Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » Оптимізація » Схеми »

Схема оптимізації податку на прибуток (з використанням НА)

Надрукувати документ
17.02.2009

Описана схема дає можливість на законних підставах у суттєвих розмірах оптимізувати податкові платежі з податку на прибуток. Схема може бути застосована у товариствах з обмеженою відповідальністю, учасником яких є щонайменше одна фізична особа. Запропонована схема має певні обмеження, із-за яких може бути застосована не всіма товариствами, проте у разі їх вирішення, Підприємство має змогу економити значні суми податку на прибуток.

Запропонована схема впроваджена на кількох реальних підприємствах, на яких вже було проведено перевірки податковими органами. При цьому, вона не викликала жодних проблем з контролюючими органами.

 

Схема (механізм) оптимізації податкових платежів з податку на прибуток за рахунок амортизації нематеріальних активів, внесених до статутного фонду

Зміст запропонованої схеми полягає у тому, що учасниками - фізичними особами товариства з обмеженою відповідальністю здійснюються внески до статутного фонду нематеріальними активами, які у подальшому будуть амортизуватися у податковому обліку з податку на прибуток, зменшуючи тим самим об'єкт оподаткування податком на прибуток та, відповідно, суму самого податку на прибуток.

Якими можуть бути такі нематеріальні активи?

Такими, які підпадають під визначення терміну «Нематеріальні активи» у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств»  , а саме:

Нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про власність" об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці.

Відносини щодо володіння, користування і розпорядження зазначеними об'єктами інтелектуальної власності, а також іншими результатами інтелектуальної праці регулюються спеціальними законами України та іншими нормативно-правовими актами, в яких, зокрема, встановлено, що право на користування і розпорядження об'єктом власності засвідчується охоронним документом (патентом або свідоцтвом).

Зокрема, право власності на винахід (корисну модель) засвідчується патентом, право власності на знаки для товарів і послуг - свідоцтвом.

Отже, як один із варіантів, можна внести до статутного фонду нематеріальний актив у вигляді зареєстрованого товарного знаку чи товарної марки. Звертаємо увагу, такого знаку чи марки, який може бути використаний «для власного виробничого використання» (п.8.1.2. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».) Наприклад, у якості торговельної марки може бути зареєстрована назва фірми, або назва магазину, що належить фірмі, тощо.

Згідно чинного законодавства України торговельна  марка  відноситься до об'єктів інтелектуальної власності і використовується для виділення товару (послуги) серед численних аналогів, що є присутніми одночасно на одному ринку. Торговельна марка, зареєстрована юридичною або фізичною особою відповідно до чинного законодавства, стає її власністю і забезпечує власнику виключне право на користування нею.

У межах опису схеми ми не розглядаємо процедуру реєстрації торгової марки. Зареєструвати її Ви можете, звернувшись до патентного повіреного .  Орієнтовна вартість реєстрації складає від 1500 до 9000 грн., у залежності від терміну реєстрації, та кількох інших факторів.

Після реєстрації прав на нематеріальний актив, виникає питання щодо внесення його до статутного фонду, а саме, за якою вартістю.

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про господарські товариства» грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

З цього приводу зазначимо, що згоди учасників ТОВ достатньо для самостійного визначення вартості нематеріального активу, що вноситься до статутного капіталу. Проте, для уникнення можливих ризиків, рекомендуємо підстрахуватися, та замовити оцінку такого внеску у незалежній компанії, що займається оціночною діяльністю.

Розглянемо схему більш детально:

 

 

Податкові наслідки:

 

Для учасників ТОВ - фізичних осіб

відповідно до чинного Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"  не передбачено оподаткування внесків учасників до статутного фонду у вигляді нематеріальних активів 

 

Для ТОВ "ХХХ"

відповідно до абз. 2 п. 8.4.11 і абз. 1 п.8.1.2. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" внесені до статутного фонду нематеріальні активи підлягають амортизації та зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Згідно з абз. 2 п. 8.4.11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств":

до придбання основних фондів та нематеріальних активів прирівнюються операції з включення таких основних фондів та нематеріальних активів до складу статутного фонду такої іншої особи, із подальшим включенням основних фондів до відповідних груп.

Іншими словами, операція з внесення до статутного фонду ТОВ фізичними особами нематеріальних активів згідно із Законом України  "Про оподаткування прибутку підприємств"  прирівнюється до їх придбання, що дає право Підприємству амортизувати їх у податковому обліку з податку на прибуток.

Підтвердження того, що внесені до СФ нематеріальні активи необхідно амортизувати, можна знайти, зокрема, у Листі ДПА від 15.04.2004 г. № 2837/6/15-1116.

 

З урахуванням наведеного підведемо підсумки:

До Статутного фонду ТОВ доцільно вносити такі нематеріальні активи, як, наприклад, знак для товарів і послуг, оскільки їх вартість може бути дуже високою. Але для цього, необхідно зареєструвати знак для товарів та послуг. Прискорений варіант 2-3 місяці коштує близько 8 000 - 9 000 грн.

Проведення оцінки його вартості можливо провести після отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг.

 

Недолік: необхідний час на реєстрацію та проведення оцінки.

Як варіант, фізичні-особи учасники ТОВ можуть придбати право власності на знак для товарів та послуг,  який може продаватися уже оціненим (зрозуміло, що лише у випадку, якщо такий знак чи марка можуть бути «використані у виробничій діяльності»).

Необхідно здійснювати реєстрацію на декількох фізичних осіб, з метою збереження пропорцій часток у статутному фонді. Саме цей момент є тим недоліком, який не завжди дає можливість застосувати описану схему, оскільки якщо учасниками ТОВ є інші юридичні особи, то це може призвести до зменшення розміру їх часток, тощо.

Позитивний момент:

При внеску до статутного фонду від учасників ТОВ - фізичних осіб немає необхідності утримувати 15% податку на  доходи з фізичних осіб, як у випадку з придбанням нематеріальних активів.

 

Результат схеми:

Нарахування амортизації в ТОВ "ХХХ" відбувається прямолінійним методом впродовж 10 років, тобто в рік замортизовується, як у нашому прикладі,  12 млн. грн., що зменшує об'єкт оподаткування податком на прибуток на 12 млн. грн., це дає економію 3 млн. грн. податку на прибуток (у рік), або 750 000 грн. податку в квартал. 

 

Ризики:

Оскільки сума операції дуже велика, не можна виключати того, що під час податкових перевірок працівники ДПІ намагатимуться довести, що амортизація проводилася неправомірно. Податківці можуть посилатися при цьому на Лист ДПА від 13.02.2008 р. N 2251/Б/17-0714 «Щодо оподаткування внесків до статутного фонду юридичної особи», у якому зазначено, що «Підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду нерухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, згідно із п. 1.15 ст. 1 Закону є податковим агентом щодо вартості такого майна.»

З цього приводу слід сказати, що висновок, зроблений у цьому Листі не базується на відповідних нормах Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб».

Проте, для обережних «зайців», з метою уникнення можливих суперечливих ситуацій, як один з варіантів,  можемо порекомендувати отримати податкове роз'яснення в ДПАУ у порядку передбаченому п.4.4.2 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»  №2181.

При цьому, згідно з абз. д) п.4.4.2 Закону №2181  «не може бути притягнутим до відповідальності платник податків, який діяв відповідно до наданого йому податкового роз'яснення (за відсутності податкових роз'яснень з цього питання, що мають пріоритет) або узагальнюючого податкового роз'яснення, тільки на підставі того, що у подальшому таке податкове роз'яснення чи узагальнююче податкове роз'яснення було змінено або скасовано, чи надано нове податкове роз'яснення такому платнику податків або узагальнююче податкове роз'яснення, що суперечить попередньому, яке не було скасовано (відкликано).»

 

Іншим ризиком є ризик зміни податкового законодавства. Якщо будуть внесені зміни до п. 8.4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", це може призвести до неможливості у майбутньому застосовувати наведену схему. А поки що, можна користуватися.

 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Автор наголошує, що консультація наводиться виключно в інформаційних цілях, для більш глибокого розуміння окремих норм чинного законодавства і у жодному разі не повинна сприйматися як керівництво до дії. Автор не виключає можливості того, що наведена інформація може бути використана з іншою метою, у такому разі автор не несе  відповідальності за використання цієї консультації у інших цілях, ніж вказано вище.

Автор попереджає:

 

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

караються штрафом від п'ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

4. Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частиною першою та другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

Примітка. Під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

 

 

 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.