Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті

Авторські статтіУ цьому розділі розміщуються статті, які надсилаються авторами до Бібліотеки.

Розміщувати свої статті у цьому розділі може кожен. Детальніше...

Радимо ознайомитися також з розділами Надіслані матеріали, Єдиний податок, Бухгалтерський облік, Споживачу, Законодавство, Довідкова інформація, Комора, Книги з облікуСхеми оптимізації, Організація податкового обліку

 

Кто управляет процессом развития профессиональной этики аудиторов Украины?

Климов Андрей
15.06.2012

Регулирование любых общественных отношений осуществляется исходя из пред-положения, что участники этих отношений разделяют и должны соблюдать некие базовые принципы, лежащие в их основе. Совокупность таких принципов и норм, упорядочиваю-щих поведение людей в различных сферах, традиционно рассматривают как формы регу-лирования или регуляторы общественных отношений.

Читати далі »

Амортизация основных средств для целей налогового учета с 01.04.2011 г.

Колосова Л.А.
12.03.2011

Если общая стоимость всех групп основных средств по данным бухучета меньше общей стоимости всех групп основных фондов по данным налогового учета на дату вступления в силу р. III НКУ, то временная налоговая разница, возникающая в результате такого сравнения, амортизируется как отдельный объект с применением прямолинейного метода в течение трех лет.

При этом если общая стоимость всех групп основных средств по данным бухучета больше, то возникающая разница амортизируется на общих основаниях.

Читати далі »

Податковий кодекс та утримання материнських компаній

Василь Дзьоба
18.02.2011

Статтею 139.1.7 Податкового кодексу „витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами" не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

Ця норма, за виключенням заміни слова „холдингових" на „материнських", перенесена до Податкового кодексу з статті 5.3.6 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств". Однак, вважаючи, що сукупність материнської компанії та контрольованих нею дочірніх компаній є холдинг...

Читати далі »

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Колосова Л.А.
27.01.2011

Любая хозяйственная операция, осуществленная предприятием, должна быть подтверждена документально, отражена в учете и отчетности. При этом бухгалтерская документация (первичные документы, учетные регистры, формы отчетности и пр.) должна храниться на предприятии для обеспечения его собственных нужд, для предъявления контролирующим органам (в том числе для проверки) и для других целей. И только по окончании установленных законодательством сроков, а также при условии проведения проверки налоговыми органами за соответствующий период, отобранные документы могут быть уничтожены.

Читати далі »

Сучасні тенденції формування місцевих бюджетів України

Джаферова Л.Р.
21.08.2010

Розглядаються основи формування доходів місцевих бюджетів України відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази на прикладі Автономної Республіки Крим. При цьому робиться акцент на існуючі проблеми, які виникають при розподілі бюджетних ресурсів.

Читати далі »

Луку Паччолі образили

Василь Дзьоба
21.02.2011

Пунктом 39 Закону України "Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України"   від 2 грудня 2010 року № 2756-VI у статтю 3 Закону  України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  від 16 липня 1999 року № 996-XIV доповнити частиною третього такого змісту: „Підприємства,  які мають право ведення спрощеного  обліку доходів  і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису"...

Читати далі »

Недобросовестность налогоплательщика

Вячеслав Вареня
11.11.2010

Если действия налогоплательщика свидетельствуют о его добросовестности, а совершенные им хозяйственные операции не вызывают сомнения в их реальности и соответствии действительному экономическому содержанию, для подтверждения права на налоговый кредит и/или бюджетное возмещение достаточно наличия должным образом оформленных документов, в частности налоговых накладных.

Читати далі »

Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів (частина 1)

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
02.10.2009

У статті розглядається практичне застосування принципів МСБО 12 щодо наступних типових ситуацій у діяльності більшості українських підприємств:

Приклад 1. Основні засоби

Приклад 2. ТМЦ (матеріали, товари, готова продукція, НЗВ)

Приклад 3. Цінні папери та інші фінансові інвестиції

Приклад 4. Розрахунки з покупцями/замовниками (дебіторськ а заборгованість та/або авансі отримані)

Приклад 5. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість та/або авансі надані)

Приклад 6. Розрахунки із фізичними особами (оплата праці співробітників, фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру)

Приклад 7. Визнання забезпечень (виконання зобов'язань за укладеними контрактами на продаж, виконання зобов'язань за укладеними контрактами на придбання)

Приклад 8. Визнання сум уцінки та/або зменшення корисності активів

Приклад 9. Визнання сум переоцінки активів

Приклад 10. Дисконтування активів та зобов'язань.

Приклад 11. Коригування консолідованої звітності.

 

Читати далі »

Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів (частина 2)

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
22.04.2010

Продовження статті "Відстрочені податки у контексті вимог міжнародних стандартів".
Розглядаються приклади 2-11:

Приклад 2. ТМЦ (матеріали, товари, готова продукція, НЗВ)

Приклад 3. Цінні папери та інші фінансові інвестиції

Приклад 4. Розрахунки з покупцями/замовниками (дебіторська заборгованість та/або авансі отримані)

Приклад 5. Розрахунки з постачальниками (кредиторська заборгованість та/або авансі надані)

Приклад 6. Розрахунки із фізичними особами (оплата праці співробітників, фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру)

Приклад 7. Визнання забезпечень (виконання зобов'язань за укладеними контрактами на продаж, виконання зобов'язань за укладеними контрактами на придбання)

Приклад 8. Визнання сум уцінки та/або зменшення корисності активів

Приклад 9. Визнання сум переоцінки активів

Приклад 10. Дисконтування активів та зобов'язань.

Приклад 11. Коригування консолідованої звітності.

 

Читати далі »

Електронні гроші + єдиний податок = український „податковий рай”

Ернест Бобров
20.12.2010

СПД фіз.особа-єдиноподатник може отримати від продажу електронні гроші на суму, скажімо, 10 млн.грн. на рік, причому, на банківський рахунок перевести суму, яка не перевищує „ліміт" 500 тис.грн., і це буде цілком нормально з точки зору чинного законодавства. ... Інше питання, як бути з тими електронними грішми, які не будуть конвертуватися у звичайні гроші, а будуть використовуватися єдиноподатником для оплати своїх рахунків саме електронними грішми...

 

Читати далі »

Внутрішній аудит: найголовніше

Сергій Дудка
19.08.2008

...внутрішній аудит має багато спільного із зовнішнім аудитом, проте він не може повністю замінити останнього через цілий ряд факторів, основним з яких є фактор незалежності.

Частково виконувати функції зовнішнього аудиту внутрішній аудит може, і виконує. Це випливає із аналізу норм МСА 610. Як правило, зовнішній аудитор здійснює процедури оцінки і перевірки роботи внутрішнього аудиту з метою скорочення витрат часу на проведення аудиту. Тобто, якщо зовнішнього аудитора влаштовують контрольні процедури, що виконуються внутрішнім аудитором, він їх повторно не проводить, а лише здійснює їх оцінку і перевірку, про що обов'язково зазначає у свої робочих документах та підсумковій аудиторській документації. Варто звернути увагу на те, що такий підхід дає змогу підприємствам економити суттєві суми коштів на послугах зовнішніх аудиторів.

 

Читати далі »

Налоговая отдача

Студанс Наталія
05.03.2009

Эта тема заинтересует тех, кого уже «достали наезды» налоговиков на счет обеспечения роста (систематического, ежеквартального) налоговой отдачи. Она сможет быть применима предприятиями, которые, невзирая на кризис, еще умудрились сохранить внешнеэкономическую деятельность, то есть теми, у которых есть продажа и покупка валюты.

 

Читати далі »

Порядок організації та ведення обліку витрат (доходів) з податку на прибуток та тимчасових різниць згідно з П(С)БО 17 та МСБО 12

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
28.03.2008

Розбіжності між сумами податку на прибуток, визначеними за нормами податкового законодавства та згідно із стандартами бухгалтерського обліку, існували і існуватимуть напевне завжди, незважаючи ні на спроби зближення бухгалтерського та податкового обліку, ні на будь-які зусилля щодо спрощення процедур їх ведення.

Існування розбіжностей носить об’єктивний характер через наявність низки обставин, що його зумовлюють, а саме...

 

Читати далі »

Вплив дооцінки основних засобів на показники фінансової звітності товариства

АК "Центр професійного аудиту"
05.02.2008

Вплив дооцінки основних засобів на показники фінансової звітності Товариства. 

Відповідно до п. 19 П(с)БО 7 "Основні засоби" сума дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включається до складу додаткового капіталу, а сума уцінки - до складу витрат, крім таких випадків...

 

Читати далі »

Про обов’язки третіх осіб перед аудиторськими фірмами

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
25.08.2008

Автори статті: Ігнатенко Станіслав Трифонович, Боднарчук Роман Володимирович.

У статті розглядаються порядок застосування деякими аудиторськими фірмами положень МСА 505 ‘‘Зовнішні підтвердження''.
На підставі аналізу змісту запитів, які замовники аудиту направляють на адресу третіх осіб (банків) з проханнями щодо надання ними інформації аудиторським фірмам, робиться висновок про недотримання під час направлення цих запитів норм п. 2 ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність'' і, відповідно, про недотримання положень МСА 505 ‘‘Зовнішні підтвердження'', оскільки норми цього стандарту можна застосовувати виключно в межах норм ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність''.
Причиною розгляду вказаного питання була викликана тим, що на протязі останього часу масового характеру набула практика перевищення окремими аудиторськими фірмами межі своєї службової компетенції по відношенню до третіх осіб. Як правило, такими третіми особами є банки України. Причому, дії по перевищенню межі службової компетенції здійснюються у завуальованому вигляді шляхом використання замовників аудиту.
У кінцевому підсумку недотримання законодавчих норм в частині обов'язків третіх осіб перед аудиторськими фірмами призводить до неналежної якості аудиторських послуг, оскільки аудиторські процедури в частині зовнішніх підтверджень тільки імітуються, але фактично не здійснюються.

 

Читати далі »

Як не платити ПДВ?

Ернест Бобров
29.10.2008

Фірма має дочірнє підприємство, яке надає послуги головному підприємству. Операцій, звільнених від оподаткування, ДП не здійснює. Чи існують які-небудь варіанти перерахування коштів дочірньому підприємству, які не обкладалися б ПДВ?

 

Читати далі »

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Студанс Наталія
25.02.2009

На частину другу даної публікації варто звернути увагу бухгалтеру як будівельного підприємства, так і бухгалтеру того підприємства, який проводить ремонтні роботи із залученням сторонніх організацій.

 

Читати далі »

Облігації, квадратні метри та ПДВ

Венiамiн Кабанов
28.03.2008

Товариство з обмеженою відповідальністю ХХХ, що є юридичною особою згідно з чинним законодавством України, з метою залучення інвестицій (грошових коштів) від фізичних та юридичних осіб для фінансування будівництва об'єкту житлового будівництва має намір здійснити випуск безпроцентних цільових облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця площі приміщень такого об'єкту будівництва, та погашення яких може здійснюватися шляхом поставки товару (відповідної площі приміщень в об'єкті будівництва) відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.

Згідно зі ст. 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, а також через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості.

ТОВ ХХХ має намір здійснювати публічне (відкрите) розміщення безпроцентних (цільових) облігацій через організований ринковий механізм шляхом їх розміщення (продажу) на фондовій біржі, тобто за ринковими цінами, що склалися на день розміщення облігацій на фондовій біржі.

Порядок оподаткування ПДВ операцій з поставки товарів, у тому числі з використанням цільових облігацій, регулюється Законом України "Про податок на додану вартість" (далі - Закон про ПДВ).

Відповідно до п.4.8 ст.4 Закону про ПДВ, у разі коли платник податку здійснює за згодою векселедержателя зустрічну поставку товарів (послуг) замість грошового погашення суми боргу, зазначеного у векселі (або іншому борговому інструменті, в даному випадку - облігації), базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя.

Читати далі »

Професія бухгалтер: чи мені це потрібно?

Ернест Бобров
28.03.2008

У дитинстві майже кожен хлопчик мріє стати космонавтом, льотчиком, „мільйонєром", а дівчинка фотомоделлю, зіркою, закохатися у принца на білому коні та згодом вийти заміж за олігарха. Згодом життя вносить корективи у свідомість підростаючого покоління і осягнувши реальність хлопчики починають працювати міліціонерами, пожежниками, охоронниками, вантажниками і т.д., а дівчатка секретарями, перукарами, офіціантками та бухгалтерами. І якщо за радянських часів дуже часто працювали на одній роботі майже до самої пенсії, то на сьогодні, в часи інфляції та безробіття, життя змінилося корінним чином, оскільки переважній більшості  громадян доводиться дуже часто змінювати роботу. У зв'язку з цим, у кожного працівника виникає бажання мати професію, яка  б забезпечила гарантію зайнятості та стабільне джерело доходу для сім'ї.

 „Если в бюджет семьи каждую неделю, каждый месяц и каждый год не поступает устойчивый поток денег, то такой семье жизнь осточертеет, даже если она сплошь состоит из святых."   (П.Самуэльсон)

Саме з цієї причини починають цінитися професії, які дають великі можливості для працевлаштування. Погодьтесь, що шахтарю знайти роботу за спеціальністю, скажімо у Бердичеві, задача як мінімум нереальна. 

Однією з таких професій є професія бухгалтера.

На сьогоднішній день „бухгалтер" - є однією із найпоширеніших професій. Чим же викликана її така популярність?

Читати далі »

Про правові засади бухгалтерського та податкового обліку інвестування та фінансування житлового будівництва через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
23.04.2009

У статті  аналізуються норми Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'', які регламентують інвестиційну діяльність в частині об'єктів та суб'єктів цієї діяльності.

Необхідність розгляду та аналізу вказаних норм була викликана тим, що в деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо порядку оподаткування операцій з інвестування та фінансування об'єктів житлового через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за яким базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості. При цьому, пропозиції, які надаються в цих консультаціях ґрунтуються на перекрученому змісті норм третього абзацу ст. 4 Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'' та п.п. 7.9.1 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств'', а також на повному ігноруванні норм ст. 5 Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'' і п.п. 7.9.2 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств''.

За рахунок таких обставин викривлюється характер цивільно-правових відносин між інвесторами, які вкладають свої кошти у об'єкти будівництва житлової нерухомості, та учасниками інвестиційної діяльності, що залучають у довірче управління кошти інвесторів через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій. При цьому, маскування таких наслідків у бухгалтерському обліку фактично пропонується здійснювати за рахунок порушення вимог ст. 1030 Цивільного кодексу України, норми якої передбачають, що залучені у довірче управління кошти та майно повинні обліковуватись на окремому балансі, тощо. 

Наслідком таких дій є відображення в даних бухгалтерського обліку учасника інвестиційної діяльності завідомо недостовірної інформації, яка використовується з метою складання податкової звітності. У зв'язку з чим, залучені у довірче управління кошти та майно інвесторів розглядаються в якості об'єктів оподаткування. Причому, незважаючи на те, що нормами податкового законодавства чітко визначено, що такі активи не є об'єктами оподаткування.

На підставі аналізу законодавчих норм автори пропонують порядок  бухгалтерського обліку операцій з інвестування та фінансування житлового будівництва через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій. На думку авторів, запропонований порядок відповідає законодавчим вимогам щодо обліку коштів та майна, залучених у довірче управління, та блокуватиме можливість для неправомірного оподаткування операцій з таким майном.

 

Читати далі »

Продаж легкового автомобіля, який не введено в експлуатацію: необхідність реєстрації в органах внутрішніх справ та право на податковий кредит з ПДВ

Венiамiн Кабанов
28.03.2008

У разі, коли Підприємство бажає продати власний автомобіль, необхідно з’ясувати, чи потрібно йому проходити для цього додаткові реєстрації. Документом, що регулює дане питання, є ...

Читати далі »

Підвищення кваліфікації іноземною мовою: необхідність ліцензування, ПДФО з працівників та валові витрати роботодавців-замовників

Венiамiн Кабанов
28.03.2008

Щодо можливості віднесення інформаційно-консультаційних послуг з підвищення кваліфікації, яке буде проводитися англійською мовою, до складу валових витрат Замовників, повідомляємо...

Читати далі »

„ ОФ-вексельне балансування ” (про основні фонди, розрахунки за них векселями та балансову вартість ОФ)

Ернест Бобров
28.03.2008

Підприємство придбало у грудні 2007 року основні фонди, та, із-за нестачі оборотних коштів, розрахувалось за них простим векселем. У січні 2008 року вексель погашається за ціною, нижче на номінальну вартість, а придбані ОФ продаються іншому Підприємству. У зв'язку з цим виникло декілька запитань:

  1. Чи можна розраховуватися за основні фонди  векселем?
  2. Чи має право Підприємство збільшити балансову вартість ОФ з 01 січня 2008 р.? Якщо „Так”, то на яку суму?
  3. Чи необхідно у 1 кварталі 2008 року нараховувати амортизацію на придбані ОФ, враховуючи, що у 1 кварталі 2008 року вони були продані?
  4. Чи необхідно коригувати балансову вартість ОФ на початок року у зв'язку із погашенням векселя за ціною нижче номінальної його вартості?

Читати далі »

Про право на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

1. Про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

Особи, застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до ст. 179 КЗпП і ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі - Закон про відпустки).

Читати далі »

Щодо обліку ПДВ за операціями в межах агентського договору

АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

Просимо надати відповідь з наступного питання: Чи виникає у нас право на відшкодування ПДВ Принципалом у випадку коли ми (Агент) в рамках виконання агентської угоди замовляємо роботи, послуги у неплатника ПДВ, виписуємо податкову накладну Принципалу, а акт виконаних робіт надаємо без ПДВ? Я що "так" , то як відобразити таку операцію в бухгалтерському обліку?

Читати далі »

Щодо правильності віднесення на валові витрати представницьких витрат та порядку оподаткування понаднормових добових витрат

АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

1. Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку витрати  безготівкових (корпоративні картки) та готівкових коштів на  проведення  представницьких заходів співробітниками підприємства під час відрядження в регіони України, а конкретніше -  на проведення зустрічей з дилерами з метою підвищення рівня продажу продукції Підприємства.

2. Чи може підприємство видавати добові у розмірі, більшому ніж 25 грн. по Україні; чи є встановлений максимальний рівень; як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку витрати, які перевищують 25 грн.? Якими податками вони обкладаються?

Читати далі »

Щодо порядку оформлення виконання службових обов’язків працівниками поза основним місцем роботи

АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» від 13.03.1998 р. N 59 (далі – Інструкція № 59) службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об’єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для...

Читати далі »

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у межах договорів доручення (агентських договорів)

АК "Центр професійного аудиту"
21.04.2008

Щодо бухгалтерського та податкового обліку операцій у межах договорів доручення (агентських договорів)

 

Облік зазначених операцій доцільно розглянути у трьох випадках:

 

1) поставка товарів здійснюється від третьої сторони (платника ПДВ) до довірителя через повіреного;

2) поставка товарів здійснюється від третьої сторони (неплатника ПДВ) до довірителя через повіреного;

3) поставка товарів здійснюється від третьої сторони до довірителя напряму.

 

 

Читати далі »

Баланс во времени

Александр Шафоростов
14.05.2008

Пятнадцать лет назад я сделал свой первый годовой отчет. С тех пор многое изменилось. И форма, и содержание. Изменилась форма баланса, изменилось его содержание, но самое главное – кардинально изменился характер взаимоотношений между бухгалтером и налоговиком. Как происходила сдача годового отчета полтора десятка лет тому? Даже самому интересно вспомнить…

 

Читати далі »

Огляд існуючих підходів до організації обліку валових доходів та валових витрат з податку на прибуток (податкового обліку)

Ернест Бобров
30.05.2008

Податок на прибуток у тому вигляді, яким він є зараз, з'явився в Україні у 1997 році, у зв'язку із прийняттям нової редакції Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 року N 283/97-ВР.

До цього часу бухгалтерська спільнота уявлення не мала, що таке - валові доходи, валові витрати, та як їх обчислювати. З того часу минуло більш ніж 10 років. Визначати, що включати до валових витрат та валових доходів у більшості випадків вже не є проблемою. Але варто сказати пару слів про сам Закон. Його прийняття дійсно стало проривом у податковій та бухгалтерській думці в Україні, проте й створило немало проблем для головних бухгалтерів підприємств, оскільки виникла необхідність ведення двох видів обліку: бухгалтерського і податкового. Але однією з найбільших проблем і по сьогоднішній день є порядок обліку валових доходів та валових витрат, оскільки в Законі про нього не сказано ні слова. Як визначати ВВ та ВД придумали, а як вести такий облік - не передбачили. Саме про це й піде мова у цій статті.

 

Читати далі »

Оцінка активів та зобов’язань за вартістю, відмінною від історичної: об’єктивна необхідність чи беззаперечна вимога міжнародних стандартів

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
17.06.2008

Задекларовано і всім відомо, що стандарти бухгалтерського обліку, які застосовуються в Україні, базуються на нормах, встановлених міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (International Accounting Standards та International Financial Reporting Standards). Однією із вимог цих стандартів є положення про оцінку більшості статей балансу та звіту про фінансові результати (починаючи з січня 2009 року, відповідно Звіту про фінансовий стан та Звіту про загальний прибуток) за вартістю, яка найточніше відображає вартість майбутніх економічних вигід, які будуть отримані (стосовно активів) або будуть зменшені (стосовно зобов'язань). У стандартах така вартість названа «справедливою» і за розміром, як правило, суттєво відрізняється від вартості придбання активу або виконання зобов'язання згідно із договірними умовами - історичної вартості...

 

Читати далі »

Про податкові аспекти внесків ТМЦ до статутного фонду

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
15.07.2008

У статті розглядаються законодавчі норми, які визначають принципові відмінності між правовими відносинами за договорами купівлі-продажу товарів (у т.ч. міни - бартеру) та відносинами між особами, які здійснюють прямі інвестиції у майновій формі до статутних капіталів інших юридичних осіб, і емітентами корпоративних прав.  А також розглядається те, яким чином в стандартах бухгалтерського обліку враховуються правові відмінності між  такими правочинами.  Зокрема, аналізуються норми П(с)БО 13 ‘‘Фінансові інструменти'' та М(с)БО 32 ‘‘Фінансові інструменти: розкриття та подання''.   

Необхідність розгляду вказаних нормативно-правових актів була викликана тим, що у  деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо відображення  прямих інвестицій у  майновій формі в податковому обліку в якості бартерних операцій, тобто операцій в яких здійснюється зустрічна поставка товарів, внаслідок чого, платники податку, які приймуть рішення щодо застосування таких консультацій у практичній діяльності, будуть безпідставно визнавати у податковому обліку валові витрати з ‘‘придбання'' внесків у вигляді ТМЦ. А це в свою чергу може призвести до штрафних санкцій за незаконне заниження об'єкту оподаткування.

На підставі даних аналізу законодавчих норм та положень стандартів бухгалтерського обліку автори статті доходять до висновку, що в консультаціях у спеціалізованих виданнях не враховувались вимоги частини 2 ст. 3 Закону України ‘‘Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні, норми якої обумовлюють, що на підставі даних бухгалтерського обліку повинна складатися податкова звітність. А також норми п. 1.43 Закону України ‘‘Про оподаткування прибутку підприємств'', які передбачають, що ті терміни, які не знайшли свого визначення в нормах ст. 1 цього Закону слід використовувати у значеннях, визначених іншими законами з питань оподаткувань, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, які не суперечать цьому Закону та іншим законом з питань оподаткування у частині визначення термінів.

 

Читати далі »

Аудит накануне перемен

Александр Шафоростов
17.07.2008

Аудитор - венец профессионального роста бухгалтера. Но становление этой профессии в Украине не закончено. Закон об аудите ещё будет изменяться (в парламенте уже давно лежит законопроект), а на рынке аудиторских услуг предстоит обострение конкурентной борьбы (хотя бы потому, что на украинский рынок придут иностранные аудиторы). Словом, впереди ещё много интересного.

Поводом вспомнить об аудите, и, соответственно, проблемах с ним связанными, стал материал, присланный в редакцию. Автор сделал подборку о прегрешениях «Большой четвёрки» в разных странах. Подборка, конечно, интересная, но производит впечатление эдакого «наезда» на представителей «большой четверки». Поэтому, чтобы такое впечатление не создалось у читателя, мы предложили высказаться украинским представителям «большой четвёрки», поинтересовались мнением наших и зарубежных аудиторов, пообщались с председателем Аудиторской палаты Украины и в результате получился спецвыпуск.

 

Читати далі »

Светлана Столярова: «Рынок аудита грабится бизнесом»

Александр Шафоростов
17.07.2008

...сказать, что Палата полностью удовлетворена качеством услуг, всё же нельзя. Очень медленно проходит процесс перехода на международные стандарты аудита. Мы провели анализ и отметили странность: за все время существования украинского аудита сертифицировано аудиторов чуть более 6 тысяч. А работает сейчас около 3 тыс. (точные цифры называть не имеет смысла, поскольку они постоянно меняются - ред.). Из них половина новых (т.е. не продливших сертификат аудитора, а впервые его получивших). Я думала, почему тяжело внедрять стандарты. Мы учим, учим, а контроль показывает, что внедрение стандартов идет медленно. Почему?

- Почему?

Рынок аудита грабится бизнесом. Аудиторов перекупают. Успешный аудитор тут же перекупается - он идет работать финансовым директором и тому подобное на солидное предприятие...

 

Читати далі »

Про правові та облікові аспекти факторингових операцій

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
24.07.2008

Автори статті: Ігнатенко Станіслав Трифонович, Боднарчук Роман Володимирович.

У статті розглядаються норми глави 73 ‘‘Факторинг'' Цивільного кодексу України, які регламентують правові відносини сторін за договорами факторингу. А також, на підставі аналізу законодавчих норм робляться висновки про можливість здійснення принципово різних за своїм правовим змістом факторингових операцій. Наприклад, згідно з умовами одних видів факторингових договорів фактор може мати статус покупця боргової вимоги, а інших видів факторингових договорів статус посередника між своїм клієнтом (власником боргової вимоги) та його боржником.
На підставі матеріалів аналізу пропонуються варіанти бухгалтерського обліку різних за своїм правовим змістом факторингових операцій.
Необхідність розгляду вказаних питань була викликана тим, що на даний час фактори (у першу чергу банківські установи) під час проведення факторингових операцій зі своїми клієнтами не дотримуються законодавчих норм, що визначають права та обов'язки сторін за договорами факторингу.
Причому, негативні наслідки неправильного застосування факторами норм цивільного законодавства під час проведення факторингових операцій фактично перекладаються на їх клієнтів.
Це, у першу чергу, стягнення з клієнтів факторів додаткових комісійних винагород за ненадані послуги. А також відволікання їх уваги від дійсного змісту правових відносин, що здійснюються на підставі договорів факторингу. Внаслідок чого у клієнтів виникають проблеми щодо відображення факторингових операцій в даних бухгалтерського та податкового обліку. Крім того, клієнти наражаються на ризики застосування до них податкових санкцій. Такі ризики можуть виникати у зв'язку з віднесенням ними до складу валових витрат тих сум, які були сплачені банкам - факторам за ненадані послуги за факторинговими операціями.

 

 

Читати далі »

Особливості обліку валових витрат за операціями із розрахунками у іноземній валюті згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та застосування цих принципів при веденні обліку за допомогою автоматизованих програм

АФ "ПРАЙМ БАЛАНС"
25.07.2008

Питанням ведення податкового обліку операцій із розрахунками у іноземній валюті у зазначеному Законі присвячений п. 7.3.
Валові витрати за операціями із розрахунками у іноземній валюті пов'язані із поняттям «балансової вартості валюти».
Розмір балансової вартості валюти встановлюється у залежності від виду операції, стосовно якої він визначається, і для наступних операцій залежить від таких показників...

 

Читати далі »

Приріст/убуток у будівництві, якщо будинок - товар

Венiамiн Кабанов
28.10.2008

Чи потрібно перераховувати по п.5.9. витрати на будівництво будинку, якщо він планується для подальшого продажу?

 

Читати далі »

Обмін корпоративними правами: можливі варіанти та проблеми

Венiамiн Кабанов
29.10.2008

Ситуація: Підприємство 1 має намір набути право власності на корпоративні права Підприємства 2, передаючи останньому належні йому корпоративні права.

Розглянемо можливі варіанти здійснення цієї операції між двома Підприємствами...

 

Читати далі »

Как снизить налог на прибыль

Александр Шафоростов
10.11.2008

Индекс инфляции за 2008 год, даже без учёта октябрьских показателей, уже «добрался» до отметки 116,1% (неофициальная статистика). Сложно сказать, до каких высот поднимется этот показатель в окончательном виде, но на то, что он не станет меньше, надеяться не приходится. А это значит, что украинские предприятия получили еще один вариант налоговой оптимизации (читай - минимизации). Этот вариант предусмотрен пп.8.3.3 закона о налогообложении прибыли.

 

Читати далі »

Які мінімальні знання необхідно мати, щоб працювати бухгалтером, та звідки їх можна отримати

Ернест Бобров
03.02.2011

З самого початку, коли лише починаєш вивчати бухгалтерський облік, виникає дуже багато запитань. Особливо цікавить, що необхідно вивчати, а що ні.

На курсах бухгалтерського обліку чи в ВУЗі викладачі спрямовують, які підручники читати. А як же бути при самостійному вивченні? З чого почати? На що звернути увагу в першу чергу, а що є другорядним при вивченні обліку? Саме цим питанням присвячена стаття.

Читати далі »

Утворення відходів та поводження з ними

Студанс Наталія
08.02.2009

Стаття, в першу чергу, має зацікавити бухгалтерів підприємств - «виробничників», але не тільки...

Піднята тема зумовлена як безліччю запитань бухгалтерів  щодо даного питання так і введенням в дію з 1.01.2009 року типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення, яка затверджена наказом Мінприроди України від 07.07.2008 р. № 342, зареєстровано у Мін'юсті України 09.09.2008 за № 824/15515 (далі - Інструкція №342), а тому обов'язкова для виконання. Згідно даної Інструкції  первинний облік повинні здійснювати  юр особи всіх форм власності, видів економічної діяльності та організаційно-правових форм господарювання, фізособи - підприємці, у діяльності яких утворюються відходи та використовуються пакувальні матеріали й тара.

В процесі виробничої діяльності, по мірі модернізації та оновлення основних засобів, освоєння нових видів діяльності у любого суб'єкта господарювання неминуче повинні виникати відходи. Про поводження з ними і буде йти мова нижче.

 

Читати далі »

Как маленькому бухгалтеру победить Большой Кризис

Романченко Татьяна
10.02.2009

Назрела необходимость обратиться к соратникам - бойцам учетного фронта.
Братья и сестры! Без объявления войны ( 1001-е китайское предупреждение не считается) в очередное хмуро-похмельное утро на нас напал Враг...Белый и пушистый, но не зайчик.
Своим хвостом он замел следы депозитов. Кредитными когтями разорвал душу и кошелек. Острыми зубами надкусил зарплаты и доходы....те, которые еще не съел.
Тень цунами гиперинфляции легла на наши бледные, но решительные лица....
Так «сторнируем» его, пока он не сторнировал нас!
Дальнейшие апокалиптические подробности, а также рассмотрение вопроса «Кто виноват?» автор предлагает пропустить и быстренько перейти к наболевшему «Что делать?»

 

Читати далі »

Домино-Банки или Сказка о том, как Кабмин и НБУ «козла забивали»

Романченко Татьяна
11.02.2009

Дайте кто-нибудь автору платочек. Я помашу вслед очередному «проблемному» банку, покидающему это жестокий мир вместе с нашими депозитами. Впрочем, не надо платочка, для того чтоб утереть скупую слезу на память от банка у меня осталась копия платежки с банковской отметкой месячной давности. Зависший безнал ....С моего счета ушел, к контрагенту не пришел. Слезы вытерли, можно улыбнуться. Для поднятия настроения отгадайте загадку: «Какой самый короткий номер банковского счета в нашей стране?» Подсказка: «Все чаще ваши деньги уходят именно на этот счет». Ответ: «Его реквизиты состоят из трех (нет, не цифр), а букв»...

 

Читати далі »

«За единение!»

Александр Шафоростов
19.02.2009

Насколько можно верить аудиторскому заключению? Этот вопрос напрямую связан с проблемой качества работы украинских аудиторов. И потому он интересен не только самим аудиторам, но и бухгалтерам. В самом деле, от того кто, за чей счет и как будет проверять аудиторов, зависит многое. И, конечно же, бухгалтеров не могут не интересовать вопросы внедрения международных стандартов отчетности. Именно об этом и шла речь на Международной конференции, которую 11 декабря провела ФПБАУ.

 

Читати далі »

Налогообложение вендинга

Александр Шафоростов
19.02.2009

Вендинг - так называют торговлю с помощью автоматов. «Автоматическая» торговля имеет очевидные преимущества: автомату не нужно платить зарплату, он одинаково вежлив со всеми покупателями, у него не бывает выходных, отпусков и праздников. Но, как водится, кроме положительных сторон, у торговых автоматов есть и отрицательные. Об одной из них, обусловленной особенностями украинского законодательства, и пойдёт речь.

 

Читати далі »

Большой и пятнистый аудит

Иван Чалый
19.02.2009

Главбухи украинских предприятий все чаще интересуются услугами какого-то из Больших аудиторов. Под «большими» подразумеваются компании из так называемой «Большой четверки»: Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers. Но не смотря на свою репутацию, эти компании, как и многие другие предприятия, уж никак не свободны от пятен.

 

Читати далі »

Ліцензування будівельної діяльності

Студанс Наталія
25.02.2009

У статті розглянуто зміни щодо ліцензування будівельної діяльності у 2008 році, які діють і у 2009 році.

 

Читати далі »

Ценные бумаги

Москаленко Оксана
05.03.2009

Когда-то мне пришлось начать работать с ценными бумагами, как говорится, все когда-то бывает в первый раз, это было ново для меня и интересно, только пугало то, что не знала, что они из себя представляют, и что с ними делать. Поэтому я хочу предоставить свой материал для ознакомления с ценными бумагами.

 

Читати далі »

Правда про роботодавців або що необхідно знати, щоб вибрати собі достойну роботу (оновлено)

Ернест Бобров
28.11.2014

Коли люди шукають роботу, вони дуже часто не задумуються над тим, що вони від неї хочуть отримати. І йдуть працювати мотивуючи себе різними факторами (можливість навчання, самореалізація, тощо). Хоча єдине, заради чого люди продають свою працю є гроші. Все інше - видумане для того, щоб платити вам менше грошей.
В інтернеті на сайтах пошуку роботи публікується досить багато статей та консультацій на тему, як знайти роботу, як не провалити співбесіду, як вести себе із роботодавцем і т.і. Проте більшість з цих статей (якщо не всі) відображують точку зору роботодавців, чи їх представників - кадрових та рекрутингових агенцій. Це свого роду пропаганда, з метою формування у потенційних працівників поглядів, які вигідні роботодавцям.
У цій статті буде розглянуто питання пошуку роботи не з точки зору працедавця, а з точки зору людини, яка шукає роботу. Автор стисло розповість всю правду про відносини: роботодавець-працівник...

 

Читати далі »

Про методологічні засади бухгалтерського та податкового обліку операцій з емісії та зворотного викупу простих векселів

Ігнатенко С., Боднарчук Р.
23.03.2009

У статті розглядаються законодавчі норми, які визначають правову та економічну суть відносин між емітентами векселів та їх першими власниками. Також розглядається те, яким чином в положеннях П(с)БО 13 ''Фінансові інструменти'' для потреб бухгалтерського обліку операції з емісії векселів та їх зворотного викупу емітентами конкретизуються норми Цивільного кодексу України та Закону України "Про обіг векселів в Україні".

Необхідність розгляду вказаних нормативно-правових актів була викликана тим, що у деяких спеціалізованих виданнях надаються консультації щодо застосування для податкового обліку операцій з емісії та зворотного викупу векселів норм п. 7.6 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які регламентують порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами. Аргументи, які наводяться в цих консультаціях, ґрунтуються на викривлених даних рахунків бухгалтерського обліку 34 "Короткострокові векселі одержані" та 62 "Короткострокові векселі видані", а також ігноруванні вимог П(с)БО 13 ''Фінансові інструменти''. Причому, в консультаціях наводяться умовні приклади, які не мають нічого спільного з метою господарської діяльності першого власника векселя і, відповідно, не мають ніякого логічного змісту.

Такі дії в кінцевому підсумку призводять до порушення норм п. 2 ст. 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", які встановлюють, що податкова звітність має ґрунтуватися на даних бухгалтерського обліку.  А також п. 7.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", оскільки за рахунок перекручення даних бухгалтерського обліку в фінансових результатах від торгівлі цінними паперами, які підлягають включенню до показників податкових декларацій, знаходять своє відображення операції з цінними паперами, що не мають ознак торгівлі цінними паперами, за рахунок чого у платників податку можуть виникати ризики щодо застосування до них штрафних санкцій за незаконне заниження об'єкту оподаткування.

На підставі даних аналізу законодавчих норм та положень П(с)БО 13 ''Фінансові інструменти'' автори роблять висновки щодо норм Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", які підлягають застосуванню до тих операцій з цінними паперами, на  які за вимогами п.п. 7.6.2 не поширюються норми п. 7.6 цього Закону.

 

Читати далі »

ВРАНЬЁ «В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ!» ВО ЧТО ОБОЙДЁТСЯ УКРАИНЕ ВНЕДРЕНИЕ ОДНОЙ ГЛУПОСТИ

В.Ф. Савелюшкин
23.12.2009

Знаете, любой человек будет с удовольствием делать даже нелёгкую работу, которая приносит ему прибыль, и - с особым удовольствием, если работа приносит прибыль еще и его предприятию и его государству.

Но абсолютно не лежит душа делать большую дополнительную и нервную работу, от которой и человеку - только головная боль и никакой прибыли, а предприятию и государству - одни убытки, причем государству - в особо крупных размерах!

В настоящее время с энергией, достойной лучшего применения, с суматошным «галопом» и непродуманностью, в суперсжатые сроки (это у нас - привычная практика, почти стандарт!) Пенсионным фондом внедряется ежемесячная отчетность по персонификации, добавляющая массу трудозатрат и расходов предприятиям. Я беседовал по этому поводу с множеством бухгалтеров, и пока что не встретил среди них ни одного, кто бы не назвал это «мероприятие» несусветной дорогостоящей глупостью. По самым скромным оценкам, только внедрение в масштабах Украины обойдется предприятиям (в том числе - и бюджетным, то есть государству) во многие десятки миллионов гривен. А затем пойдут ежемесячные трудозатраты и многомиллионные расходы (видимо, у нас в бюджете - много лишних денег, которые просто некуда девать)!

Как выразился на одном из сайтов бухгалтер, вернувшись из Пенсионного фонда, «такое впечатление, что «там, наверху» сидит какой-то садист, который только и думает, чем бы ещё «долбануть» бухгалтеров, изнывающих, по его мнению, от безделья!»

 

Читати далі »

ВНИМАНИЕ! МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, ЧТО «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ...»

В.Ф. Савелюшкин
23.12.2009

ПЕНСИОНЕРЫ!! НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!!!

ВНИМАНИЕ! МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, ЧТО «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ...»

На официальном сайте Пенсионного фонда 14 сентября 2009 года появилось следующее предупреждение:

«УВАГА ! ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ !

14 вересня 2009

УВАГА !

У зв'язку з появою в мережі Інтернет сайтів, які пропонують розрахувати розмір пенсії, попередньо оплативши цю послугу

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ !

 

Читати далі »

Інвалютні ціни в розрахунках між резидентами

Студанс Наталія
18.01.2010

На сучасному етапі розвитку економічної ситуації для багатьох бухгалтерів є актуальним питання правомірності застосування інвалютних цін в господарських договорах між резидентами, тобто підприємствами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в Україні.

У даній статті зупинимось на наступних випадках:

1. коли з  контрагентами - резидентами  застосовується «прив'язка» ціни договору до іноземної валюти, при чому акцент буде зроблений на тому,  що розрахунки з контрагентами проводяться на території України  в гривнях.

2. коли договірні відносини і розрахунки між підприємствами проводяться на території України у іноземній валюті.

 

Читати далі »

Швейцарский НДС как элемент международного налогового планирования

Колосова Л.А.
11.03.2010

На современном  этапе развития мировой  экономики бизнес приобретает все более интернациональный характер. Транснациональные корпорации существуют уже давным-давно, но в наше время  глобализации и сети Интернет на международную арену все больше выходит средний, а то и мелкий бизнес.

При выходе на международный рынок следует учитывать, что разные страны мира не только обладают весьма отличающимися природными, трудовыми и финансовыми ресурсами, но и имеют подчас радикально отличающиеся налоговые системы. Причем речь идет не только о ставках, отличаться могут даже сами принципы взимания налогов. Помимо национальных законодательств налоговые вопросы в международном бизнесе регулируются  соглашениями, заключенными между отдельными странами.

Международный бизнес в построении схемы своей работы обязательно учитывает степень налоговой привлекательности стран, где ему предстоит действовать. Более того, в определенных случаях именно налоговые соображения играют определяющую роль для выбора места деятельности тех или иных подразделений компании...

 

Читати далі »

Администрирование НДС в соответствии со швейцарским законодательством

Колосова Л.А.
16.03.2010

 

Налогоплательщик обязан честно предоставлять Швейцарскому налоговому управлению сведения, которые могут иметь значение для определения размера налога. При этом сохраняется право на профессиональную тайну. Носители профессиональной тайны обязаны предъявлять бухгалтерские книги или иную учетную документацию, но могут закрывать имена и адреса клиентов ( кроме части, необходимой для определения статуса резидента ) или заменять их кодами.

Налогоплательщики обязаны хранить бухгалтерские книги, документы и прочую деловую и учетную документацию до наступления срока абсолютной исковой давности налогового требования. Законом о налоге на добавленную стоимость  право  на определение налогового требования установлено сроком в 10 лет, по истечении периода налогообложения, в котором возникло налоговое требование. Документацию, используемую для расчета предварительного вычета из доходов и размера потребления для собственных нужд необходимо хранить в течении 20 лет.

Читати далі »

Особенности ведения бизнеса в Литве

Колосова Л.А.
18.03.2010

Литовская Республика является весьма перспективной европейской юрисдикцией для  успешного ведения бизнеса при наименьших затратах.   

Литовским законодательством предусмотрен ряд налоговых льгот, предоставляющих интересные возможности для построения международных холдинговых структур.

В Литве существуют следующие основные организационно-правовые формы юридических лиц: частная компания с ограниченной ответственностью (ЗАО);  общественное товарищество с ограниченной ответственностью (AB); индивидуальное предприятие (с единственным собственником) (Pi); Коммандитное товарищество (КУБ);  государственное предприятие.

Читати далі »

Прибыльность акций как показатель эффективности использования ресурсов собственников предприятия

Джаферова Л.Р.
20.08.2010

Финансовые аналитики и инвесторы, оценивая результаты деятельности предприятия, используют ряд аналитических показателей. Для того чтобы сделать выводы относительно потенциала предприятия и принять решение об инвестициях используют показатель прибыли на акцию (ПНА). Сущность данного показателя заключается в раскрытии эффективности (прибыльности) использования предприятием ресурсов, принадлежащих собственникам простых акций.

 

Читати далі »

Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете

Колосова Л.А.
16.03.2011

Начисление амортизации в целях налогообложения осуществляется предприятием по методу, определенному предприятием самостоятельно и утвержденному приказом об учетной политике с целью составления финансовой отчетности.

Следует обратить внимание на то, что начислению амортизации для целей налогового учета с 01 апреля 2011 г. должно предшествовать получение данных инвентаризации основных средств, прочих необоротных и нематериальных активов по группам в соответствии с п. 145.1 ст. 145 Налогового кодекса Украины.

Читати далі »

Податкові різниці – 2011 рік

Василь Дзьоба
09.04.2011

Бухгалтеру, який прочитав Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" можна тільки поспівчувати, тому що це Положення викликає більше питань ніж відповідей. Наприклад: що робити з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Напевно логічно було б в Наказі № 27, визначити подальшу долю П(С)БО 17.

Що однозначно зрозуміло, це те що постійні різниці таки прийдеться визначати - пункт 11 Наказу № 27 ": Дані  про  тимчасові  та постійні податкові різниці,  які мають враховуватися при визначенні податкового  прибутку  (збитку) звітного    періоду,   що   наведені   у відповідних   регістрах бухгалтерського обліку,  узагальнюються у  зведеному  регістрі  та  використовуються   для   складання   відповідних  форм  фінансової звітності".

Читати далі »

Декларація на прибуток – розшифрувати все !

Василь Дзьоба
18.04.2011

Детальна розшифровка сум та назв витрат, зазначених у рядку ... додатка, подається платником податку у довільній формі !!! Якщо бухгалтер надасть розшифровку інших витрат у сумі 100 тисяч гривень, а 10 гривень з цієї суми не розшифрує, то податковий інспектор не прийме цієї декларації - і поскаржитись нема підстав !

Читати далі »

Чи є майбутнє в українського аудиту?

27.03.2012

Аудиторська діяльність в Україні є достатньо молодим суспільним інститутом. Минуло трохи більше ніж 18 років з моменту прийняття Закону України "Про аудиторську діяльність". Це невеликий проміжок часу у порівнянні з іншими країнами з ринковою економікою, де становлення аудиту відбувалося на протязі більше ніж 150 років. Через велику суспільну значимість роботи аудиторів в Україні вже багато років на різних рівнях відбуваються жваві дискусії з приводу можливих варіантів розвитку ринку аудиторських послуг. Це спричинило появу у молодого українського аудиту низки регуляторів. Законом встановлено, що основні повноваження з регулювання в сфері аудиторської діяльності здійснюються Аудиторською палатою України. Але певні функції з регулювання окремих питань, пов'язаних зі здійсненням аудиторської діяльності та проведенням аудиту окремих економічних суб'єктів, законодавством делеговані різним органам державної влади України, а саме: Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній податковій службі, Національному банку, Державній службі статистики, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахунковій палаті, Державній фінансовій інспекції та Фонду державного майна. Така різноманітність регуляторів з боку держави підкреслює велику важливість для економіки України аудиту як форми незалежного фінансового контролю.

Читати далі »

Технология обмана или как стать членом АПУ

27.03.2012

Украина, второе марта 2012 года, пятница. Страна живёт в ожидании одного из самых приятных праздников. И пусть мужчины каждый год в преддверии 8 марта продолжают роптать о нелогичности этого праздника. Им всё равно нравится поздравлять любимых женщин. Весна, всё оживает и активизируется. У аудиторов "высокий сезон". Впереди четыре выходных, но завтра - официальный рабочий день. Поэтому не каждый аудитор, живущий за пределами Киева, может позволить себе приехать в столицу посреди рабочей недели. Но это случайное совпадение. В нашем рассказе будет упомянуто ещё несколько событий, произошедших "по удивительному стечению обстоятельств", так сказать, без чьей-то на то доброй воли или злого умысла.

Место проведения мероприятия подобрано очень удачно и весьма символично. Киевский Дом кино. Видимо, чтобы ни у кого не возникало сомнений, по поводу того, что будет происходить внутри...

Читати далі »

Чи потрібно прикладати до авансового звіту чек про отримання готівки

04.07.2013

Є два способи видачі коштів під звіт, або на відрядження: 1) з каси підприємства та 2) шляхом перерахування коштів на картковий рахунок працівника. В першому випадку підзвітні особи подають до бухгалтерії звіт з підтвердними документами. В другому, крім звіту до бухгалтерії подаються документи про одержання готівки з карткового рахунку, серед яких є і чек банкомата. Про це нам говорить пункт 2.12 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 року №637 (надалі - Постанова №637).

Та от підстави для штрафів за порушення цього пункту відсутні...

Читати далі »