Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони

ЗакониПідрозділи:

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності"

06.12.2011

Закон встановлює "нові правила гри" для єдиноподатників, які вступлять у силу з 01.01.2012 р. З цієї ж дати втратить чинність Указ Президента про спрощену систему оподаткування...

Читати далі »

Закон України "Про охорону праці"

06.12.2011

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, витрати на охорону праці становлять не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці за попередній рік.

За порушення вказаних вимог юридична чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, сплачує штраф із розрахунку 25 відсотків від різниці між розрахунковою мінімальною сумою витрат на охорону праці у звітному періоді та фактичною сумою цих витрат за такий період.

Читати далі »

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України"

07.12.2010

Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI  передбачено ряд змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу.

Читати далі »

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

11.08.2010

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.10 р. № 2464-VI

Звертаємо увагу: Єдиний внесок не входить до системи оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску (п.2 ст.8 Закону)

Читати далі »

Закон України "Про податок на додану вартість"

06.06.2010

Закон України "Про податок на додану вартість" із останніми змінами та доповленнями від 18.02.2010 р.

Читати далі »

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

07.06.2010

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22 травня 1997 року N 283/97-ВР із останніми змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.

Читати далі »

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

07.06.2010

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" із останніми змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.

Читати далі »

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

10.11.2017

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із останніми змінами від 05.10.2017 р.)

 

Читати далі »

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

www.ligazakon.ua
09.01.2009

Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

 

Читати далі »

Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"

07.02.2018

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні. 

Читати далі »

Закон України "Про систему оподаткування"

www.ligazakon.ua
09.01.2009

Закон визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов'язки і відповідальність платників.

 

Читати далі »

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"

07.06.2010

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" з останніми змінами та доповненнями, що набули чинності 01.01.2010 р.

Читати далі »

Закон України "Про акціонерні товариства"

20.06.2011

Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів.

Останні зміни згідно з Законом від 7 квітня 2011 року N 3205-VI

Читати далі »

Закон України "Про господарські товариства"

www.ligazakon.ua
20.01.2010

Закон визначає поняття і види господарських товариств, правила їх створення, діяльності, а також права і обов'язки їх учасників та засновників.

 

Читати далі »

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

 

Читати далі »

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

 

Читати далі »

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

10.06.2009

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

 

Читати далі »

Закон України "Про оплату праці"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Закон України "Про оплату праці"

 

Читати далі »

Закон України "Про захист прав споживачів"

www.ligazakon.ua
29.12.2008

Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

 

Читати далі »

Малі, середні, великі - Критерії визначення...

13.10.2008

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує двісті п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму сто мільйонів гривень.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

 

Читати далі »

Закон України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи..."

www.ligazakon.ua
10.11.2008

Закон України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

 

Читати далі »

Закон України "Про відпустки"

15.01.2009

Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

 

Читати далі »

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

www.ligazakon.ua
15.01.2009

Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

 

Читати далі »

Закон України "Про державну податкову службу в Україні"

www.ligazakon.ua
15.01.2009

Закон визначає статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності.

 

Читати далі »

Змінено деякі ставки внесків до фондів соціального страхування

19.01.2009

Починаючи з 13.01.09 р. змінено ставки внесків до фондів соціального страхування:

ФСС з ТВП для роботодавців (нарахування на з/п):

До 13.01.09 було 1,5%, стало з 13.01.09 р. 1,4%

ФСС на випадок безробіття:

- для роботодавців (нарахування):

До 13.01.09 було 1,3%, стало з 13.01.09 р. 1,6%

- для працівників (утримання):

До 13.01.09 було 0,5%, стало з 13.01.09 р. 0,6%

- для роботодавців, що використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (нарахування):

з 13.01.09 р. встановлено ставку 2,2%

ФСС від нещасного випадку (нарахування):

тарифи відповідно до класів професійного ризику виробництва та окремих галузей економіки знижені на 0,1%

Тобто, до виплат за січень 2009 року слід застосовувати «старі» ставки з 01.01.09 р. до 13.01.09 р. та «нові» ставки з 13.01.2009 р.

 

Читати далі »

Закон України "Про міліцію"

zakon.rada.gov.ua
27.04.2009

Остання редакцiя вiд 17.04.2009, чинний

 

Читати далі »

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

10.06.2009

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"

 

Читати далі »

Закон України "Про обіг векселів в Україні"

10.06.2009

Закон України "Про обіг векселів в Україні"

 

Читати далі »

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

10.06.2009

Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність"

 

Читати далі »

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

10.06.2009

Закон України "Про інвестиційну діяльність"

 

Читати далі »

Закон України "Про інноваційну діяльність"

10.06.2009

Закон України "Про інноваційну діяльність"

 

Читати далі »

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

10.06.2009

Верховна Рада України визначає такі стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні на 2003 - 2013 роки:

модернізація електростанцій; нові та відновлювані джерела енергії; новітні ресурсозберігаючі технології;

машинобудування та приладобудування як основа високотехнологічного оновлення всіх галузей виробництва; розвиток високоякісної металургії;

нанотехнології, мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;

вдосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій;

високотехнологічний розвиток сільського господарства і переробної промисловості;

транспортні системи: будівництво і реконструкція;

охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища;

розвиток інноваційної культури суспільства;

виробництво засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів і пов'язаних з транспортом пристроїв та обладнання, комплектуючих виробів, розробка та впровадження новітніх технологій для їх складання (виготовлення).

 

Читати далі »

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відправлень, міжнародного лізингу та міжнародного ремонту товарів

20.08.2009

Внесено зміни до порядку оподаткування ПДВ міжнародних перевезень.

Закон набирає чинності з 01.09.2009 р.

 

Читати далі »

Закон України "Про вибори Президента України"

27.10.2009

Закон України "Про вибори Президента України"

 

Читати далі »

Закон України "Про зайнятість населення"

08.12.2009

Закон визначає правові, економічні та організаційні основи зайнятості населення України і його захисту від безробіття, а також соціальної гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю

 

Читати далі »

Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

19.04.2012

Суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб'єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.

 

Читати далі »

Закон України "Про страхування"

09.03.2011

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Читати далі »

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

20.08.2010

Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентній 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень), та має одну або більше таких ознак: ... переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номерного) рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок, відкритий у фінансовій установі...  здійснення розрахунку за фінансовою операцією у готівковій формі...  проведення страхової виплати або страхового відшкодування ... надання кредитних коштів особі, яка є членом небанківської кредитної установи, в один і той самий день декілька разів, за умови, що загальна сума фінансових операцій дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цієї статті...

Закон набирає чинності 21.08.2010 р.

 

Читати далі »

Витрати на встановлення газобалонного обладнання на авто можна включити до податкового кредиту з ПДФО

08.06.2010

Платник податку має право включити до складу податкового кредиту звітного року такі витрати, фактично понесені ним протягом такого звітного року:  ...  Суму коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.

Читати далі »

Закон України "Про режим іноземного інвестування"

11.06.2010

Закон України "Про режим іноземного інвестування" з останніми змінами та доповненнями від 27.04.2010 р.

Читати далі »

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2275)

24.06.2010

У 2010 році в складі валових витрат платника податку враховується тільки 20% суми від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворився станом на 1 січня 2010 року.

Платники податків зобов'язані подавати до органів ДПС разом з податковою декларацією з ПДВ за звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за цей період в електронному вигляді.

До складу податкового кредиту наступного періоду включається тільки оплачена частина від'ємного значення. Не оплачена частина повинна враховуватися в декларації окремим рядком, його можна буде включити до складу податкового кредиту тільки починаючи з першого звітного періоду 2011 р.

Органи ДПС отримали право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю на всіх підприємствах незалежно від форм власності та підпорядкування.  У разі отримання інформації про ухилення від сплати податків платником податків або найманим працівником, у т. ч. внаслідок неукладення трудового договору, органи ДПС мають право провести позачергову податкову перевірку такого платника податків без його попереднього попередження.

Збільшено строки проведення податкових перевірок:

- планова виїзна - 30 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 20 р. дн.;

- позапланова виїзна - 15 р. дн., а щодо СМП - 10 р. дн.;

- продовження планової виїзної - 15 р. дн., щодо СМП - 10 р. дн.;

- продовження позапланової виїзної - 10 р. дн.      Також запроваджується можливість для податківців призупинити як планову, так і позапланову перевірку на період до 30 робочих днів.

Заборонено продавати на товарній біржі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які товари, що були у вживанні, включаючи транспортні засоби, і капітальні активи.

Читати далі »

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік

02.07.2010

Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік розроблена відповідно до положень програми Президента України В. Ф. Януковича "Україна для людей" та Угоди про створення Коаліції депутатських фракцій "Стабільність і реформи" у Верховній Раді України шостого скликання, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, Цілей Розвитку Тисячоліття - Україна.

Методичною основою розроблення Державної програми є Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".

Відповідно до результатів соціально-економічного розвитку країни, наявних проблем та впливу очікуваних змін зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної ситуації на національну економіку у Державній програмі визначено термінові заходи Кабінету Міністрів України, цілі, пріоритети соціально-економічного розвитку та основні заходи щодо реалізації державної політики у 2010 році.

Читати далі »

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

04.08.2010

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року N 1058-IV (з останніми змінами та доповненнями від 08.07.2010 р.)

Читати далі »

З 01.01.2011 податковим агентам доведеться щомісяця подавати податкову декларацію з ПДФО

04.10.2010

15) пункт 8.1 статті 8 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 52, ст. 564) доповнити підпунктом 8.1.5 такого змісту:

"8.1.5. Податковий агент зобов'язаний подавати органу державної податкової служби за місцем його реєстрації податкову декларацію з податку з доходів фізичних осіб за базовий податковий період, що дорівнює календарному місяцю за формою, встановленою центральним податковим органом, про загальні суми доходів, які нараховані на користь платників податку, і загальні суми податку з доходів фізичних осіб, які утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету";

Читати далі »

Внесено зміни до законодавства, що регулює строки виплати заробітної плати

18.10.2010

Заробітну плату необхідно буде виплачувати не рідше ніж 2 рази на місяць, у проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніже 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Розмір авансу повинен бути не меншим за оплату фактично відпрацьованого часу.

Читати далі »

НДС на консультационные и ... услуги вернули с 01 июля 2011 г.

22.06.2011

Опубликован Закон, исключающий из перечня необлагаемых НДС консультационные, инжиниринговые, инженерные, юридические (в том числе адвокатские), бухгалтерские, аудиторские, актуарные и прочие консультационные услуги, а также услуги по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставление информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем.

Читати далі »

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням

22.06.2011

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

01.09.2011

Внесено зміни до Податкового кодексу України та інших документів, що набрали чинності 06.08.2011 р.

Читати далі »

Закон України "Про захист персональних даних"

07.12.2011

Закон действует с 01.01.2011 г. и обязывает собственников баз персональных данных регистрировать такие базы в одноименном Госреестре. При этом персональными данными являются сведения только о физлицах.

Актуальность Закона связана с тем, что с 01.01.2012 г. вступит в силу ст. 18839 КоАП, в соответствии с которой за уклонение от государственной регистрации базы персональных данных к гражданам и должностным лицам применяются штрафы в размере от 5100 грн. до 17000 грн.  Кроме того, с указанной даты будет действовать также уголовная ответственность за незаконные операции с конфиденциальной информацией о лицах (ст. 182 УК).

Читати далі »

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції"

03.04.2012

Особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати таку декларацію до розірвання трудового договору.

Читати далі »

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" № 4834-VI

26.06.2012

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм" № 4834-VI від 24.05.2012 р.

Закон набирає чинності 01.07.12 р. у порядку, передбаченому самим Законом.

Читати далі »

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

07.02.2015

Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної бази даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Читати далі »

Закон України "Про запобігання корупції"

10.06.2015

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

 

Читати далі »

Закон України "Про електронні довірчі послуги"

12.11.2017

Закон України "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 р. №2155-VIII (набирає чинності 07.11.2018 р.)

 

Читати далі »