Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Довідкова інформ. » Споживачу »

Правила роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами

Надрукувати документ
29.12.2008

3. Комісійна торгівля транспортними засобами і номерними агрегатами

3.1. Комісійна торгівля транспортними засобами і номерними агрегатами здійснюється на підставі договору комісії між суб'єктом господарювання, який приймає товар на комісію (далі - комісіонер), і громадянином, підприємством (організацією, установою), які здають товар на комісію (далі - комітент). За договором комісії комітент доручає продаж товару комісіонеру за визначену винагороду.

3.2. Комітент доставляє транспортні засоби комісіонеру самостійно, якщо інше не передбачено договором комісії.

3.3. За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу споживачу.

3.4. Комісіонер несе відповідальність в установленому законодавством порядку за втрату або пошкодження товару, прийнятого на комісію. Розмір і порядок відшкодування збитків, нанесених комітенту, визначаються за погодженням сторін, а у разі недосягнення згоди вирішуються у судовому порядку.

3.5. На комісію приймаються транспортні засоби вітчизняного та іноземного виробництва і номерні агрегати як технічно справні, так і ті, що не на ходу.

При прийманні на комісію транспортних засобів перевірка їх технічного стану та укомплектованості здійснюється за участю комітента.

3.6. На комісію приймаються транспортні засоби і номерні агрегати, що зняті з обліку в органах ДАІ, для продажу на території України:

від громадян України - за наявності паспорта чи документа, що його замінює, та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) з відміткою в ньому органу ДАІ про зняття з обліку у зв'язку з продажем або довідки на агрегат, вузол, виданої органами ДАІ. На комісію можуть прийматися вузли та агрегати транспортних засобів на підставі свідоцтв про спадщину та документів, що стверджують законність їх придбання;

від підприємств (організацій, установ) - за наявності накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу, номера шасі, двигуна, його ціни, а також свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) з відміткою в ньому органу ДАІ про зняття з обліку у зв'язку з продажем, дорученням уповноваженої особи підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що його замінює.

При відсутності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) він на комісію не приймається.

Забороняється приймати на комісію транспортні засоби, вузли та агрегати, ідентифікаційні номери яких знищені або підроблені.

Транспортні засоби і номерні агрегати, на які не закінчився гарантійний термін, приймаються на комісію за наявності гарантійного талона (сервісної книжки), якщо він буде наданий комітентом. При продажу транспортного засобу і номерного агрегата гарантійний талон (сервісна книжка) передається споживачу.

3.7. Суб'єкту господарювання дозволяється приймати на комісію транспортні засоби без свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта):

від уповноважених органів - безгосподарні, котрі перейшли в спадщину державі, а також конфісковані за рішеннями судів, якщо про це є запис у документах про вилучення транспортного засобу. На ці транспортні засоби подаються довідки про реєстрацію їх в органах ДАІ на ім'я колишніх власників з відміткою номерів агрегатів;

від управління справами Міністерства закордонних справ України - транспортні засоби, що зняті з експлуатації та повернені з-за кордону державними організаціями (установами).

При здаванні на комісію транспортних засобів без реєстраційних документів зазначені організації (установи) надають суб'єкту господарювання копію документа (у 2-х примірниках, один з яких видається споживачу разом з довідкою-рахунком), на підставі якого здійснюється приймання їх на комісію (рішення суду, акти, довідки, посвідчення тощо, а також довідку реєстраційно-екзаменаційного підрозділу органу ДАІ про те, що цей транспортний засіб не знаходиться в розшуку).

Суб'єкт господарювання повинен надіслати запит до реєстраційно-екзаменаційного підрозділу органу ДАІ про те, що цей транспортний засіб не знаходиться в розшуку.

3.8. Забороняється приймати на комісію переобладнані транспортні засоби, якщо це не відображено в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) в розділі "Особливі відмітки", а також не зареєстровані в органах ДАІ транспортні засоби від інших суб'єктів господарювання на підставі довідок-рахунків, вантажних митних декларацій та інших документів.

3.9. Суб'єкт господарювання при прийманні транспортних засобів і номерних агрегатів на комісію зобов'язаний візуально ретельно перевіряти документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звіряти відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів. У разі візуального виявлення ознак підроблення документів, номерів агрегатів або невідповідності записів з нанесеними ідентифікаційними номерами вузлів і агрегатів суб'єкт господарювання зобов'язаний негайно повідомити про це територіальний орган внутрішніх справ.

3.10. Суб'єкт господарювання при прийманні транспортних засобів і номерних агрегатів на комісію виписує акт технічного стану та оцінки транспортного засобу і номерного агрегата (додаток) у трьох примірниках, який підписується комісіонером і комітентом. Перший примірник акта видається комітенту. Комісіонером ведеться журнал реєстрації виданих актів технічного стану та оцінки транспортного засобу і номерного агрегата.

Комісіонер зобов'язаний забезпечити позначення цін продажу на транспортні засоби і номерні агрегати за допомогою ярликів цін (цінників) або іншим способом. Ціна на ціннику повинна відповідати ціні продажу, зазначеній в акті.

3.11. Комітент на підставі заяви (листа - для юридичних осіб) має право в будь-який час забрати здані на комісію транспортні засоби і номерні агрегати за наявності акта технічного стану та оцінки транспортного засобу і номерного агрегата та відповідного посвідчення особи, сплативши комісіонеру обумовлену в договорі комісії плату за зберігання транспортного засобу.

При поверненні комітенту транспортних засобів повертається і реєстраційний документ.

3.12. Транспортні засоби і номерні агрегати можуть бути повернені іншій особі, якщо вона пред'явить акт технічного стану та оцінки транспортного засобу і номерного агрегата, виданий комітенту комісіонером, і нотаріально завірене доручення комітента з обов'язковим зазначенням номера паспорта або документа, що його замінює.

3.13. Ціни на транспортні засоби і номерні агрегати, що здаються на комісію, а також розмір комісійної винагороди визначаються за погодженням сторін.

3.14. Відповідальність перед споживачем за відповідність транспортних засобів і номерів їх агрегатів (ідентифікаційних номерів транспортного засобу і номерного агрегата) характеристикам та записам, зазначеним у реєстраційних документах, акті технічного стану та оцінки транспортного засобу і номерного агрегата, після виконання комісіонером доручення комітента несе комітент згідно із законодавством.

Для перевірки відповідності ідентифікаційних номерів транспортного засобу комітент або споживач (за власний рахунок) можуть замовити у відповідній експертній установі експертне дослідження відповідності ідентифікаційних номерів транспортного засобу.

3.15. Суб'єкт господарювання може за окрему плату здійснювати оцінку транспортних засобів, які не надходять для комісійного продажу (дарування, успадкування тощо), у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.16. У разі, коли прийняті на комісію транспортні засоби і номерні агрегати не продані в строки, передбачені договором комісії, вони за наявності згоди комітента підлягають зниженню ціни.

Строки продажу і порядок зниження ціни встановлюється суб'єктом господарювання за погодженням з комітентом, ураховуючи кон'юнктуру ринку.

Згоду на проведення зниження ціни транспортних засобів комітент підтверджує підписом в акті технічного стану та оцінки транспортного засобу і номерного агрегата.

3.17. Умови зниження ціни прийнятих на комісію транспортних засобів і номерних агрегатів повинні бути визначені в договорі комісії.

3.18. Транспортні засоби і номерні агрегати надходять до продажу не пізніше наступного дня після їх прийняття.

3.19. На продані транспортні засоби комісіонер повинен видати споживачу акт технічного стану та оцінки транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), гарантійний талон (сервісну книжку) при наявності, довідку-рахунок, розрахунковий документ, який засвідчує факт купівлі.

При продажу транспортних засобів, які мають дефекти, що загрожують безпеці дорожнього руху та життю громадян, суб'єкт господарювання повідомляє споживача в письмовій формі про існуючі дефекти та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення.

3.20. Плата за зберігання транспортних засобів і номерних агрегатів, що були в експлуатації, у разі повернення їх комітенту визначається договором комісії.

3.21. Транспортні засоби чи номерні агрегати, що були в експлуатації, які придбані в комісіонера, можуть бути повернені назад лише за його згодою. Щодо транспортних засобів і номерних агрегатів, на які не закінчився гарантійний термін, то на них поширюється дія статті 8 Закону України "Про захист прав споживачів".

(пункт 3.21 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економіки України від 25.01.2008 р. N 21)

3.22. Після продажу транспортних засобів, що були в експлуатації, комісіонер у розділі свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) "Особливі відмітки" робить запис: "Автомобіль (інший технічний засіб), проданий за довідкою-рахунком, серія, номер, дата". Запис підписується керівником суб'єкта господарювання та скріплюється печаткою.

При продажу транспортних засобів, що були прийняті на комісію без реєстраційних документів відповідно до пункту 3.7 цих Правил, комісіонер на зворотному боці довідки-рахунка робить запис: "Автомобіль (інший транспортний засіб), прийнятий та проданий без реєстраційних документів", який засвідчується таким самим чином. До довідки-рахунка додаються копії документів, передбачених пунктом 3.7 цих Правил.

3.23. Комісіонер, який здійснює торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами за договором комісії, не зобов'язаний здійснювати експертні (спеціальні) дослідження ідентифікаційних номерів на транспортних засобах і номерних агрегатах щодо виявлення ознак підроблення та/або встановлення факту підроблення, якщо при візуальному огляді зазначених номерів комісіонером у присутності комітента їх цифри співпадають з цифрами, зазначеними в реєстраційних документах, і є штамп відповідного підрозділу органу ДАІ "Транспортний засіб знято з обліку для продажу".

Комітент або споживач має право за власною ініціативою звернутися до відповідної експертної установи для надання йому послуг з проведення спеціальних експертних досліджень.

4. Торгівля скупленими транспортними засобами і номерними агрегатами

4.1. Торгівля транспортними засобами і номерними агрегатами, що були в експлуатації, здійснюється шляхом скуповування їх у громадян, підприємств (організацій, установ) та подальшого їх продажу іншим громадянам, підприємствам (організаціям, установам). Між скуповуванням та продажем суб'єкт господарювання може зробити технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу.

4.2. Скуповування транспортних засобів і номерних агрегатів здійснюється на підставі договору між суб'єктом господарювання та громадянином, підприємством (організацією, установою) - власником транспортного засобу чи номерного агрегата.

Чинність придбання транспортних засобів і номерних агрегатів, увезених із-за кордону, стверджується вантажною митною декларацією або посвідченням митниці із зазначенням назви, марки, номера агрегата, номера і дати вантажної митної декларації, згідно з якою він був завезений на територію України.

4.3. Скуповуванню підлягають транспортні засоби і номерні агрегати, що зняті з обліку в органах ДАІ:

від громадян України - за наявності паспорта чи документа, що його замінює, та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) транспортного засобу з відміткою в ньому органу ДАІ про зняття з обліку у зв'язку з продажем або довідки на номерний агрегат, виданої органами ДАІ.

У разі коли транспортний засіб чи номерний агрегат зареєстрований не на здавача, останній повинен надати документ, що підтверджує законність його дій: доручення власника, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо;

від підприємств (організацій, установ) - за наявності накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу, номера шасі, двигуна, його ціни, а також свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) з відміткою в ньому органу ДАІ про зняття з обліку у зв'язку з продажем, а також доручення уповноваженої особи підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що його замінює.

При відсутності свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) скуповування забороняється.

Суб'єкту господарювання забороняється купувати транспортні засоби та окремі номерні агрегати, ідентифікаційні номери яких знищені або підроблені, а також переобладнані транспортні засоби, якщо це не відображено в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) в розділі "Особливі відмітки".

4.4. Суб'єкту господарювання дозволяється купувати транспортні засоби без свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) лише у випадках, передбачених пунктом 3.7 цих Правил.

4.5. Скуповування транспортних засобів, які мають ушкодження внаслідок аварій, дозволяється тільки за наявності довідки органів ДАІ.

4.6. Скуповування транспортних засобів і номерних агрегатів, а також їх продаж здійснюються за договірними цінами.

4.7. Право власності на скуплений транспортний засіб чи номерний агрегат переходить від здавача до суб'єкта господарювання згідно з договором.

4.8. Суб'єкт господарювання, який придбав транспортний засіб, що був у експлуатації, може здійснювати його перефарбування та (або) заміну номерних агрегатів, про що робиться запис у розділі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) "Особливі відмітки", який засвідчується підписом керівника суб'єкта господарювання та скріплюється печаткою.

4.9. При продажу транспортних засобів, які мають дефекти, що загрожують безпеці дорожнього руху та життю громадян, суб'єкт господарювання повідомляє споживача в письмовій формі про існуючі дефекти та неможливість експлуатації транспортного засобу до їх усунення.

4.10. Скуповування транспортних засобів і номерних агрегатів, на які не закінчився гарантійний термін, здійснюється за наявності гарантійного талона (сервісної книжки), якщо він буде наданий здавачем. При продажу транспортного засобу і номерного агрегата гарантійний талон (сервісна книжка) передається споживачу.

4.11. Після продажу транспортні засоби реєструються в органах ДАІ на підставі довідки-рахунка і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта), що належав попередньому власнику, які надаються споживачу суб'єктом господарювання. У розділі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) "Особливі відмітки" робиться запис: "Автомобіль (інший технічний засіб), проданий за довідкою-рахунком, серія, номер, дата", який засвідчується підписом керівника суб'єкта господарювання та скріплюється печаткою.

 

Начальник управління розробки,
удосконалення та впровадження
нормативних актів у сфері торгівлі 

 
 
А. Юрченко 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.