF_B 

Текстове 

50 

Дата підписання звіту 

ZVIT_DAT 

Дата 

Основні показники діяльності (структура таблиці "R1") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Надано послуг;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_100_3 

Числове 

10 

Надано послуг;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_100_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Завдання з надання впевненості, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_110_3 

Числове 

10 

Завдання з надання впевненості, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_110_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Обов'язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 1);
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_111_3 

Числове 

10 

Обов'язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 1);
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_111_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 1);
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_112_3 

Числове 

10 

Ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 1);
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_112_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Огляд історичної фінансової інформації;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_113_3 

Числове 

10 

Огляд історичної фінансової інформації;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_113_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_114_3 

Числове 

10 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_114_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

З рядків 111 - 114 (R1_111_3, R1_112_3, R1_113_3, R1_114_3) виконано співвиконавцями - суб'єктами аудиторської діяльності;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_119_3 

Числове 

10 

З рядків 111 - 114 (R1_111_4, R1_112_4, R1_113_4, R1_114_4) виконано співвиконавцями - суб'єктами аудиторської діяльності;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_119_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Супутні послуги, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_120_3 

Числове 

10 

Супутні послуги, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_120_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Завдання з виконання погоджених процедур;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_121_3 

Числове 

10 

Завдання з виконання погоджених процедур;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_121_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Завдання з підготовки фінансової інформації;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_122_3 

Числове 

10 

Завдання з підготовки фінансової інформації;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_122_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Інші професійні послуги, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_130_3 

Числове 

10 

Інші професійні послуги, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_130_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Ведення бухгалтерського обліку;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_131_3 

Числове 

10 

Ведення бухгалтерського обліку;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_131_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Відновлення бухгалтерського обліку;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_132_3 

Числове 

10 

Відновлення бухгалтерського обліку;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_132_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Консультаційні послуги, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_133_3 

Числове 

10 

Консультаційні послуги, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_133_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

З рядка 133 (R1_133_3) консультування з питань оподаткування;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_13313 

Числове 

10 

З рядка 133 (R1_133_4) консультування з питань оподаткування;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_13314 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_134_3 

Числове 

10 

Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_134_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Інші види аудиторських послуг;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_135_3 

Числове 

10 

Інші види аудиторських послуг;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_135_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_140_3 

Числове 

10 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_140_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_141_3 

Числове 

10 

Проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_141_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_142_3 

Числове 

10 

Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_142_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

З рядків 120, 130, 140 (R1_120_3, R1_130_3, R1_140_3) виконано співвиконавцями - суб'єктами господарювання;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R1_190_3 

Числове 

10 

З рядків 120, 130, 140 (R1_120_4, R1_130_4, R1_140_4) виконано співвиконавцями - суб'єктами господарювання;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R1_190_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб'єктів господарювання (структура таблиці "R2") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Завдання з надання впевненості, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_200_3 

Числове 

10 

Завдання з надання впевненості, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_200_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Державні підприємства;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_211_3 

Числове 

10 

Державні підприємства;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_211_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Комунальні підприємства;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_212_3 

Числове 

10 

Комунальні підприємства;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_212_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Інші види підприємств;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_213_3 

Числове 

10 

Інші види підприємств;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_213_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Публічні (відкриті) акціонерні товариства;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_221_3 

Числове 

10 

Публічні (відкриті) акціонерні товариства;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_221_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Приватні (закриті) акціонерні товариства;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_222_3 

Числове 

10 

Приватні (закриті) акціонерні товариства;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_222_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Товариства з обмеженою відповідальністю;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_223_3 

Числове 

10 

Товариства з обмеженою відповідальністю;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_223_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Інші види господарських товариств;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_224_3 

Числове 

10 

Інші види господарських товариств;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_224_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Об'єднання підприємств (юридичних осіб);
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_230_3 

Числове 

10 

Об'єднання підприємств (юридичних осіб);
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_230_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_240_3 

Числове 

10 

Об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_240_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Інші організаційно - правові форми;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R2_250_3 

Числове 

10 

Інші організаційно - правові форми;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R2_250_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб'єктів господарювання (структура таблиці "R3") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Завдання з надання впевненості, всього;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_300_3 

Числове 

10 

Завдання з надання впевненості, всього;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_300_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство та рибництво;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_310_3 

Числове 

10 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство та рибництво;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_310_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Добувна промисловість, переробна промисловість;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_320_3 

Числове 

10 

Добувна промисловість, переробна промисловість;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_320_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_330_3 

Числове 

10 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_330_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Будівництво;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_340_3 

Числове 

10 

Будівництво;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_340_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_350_3 

Числове 

10 

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_350_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Діяльність транспорту та зв'язку;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_360_3 

Числове 

10 

Діяльність транспорту та зв'язку;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_360_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Фінансова діяльність;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_370_3 

Числове 

10 

Фінансова діяльність;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_370_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

З рядка 370 (R3_370_3) фінансове посередництво;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_371_3 

Числове 

10 

З рядка 370 (R3_370_4) фінансове посередництво;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_371_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

З рядка 370 (R3_370_3) страхування;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_372_3 

Числове 

10 

З рядка 370 (R3_370_4) страхування;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_372_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

З рядка 370 (R3_370_3) грошове посередництво (банків);
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_373_3 

Числове 

10 

З рядка 370 (R3_370_4) грошове посередництво (банків);
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_373_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Інші види економічної діяльності;
Кількість замовлень (угод), одиниць 

R3_380_3 

Числове 

10 

Інші види економічної діяльності;
Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

R3_380_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Статутний капітал аудиторської фірми (структура таблиці "R4") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Статутний капітал;
Сума, тис. грн. 

R4_400_4 

Числове 

15 (1 знак після коми) 

Частка у статутному капіталі, що належить аудиторам;
Частка, % 

R4_410_3 

Числове 

5 (1 знак після коми) 

Кількість працівників (структура таблиці "R5") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Кількість працівників (рядки 510 + 520);
Усього осіб, на початок року 

R5_500_3 

Числове 

15 

Кількість працівників (рядки 510 + 520);
Усього осіб, на кінець року 

R5_500_4 

Числове 

15 

Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи;
Усього осіб, на початок року 

R5_510_3 

Числове 

15 

Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи;
Усього осіб, на кінець року 

R5_510_4 

Числове 

15 

з рядка 510 (R5_510_3) працівники, що мають сертифікати
Аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на початок року 

R5_511_3 

Числове 

15 

з рядка 510 (R5_510_4) працівники, що мають сертифікати
Аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на кінець року 

R5_511_4 

Числове 

15 

з рядка 510 (R5_510_3) працівники, що мають сертифікати
Аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на початок року 

R5_512_3 

Числове 

15 

З рядка 510 (R5_510_4) працівники, що мають сертифікати
Аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на кінець року 

R5_512_4 

Числове 

15 

з рядка 510 (R5_510_3) працівники, що мають сертифікати
Аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на початок року 

R5_513_3 

Числове 

15 

з рядка 510 (R5_510_4) працівники, що мають сертифікати
Аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на кінець року 

R5_513_4 

Числове 

15 

З рядків 511 - 513 (R5_511_3, R5_512_3, R5_513_3) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на початок року 

R5_514_3 

Числове 

15 

З рядків 511 - 513 (R5_511_4, R5_512_4, R5_513_4) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на кінець року 

R5_514_4 

Числове 

15 

З рядка 510 (R5_510_3) працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг;
Усього осіб, на початок року 

R5_515_3 

Числове 

15 

З рядка 510 (R5_510_4) працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг;
Усього осіб, на кінець року 

R5_515_4 

Числове 

15 

З рядка 515 (R5_515_3) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на початок року 

R5_516_3 

Числове 

15 

З рядка 515 (R5_515_4) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на кінець року 

R5_516_4 

Числове 

15 

Кількість працівників, які працюють за сумісництвом;
Усього осіб, на початок року 

R5_520_3 

Числове 

15 

Кількість працівників, які працюють за сумісництвом;
Усього осіб, на кінець року 

R5_520_4 

Числове 

15 

з рядка 520 (R5_520_3) працівники, що мають сертифікати
Аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на початок року 

R5_521_3 

Числове 

15 

з рядка 520 (R5_520_4) працівники, що мають сертифікати
Аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на кінець року 

R5_521_4 

Числове 

15 

з рядка 520 (R5_520_3) працівники, що мають сертифікати
Аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на початок року 

R5_522_3 

Числове 

15 

з рядка 520 (R5_520_4) працівники, що мають сертифікати
Аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на кінець року 

R5_522_4 

Числове 

15 

з рядка 520 (R5_520_3) працівники, що мають сертифікати
Аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на початок року 

R5_523_3 

Числове 

15 

з рядка 520 (R5_520_4) працівники, що мають сертифікати
Аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2);
Усього осіб, на кінець року 

R5_523_4 

Числове 

15 

З рядків 521 - 523 (R5_521_3, R5_522_3, R5_523_3) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на початок року 

R5_524_3 

Числове 

15 

З рядків 521 - 523 (R5_521_4, R5_522_4, R5_523_4) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на кінець року 

R5_524_4 

Числове 

15 

З рядка 520 (R5_520_3) працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг;
Усього осіб, на початок року 

R5_525_3 

Числове 

15 

З рядка 520 (R5_520_4) працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг;
Усього осіб, на кінець року 

R5_525_4 

Числове 

15 

З рядка 525 (R5_525_3) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на початок року 

R5_526_3 

Числове 

15 

З рядка 525 (R5_525_4) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, на кінець року 

R5_526_4 

Числове 

15 

Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб'єктами аудиторської діяльності
(структура таблиці "R6") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Кількість виконавців цивільно-правових договорів;
Усього осіб, залучених протягом року 

R6_600_3 

Числове 

15 

з рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-правових договорів, що мають сертифікати
Аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 3);
Усього осіб, залучених протягом року 

R6_601_3 

Числове 

15 

з рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-правових договорів, що мають сертифікати
Аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 3);
Усього осіб, залучених протягом року 

R6_602_3 

Числове 

15 

з рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-правових договорів, що мають сертифікати
Аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 3);
Усього осіб, залучених протягом року 

R6_603_3 

Числове 

15 

З рядків 601 - 603 (R6_601_3, R6_602_3, R6_603_3) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4);
Усього осіб, залучених протягом року 

R6_604_3 

Числове 

15 

З рядка 600 (R6_600_3) виконавці цивільно-правових договорів, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг;
Усього осіб, залучених протягом року 

R6_605_3 

Числове 

15 

З рядка 605 (R6_605_3) ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4); Усього, осіб, залучених протягом року 

R6_606_3 

Числове 

15 

Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112) (структура таблиці "Pr1") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Обов'язковий аудит фінансової звітності;
Всього висновків 

OA_VV 

Числове 

15 

Обов'язковий аудит фінансової звітності;
Кількість безумовно-позитивних висновків 

OA_KBPV 

Числове 

15 

Обов'язковий аудит фінансової звітності;
Кількість умовно-позитивних висновків 

OA_KUPV 

Числове 

15 

Обов'язковий аудит фінансової звітності;
Кількість негативних висновків 

OA_KNV 

Числове 

15 

Обов'язковий аудит фінансової звітності;
Кількість відмов від висловлення думки 

OA_KVVD 

Числове 

15 

Ініціативний аудит фінансової звітності;
Всього висновків 

IA_VV 

Числове 

15 

Ініціативний аудит фінансової звітності;
Кількість безумовно-позитивних висновків 

IA_KBPV 

Числове 

15 

Ініціативний аудит фінансової звітності;
Кількість умовно-позитивних висновків 

IA_KUPV 

Числове 

15 

Ініціативний аудит фінансової звітності;
Кількість негативних висновків 

IA_KNV 

Числове 

15 

Ініціативний аудит фінансової звітності;
Кількість відмов від висловлення думки 

IA_KVVD 

Числове 

15 

Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511 - 513 та 521 - 523) (структура таблиці "Pr2") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Номер за порядком 

NZP 

Числове 

Номер сертифіката аудитора 

NS_AUD 

Текстове 

10 

Номер сертифіката аудитора банків 

NS_BANK 

Текстове 

10 

Дата початку трудових відносин 

D_PTV 

Дата 

Дата закінчення трудових відносин 

D_ZTV 

Дата 

Відпрацьовано за рік годин 

V_RIK 

Числове 

15 

Примітка 3. Перелік та номери сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601 - 603) (структура таблиці "Pr3") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Номер за порядком 

NZP 

Числове 

Номер сертифіката аудитора 

NS_AUD 

Текстове 

10 

Номер сертифіката аудитора банків 

NS_BANK 

Текстове 

10 

Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606) (структура таблиці "Pr4") 

MD5 

SIGN 

Текстове 

32 

Рік, за який звітує аудиторська фірма (аудитор) 

ZVIT_R 

Текстове 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ аудиторської фірми, що звітує 

EDRPOU_A 

Текстове 

Ідентифікаційний номер за ДРФОУ аудитора, що звітує 

DRFOU_A 

Текстове 

10 

Ознака особи, що звітує (1 - аудиторська фірма; 2 - аудитор) 

OZN 

Числове 

Номер за порядком 

NZP 

Числове 

Рядок звіту, до якого відноситься примітка 

R_PR 

Текстове 

Найменування сертифіката аудитора 

NAME_SER 

Текстове 

254 

Серія сертифіката аудитора 

S_SER 

Текстове 

10 

Номер сертифіката аудитора 

N_SER 

Текстове 

10 

Дата видачі сертифіката аудитора 

D_SER 

Дата 

 

III. Структура XML-файлу

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<root>
<tl>
<SIGN></SIGN>
<ALL_SIGN></ALL_SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<OPF_A></OPF_A>
<NAME_A></NAME_A>
<NAME_A_P></NAME_A_P>
<NAME_A_I></NAME_A_I>
<NAME_A_B></NAME_A_B>
<M_KOATUU></M_KOATUU>
<M_OBLAST></M_OBLAST>
<M_RAYON></M_RAYON>
<M_INDEX></M_INDEX>
<M_CITY></M_CITY>
<M_STREET></M_STREET>
<A_KOATUU></A_KOATUU>
<A_OBLAST></A_OBLAST>
<A_RAYON></A_RAYON>
<A_INDEX></A_INDEX>
<A_CITY></A_CITY>
<A_STREET></A_STREET>
<MMTZ></MMTZ>
<N_TEL></N_TEL>
<E_MAIL></E_MAIL>
<WWW></WWW>
<K_KVED></K_KVED>
<N_KVED></N_KVED>
<N_SV></N_SV>
<KER_AF_P></KER_AF_P>
<KER_AF_I></KER_AF_I>
<KER_AF_B></KER_AF_B>
<VYK_AF_P></VYK_AF_P>
<VYK_AF_I></VYK_AF_I>
<VYK_AF_B></VYK_AF_B>
<ZVIT_DAT></ZVIT_DAT>
</tl>
<r1>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<R1_100_3></R1_100_3>
<R1_100_4></R1_100_4>
<R1_110_3></R1_110_3>
<R1_110_4></R1_110_4>
<R1_111_3></R1_111_3>
<R1_111_4></R1_111_4>
<R1_112_3></R1_112_3>
<R1_112_4></R1_112_4>
<R1_113_3></R1_113_3>
<R1_113_4></R1_113_4>
<R1_114_3></R1_114_3>
<R1_114_4></R1_114_4>
<R1_119_3></R1_119_3>
<R1_119_4></R1_119_4>
<R1_120_3></R1_120_3>
<R1_120_4></R1_120_4>
<R1_121_3></R1_121_3>
<R1_121_4></R1_121_4>
<R1_122_3></R1_122_3>
<R1_122_4></R1_122_4>
<R1_130_3></R1_130_3>
<R1_130_4></R1_130_4>
<R1_131_3></R1_131_3>
<R1_131_4></R1_131_4>
<R1_132_3></R1_132_3>
<R1_132_4></R1_132_4>
<R1_133_3></R1_133_3>
<R1_133_4></R1_133_4>
<R1_13313></R1_13313>
<R1_13314></R1_13314>
<R1_134_3></R1_134_3>
<R1_134_4></R1_134_4>
<R1_135_3></R1_135_3>
<R1_135_4></R1_135_4>
<R1_140_3></R1_140_3>
<R1_140_4></R1_140_4>
<R1_141_3></R1_141_3>
<R1_141_4></R1_141_4>
<R1_142_3></R1_142_3>
<R1_142_4></R1_142_4>
<R1_190_3></R1_190_3>
<R1_190_4></R1_190_4>
</r1>
<r2>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<R2_200_3></R2_200_3>
<R2_200_4></R2_200_4>
<R2_211_3></R2_211_3>
<R2_211_4></R2_211_4>
<R2_212_3></R2_212_3>
<R2_212_4></R2_212_4>
<R2_213_3></R2_213_3>
<R2_213_4></R2_213_4>
<R2_221_3></R2_221_3>
<R2_221_4></R2_221_4>
<R2_222_3></R2_222_3>
<R2_222_4></R2_222_4>
<R2_223_3></R2_223_3>
<R2_223_4></R2_223_4>
<R2_224_3></R2_224_3>
<R2_224_4></R2_224_4>
<R2_230_3></R2_230_3>
<R2_230_4></R2_230_4>
<R2_240_3></R2_240_3>
<R2_240_4></R2_240_4>
<R2_250_3></R2_250_3>
<R2_250_4></R2_250_4>
</r2>
<r3>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<R3_300_3></R3_300_3>
<R3_300_4></R3_300_4>
<R3_310_3></R3_310_3>
<R3_310_4></R3_310_4>
<R3_320_3></R3_320_3>
<R3_320_4></R3_320_4>
<R3_330_3></R3_330_3>
<R3_330_4></R3_330_4>
<R3_340_3></R3_340_3>
<R3_340_4></R3_340_4>
<R3_350_3></R3_350_3>
<R3_350_4></R3_350_4>
<R3_360_3></R3_360_3>
<R3_360_4></R3_360_4>
<R3_370_3></R3_370_3>
<R3_370_4></R3_370_4>
<R3_371_3></R3_371_3>
<R3_371_4></R3_371_4>
<R3_372_3></R3_372_3>
<R3_372_4></R3_372_4>
<R3_373_3></R3_373_3>
<R3_373_4></R3_373_4>
<R3_380_3></R3_380_3>
<R3_380_4></R3_380_4>
</r3>
<r4>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<R4_400_4></R4_400_4>
<R4_410_3></R4_410_3>
</r4>
<r5>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<R5_500_3></R5_500_3>
<R5_500_4></R5_500_4>
<R5_510_3></R5_510_3>
<R5_510_4></R5_510_4>
<R5_511_3></R5_511_3>
<R5_511_4></R5_511_4>
<R5_512_3></R5_512_3>
<R5_512_4></R5_512_4>
<R5_513_3></R5_513_3>
<R5_513_4></R5_513_4>
<R5_514_3></R5_514_3>
<R5_514_4></R5_514_4>
<R5_515_3></R5_515_3>
<R5_515_4></R5_515_4>
<R5_516_3></R5_516_3>
<R5_516_4></R5_516_4>
<R5_520_3></R5_520_3>
<R5_520_4></R5_520_4>
<R5_521_3></R5_521_3>
<R5_521_4></R5_521_4>
<R5_522_3></R5_522_3>
<R5_522_4></R5_522_4>
<R5_523_3></R5_523_3>
<R5_523_4></R5_523_4>
<R5_524_3></R5_524_3>
<R5_524_4></R5_524_4>
<R5_525_3></R5_525_3>
<R5_525_4></R5_525_4>
<R5_526_3></R5_526_3>
<R5_526_4></R5_526_4>
</r5>
<r6>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<R6_600_3></R6_600_3>
<R6_601_3></R6_601_3>
<R6_602_3></R6_602_3>
<R6_603_3></R6_603_3>
<R6_604_3></R6_604_3>
<R6_605_3></R6_605_3>
<R6_606_3></R6_606_3>
</r6>
<pr1>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<OA_VV></OA_VV>
<OA_KBPV></OA_KBPV>
<OA_KUPV></OA_KUPV>
<OA_KNV></OA_KNV>
<OA_KVVD></OA_KVVD>
<IA_VV></IA_VV>
<IA_KBPV></IA_KBPV>
<IA_KUPV></IA_KUPV>
<IA_KNV></IA_KNV>
<IA_KVVD></IA_KVVD>
</pr1>
<pr2>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<NZP></NZP>
<NS_AUD></NS_AUD>
<NS_BANK></NS_BANK>
<D_PTV></D_PTV>
<D_ZTV></D_ZTV>
<V_RIK></V_RIK>
</pr2>
<pr3>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<NZP></NZP>
<NS_AUD></NS_AUD>
<NS_BANK></NS_BANK>
</pr3>
<pr4>
<SIGN></SIGN>
<ZVIT_R></ZVIT_R>
<EDRPOU_A></EDRPOU_A>
<DRFOU_A></DRFOU_A>
<OZN></OZN>
<NZP></NZP>
<R_PR></R_PR>
<NS_BANK></NS_BANK>
<NAME_SER></NAME_SER>
<S_SER></S_SER>
<N_SER></N_SER>
<D_SER></D_SER>
</pr4>
</root>

IV. Форма електронного формату звіту з позначенням полів

ЗВІТ
аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги
за __<ZVIT_R>_ рік

Подають: 

Терміни подання 

Суб'єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці
- до Аудиторської палати України через Уповноваженого представнику АПУ у відповідному регіоні 

Не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним 

 

Форма N 1-аудит
(Річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Аудиторської палати України
28 січня 2010 р. N 210/12
за погодженням з Держкомстатом 

Респондент:
Найменування/Ім'я суб'єкта аудиторської діяльності: ________________________________________
<OZN>
<OPF_A>
<NAME_A>
<NAME_A_P>
<NAME_A_I>
<NAME_A_B> _______________________________________________________________________
Місцезнаходження/Місце проживання (юридична адреса): __________________________________
<M_KOATUU>
<M_OBLAST>
<M_RAYON>
<M_INDEX>
<M_CITY>
<M_STREET> ________________________________________________________________________
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):
____________________________________________________________________________________
<M_KOATUU>
<M_OBLAST>
<M_RAYON>
<M_INDEX>
<M_CITY>
<M_STREET> _______________________________________________________________________
телефон (<MMTZ>)_ <N_TEL> ___ e-mail ___ <E_MAIL> __________________________________
веб-адреса (за наявності) _____ <WWW> __________________ 

 

Ідентифікаційний код/номер 

<EDRPOU_A> або <DRFOU_A> 

Вид економічної діяльності за КВЕД 

<K_KVED>
<N_KVED> 

Номер свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 

<N_SV> 

 

I. Основні показники діяльності

Назва показників 

Код рядка 

Кількість замовлень (угод), одиниць 

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

1 

2 

3 

4 

Надано послуг 

100 

<R1_100_3> 

<R1_100_4> 

Завдання з надання впевненості, всього,
в тому числі: 

110 

<R1_110_3> 

<R1_110_4> 

обов'язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 1) 

111 

<R1_111_3> 

<R1_111_4> 

ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 1) 

112 

<R1_112_3> 

<R1_112_4> 

огляд історичної фінансової інформації 

113 

<R1_113_3> 

<R1_113_4> 

завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 

114 

<R1_114_3> 

<R1_114_4> 

З рядків 111 - 114 виконано співвиконавцями - суб'єктами аудиторської діяльності 

119 

<R1_119_3> 

<R1_119_4> 

Супутні послуги, всього,
в тому числі: 

120 

<R1_120_3> 

<R1_120_4> 

завдання з виконання погоджених процедур 

121 

<R1_121_3> 

<R1_121_4> 

завдання з підготовки фінансової інформації 

122 

<R1_122_3> 

<R1_122_4> 

Інші професійні послуги, всього,
в тому числі: 

130 

<R1_130_3> 

<R1_130_4> 

ведення бухгалтерського обліку 

131 

<R1_131_3> 

<R1_131_4> 

відновлення бухгалтерського обліку 

132 

<R1_132_3> 

<R1_132_4> 

консультаційні послуги, всього 

133 

<R1_133_3> 

<R1_133_4> 

З рядка 133 консультування з питань оподаткування 

133.1 

<R1_13313> 

<R1_13314> 

представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді 

134 

<R1_134_3> 

<R1_134_4> 

інші види аудиторських послуг 

135 

<R1_135_3> 

<R1_135_4> 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього,
в тому числі: 

140 

<R1_140_3> 

<R1_140_4> 

проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів 

141 

<R1_141_3> 

<R1_141_4> 

здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг 

142 

<R1_142_3> 

<R1_142_4> 

з рядків 120, 130, 140 виконано співвиконавцями - суб'єктами господарювання 

190 

<R1_190_3> 

<R1_190_4> 

 

II. Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб'єктів господарювання

Назва показників 

Код рядка 

Кількість замовлень (угод), одиниць 

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

1 

2 

3 

4 

Завдання з надання впевненості, всього,
в тому числі: 

200 

<R2_200_3> 

<R2_200_4> 

державні підприємства 

211 

<R2_211_3> 

<R2_211_4> 

комунальні підприємства 

212 

<R2_212_3> 

<R2_212_4> 

інші види підприємств 

213 

<R2_213_3> 

<R2_213_4> 

публічні (відкриті) акціонерні товариства 

221 

<R2_221_3> 

<R2_221_4> 

приватні (закриті) акціонерні товариства 

222 

<R2_222_3> 

<R2_222_4> 

товариства з обмеженою відповідальністю 

223 

<R2_223_3> 

<R2_223_4> 

інші види господарських товариств 

224 

<R2_224_3> 

<R2_224_4> 

об'єднання підприємств (юридичних осіб) 

230 

<R2_230_3> 

<R2_230_4> 

об'єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації 

240 

<R2_240_3> 

<R2_240_4> 

Інші організаційно-правові форми 

250 

<R2_250_3> 

<R2_250_4> 

 

III. Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб'єктів господарювання

Назва показників 

Код рядка 

Кількість замовлень (угод), одиниць 

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

1 

2 

3 

4 

Завдання з надання впевненості, всього,
в тому числі: 

300 

<R3_300_3> 

<R3_300_4> 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство та рибництво 

310 

<R3_310_3> 

<R3_310_4> 

добувна промисловість, переробна промисловість 

320 

<R3_320_3> 

<R3_320_4> 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 

330 

<R3_330_3> 

<R3_330_4> 

будівництво 

340 

<R3_340_3> 

<R3_340_4> 

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів 

350 

<R3_350_3> 

<R3_350_4> 

діяльність транспорту та зв'язку 

360 

<R3_360_3> 

<R3_360_4> 

фінансова діяльність 

370 

<R3_370_3> 

<R3_370_4> 

З рядка 370 фінансове посередництво 

371 

<R3_371_3> 

<R3_371_4> 

З рядка 370 страхування 

372 

<R3_372_3> 

<R3_372_4> 

З рядка 370 грошове посередництво (банків) 

373 

<R3_373_3> 

<R3_373_4> 

інші види економічної діяльності 

380 

<R3_380_3> 

<R3_380_4> 

 

IV. Статутний капітал аудиторської фірми

Назва показників 

Код рядка 

Частка, % 

Сума, тис. грн. 

1 

2 

3 

4 

Статутний капітал 

400 

<R4_400_4> 

Частка аудиторів у статутному капіталі 

410 

<R4_410_3> 

 

V. Кількість працівників

Назва показників 

Код рядка 

Усього, осіб 

На початок року 

На кінець року 

1 

2 

3 

4 

Кількість працівників (рядки 510 + 520) 

500 

<R5_500_3> 

<R5_500_4> 

Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи 

510 

<R5_510_3> 

<R5_510_4> 

з рядка 510 працівники, що мають сертифікати 

 

 

 

аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2) 

511 

<R5_511_3> 

<R5_511_4> 

аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2) 

512 

<R5_512_3> 

<R5_512_4> 

аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2) 

513 

<R5_513_3> 

<R5_513_4> 

з рядків 511 - 513 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4) 

514 

<R5_514_3> 

<R5_514_4> 

з рядка 510 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг 

515 

<R5_515_3> 

<R5_515_4> 

з рядка 515 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4) 

516 

<R5_516_3> 

<R5_516_4> 

Кількість працівників, які працюють за сумісництвом 

520 

<R5_520_3> 

<R5_520_4> 

з рядка 520 працівники, що мають сертифікати 

 

 

 

аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2) 

521 

<R5_521_3> 

<R5_521_4> 

аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2) 

522 

<R5_522_3> 

<R5_522_4> 

аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 2) 

523 

<R5_523_3> 

<R5_523_4> 

з рядків 521 - 523 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4) 

524 

<R5_524_3> 

<R5_524_4> 

з рядка 520 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг 

525 

<R5_525_3> 

<R5_525_4> 

з рядка 525 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4) 

526 

<R5_526_3> 

<R5_526_4> 

 

VI. Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб'єктами аудиторської діяльності

Назва показників 

Код рядка 

Усього, осіб, залучених протягом року 

1 

2 

3 

Кількість виконавців цивільно-правових договорів 

600 

<R6_600_3> 

з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що мають сертифікати 

 

 

аудитора (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 3) 

601 

<R6_601_3> 

аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 3) 

602 

<R6_602_3> 

аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 3) 

603 

<R6_603_3> 

з рядків 601 - 603 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4) 

604 

<R6_604_3> 

з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг 

605 

<R6_605_3> 

з рядка 605 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов'язково заповнення примітки 4) 

606 

<R6_606_3> 

 

Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)

Назва показників 

Всього висновків 

Кількість безумовно-
позитивних висновків 

Кількість умовно-
позитивних висновків 

Кількість негативних висновків 

Кількість відмов від висловлення думки 

Обов'язковий аудит фінансової звітності 

<OA_VV> 

<OA_KBPV> 

<OA_KUPV> 

<OA_KNV> 

<OA_KVVD> 

Ініціативний аудит фінансової звітності 

<IA_VV> 

<IA_KBPV> 

<IA_KUPV> 

<IA_KNV> 

<IA_KVVD> 

 

Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511 - 513 та 521 - 523)

N п/п 

N сертифіката 

Дата початку трудових відносин 

Дата закінчення трудових відносин 

Відпрацьовано за рік годин 

аудитора 

аудитора банків 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

<D_PTV> 

<D_ZTV> 

<V_RIK> 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

<D_PTV> 

<D_ZTV> 

<V_RIK> 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

<D_PTV> 

<D_ZTV> 

<V_RIK> 

 

Примітка 3. Перелік N сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601 - 603)

N п/п 

N сертифіката 

аудитора 

аудитора банків 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

<NZP> 

<NS_AUD> 

<NS_BANK> 

 

Примітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606)

N п/п 

Рядок звіту, до якого відноситься примітка 

Найменування сертифіката 

Серія та номер сертифіката 

Дата видачі сертифіката 

<NZP> 

<R_PR> 

<NS_BANK>
<NAME_SER> 

<S_SER>
<N_SER> 

<D_SER> 

<NZP> 

<R_PR> 

<NS_BANK>
<NAME_SER> 

<S_SER>
<N_SER> 

<D_SER> 

<NZP> 

<R_PR> 

<NS_BANK>
<NAME_SER> 

<S_SER>
<N_SER> 

<D_SER> 

<NZP> 

<R_PR> 

<NS_BANK>
<NAME_SER> 

<S_SER>
<N_SER> 

<D_SER> 

 

Керівник аудиторської фірми
(аудитор-підприємець)

_______________
(підпис) 

<KER_AF_P> <KER_AF_I> <KER_AF_B>
(П. І. Б.) 

Виконавець 

_______________
(підпис) 

<VYK_AF_P> <VYK_AF_I> <VYK_AF_B>
(П. І. Б.) 

 

"___" ___ <ZVIT_DAT> __ 20__ р.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.