Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Різне » Право »

Кримінальне право і законодавство України

Надрукувати документ
01.12.2011

Кримінальне право і законодавство України

Загальна частина

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Тема 1. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

1. Поняття кримінального права

2. Сутність і витоки права

3. Завдання кримінального права

4. Кримінальна правосвідомість суспільства і право

Тема 2. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ

1. Поняття кримінального закону України

2. Історія розвитку кримінального законодавства Ук­раїни

3. Система і структура кримінального закону Ук­раїни

4. Предмет кримінального законодавства України і науки кримінального права

5. Суспільні можливості кримінального законодав­ства

6. Завдання кримінального закону

7. Принципи кримінального законодавства

8. Чинність кримінального закону у просторі

9. Чинність кримінального закону в часі

10. Тлумачення кримінального закону

Тема 3. Кримінальна відповідальність

1. Поняття кримінальної відповідальності

2. Підстави кримінальної відповідальності

3. Звільнення від кримінальної відповідальності

Тема 4. Поняття злочину

1. Визначення поняття злочину

2. Головни ознаки злочину

3. Класіфікація злочину

Тема 5. Склад злочину

1. Поняття складу злочину

2. Класіфікація складів злочину

Тема 6. ОБ'ЄКТ І ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНУ

1. Загальне визначення об'єкта злочину

2. Поняття безпосереднього об'єкта кримінально-пра­вової охорони

3. Конкретизація безпосереднього об'єкта злочину

4. Класифікація та система об'єктів кримінально-пра­вової охорони

5. Предмет злочину

6. Класифікація предметів злочину

7. Взаємозв'язок предмета злочину з об'єктом і об'єк­тивною стороною

Тема 7. ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ

1. Поняття об'єктивної сторони злочину

2. Суспільне небезпечне діяння, дія та бездіяльність

3. Злочинні наслідки

4. Причинний зв'язок в кримінальному праві

5. Спосіб, місце, час, знаряддя та обстановка вчи­нення злочину

6. Класифікація злочинів за ознаками об'єктивної сто­рони

Тема 8. СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

1. Поняття суб'єкта злочину

2. Вік кримінальної відповідальності

3. Осудність і неосудність

4. Спеціальні ознаки суб'єкта злочину

Тема 9. СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ

1. Поняття суб'єктивної сторони злочину

2. Вина: поняття, форми, види

3. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони скла­ду злочину - мотиви, мета, емоції

4. Вплив помилки на вину

Тема 10. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛО­ЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

1. Загальне поняття і види обставин, що виключають злочинність діяння

2. Необхідна оборона

3. Крайня необхідність

4. Правомірність заподіяння шкоди злочинцю при йо­го затриманні

5. Фізичний або психічний примус

6. Виконання обов'язкового наказу чи розпорядження

7. Діяння, пов'язане з ризиком

8. Виконання спеціального завдання

Тема 11. СТАДІІ ВЧИНЕННЯ НАВМИСНОГО ЗЛО­ЧИНУ

1. Загальне поняття і види стадій вчинення навмис­ного злочину

2. Закінчений злочин

3. Готування до злочину

4. Замах на злочин

5. Добровільна відмова від закінчення злочину

Тема 12. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ

1. Поняття співучасті

2. Форми і види співучасті

3. Види співучасників

4. Причетність до злочину

Тема 13. МНОЖИНА ЗЛОЧИНІВ

1. Поняття множини злочинів

2. Види множини злочинів

3. Повторність злочинів

4. Сукупність злочинів

5. Рецидив злочинів

Тема 14. ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИН

1. Поняття покарання

2. Мета покарання

3. Система покарань

4. Види покарань

Тема 15. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

1. Загальні засади призначення покарання

2. Призначення покарання за сукупністю злочинів

3. Призначення покарання за сукупністю вироків

4. Призначення більш м'якого покарання, ніж перед­бачено законом

5. Залік попереднього ув'язнення і перебування під вартою

Тема 16. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

1. Загальні підстави звільнення від покарання

2. Види звільнення від покарання

3. Судимість

Тема 17. ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

1. Поняття та мета примусових заходів медичного ха­рактеру

2. Види примусових заходів медичного характеру

3. Примусове лікування

Тема 18. ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПО­ВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВ­НОЛІТНІХ

Бібліографія

 

Частина особлива

 

 

                    ЗМІСТ

Тема 1. Загальна характеристика Особливої частини

кримінального законодавства України

Тема 2. Злочини проти основ національної безпеки України

Тема 3. Злочини проти життя та здоров'я особи

Тема 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

Тема 5. Статеві злочини

Тема 6. Злочини проти конституційних прав громадян

Тема 7. Злочини проти власності

Тема 8. Господарські злочини

Тема 9. Екологічні злочини

Тема 10. Злочини проти громадської безпеки

Тема 11. Злочини проти безпеки виробництва

Тема 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Тема 13. Злочини проти громадського порядку та моральності

Тема 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Теми 15. Злочини у сфері охорони державної таємни­ці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

Тема 16. Злочини проти порядку управління

Тема 17. Злочини у сфері використання автоматизо­ваних електронно-обчислювальних систем

Тема 18. Посадові злочини

Тема 19. Злочини проти правосуддя

Тема 20. Військові злочини

Тема 21. Злочини проти миру, безпеки людства та  міжнародного правопорядку

 

Завантажити книгу (архів zip, 0,9 Mb)

 

 

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.