Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит »

Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, створених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог

Надрукувати документ
31.08.2009

Додаток 1
до Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог 

 

 

 

Значення нормуючих коефіцієнтів та приклад розрахунку інтегрального коефіцієнта для метою формування Плану зовнішніх перевірок

Таблиця 1. Значення нормуючих коефіцієнтів за видами аудиторських послуг

Види аудиторських послуг 

Відповідно до коду рядка звіту за  формою N 1-аудит 

Значення нормуючого коефіцієнта 

Обов'язковий аудит фінансової звітності  

111 

1000 

Ініціативний аудит фінансової звітності  

112 

1100 

Огляд історичної фінансової інформації 

113 

1200 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 

114 

1500 

Супутні послуги  

120 

2000 

Інші професійні послуги 

130 

2500 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту 

140 

2000 

 

Приклад розрахунку інтегрального коефіцієнта

Розрахунок інтегрального коефіцієнта здійснюється відповідно до п. 29 Положення на підставі даних звітів за формою N 1-аудит за попередній рік як сума добутків, визначених шляхом множення загальної кількості замовлень з конкретного виду завдання на фактичний обсяг наданих послуг за цим видом завдання та діленням на відповідний нормуючий коефіцієнт для кожного виду завдань, наведений вище в таблиці 1. Приклад ілюстративного розрахунку інтегрального коефіцієнта наведено нижче в таблиці 2.

Таблиця 2 

Назва показників 

Код рядка 

Кількість замовлень (угод), одиниць 

Фактичний обсяг
наданих послуг (без ПДВ), тис. грн. 

Значення нормуючого коефіцієнта 

Значення інтегрального коефіцієнта 6 = 3 х 4 / 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Обов'язковий аудит фінансової звітності 

111 

20 

250 

1000 

5,00 

Ініціативний аудит фінансової звітності 

112 

22 

210 

1100 

4,20 

Огляд історичної фінансової інформації 

113 

25 

1200 

0,10 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації 

114 

75 

1500 

0,40 

Супутні послуги 

120 

20 

140 

2000 

1,40 

Інші професійні послуги 

130 

30 

240 

2500 

2,88 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту 

140 

68 

2000 

0,20 

Сумарне значення інтегрального коефіцієнта за всіма видами аудиторських послуг 

  

  

  

  

14,19 

 

 

Додаток 2
до Положення про зовнішні перевірки систем контролю якості, впроваджених аудиторськими фірмами та аудиторами відповідно до професійних стандартів, законодавчих і нормативних вимог 

 

 

 

Попередня анкета
проведення перевірки системи контролю якості за період з _______ до _______

1.1. Загальні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, який підлягає перевірці:

Повне найменування: __________________________________________________________________

Скорочене найменування: ______________________________________________________________

Юридична адреса: ____________________________________________________________________

Поштова адреса: ______________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові керівника _____________________________________________________

Номер сертифіката аудитора, керівника: __________________________________________________

Свідоцтво про державну реєстрацію: N ___________ видано ___________________________ (ким видано), ___________ (дата видачі), внесені зміни N __________ від ___________

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів ____________________________________________________________________________________ 

Є членом: (перелічити найменування професійні об'єднання членами яких є суб'єкт аудиторської діяльності)___________________________________________________________________________ 

 

N п/п 

Питання 

Відповідь 

Чи були зміни у контрольному періоді? 

  

  

  

Так 

Ні 

1. 

Загальна кількість штатних співробітників на дату закінчення періоду контролю 

  

  

  

у тому числі сертифікованих аудиторів 

  

  

  

2. 

Кількість штатних співробітників, які приймали участь в аудиторських перевірках у контрольному періоді  

  

  

  

3. 

Загальна кількість проведених аудиторських перевірок за контрольний період 

  

  

  

4. 

Загальна кількість договорів на здійснення супутніх та інших послуг за контрольний період 

  

  

  

5. 

Список сертифікованих аудиторів: 

N  

П. І. Б. 

Серія сертифіката 

Номер сертифіката 

Строк закінчення дії 

Членство в аудиторських профоб'єднаннях
(яких?) 

1. 

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

..... 

  

  

  

  

  

                   

 

Розділ 2. Професійна діяльність

Які види послуг здійснює суб'єкт аудиторської діяльності 

N
п/п 

Види послуг 

Так 

Ні 

У т. ч. обов'язковий 

Примітки 

1. 

Завдання з надання впевненості: 

  

  

  

  

1.1. 

Аудит історичної фінансової інформації, зокрема фінансової звітності. 

  

  

  

  

1.2. 

Огляд історичної фінансової інформації, зокрема, фінансової звітності. 

  

  

  

  

1.3. 

Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації.  

  

  

  

  

1.3.1. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи внутрішнього контролю (аудиту). 

  

  

  

  

1.3.2. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) використання виробничих потужностей. 

  

  

  

  

1.3.3. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) функціонування системи управління.  

  

  

  

  

1.3.4. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) системи матеріального стимулювання та оплати праці персоналу. 

  

  

  

  

1.3.5. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем управління персоналом. 

  

  

  

  

1.3.6. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) інформаційних систем (технологій). 

  

  

  

  

1.3.7. 

Оцінка (перевірка) ефективності систем інформаційної безпеки діяльності підприємств. 

  

  

  

  

1.3.8. 

Оцінка (перевірка) ефективності (відповідності) систем корпоративного управління. 

  

  

  

  

1.3.9. 

Оцінка відповідності діяльності підприємства вимогам законодавства (податкового, митного, господарського та ін.). 

  

  

  

  

1.3.10. 

Оцінка (перевірка) відповідності вимогам законодавства управлінських рішень або окремих господарських операцій.  

  

  

  

  

1.3.11. 

Економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта). 

  

  

  

  

1.3.12. 

Оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача). 

  

  

  

  

1.3.13. 

Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

1.3.14. 

Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності. 

  

  

  

  

1.3.15. 

Здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності. 

  

  

  

  

1.3.16. 

Перевірка прогнозної фінансової інформації. 

  

  

  

  

1.3.17. 

Інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості. 

  

  

  

  

1.3.18. 

Оцінка (перевірка) відповідності вимогам законодавства управлінських рішень або окремих господарських операцій.  

  

  

  

  

1.3.19. 

Економічні експертизи (у тому числі судова за наявності відповідної атестації судового експерта). 

  

  

  

  

1.3.20. 

Оцінка вартості активів (у тому числі незалежна за наявності кваліфікаційного свідоцтва оцінювача). 

  

  

  

  

1.3.21. 

Оцінка (тестування) надійності системи бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

1.3.22. 

Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу, задіяного у фінансово-господарській діяльності. 

  

  

  

  

1.3.23. 

Здійснення на замовлення розрахунків (економічний, фінансовий, стратегічний та інші види аналізу) для оцінки стану та результатів господарської діяльності. 

  

  

  

  

1.3.24. 

Перевірка прогнозної фінансової інформації. 

  

  

  

  

1.3.25. 

Інші завдання, які виконуються як завдання з надання впевненості.

  

  

  

  

2. 

Супутні послуги, визначені Міжнародними стандартами супутніх послуг: 

  

  

  

  

2.1. 

Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації. 

  

  

  

  

2.2. 

Завдання з підготовки фінансової інформації. 

  

  

  

  

3. 

Інші послуги, пов'язані з професійною діяльністю аудиторів (аудиторських фірм), визначені Законом України "Про аудиторську діяльність": 

  

  

  

  

3.1. 

Ведення бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

3.2. 

Складання фінансових звітів. 

  

  

  

  

3.3. 

Відновлення бухгалтерського обліку.  

  

  

  

  

3.4. 

Консультації з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

  

  

  

  

3.4.1. 

Обрання облікової політики. 

  

  

  

  

3.4.2. 

Встановлення та дотримання методології бухгалтерського обліку. 

  

  

  

  

3.4.3. 

Організація бухгалтерського обліку; консолідація фінансової звітності. 

  

  

  

  

3.4.4. 

Трансформація звітності за іншою, ніж застосовувана, концептуальною основою. 

  

  

  

  

3.4.5. 

Інші види консультацій з питань обліку та звітності. 

  

  

  

  

3.5. 

Консультації з питань системи внутрішнього контролю. 

  

  

  

  

3.6. 

Консультації з питань оподаткування, у тому числі з організації податкового обліку та податкової звітності. 

  

  

  

  

3.7. 

Складання податкових декларацій та звітів. 

  

  

  

  

3.8. 

Консультації з питань застосування інформаційних технологій. 

  

  

  

  

3.9. 

Консультації з інших питань управління та ведення бізнесу. 

  

  

  

  

3.9.1. 

Правове забезпечення прийняття (або результатів прийняття) управлінських рішень щодо зміни форм власності, форм господарювання, функцій власності, легітимності окремих господарських операцій тощо. 

  

  

  

  

3.9.2. 

Організаційне забезпечення управління - структуризація, реструктуризація, перебудова, розробка нової системи обліку, внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту, управління в цілому, розробка внутрішніх інструкцій для посадових осіб, внутрішніх стандартів корпоративного управління тощо. 

  

  

  

  

3.9.3. 

Інформаційне забезпечення управління - консультування з питань вибору програмних продуктів або технічної бази з автоматизації обліку та внутрішнього контролю (аудиту), розробка схем документообігу, форм внутрішніх документів і напрямів інформаційних потоків в системі управління; проведення тренінгів, семінарів з питань обліку, оподаткування, правового забезпечення та організації управління, безпеки бізнесу тощо. 

  

  

  

  

3.9.4. 

Управління грошовими потоками, інвестиційної політики. 

  

  

  

  

3.10. 

Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, документи системи стимулювання персоналу тощо). 

  

  

  

  

3.11. 

Проведення професійних тренінгів для бухгалтерів та керівників з питань, що належать до професійної компетенції аудиторів. 

  

  

  

  

3.12. 

Представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді. 

  

  

  

  

3.13. 

Інші види аудиторських послуг, надання яких не суперечить стандартам аудиторської діяльності, Кодексу професійної етики аудитора та які не заборонені чинним законодавством України, рішеннями Аудиторської палати України. 

  

  

  

  

4 

Організаційне та методичне забезпечення аудиту. 

  

  

  

  

4.1. 

Розробка і видання методичних матеріалів (вказівок, рекомендацій, практичних посібників, внутрішніх стандартів, програмного забезпечення тощо). 

  

  

  

  

4.2. 

Проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів. 

  

  

  

  

4.3. 

Здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг. 

  

  

  

  

 

Керівник
суб'єкта аудиторської діяльності 

 
_______________________
(П. І. Б.) 

_______________ 200_ р.

М. П. 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.