Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Драгметали »

Інструкція про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Надрукувати документ
31.03.2009

Додаток 10
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  

 

 

 

 

 

   Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба
   Київ-107, вул. Отто Шмідта, 26
тел. 239-97-00 тел./факс 486-38-11 

 

ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ від "___" ____________ 20__ року N ___

____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада представника Державної пробірної служби)
____________________________________________________________________________________
на підставі наказу Державної пробірної служби N ____________ від ___________________________
відряджається до ______________________________________________________________________
                                                                                   (найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                                  прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її місце проживання) 

для проведення з __________________ по _____________________ __________________ обстеження
                                       (дата початку обстеження)         (дата закінчення обстеження)          (тип обстеження)
із завданням встановлення спроможності суб'єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів. 

 

Голова Державної
пробірної служби
(заступник голови Державної
пробірної служби) 

 
 
 
_____________
(підпис) 

 
 

 ______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

  

 

 

Додаток 11
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  

 

 

 

 

 

 

Міністерство фінансів
України
Державна пробірна служба 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної пробірної служби
(заступник голови
Державної пробірної служби)
     _____________  ________________
            (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

             "___" ____________ 20__ року 

 

АКТ N ____
обстеження щодо спроможності суб'єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів

_________
     (дата) 

_____________
(населений пункт)  

   На підставі наказу Державної пробірної служби від "___" ____________ 20__ року N ____ та
                                                                                                                      (дата та номер наказу на проведення обстеження) 
розпорядження Державної пробірної
служби від "___" ____________ 20__ р. N _______ комісією у складі _____________________________
                         (дата та номер розпорядження на проведення обстеження)
_______________________________________________________________________________________
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь в обстеженні)
______________________________________________________________________________________
проведено _____________
                                 (тип заходу) 

ОБСТЕЖЕННЯ:

1. Відомості про суб'єкт господарювання

1.1. Найменування суб'єкта
господарювання _______________________________________________________________________
                                                                         (найменування юридичної особи, для фізичної особи -
                                                             прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
(для юридичної особи) __________________________________________________________________
                                                                                (поштовий індекс, адреса, номер телефону, факсу, код міста)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма ____________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________
Місце проживання
(для фізичної особи) ____________________________________________________________________
                                                                         (поштовий індекс, адреса, номер телефону, факсу, код міста)
______________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО (за наявності) ________________________________

1.3. Найменування органу Державної податкової служби,
в якій суб'єкт господарювання узятий на облік ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.4. Банківські реквізити _________________________________________________________________

поточний рахунок N ________________ в __________________________________________________
рахунок в іноземній валюті N ________________ в __________________________________________ 

1.5.

Вид господарської діяльності, який ліцензується  

Види робіт, які має намір здійснювати суб'єкт господарювання  

Місце здійснення діяльності суб'єкта господарювання  

 

 

 

 

2. Умови виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів

2.1. Наявність нормативних документів, у тому числі державних стандартів України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.2. Наявність виробничих та складських приміщень. Документи, що підтверджують перебування приміщення у власності або у користуванні
______________________________________________________________________________________
                        (у разі оренди приміщення вказати дату, номер договору, на який строк і з ким укладено договір)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3. Наявність необхідної матеріально-технічної бази та регламенту

2.3.1. Наявність внутрішньої інструкції щодо порядку виконання конкретних видів робіт
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.2. Наявність технологічного регламенту та відповідного обладнання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.3. Наявність затверджених схем руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.4. Наявність аналітичної лабораторії
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.5. Наявність ваговимірювальних засобів необхідної точності та меж вимірювання, свідоцтва про їх державну метрологічну повірку
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Наявність затверджених норм витрачання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Забезпечення збирання відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння власного виробництва
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Стан ведення облікової документації, статистичної звітності, інвентаризацій
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Наявність відповідних кваліфікованих фахівців
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК: ___________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

спроможний (не спроможний) виготовляти продукцію із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до чинних на території України нормативних документів згідно із зазначеним у пункті 1.5 цього акта видом діяльності.

 

Акт складений 

________________
(посада)  

_________
(підпис)  

___________________
(прізвище, ініціали)  

З актом ознайомлений і один примірник отримав 

____________________
(посада)  

____________________
(підпис)  

__________________
(прізвище, ініціали)  

           

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.