Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Підприємницька діяльність »

Про затвердження форм заяв та повідомлень, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Надрукувати документ
26.01.2012

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИТ
про отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

_____________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу державної реєстрації актів
цивільного стану громадян)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

 

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 48 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та на підставі отриманого повідомлення про смерть фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або
                              номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від
                                       прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це
                                                                           відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
прошу підтвердити факт смерті вказаної фізичної особи відповідно до законодавства України.

На виконання вимог зазначеної статті Закону та відповідно до пункту 16 Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1064, Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                               (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                            державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть.

 

Державний реєстратор

_______________________________________
      (найменування виконавчого комітету міської ради
     міста обласного значення або районної, районної у
                 містах Києві та Севастополі державної
                                        адміністрації)

 

___________________
                  (підпис)

 

__________________
     (прізвище та ініціали)

 

         М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи

Вихідний N ___________
Дата "___" ____________

Державному реєстраторові

___________________________________
(найменування виконавчого комітету міської
ради міста обласного значення або районної,
районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, до якого (якої)
подається заява*)
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та місце
проживання заявника - засновника (учасника)
юридичної особи, уповноваженого ним органу
або особи, найменування юридичної особи)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 

У зв'язку із втратою оригіналів установчих документів ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                               (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та
______________________________________________________________________________________,
                                                                                місцезнаходження юридичної особи)
а саме: установчого акта, статуту або засновницького договору, положення тощо (непотрібне викреслити), зареєстрованого _________________ N _________________, прошу внести до Єдиного
                                                                                    (дата)
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про втрату оригіналів установчих документів відповідно до частини п'ятнадцятої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

_________________________
                    (дата)

___________________
(підпис)**

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника -
засновника (учасника) юридичної
особи або уповноваженого ним органу
або особи)

 

М. П.

 

____________
* Якщо документ надсилається державному реєстраторові поштовим відправленням, справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню. У разі подання заяви особисто або через уповноважену особу заявником додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

** Підпис особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), на заяві про втрату (заміну) документів повинен бути засвідчений відповідною посадовою особою в установленому порядку.

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

Вхідний N ___________

Дата "___" ____________

Державному реєстраторові

__________________________________
(найменування виконавчого комітету міської
ради міста обласного значення або районної,
районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, до якого (якої)
подається заява*)
_________________________________
_________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та місце
проживання заявника: фізичної особи -
підприємця, або уповноваженої нею особи, або
особи, яка вчиняє дії відповідно до
законодавства)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до частини першої статті 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запис про рішення фізичної особи - підприємця _____________________
______________________________________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника
                      податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
                         відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
                                         повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
щодо припинення нею підприємницької діяльності.

Вимоги кредиторів розглядаються до "___" ____________ ____ року (зазначається строк заявлення кредиторами своїх вимог) з дня опублікування повідомлення про прийняття зазначеного рішення та задовольняються у порядку черговості, встановленому статтею 501 Цивільного кодексу України.

 

________________________
                           (дата)

___________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника -
фізичної особи - підприємця, або
уповноваженої нею особи, або особи,
яка вчиняє дії відповідно до
законодавства)

____________
* Якщо документ надсилається державному реєстраторові поштовим відправленням, справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню. У разі подання заяви особисто або через уповноважену особу, заявником додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА
про необхідність отримання від державного реєстратора повідомлення про залишення електронних документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду або повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Державному реєстраторові

________________________________________
(найменування виконавчого комітету міської ради
міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної адміністрації, до якого (якої) подається заява)
________________________________________
________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника*: засновника
(учасника), уповноваженого ним органу або особи,
місцезнаходження та повне найменування
юридичної особи, або прізвище, ім'я, по батькові та
місце проживання фізичної особи - підприємця, або
уповноваженої нею особи, або особи, яка вчиняє дії
відповідно до законодавства)
________________________________________
________________________________________

 

Відповідно до частини першої статті 24 та частини першої статті 42 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу надати на паперовому носії повідомлення**:

  - про залишення електронних документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду;

  - про відмову у проведенні державної реєстрації

щодо__________________________________________________________________________________
                    (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
                    особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія паспорта
                    (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
                    номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та
                                                                                                  мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________.

_______________________
                        (дата)

_______________________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
заявника*)

____________
** Зазначити вид повідомлення.

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про закриття відокремленого підрозділу

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Державному реєстраторові

___________________________________
(найменування виконавчого комітету міської
ради міста обласного значення або районної,
районної у містах Києві та Севастополі
державної адміністрації, до якого (якої)
подається повідомлення*)
___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові заявника,
найменування та місцезнаходження юридичної
особи)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 

Згідно з рішенням від "___" ____________ _____ року N ___________
______________________________________________________________________________________
                    (назва органу управління юридичної особи, найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за
                                                                     ЄДРПОУ та місцезнаходження юридичної особи)
______________________________________________________________________________________
повідомляю про закриття відокремленого підрозділу
______________________________________________________________________________________
                           (найменування відокремленого підрозділу юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та
                                                                        місцезнаходження відокремленого підрозділу)
______________________________________________________________________________________.

____________
* Повідомлення подається виконавчим органом юридичної особи або уповноваженою ним особою з документом, що засвідчує повноваження уповноваженої особи. Якщо документ надсилається державному реєстраторові поштовим відправленням, справжність підпису заявника підлягає нотаріальному засвідченню.

 

_____________________
                      (дата)

_____________________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
заявника)

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

___________________________________
(повне найменування та місцезнаходження
юридичної особи)
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Шановний(а) ____________________________________!

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _____________ про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ______________________________________________________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

на підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                                                         (вказати підставу)
встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

Державний реєстратор

____________________________________
  (найменування виконавчого комітету міської ради
             міста обласного значення або районної,
              районної у містах Києві та Севастополі
                           державної адміністрації)

 

___________________
(підпис)

 

______________________
       (прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну місцезнаходження реєстраційної справи та внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміну місцезнаходження реєстраційної справи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

____________________________________
(повне найменування та місцезнаходження
юридичної особи або місце проживання,
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 

Відповідно до частини шостої статті 14 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі державної реєстрації зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни місця проживання фізичної особи - підприємця, зміни меж або ліквідації адміністративно-територіальної одиниці (непотрібне викреслити) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ щодо зміни місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи, фізичної особи - підприємця (непотрібне викреслити) ______________________________________________________________________________________
              (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
             особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта
                             (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
                реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
                                                                      державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________

Реєстраційну справу вищезазначеної юридичної особи, фізичної особи - підприємця (непотрібне викреслити) взято на облік _____________________________________________________________________________________.
                                                   (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації)

 

Державний реєстратор

_________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської
   ради міста обласного значення або районної,
         районної у містах Києві та Севастополі
                 державної адміністрації)

 

___________________
(підпис)

 

_____________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ*
щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

____________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
юридичної особи)
____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Шановний(а) ____________________________________!

Відповідно до частини дванадцятої статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю Вас про те, що протягом місяця з дати надходження цього повідомлення, Ви зобов'язані підтвердити реєстраційні відомості про ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                               (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Прошу Вас надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або подати особисто (або через уповноважену особу) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи заповнену реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановленого зразка**.

____________
* У разі направлення зазначеного документа державному реєстраторові поштовим відправленням справжність підпису заявника на реєстраційній картці повинна бути нотаріально засвідчена. Якщо реєстраційна картка подається особисто або через уповноважену особу, заявником додатково пред'являються паспорт та документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

** Форми реєстраційних карток затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 N 3178/5 "Про затвердження форм реєстраційних карток", зареєстровані у Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за N 1207/19945.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
  (найменування виконавчого комітету міської ради
 міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                      адміністрації)

 

___________________
(підпис)

 

________________
(прізвище та ініціали)

 

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
юридичної особи або місце проживання,
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
підприємця)
__________________________________

__________________________________

 

Повідомляю про залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації ______________________________________________________________________________________
                                                                                        (назва реєстраційної дії)
______________________________________________________________________________________
щодо _________________________________________________________________________________
                               (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, або прізвище, ім'я, по батькові
                    фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків, або номер та серія
                           паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
                        реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи
                                                                                державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
без розгляду на підставі _________________________________________________________________,
                                                                                                                             (вказати підставу)
встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

До повідомлення додаються:
______________________________________________________________________________________
                   (документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -
                                                                                    підприємця, відповідно до опису)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" залишення документів, що подавалися для проведення реєстраційної дії без розгляду, не перешкоджає повторному зверненню до державного реєстратора у загальному порядку після усунення причин, що стали підставою для залишення документів без розгляду.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
(найменування виконавчого комітету міської ради
міста обласного значення або районної, районної у
містах Києві та Севастополі державної
адміністрації)

 

________________
               (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

             М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у проведенні державної реєстрації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

_____________________________________
(місцезнаходження, найменування юридичної особи
або місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

Повідомляю про відмову у проведенні державної реєстрації ___________________________________
______________________________________________________________________________________
                             (назва реєстраційної дії, найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або
                    прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника
                       податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
                           відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
                                        повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
на підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                                                       (вказати підставу)
встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

До повідомлення додаються:
______________________________________________________________________________________
                     (документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -
                         підприємця, відповідно до опису, крім документа, що засвідчує внесення реєстраційного збору за
                                     проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" відмова у проведенні державної реєстрації не перешкоджає повторному поданню документів до державного реєстратора у загальному порядку після усунення причин, що стали підставою для відмови.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
 (найменування виконавчого комітету міської ради
   міста обласного значення або районної, районної
           у містах Києві та Севастополі державної
                                адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

     М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                                 (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ____________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації ______________________________________________________________________________________
                                                (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________.

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                           (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                         державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

довідку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи;

повідомлення про наявність нескасованих випусків цінних паперів юридичної особи та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення про розпочату процедуру зупинення обігу або скасування реєстрації випуску цінних паперів юридичної особи, щодо якої розпочато процедуру державної реєстрації припинення.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
  (найменування виконавчого комітету міської ради
 міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                   адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

           М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Державної податкової служби України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Державної податкової
служби України)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення ______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації _____________________________________________________________________________________.
                                             (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                                       (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по
                                                                                 батькові державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

довідку про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) юридичної особи;

повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

 

Державний реєстратор

______________________________________
  (найменування виконавчого комітету міської ради
 міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                   адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

          М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Державної служби статистики України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Державної служби
статистики України)
__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                                (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації _____________________________________________________________________________________.
                                                      (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                     адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

           М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Пенсійного фонду України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

___________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Пенсійного фонду України)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                                  (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації ______________________________________________________________________________________
                                                         (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                             (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                               державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;

повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                містах Києві та Севастополі державної
                                      адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

           М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
України)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                    (найменування суду)
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ____________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації ___________________________________
                                                                                                     (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                             (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                        державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;

повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                містах Києві та Севастополі державної
                                    адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації ___________________________________
______________________________________________________________________________________
                                             (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                               (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                     державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;

повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                містах Києві та Севастополі державної
                                     адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

____________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                         (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації ___________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                           (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                          державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної юридичної особи:

довідку про відсутність або про списання заборгованості юридичної особи;

повідомлення про наявність боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

 

Державний реєстратор

____________________________________
      (найменування виконавчого комітету міської
      ради міста обласного значення або районної,
            районної у містах Києві та Севастополі
                           державної адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

          М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
голові ліквідаційної комісії (ліквідатору) юридичної особи про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
юридичної особи)
__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Відповідно до статті 381 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                                  (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи ___________________________________________________________.
                                                                                      (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

На виконання вимог частини п'ятої зазначеної статті Закону Вам необхідно подати (надіслати) на ім'я державного реєстратора _________________________________________________________________
                                  (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові державного
                                                                                                                          реєстратора)
______________________________________________________________________________________
повідомлення про розпочаті заходи з припинення юридичної особи.

 

Державний реєстратор

_____________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                  адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

___________________________________
(місцезнаходження, найменування юридичної
особи)
___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Відповідно до статті 41 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення ________________________________________
                                    (найменування суду)
_____________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________ щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи ______________________________________________________________________________________
                                                    (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________.

На виконання вимог частини четвертої зазначеної статті Закону Вам необхідно подати (надіслати) на ім'я державного реєстратора _____________________________________________________________
                                                        (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                                          державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
оригінал установчих документів юридичної особи.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                     адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

          М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
юридичної особи)
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до частини третьої статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення ______________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ______________ щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи ________________________________________________________________________________
                                                            (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
______________________________________________________________________________________

На виконання вимог частини четвертої зазначеної статті Закону Вам необхідно подати (надіслати) на ім'я державного реєстратора _____________________________________________________________
                                                         (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                                          державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
оригінал установчих документів юридичної особи.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                містах Києві та Севастополі державної
                                    адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

           М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

___________________________________
(місцезнаходження, найменування юридичної
особи)
___________________________________

___________________________________

___________________________________
___________________________________

 

Відповідно до частини сьомої статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення ______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ____________ щодо призначення _________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи або
                        особи, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
                                               підприємців, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності)
______________________________________________________________________________________
головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи _____________________________________________________________________________________.
                                                 (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

На виконання вимог частини восьмої зазначеної статті Закону Вам необхідно подати (надіслати) на ім'я державного реєстратора _____________________________________________________________
                                                         (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                                                     державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у порядку, установленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                містах Києві та Севастополі державної
                                       адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

           М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
суду щодо внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про призначення голови комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, найменування суду)
__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

Відповідно до частини сьомої статті 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _________________________
                                                                                                                                                                                (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _____________ щодо призначення ________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи або
                        особи, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
                                              підприємців, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності)
______________________________________________________________________________________
головою комісії з припинення (ліквідаційної комісії) юридичної особи _____________________________________________________________________________________.
                     (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                     адміністрації)

 

________________
               (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення державним реєстратором запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Шановний(а) ____________________________________!

Відповідно до частини четвертої статті 50 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення _______________________________________
                                                                                                                                                               (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ________________ повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця ____________________________________________________________________________
                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                        платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
                        відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили
                                                           про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
банкрутом.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
  містах Києві та Севастополі державної адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Шановний(а) ____________________________________!

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                    (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________.
                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                          платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
                      переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                              офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

На виконання вимог частини п'ятої зазначеної статті Закону Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора _________________________________________________________________
                                   (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові державного
                                                                                                                   реєстратора)

______________________________________________________________________________________
повідомлення про розпочаті Вами заходи з припинення підприємницької діяльності.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
               містах Києві та Севастополі державної
                                      адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Державної служби статистики України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Державної служби
статистики України)
_________________________________

__________________________________

 

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                                  (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________.
                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                       платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
                   переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                            офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
              містах Києві та Севастополі державної
                                    адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

           М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Пенсійного фонду України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

___________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Пенсійного фонду України)
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                               (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________.
                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                      платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
                 переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                        офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                          (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                         державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи - підприємця:

довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи - підприємця;

повідомлення про наявність у фізичної особи - підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Державний реєстратор

______________________________________
    (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
              містах Києві та Севастополі державної
                                  адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Державної податкової служби України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Державної податкової
служби України)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю про те, що на підставі рішення _____________________________________
                                                                                                                                                                   (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________.
               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника
                  податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання
                     відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
                                   повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                               (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                               державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи - підприємця:

довідку про відсутність або про списання заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) фізичної особи - підприємця;

повідомлення про наявність податкового боргу та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Державний реєстратор

______________________________________
    (найменування виконавчого комітету міської ради
   міста обласного значення або районної, районної у
                  містах Києві та Севастополі державної
                                        адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
України)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                     (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N __________________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________. 
                 (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника 
                     податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання 
                        відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно 
                                      повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                              (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                             державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи - підприємця:

довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи - підприємця;

повідомлення про наявність у фізичної особи - підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Державний реєстратор

______________________________________
    (найменування виконавчого комітету міської ради
   міста обласного значення або районної, районної у
                 містах Києві та Севастополі державної
                                         адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

____________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності)
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

 

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ___________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________.
                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                        платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
                    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                            офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                             (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                       державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи - підприємця:

довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи - підприємця;

повідомлення про наявність у фізичної особи - підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                 містах Києві та Севастополі державної
                                    адміністрації)

 

________________
             (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
відповідному органу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття про початок процесу проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

__________________________________
(місцезнаходження, повне найменування
відповідного органу Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття)
__________________________________
__________________________________
__________________________________

 

Відповідно до статті 491 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" на підставі рішення ________________________________________________________
                                                                                                                                     (найменування суду)
______________________________________________________________________________________
від "___" ____________ ____ року по справі N ______________ повідомляю про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N _________ про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця _____________________________________________________________________________________.
                          (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                        платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
                    переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                            офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))

На виконання вимог зазначеної статті Закону в місячний строк з дати отримання цього повідомлення Вам необхідно надіслати на ім'я державного реєстратора ______________________________________________________________________________________
                            (найменування та місцезнаходження органу державної реєстрації, прізвище, ім'я, по батькові
                                                                                          державного реєстратора)
______________________________________________________________________________________
один з таких документів щодо зазначеної фізичної особи - підприємця:

довідку про відсутність або про списання заборгованості фізичної особи - підприємця;

повідомлення про наявність у фізичної особи - підприємця боргу із сплати страхових внесків та неможливість проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повідомлення про розпочаті заходи з припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної
             у містах Києві та Севастополі державної
                                  адміністрації)

 

________________
               (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

            М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
30.11.2011 N 3433/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем

Вихідний N ___________

Дата "___" ____________

Адресат:

____________________________________
(місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця, або уповноваженої
ним особи, або особи, яка вчиняє дії відповідно
до законодавства)
____________________________________
____________________________________
____________________________________

 

Шановний(а) ____________________________________!

Відповідно до частини сімнадцятої статті 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" повідомляю Вас про те, що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців "___" ____________ ____ року внесено запис N ______________ про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем ______________________________________________________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки
                          платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші
                      переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків,
                            офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку у паспорті))
______________________________________________________________________________________
на підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                                                             (вказати підставу)
встановленій Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

 

Державний реєстратор

______________________________________
   (найменування виконавчого комітету міської ради
  міста обласного значення або районної, районної у
                містах Києві та Севастополі державної
                                      адміністрації)

 

________________
              (підпис)

 

______________________
(прізвище та ініціали)

 

             М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.