Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони »

Закон України "Про зайнятість населення"

Надрукувати документ
08.12.2009

Стаття 23. Організація оплачуваних громадських робіт

1. Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад за участю державної служби зайнятості для забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні, організують проведення оплачуваних громадських робіт на підприємствах, в установах і в організаціях комунальної власності і за договорами - на інших підприємствах, в установах і організаціях. 

(пункт 1 статті 23 в редакції Закону
 України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

Оплачувані громадські роботи повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати потребам громади, регіону і сприяти їх соціальному розвитку.

(пункт 1 статті 23 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

Види оплачуваних громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад.

(пункт 1 статті 23 доповнено абзацом третім
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

2. З особами, які бажають брати участь в громадських роботах, укладається строковий трудовий договір з правом його продовження за погодженням сторін до вирішення питання про їх працевлаштування на підходящу роботу. Переважним правом укладання договорів користуються громадяни, зареєстровані як безробітні.

(пункт 2 статті 23 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

3. У разі закінчення встановленого строку виплати допомоги по безробіттю громадянин має переважне право на здобуття іншої професії (спеціальності) і участь в оплачуваних громадських роботах на період - до надання йому підходящої роботи.

4. Оплата праці осіб, зайнятих на громадських роботах, здійснюється за фактично виконану роботу і не може бути меншою мінімального розміру заробітної плати, встановленої законодавством України, при якісному виконанні норм праці.

На осіб, зайнятих на громадських роботах, поширюються соціальні гарантії, включаючи право на пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності.

За безробітними громадянами, які беруть участь у таких роботах, зберігається виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, встановлені відповідно до цього Закону.

(пункт 4 статті 23 доповнено частиною третьою
 згідно із Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

5. Фінансування громадських робіт провадиться за рахунок місцевого бюджету із залученням коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних) і підприємств, установ та організацій, для яких ця робота виконується за договорами.

6. Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт затверджується Кабінетом Міністрів України.

(пункт 6 статті 23 у редакції
 Закону України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

Стаття 231. Загальнодержавні оплачувані громадські роботи

1. Загальнодержавні оплачувані громадські роботи - це роботи, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам держави виходячи з її соціально-економічних пріоритетів та виконуються на об'єктах, визначених Кабінетом Міністрів України, у сфері будівництва та реконструкції (модернізації) спортивної, транспортної, медичної, туристичної і телекомунікаційної інфраструктури, у тому числі на об'єктах, пов'язаних з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

2. Оплата праці громадян, зайнятих на загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, здійснюється відповідно до законодавства.

На громадян, які беруть участь у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю, про зайнятість населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

3. Безробітні, які дали згоду на участь у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, знімаються з обліку як безробітні з дня працевлаштування.

4. Порядок організації (у тому числі забезпечення перевезення та тимчасового проживання) загальнодержавних оплачуваних громадських робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Закінчення строку роботи на загальнодержавних оплачуваних громадських роботах вважається втратою роботи з незалежних від застрахованої особи обставин. Допомога по безробіттю таким особам призначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

(Закон доповнено статтею 231 згідно із
 Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

Стаття 24. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян

1. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, безробітних, може провадитись у випадках:

(абзац перший пункту 1 статті 24 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

неможливості підібрати підходящу роботу через відсутність у громадянина необхідної професійної кваліфікації;

необхідності змінити кваліфікацію у зв'язку з відсутністю роботи, яка відповідає професійним навикам громадянина;

втрати здатності виконання роботи за попередньою професією;

необхідності підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, відповідно до рекомендацій МСЕК, наявної кваліфікації та з урахуванням його побажань;

(пункт 1 статті 24 доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно із Законом України від 23.02.2006 р. N 3483-IV,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

пошуку роботи вперше і відсутності професії (спеціальності).

(пункт 1 статті 24 доповнено абзацом шостим
 згідно із Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

2. Професійна підготовка, підвищення кваліфікації і перепідготовка громадян організується державною службою зайнятості за її направленням у навчальних закладах, на підприємствах, в установах і організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними договорами або у спеціально створюваних для цього навчальних закладах державної служби зайнятості за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

(абзац перший пункту 2 статті 24 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

Порядок відбору навчальних закладів для організації професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки безробітних за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затверджується правлінням цього Фонду.

(пункту 2 статті 24 доповнено абзацом другим
 згідно із Законом України від 25.12.2008 р. N 799-VI)

Розділ IV
КОМПЕНСАЦІЇ І ГАРАНТІЇ ПРИ ВТРАТІ РОБОТИ

(назва розділу IV в редакції
 Закону України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

Стаття 25. Види компенсацій

Держава створює умови незайнятим громадянам у поновленні їх трудової діяльності та забезпечує їм такі види компенсацій:

(абзац перший статті 25 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

а) надання особливих гарантій працівникам, вивільнюваним з підприємств, установ, організацій;

б) виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

(підпункт "б" статті 25 в редакції
Закону України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

в) виплата в установленому порядку допомоги по безробіттю;

(підпункт "в" статті 25 із змінами, внесеними
 згідно із Законами України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

г) підпункт "г" статті 25 виключено

(згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття визначаються Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

(статтю 25 доповнено частиною другою згідно із
 Законом України від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Стаття 26. Особливі гарантії працівникам, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

1. Працівникам, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку із скороченням чисельності або штату без права на пенсію, за умови їх реєстрації в службі зайнятості протягом семи календарних днів після звільнення як таких, що шукають роботу, гарантується:

(абзац перший частини першої пункту 1 статті 26
 в редакції Закону України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
 із змінами, внесеними згідно із Законом
 України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

а) надання статусу безробітного, якщо протягом семи днів працівнику не було запропоновано підходящої роботи;

(підпункт "а"  частини першої пункту 1 статті 26
 в редакції Законів України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
 від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

б) право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати за останнім місцем роботи протягом 60 календарних днів, 75 процентів - протягом 90 календарних днів і 50 процентів - протягом наступних 210 календарних днів, але не більше середньої заробітної плати, що склалася в народному господарстві відповідної області за минулий місяць, і не нижче встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати;

(підпункт "б" частини першої пункту 1 статті 26 в
 редакції Законів України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
 від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

в) збереження на новому місці роботи, на весь період професійного перенавчання з відривом від виробництва, середньої заробітної плати за попереднім місцем роботи;

г) підпункт "г" частини першої пункту 1 статті 26 виключено

(підпункт "г" пункту 1 статті 26 в редакції
 Закону України від 17.11.2005 р. N 3108-IV)
(дію підпункту "г" пункту 1 статті 26 зупинено на 2007 рік
 згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)
(підпункт "г" частини першої пункту 1 статті 26 виключено
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 88 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

Частину другу пункту 1 статті 26 виключено 

(пункт 1 статті 26 доповнено новою частиною другою
 згідно із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,
у  зв'язку з цим частини другу та третю вважати
відповідно частинами третьою та четвертою,
 частину другу пункту 1 статті 26 виключено
 згідно із Законом України від 26.04.2001 р. N 2398-III)

Частину третю пункту 1 статті 26 виключено 

(пункт 1 статті 26 доповнено новою частиною третьою
 згідно із Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою,
 частину третю пункту 1 статті 26 виключено
 згідно із Законом України від 28.12.2007 р. N 107-VI)

(зміни, внесені пунктом 88 розділу II Закону України від 28.12.2007 р. N 107-VI, визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008)

 

 

 

Вивільненим працівникам надаються також інші пільги і компенсації відповідно до законодавства.

(пункт 1 статті 26 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

2. У разі коли вивільнений працівник без поважних причин своєчасно не зареєструвався у державній службі зайнятості як такий, що шукає роботу, він втрачає пільги, передбачені цією статтею, а умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір встановлюються на підставі статей 28 і 29 цього Закону, а якщо цей працівник відмовився від двох пропозицій підходящої роботи в період пошуку роботи, він втрачає право на надання статусу безробітного строком на три місяці з подальшою перереєстрацією як такого, що шукає роботу. Умови виплати допомоги по безробіттю та її розмір встановлюються при цьому на підставі статей 28 і 29 цього Закону.

(пункт 2 статті 26 в редакції Законів
 України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
 від 21.11.97 р. N 665/97-ВР)

3. На працівників, які звільняються з підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у зв'язку з відселенням або самостійним переселенням з території радіоактивного забруднення і зареєструвалися у місячний строк після звільнення в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, поширюється дія пункту 1 цієї статті.

(статтю 26 доповнено новим пунктом 3 згідно із
 Законом України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
у зв'язку з цим пункти 3 і 4 вважати відповідно пунктами 4 і 5)

 4. Для підприємств, установ та організацій, що забезпечують перенавчання вивільнених працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва та праці, при обчисленні податку з прибутку сума балансового прибутку зменшується на розмір витрат, пов'язаних з організацією професійної підготовки таких працівників.

Якщо протягом двох років, які передують вивільненню, працівник не мав можливості підвищити свою кваліфікацію чи одержати суміжну професію за попереднім місцем роботи, і якщо при працевлаштуванні йому необхідно підвищити кваліфікацію або пройти професійну перепідготовку, то витрати на ці заходи проводяться за рахунок підприємства, установи, організації, з яких вивільнено працівника.

У разі необхідності державна служба зайнятості може компенсувати підприємствам, установам та організаціям до 50 процентів витрат на організацію навчання прийнятих на роботу громадян, вивільнених з інших підприємств, установ, організацій з підстав, передбачених цією статтею.

5. Гарантії, встановлені пунктом 1 цієї статті, поширюються також на осіб, що втратили роботу внаслідок нещасного випадку на виробництві або настання професійного захворювання, в результаті чого потребують професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Стаття 27. Виключена 

(стаття 27 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
 в редакції Закону України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Стаття 28. Виключена 

(стаття 28 в редакції Закону
 України від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Стаття 29. Виключена 

(стаття 29 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Стаття 30. Виключена 

(стаття 30 із змінами, внесеними згідно із
Законами України від 17.11.92 р. N 2787-XII
від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Стаття 31. Виключена 

(стаття 31 із змінами, внесеними  згідно із
 Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII,
 в редакції Закону України
 від 21.11.97 р. N 665/97-ВР,
 виключено згідно із Законом України
 від 23.02.2006 р. N 3483-IV)

Стаття 32. Добровільне соціальне страхування зайнятості

1. Громадяни можуть укладати з органами державного страхування договір на випадок втрати роботи.

Порядок, періодичність та умови страхування визначаються законодавством України.

2. Громадяни, які уклали такі договори, не втрачають права на одержання допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги в період професійної підготовки і перепідготовки.

Стаття 33. Додаткові гарантії громадянам України

Законодавством України можуть передбачатися за рахунок бюджету держави додаткові гарантії громадянам, вивільнюваним з підприємств, що підлягають ліквідації у зв'язку із здійсненням заходів щодо поліпшення екологічної обстановки або внаслідок стихійного лиха.

Розділ V
КОНТРОЛЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

Стаття 34. Органи, які здійснюють контроль

Контроль за додержанням законодавства України про зайнятість населення здійснюється місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад, відповідними державними органами, інспекціями служби зайнятості та профспілковими об'єднаннями.

(стаття 34 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 17.11.92 р. N 2787-XII)

Стаття 35. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення

Службові особи, винні у порушенні законодавства України про зайнятість населення, притягуються у встановленому порядку до відповідальності.

   

Голова Верховної Ради
Української РСР

 
Л. КРАВЧУК 

м. Київ
1 березня 1991 року
N 803-XII

 
 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.