Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит » Контроль »

Тимчасовий порядок формування групи уповноважених контролерів

Надрукувати документ
03.02.2009

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 18 грудня 2008 року N 197/7

Про затвердження Тимчасового порядку формування групи уповноважених контролерів

Керуючись статтею 12 Закону України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 року N 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 N 140-V), з метою здійснення організації контролю за якістю аудиторських послуг, Аудиторська палата України вирішила:

1. Затвердити Тимчасовий порядок формування групи уповноважених контролерів (додається).

2. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

 

Голова Аудиторської
палати України 

 
С. О. Столярова 

 

 

Додаток
до рішення Аудиторської палати України
від 18 грудня 2008 р. N 197/7 

 

 

 

 

 

 

Тимчасовий порядок
формування групи уповноважених контролерів

1. Безпосередньо організацію та забезпечення проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських фірм та аудиторів (далі - зовнішні перевірки) здійснює Комітет з контролю за аудиторською діяльністю (далі - Комітет з контролю). До участі у проведенні зовнішніх перевірок Комітет з контролю має право залучати як своїх штатних працівників, так і аудиторів-контролерів із складу групи уповноважених контролерів.

2. Група уповноважених контролерів формується з аудиторів, які:

а) мають досвід практичної аудиторської діяльності не менше 3-х років;

б) пройшли відповідну професійну підготовку з питань контролю якості аудиторських послуг;

в) склали відповідний екзамен шляхом виконання тестових та ситуаційних завдань;

г) не мали стягнень з боку Аудиторської палати України (далі - АПУ) за порушення професійних стандартів та норм професійної етики.

3. Відбір претендентів на включення до групи уповноважених контролерів здійснює Комітет з контролю. Аудитор, який виявив бажання стати уповноваженим контролером, подає до Комітету з контролю наступні документи:

а) заяву та анкету встановленого зразка;

б) копію сертифіката аудитора;

в) копії свідоцтв про удосконалення професійних знань аудиторів за останні 3 роки;

г) завірену керівником суб'єкта аудиторської діяльності (Фірми) виписку з трудової книжки або довідку, яка підтверджує досвід практичної роботи аудитором не менше 3-х років;

ґ) лист-рекомендацію керівника Фірми, в якій працює претендент, з підтвердженням згоди керівника Фірми на участь претендента - працівника Фірми у проведенні зовнішніх перевірок в обсязі не менше 200 годин на рік (аудитори, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи - підприємці, надають лист, в якому гарантують можливість виділення визначеного обсягу часу для виконання функцій уповноваженого контролера).

Копії документів завіряються або керівником Фірми, в якій працює претендент, або власноручно аудитором-претендентом, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа - підприємець.

4. На підставі отриманих документів Комітет з контролю формує групу з претендентів для проведення попереднього тестування претендентів з метою визначення їх професійної компетентності. Попереднє тестування передбачає виконання не менше ніж 100 (сто) тестових завдань, що за змістом повинні охоплювати основні положення професійних стандартів. Дата проведення попереднього тестування визначається Комітетом з контролю та доводиться до відома всіх претендентів не пізніше ніж за 15 днів до дати такого тестування. Попереднє тестування здійснюється Комітетом з контролю на періодичній основі та проводиться по мірі формування групи з претендентів у кількості не менше 10 осіб.

5. За результатами попереднього тестування претенденти, які успішно відповіли не менше ніж на 70 відсотків тестових завдань, зараховуються до групи з підготовки уповноважених контролерів. Тренінг-семінари з групами підготовки уповноважених контролерів проводяться за спеціальними програмами, розробленими Комітетом з контролю, які повинні включати питання з контролю якості аудиторських послуг та методики проведення зовнішніх перевірок в обсязі не менше 24 академічних годин. Дата проведення відповідного тренінг-семінару визначається Комітетом з контролю та доводиться до відома членів групи з підготовки уповноважених контролерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення такого тренінг-семінару. Проведення тренінг-семінарів здійснюється Комітетом з контролю на періодичній основі по мірі формування групи з підготовки уповноважених контролерів у кількості не менше 15 осіб.

6. По завершенні відповідного тренінг-семінару Комітет з контролю організовує проведення іспиту шляхом виконання тестових та ситуаційних завдань, в обсязі не менше 50-ти тестових завдань та 2-х ситуаційних завдань. Вказаний іспит проводиться під контролем членів профільної Комісії АПУ та/або інших членів АПУ за рішенням Голови АПУ. Результати екзамену затверджуються протоколом засідання профільної Комісії АПУ та доводяться до відома його учасників протягом 30 календарних днів з дати проведення екзамену.

7. За результатами екзамену члени групи з підготовки уповноважених контролерів, які за свої екзаменаційні роботи отримали не менше ніж 70 балів із 100 максимально можливих, зараховуються до групи уповноважених контролерів. Персональний та кількісний склад групи уповноважених контролерів та зміни до нього затверджується протоколом засідання профільної Комісії АПУ та оприлюднюється на веб-сайті АПУ.

8. Після затвердження персонального та кількісного складу групи уповноважених контролерів Комітет з контролю з кожним уповноваженим контролером укладає відповідний договір (угоду) щодо умов та порядку участі уповноваженого контролера в зовнішніх перевірках.

9. Аудитор може бути виключений зі складу групи уповноважених контролерів:

а) за власним бажанням шляхом подання до Комітету з контролю відповідної заяви;

б) у випадку його неучасті у зовнішніх перевірках протягом календарного року або якщо його участь у зовнішніх перевірках складала менше 40 годин за календарний рік;

в) за результатами співбесіди з членами профільної Комісії АПУ, проведення якої обумовлено поданням від керівництва Комітету з контролю інформації щодо неналежної професійної компетентності цього аудитора під час виконанням ним функцій уповноваженого контролера;

г) за рішенням профільної Комісії АПУ у випадку наявності задокументованих доказів порушень цим аудитором стандартів завдань, норм професійної етики, законодавчих і нормативних вимог при здійсненні зовнішніх перевірок;

ґ) у випадку непроходженням цим аудитором щорічного удосконалення професійних знань аудиторів за програмами, що включають питання з контролю якості аудиторських послуг;

д) у разі накладення на нього АПУ стягнень у вигляді призупинення дії сертифіката на півроку чи анулювання сертифіката аудитора.

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.