Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Відповідальність »

Скарга до ДПІ щодо неправомірно нарахованих штрафних санкцій за порушення податкового законодавства

Надрукувати документ
24.06.2008

 

           

 

 

Скаржник:

Начальнику _____ ДПІ в м. ____

адреса

 

ТОВ „_____"

Код ЄДРПОУ

Юридична адреса:

Поштова адреса:

Телефон:

 

 

Вих номер №

Від «__»_____ 200_ року

 

СКАРГА

в порядку п.5.2.2. статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ

 

«__»___ 200__ року Заступником Начальника ДПІ у ___ районі м. __ П.І.Б. було винесено податкове повідомлення-рішення №___ про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення податкового законодавства (далі - Рішення) щодо ТОВ "__" (код ЄДРПОУ ___) на підставі даних Акту перевірки від «__»___ 200_ року №__ (далі - Акт), проведеної Головним державним інспектором П.І.Б.

За результатами перевірки було встановлено порушення граничного строку сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств, передбаченого абзацом 1 пп.5.3.1. п.5.3. ст.5 та на підставі абзацу 1 підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ (далі - Закон 2181). Про що і було складено Рішення про сплату скаржником штрафу у розмірі 10% від несплаченої в строк суми податкового зобов'язання, тобто ______ гривень.

«___»____ 200_ року ТОВ "___" оскаржило в апеляційному порядку Рішення до вищестоящого органу. «__»___200_ року скаржник отримав рішення про результати розгляду первинної скарги вих.№ __ від «__»____200__ року (далі - Друге Рішення), яким Заступник начальника ДПІ у ___ районі м.____ П.І.Б. залишив Рішення без змін, а скаргу скаржника без задоволення.

Друге Рішення скаржником було отримано «__»___200_ року.

ТОВ "___" не погоджується з Рішенням, Другим Рішенням, вважаючи їх незаконним, такими що не відповідають обставинам справи і встановленим фактам, через що оскаржує Друге Рішення в апеляційному порядку.

Так, в акті у таблиці зазначено, що платник несвоєчасно сплатив суму податку на прибуток  ____ гривень, що не відповідає дійсності. Так, поданим відповідно до п.17.2. статті 17 Закону №2181, уточнюючим розрахунком за вхідним номером ___ від «__»___200__ року (додаток №_), скаржником до початку перевірки було самостійно, в порядку частини другої статті 5 Закону №2181, виправлено виявлені помилки подані у декларації з податку на прибуток за І півріччя 200__ року (вх.№___ від «__»____200__ року - додаток __), яким (уточнюючим розрахунком) було зазначено про суму переплати з податку на прибуток у розмірі ____ тис.грн. за наслідками звітного податкового періоду (перше півріччя 200_ року). Тобто, платник самостійно виявив факт завищення податкових зобов'язань з податку на прибуток, а тому, застосування у Рішенні абзацу 1 підпункту 17.1 статті 17 Закону 2181 - як виявлене порушення органами ДПІ є неправомірним, так само як і застосування відповідного розміру штрафних санкцій.

Відповідно до п.17.2. статті 17 Закону №2181 на платника можуть бути накладені штрафні санкції за самостійне виявлення платником фактів заниження податкових зобов'язань минулих податкових періодів. Як зазначено вище, факту заниження платником не допущено, а мало лише місце завищення податкових зобов'язань внаслідок допущеної помилки, що не призвело до недоплати податкового зобов'язання до бюджету.

Внаслідок того, що Законом №2181 не передбачено права податкового органу на накладення штрафних санкцій за завищення перед бюджетом платником своїх податкових зобов'язань, і не передбачено, також, і обов'язку платника сплатити такі штрафні санкції, вважаємо прийняте податковим органом Рішення неправомірними, і такими, що не відповідають закону.

Наша позиція підкріплюється як діючим законодавством з питань оподаткування так і роз'ясненнями Заступника директора Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України - начальника управління податку на прибуток підприємств та податкових платежів Н.Хоцянівської, у відповідь на запит Івано-Франківського СКБ засобів автоматизації, що викладені в "Віснику податкової служби України" за вересень 2004 року №36 (318), с.23 (є в матеріалах справи).

Крім того, і з невідомих нам причин, станом на «__»___ 200_ року за запитом скаржника до ДПІ ____ району у м.___ про отримання довідки про стан заборгованості по податкам і податковим платежам, ТОВ "__" отримало таку довідку №__ від «__»___200_ року (є в матеріалах справи), якою, за підписом Першого заступника начальника ДПІ ___, було засвідчена відсутність будь-якої заборгованості платника перед бюджетом чи цільовими фондами. Таким чином, ДПІ у ___ районі, отримавши уточнюючий розрахунок «__»___ 200_ року (є в матералах справи), станом на «__»____200_ року не вбачала будь-яких заборгованостей, але станом на «__»___200_ року (день складання акту) таку заборгованість встановила.

Проте, на наше переконання, Першим заступником начальника ДПІ __ та заступником начальника ___, при винесенні Другого Рішення та Рішення відповідно, обоє дійшли до повністю невірного ствердження про наявність заборгованості скаржника у вигляді штрафу. Але ж, відповідно до закону 2181, є неможливим застосування до платника штрафних санкцій без наявності факту порушення податкового законодавства, передбаченого Законом №2181, чи Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Порушення за несплату "завищеного" і виправленого податкового зобов'язання скаржник не допустив, а відтак, і накладати на нього штрафні санкції без основної суми зобов'язань, податковий орган не вправі.

 

Керуючись наведеним, прошу:

1) Скасувати податкове повідомлення-рішення №___ від «__»____200_ року про застосування та стягнення сум штрафних санкцій за порушення податкового законодавства щодо ТОВ "__" (код ЄДРПОУ __ ) на підставі даних Акту перевірки від «___»___200_ року №__.

2) Скасувати рішення про результати розгляду первинної скарги вих.№ __ від «__»_____ 200_ року за підписом Заступника начальника ДПІ у ___ районі м.__ П.І.Б.

3) Про результати прийнятого Вами рішення повідомити у встановленому законодавством термін та порядку.

 

 

Директор

ТОВ "________"                                                                               П І Б

 

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.