Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Інструктивний лист ФДМУ від 04.02.2006 р. N 10-28-1532 «Щодо упорядкування механізму відбору аудиторської фірми»

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
07.07.2008

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ

від 04.02.2006 р. N 10-28-1532

Щодо упорядкування механізму відбору аудиторської фірми

З метою упорядкування механізму відбору аудиторської фірми та виконання п. 41 заходів, спрямованих на забезпечення цілей, визначених Основними концептуальними підходами до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 155, Фонд державного майна України надсилає для керування в роботі Порядок погодження з Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями виконавця для проведення аудиту річної фінансової звітності господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків (додаток 1, далі - Порядок).

Головам правлінь господарських товариств необхідно забезпечити безумовне додержання вимог цього Порядку під час відбору аудиторської фірми та укладення з нею відповідної угоди.

Відповідальним представникам держави в органах управління та головам ревізійних комісій зазначених господарських товариств здійснити контроль за вжиттям усіх необхідних заходів та забезпечити погодження відповідно до Порядку.

Окрему увагу звернути на обов'язкове відображення в аудиторському висновку питань, зазначених у Зразковому технічному завданні (додатку 2).

Виконавчому органу господарського товариства забезпечити відповідно до п. 3.7 Порядку погодження остаточної редакції річного аудиторського висновку до підписання акта прийому-передачі виконаних робіт відповідно до договору про надання аудиторських послуг.

Додатки:

1) Порядок погодження з Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями виконавця для проведення аудиту річної фінансової звітності господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків <...>;

2) Зразкове технічне завдання до аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності господарського товариства <...>.

 

Перший заступник
Голови Фонду 

 
В. Петров 

 

 

Додаток 1 

 

 

 

Порядок погодження з Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями виконавця для проведення аудиту річної фінансової звітності господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків (далі - Порядок)

 
1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про господарські товариства", "Про аудиторську діяльність", "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та п. 41 заходів, спрямованих на забезпечення цілей, визначених Основними концептуальними підходами до підвищення ефективності управління корпоративними правами держави, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 155.

1.2. Цей Порядок визначає: вимоги до виконавця для проведення аудиту річної фінансової звітності господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка перевищує 50 відсотків (далі - господарських товариств), механізм погодження аудиторської фірми та вимоги до змісту аудиторського висновку за результатами аудиту.

2. Порядок та критерії відбору аудиторської фірми господарськими товариствами

2.1. Вибір виконавця для проведення аудиту річної фінансової звітності здійснюється господарськими товариствами на тендерній основі за погодженням з Фондом державного майна України або його регіональними відділеннями з урахуванням вимог цього Порядку.

2.2. Виконавцем з проведення аудиту не може бути:

- аудитор (аудиторська фірма), на яких поширюються обмеження, встановлені ст. 24 Закону України "Про аудиторську діяльність";

- аудитор (аудиторська фірма), які протягом року надавали товариству інші послуги;

- аудитор (аудиторська фірма), які проводять щорічну аудиторську перевірку господарського товариства 3 роки поспіль.

2.3. Умовами участі в тендері на відбір виконавця для проведення аудиту річної фінансової звітності мають бути:

- кількість структурних підрозділів в аудиторській фірмі (не менш ніж 3 філіали);

- кількість працівників в аудиторській фірмі (не менш ніж 30 осіб);

- час роботи на ринку аудиторських послуг (не менш ніж 10 років);

- досвід в приватизації господарських товариств;

- досвід здійснення аудиту державних та комунальних підприємств;

- наявність ліцензій, свідоцтв, сертифікатів, дипломів та інших документів, що підтверджують право на здійснення аудиторської діяльності та кваліфікаційний рівень працівників аудиторської фірми;

- кількість сертифікованих аудиторів (не менш ніж 4 особи);

- наявність фахівців з дипломами на знання міжнародних стандартів фінансової звітності (не менш ніж 2 особи);

- наявність фахівців з вченими ступенями.

3. Порядок подання документів, необхідних для прийняття рішення про погодження аудитора (аудиторської фірми), обраного господарським товариством

3.1. Господарське товариство для отримання рішення про погодження обраного аудитора (аудиторської фірми) звертається з відповідною письмовою заявою:

3.1.1. Господарські товариства, повноваження з управління державними корпоративними правами яких здійснюють регіональні відділення Фонду, окрім зазначених у п. 3.1.2 цього Порядку, звертаються за погодженням до відповідного регіонального відділення за місцем знаходження господарського товариства.

3.1.2. Господарські товариства, річний дохід від реалізації продукції яких більше 50 мільйонів гривень, звертаються за погодженням до Фонду державного майна України.

3.1.3. Інші господарські товариства погоджують обраного аудитора (аудиторську фірму) з головою ревізійної комісії та відповідальним представником держави в органах управління товариства.

3.2. Персональний склад тендерної комісії формується з числа посадових осіб господарського товариства та затверджується рішенням правління. Усі рішення тендерної комісії оформлюються протоколами.

3.3. Документи, які подаються для погодження обраного аудитора (аудиторської фірми), підписуються керівником господарського товариства, головним бухгалтером і головою тендерної комісії та скріплюються печаткою.

3.4. До заяви додаються такі документи:

- копія публікації в засобах масової інформації про оголошення тендера з відбору суб'єкта аудиторської діяльності;

- протокол тендерної комісії про визначення переможця;

- проект договору про надання аудиторських послуг;

- інформація про всіх учасників тендерного конкурсу із зазначенням термінів і вартості послуг, запропонованих ними;

- інформація про відповідність обраного аудитора (аудиторської фірми) вимогам п. 2.3 цього Порядку.

3.5. Рішення щодо погодження обраного аудитора приймається шляхом погодження проекту договору на проведення аудиторських послуг між підприємством і аудитором (аудиторською фірмою):

3.5.1. Для господарських товариств, зазначених у п. 3.1.1, - заступником начальника регіонального відділення згідно з їх функціональними обов'язками після надання позитивних висновків відповідними структурними підрозділами.

3.5.2. Для господарських товариств, зазначених у п. 3.1.2, - першим заступником або заступниками Голови Фонду державного майна України згідно з їх функціональними обов'язками після надання позитивних висновків відповідними структурними підрозділами.

3.5.3. Для господарських товариств, зазначених у п. 3.1.3, - головою ревізійної комісії та відповідальним представником держави в органах управління господарського товариства.

3.6. У погодженні договору про надання аудиторських послуг може бути відмовлено, якщо:

- надані документи не відповідають вимогам цього Порядку;

- виявлено недостовірні дані в документах, наданих господарським товариством;

- існує невідповідність технічного завдання на проведення аудиту Зразковому технічному завданню до аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, що додається до цього Порядку;

- обраний аудитор не відповідає вимогам цього Порядку.

3.7. Виконавчий орган господарського товариства забезпечує погодження остаточної редакції річного аудиторського висновку в порядку, передбаченому пп. 3.5.1 - 3.5.3, до підписання акта прийому-передачі виконаних робіт, відповідно до договору про надання аудиторських послуг.

 

Директор Департаменту
фінансового аналізу 

 
О. Поліщук 

 

 

Додаток 2 

 

 

 

Зразкове технічне завдання до аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності господарського товариства

У ході проведення аудиторської перевірки мають бути розкриті такі питання:

1. Відповідність ведення на товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства.

2. Додержання вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 N 69.

3. Операції з необоротними активами за напрямками:

- відчуження майна за ініціативою органів управління товариства (продаж, обмін, безоплатна передача);

- примусова реалізація податковими органами та виконавчими службами;

- списання майна із залишковою вартістю;

- передача майна в оренду;

- передача майна як внеску до статутних фондів юридичних осіб;

- примусове виконання судових рішень по задоволенню вимог кредиторів.

4. Додержання стандартів обліку основних засобів, зокрема, перевірці та підтвердженню підлягають:

- правильність відображення в обліку капітального ремонту основних засобів;

- правильність нарахування амортизації;

- правильність відображення в обліку надходження, внутрішнього переміщення та вибуття (списання) основних засобів.

5. Облік об'єктів незавершеного будівництва та правильність визначення їх балансової вартості.

6. Облік виробничих запасів, сировини, матеріалів, палива та правильність їх списання (відпуску у виробництво і т. ін.).

7. Наявність та облік нематеріальних активів, нарахування зносу.

8. Облік фінансових інвестицій:

- склад фінансових інвестицій згідно з даними первинних документів та облікових регістрів;

- оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку фінансових інвестицій;

- визначення рентабельності фінансових інвестицій;

- правильність відображення в обліку операцій з фінансовими інвестиціями;

- достовірність нарахування, надходження і відображення в обліку доходів від операцій з фінансовими інвестиціями.

9. Формування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та достовірності облікових даних про їх фактичну собівартість.

10. Дотримання процедур залучення кредитних ресурсів, цільового їх використання та порядку погодження умов застави з Фондом державного майна України, установлених Законом України "Про заставу". Визначення сум, залучених протягом року, банківських кредитів та вартості майна, переданого у заставу. Заборгованість з погашення банківських кредитів.

11. Укладання та виконання зобов'язань за договорами поруки.

12. Операції з випуску, авалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що були випущені товариством.

13. Дотримання товариством вимог Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виплат заробітної плати" від 21.10.2004 N 2103-IV в частині першочергової оплати праці працівників, "Про оплату праці" та КЗпП в частині своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці, а також виплати заробітної плати виключно грошима.

14. Політика виробничих та споживчих закупівель. Обов'язковому висвітленню підлягають складові за кожним з напрямків закупівель, основні постачальники, середній рівень цін та обсяги закупівель протягом року, відповідність ціни придбання ринковим цінам. Крім іншого, перевірці і підтвердженню підлягає правильність оформлення первинних документів по придбанню товарно-матеріальних цінностей та отриманню послуг з метою підтвердження обґрунтованості виникнення кредиторської заборгованості.

15. Політика продажів готової продукції (товарів, робіт, послуг). Обов'язковому висвітленню підлягають складові номенклатури продажу, основні покупці та замовники, середній рівень цін та обсяги продажів протягом року, відповідність ціни продажу ринковим цінам. Крім іншого, перевірці і підтвердженню підлягає правильність оформлення первинних документів по поставках товарів та наданих послугах з метою підтвердження обґрунтованості виникнення дебіторської заборгованості, формування резерву сумнівних боргів.

16. Підтвердження обсягів дебіторської і кредиторської заборгованості, яка утворилася та обліковується на балансі на звітну дату.

17. Своєчасність здійснення розрахунків з бюджетом, цільовими фондами. Окремо зазначаються результати перевірки податковими інспекціями дотримання податкового та валютного законодавства протягом звітного року.

18. Своєчасність відрахувань господарськими організаціями до Державного бюджету України частини прибутку (доходу) за результатами їх щоквартальної фінансово-господарської діяльності (згідно з відповідними постановами Кабінету Міністрів України), а також виплати в повному обсязі дивідендів, у тому числі на державні корпоративні права.

19. Створення та використання резервного та інших фондів товариства.

20. Визначення розміру чистих активів товариства та доцільність зменшення розміру статутного фонду або ліквідації господарського товариства (відповідно до норм ст. 155 Цивільного кодексу України).

21. Стан формування статутного фонду товариства та сплата акцій акціонерами у випадку проведення господарським товариством додаткової емісії акцій.

22. Правильність визначення і відображення в обліку:

- прибутку (збитку) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг;

- операційних, позареалізаційних і надзвичайних доходів та витрат.

23. Підтвердження розміру річного чистого прибутку (збитку) товариства.

24. Аналіз фінансового стану товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення його економічного стану.

____________

 

Надруковано
"Податки та бухгалтерський облік",
N 17, 27 лютого 2006 р.

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.