Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Підприємницька діяльність

Питання організації та здійснення підприємницької діяльності в Україні 

Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

www.ligazakon.ua
09.01.2009

Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

 

Читати далі »

Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства

01.02.2011

Відповідно до статті 2 Цивільного кодексу України учасниками цивільних відносин визнаються фізичні та юридичні особи. Як бачимо, вказана стаття Закону залишає поза увагою таку численну групу учасників цивільних відносин як фізичні особи - підприємці, які у сукупності теж охоплюються поняттям "фізичні особи", але в силу свого статусу мають певні відмінності у правовому регулюванні їх відносин. При цьому, правовий статус фізичної особи є набагато ширшим, ніж правовий статус фізичної особи - підприємця.

У зв'язку з цим, постає питання: яке місце у сфері правовідносин займає фізична особа - підприємець та які норми законодавства слід до них застосовувати: норми, що регулюють відносини фізичних осіб, чи норми, які регулюють відносини юридичних осіб?

Читати далі »

Про найменування юридичних осіб в зв'язку з прийняттям Закону України "Про акціонерні товариства"

25.05.2009

оскільки чинним законодавством не передбачені вимоги щодо написання скороченого найменування, то в такому разі суб'єкт господарювання може самостійно визначити скорочене найменування. Вважаємо за доцільне у скорочених найменуваннях акціонерних товариств використовувати скорочені назви організаційно правових форм, за типом, ПАТ і ПрАТ відповідно, замість публічних та приватних акціонерних товариств.

 

Читати далі »

Щодо строків державної реєстрації фізичних осіб - підприємців

25.05.2009

строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відповідно до частини четвертої цієї ж статті свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

Читати далі »

Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні"

19.04.2012

Суб'єкти господарювання залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік можуть належати до суб'єктів малого підприємництва, у тому числі до суб'єктів мікропідприємництва, середнього або великого підприємництва.

Суб'єктами мікропідприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Суб'єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Інші суб'єкти господарювання належать до суб'єктів середнього підприємництва.

 

Читати далі »

Цивільний кодекс України

www.ligazakon.ua
24.06.2008

 Цивільний кодекс України

 

Читати далі »

Глави 7 та 9 Господарського кодексу України

02.04.2010

Глави 7 та 9 - витяги із Господарського кодексу України

 

Читати далі »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

09.04.2008

Зразок Статуту товариства з обмеженою відповідальністю

Читати далі »

Контракт з головою правління

16.04.2008

Зразок Контракту з головою правління ВАТ

Читати далі »

Щодо оформлення зміни керівника юридичної особи

www.ligazakon.ua
17.09.2008

... в случае смены руководителя документом, подтверждающим уполномоченность вновь назначенного руководителя, может быть протокол общего собрания о назначении его на данную должность

 

Читати далі »

Колективний договір (2)

05.03.2008

Зразок колективного договору

Читати далі »

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

10.11.2017

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із останніми змінами від 05.10.2017 р.)

 

Читати далі »

Акт приймання-передачі справ головним бухгалтером підприємства

11.06.2008

Шаблон Акту приймання-передачі справ головним бухгалтером підприємства

Читати далі »

Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю

 

Читати далі »

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"

07.06.2010

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" з останніми змінами та доповненнями, що набули чинності 01.01.2010 р.

Читати далі »

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

 

Читати далі »

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"

 

Читати далі »

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

 

Читати далі »

Кодекс законів про працю України

www.ligazakon.ua
24.06.2008

Кодекс законів про працю України

 

Читати далі »

Щодо можливості здійснення єдиноподатником діяльності, для якої міською радою не встановлено ставку єдиного податку

08.07.2008

В случае если местным советом не установлена ставка единого налога для "других видов деятельности", то при отсутствии отдельного вида деятельности в перечне ставок единого налога орган государственной налоговой службы не имеет оснований для выдачи Свидетельства об уплате единого налога на этот вид деятельности вследствие отсутствия ставки налога для налогообложения результатов деятельности, которая должна осуществляться по упрощенной системе налогообложения.

С учетом указанного субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным Указом N 727, имеет возможность перейти на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности путем получения Свидетельства об уплате единого налога, если местным советом установлена ставка единого налога на вид предпринимательской деятельности, который осуществляет такое физическое лицо, или установлена ставка единого налога с указанием "для других видов деятельности".

 

Читати далі »

Про податкові аспекти внесків ТМЦ до статутного фонду

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
15.07.2008

У статті розглядаються законодавчі норми, які визначають принципові відмінності між правовими відносинами за договорами купівлі-продажу товарів (у т.ч. міни - бартеру) та відносинами між особами, які здійснюють прямі інвестиції у майновій формі до статутних капіталів інших юридичних осіб, і емітентами корпоративних прав.  А також розглядається те, яким чином в стандартах бухгалтерського обліку враховуються правові відмінності між  такими правочинами.  Зокрема, аналізуються норми П(с)БО 13 ‘‘Фінансові інструменти'' та М(с)БО 32 ‘‘Фінансові інструменти: розкриття та подання''.   

Необхідність розгляду вказаних нормативно-правових актів була викликана тим, що у  деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо відображення  прямих інвестицій у  майновій формі в податковому обліку в якості бартерних операцій, тобто операцій в яких здійснюється зустрічна поставка товарів, внаслідок чого, платники податку, які приймуть рішення щодо застосування таких консультацій у практичній діяльності, будуть безпідставно визнавати у податковому обліку валові витрати з ‘‘придбання'' внесків у вигляді ТМЦ. А це в свою чергу може призвести до штрафних санкцій за незаконне заниження об'єкту оподаткування.

На підставі даних аналізу законодавчих норм та положень стандартів бухгалтерського обліку автори статті доходять до висновку, що в консультаціях у спеціалізованих виданнях не враховувались вимоги частини 2 ст. 3 Закону України ‘‘Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні, норми якої обумовлюють, що на підставі даних бухгалтерського обліку повинна складатися податкова звітність. А також норми п. 1.43 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств'', які передбачають, що ті терміни, які не знайшли свого визначення в нормах ст. 1 цього Закону слід використовувати у значеннях, визначених іншими законами з питань оподаткувань, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, які не суперечать цьому Закону та іншим законом з питань оподаткування у частині визначення термінів.

 

Читати далі »

Щодо сплати податку на прибуток за період перебування на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку)

23.09.2008

Дуже цінний Лист Держкомпідприємництва. Радимо занести до власної бази.

Наш коментар: якщо вже у 2 кварталі виручка від реалізації юр.особи-єдиноподатника перевищить 1 млн.грн. та складе, скажімо, 100 млн.грн., то з наступного кварталу необхідно обов'язково перейти на загальну систему оподаткування. При цьому, з 99 млн.грн. сплачувати податок на прибуток не потрібно. Зрозуміло, що така позиція може дуже не подобатися податківцям, але з формальної точки зору Держкомпідприємництва правий. Отже, користуємося, якщо, звичайно, не боїмося ).

 

Читати далі »

Закон України "Про захист прав споживачів"

www.ligazakon.ua
29.12.2008

Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

 

Читати далі »

Адреси, які при державній реєстрації були зазначені як місцезнаходження декількома юридичними особами

16.12.2008

Адреси, які при державній реєстрації були зазначені як місцезнаходження декількома юридичними особами у м.Києві

 

Читати далі »

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

10.06.2009

Закон України "Про ціни і ціноутворення"

 

Читати далі »

Щодо повноважень і діяльності ревізійної комісії господарського товариства

17.03.2010

Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок высшему органу общества, составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии общее собрание участников общества не имеет права утверждать баланс общества.

Ревизионная комиссия имеет право ставить вопрос о созыве внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам общества или выявлены злоупотребления должностными лицами общества (своим служебным положением).

Кроме того, законодательством не запрещено принятие общим собранием общества Положения о ревизионной комиссии, которое является локальным актом юридического лица и которое устанавливало бы, в частности, порядок принятия ревизионной комиссией решений.

Государственной регистрации такое положение не подлежит, поскольку оно не считается учредительным документом.

Читати далі »

Щодо визначень "юридичної адреси" та "місцезнаходження" юридичної особи

18.04.2011

Поняття "юридична адреса" та "фактична адреса" широко вживаються на практиці, проте чинне законодавство України містить лише поняття "місцезнаходження юридичної особи".

У відповідності до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Статтею 1 Закону про реєстрацію визначено, що місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Читати далі »

Про скасування свідоцтва про державну реєстрацію

27.05.2011

Згідно із зміненим Законом N 755 юридичним особам та фізичним особам - підприємцям не видаються свідоцтва про державну реєстрацію та замість видачі, заміни або внесення відміток до свідоцтва про державну реєстрацію державний реєстратор видає (надсилає) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) у разі проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця; внесення змін до відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі та/або зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру; проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом N 755; звернення юридичної особи чи фізичної особи - підприємця тощо.

Читати далі »

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за їх рішенням

22.06.2011

Відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, несвоєчасне, неповне або з порушенням установленого порядку проведення інвентаризації майна, порушення порядку проведення оцінки майна, складення ліквідаційного балансу (проміжного балансу), розподільчого балансу, передавального акта під час припинення юридичної особи - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читати далі »

Сделка признана недействительной

01.09.2011

У налоговой службы есть только шесть месяцев (исковая давность) с момента, когда она узнала или должна была узнать о том, что сделка подлежит признанию недействительной, для обращения в суд.

Однако не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Отсутствие решения административного суда о признании сделки недействительной на основании ст. 228 ГК Украины никак не свидетельствует о том, что налогоплательщик находится в безопасности. Так, согласно письму Высшего административного суда Украины от 02.06.11 г., установление факта недействительности, в т.ч. ничтожности сделки, опосредовавшей соответствующую хозяйственную операцию, не является необходимым условием для определения контролирующим органом денежных обязательств плательщику налогов в случае, если будет установлено отсутствие реального совершения такой операции или отсутствие связи между такой операцией и деятельностью плательщика. Т.е., если плательщик совершает операцию с целью минимизации налогообложения или, другими словами, злоупотребляет своим правом, то для доначисления ему недоимки признавать соответствующую сделку недействительной не требуется. Налоговая служба должна дать отдельную налоговую квалификацию совершенной плательщиком операции, не разрушая гражданско-правовую оболочку сделки. Не является обязательным также признание недействительными других сделок в цепочке поставки товаров, которые предшествовали или шли далее за спорной операцией.

Читати далі »

Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

26.01.2012

Затверджено форми:

1.1. Запиту про отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця.

1.2. Заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи.

1.3. Заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

1.4. Заяви про необхідність отримання від державного реєстратора повідомлення про залишення електронних документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду або повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.

1.5. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу.

1.6. Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи...

...

Читати далі »

Про КВЕД-2005 та КВЕД-2010

01.02.2012

З 1 січня 2012 року державну реєстрацію новостворених юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців необхідно проводити з видами економічної діяльності виключно за КВЕД-2010, незважаючи на те, що чинність КВЕД-2005 припиняється 31.12.2012

Читати далі »