Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Підприємницька діяльність »

Статут товариства з обмеженою відповідальністю

Надрукувати документ
09.04.2008

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами Засновників

Протокол № ____

від ___ ________ 200_ р.

 

 

 

 

СТАТУТ

товариства з обмеженою відповідальністю

 "______"

 

 

 

м. Київ - 200__ р.

 

1. РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Товариство засноване шляхом об'єднання майна (внесків) Учасників відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про господарські  товариства", "Про власність", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та іншого чинного законодавства України для здiйснення господарської дiяльностi на основi повного господарського розрахунку, самофiнансування та самоокупностi.

1.1. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки у банківських установах, круглі печатки з власним найменуванням, кутовий штамп з власним найменуванням та штампи для діловодства, бланки, знак для товарів та послуг, іншу атрибутику юридичної особи, може вiд свого iменi володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності, а також укладати договори, набувати майновi та пов'язані з ними немайновi права, орендувати і відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та вiдповiдачем в судi, господарському судi, третейському судi.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.3. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.4. Товариство може створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, відкривати філії та представництва з правом відкриття поточних рахунків, затверджувати відповідні положення.

1.5. Товариство може вести або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних і залучених коштів, приймати на баланс, набувати та відчужувати домоволодіння, помешкання, іншу нерухомість, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

1.6. Учасниками Товариства є:

________________________________;

________________________________.

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:

2.1.1. Українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "____".

2.1.2. Англійською мовою: Limited Liability Company "___".

2.2. Скорочена назва Товариства:

2.2.1. Українською мовою: ТОВ "___".

2.2.2. Англійською мовою: "___"Ltd.

2.3. Місцезнаходження Товариства: Укpаїна, м. Київ, вул. ______________.

 

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є власником:

- майна переданого йому Учасниками у власність;

- продукції виробленої Товариством в результаті  господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, отриманого на законних підставах.

3.2. Товариство має право здійснювати у відношенні до свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі передавати права по володінню, користуванню та розпорядженню майном іншим особам, використовувати його в якості предмета застави, передавати в управління та розпоряджатися ним іншим чином.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА УЧАСНИКІВ

4.1. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

4.2. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

4.3. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Учасників. Товариство відповідає по зобов'язаннях своїх Учасників, що пов'язані з його створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій вищим органом Товариства.

4.4. Учасники несуть вiдповiдальнiсть по зобов'язанням Товариства в межах їх внесків. Учасники, які не повністю внесли внески, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах невнесеної частини внеску.

4.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

4.6. Учасники звільняються від часткового невиконання зобов'язань, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після підписання Статуту в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасники не мали змоги передбачити чи запобігти розумними заходами.

До обставин непереборної сили відносяться події, на які Учасники не можуть впливати і за виникнення яких не несуть відповідальність. Наприклад: землетрус, повінь, пожежа, страйки, масові безпорядки, громадянські війни, постанови державних органів тощо.

4.7. Учасник, що посилається на такі обставини зобов'язаний негайно, проінформувати іншого Учасника (Учасників) про наступ обставин в письмовій формі. Інформація повинна включати дані про характер обставин, оцінку їх впливу на можливість виконання Учасниками своїх зобов'язань та на строк виконання таких зобов'язань.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4 5 6 7
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (2)

  • alexplis

    11.02.2011, 11:25

    отлично, большое спасибо!!

  • bergamia

    24.01.2010, 22:15

    замечательный образец! очень помог в работе! спасибо за проект))

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.