Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Про обов’язки третіх осіб перед аудиторськими фірмами

Надрукувати документ
Ігнатенко С., Боднарчук Р.
25.08.2008

Таким чином, процедури підтвердження залишків грошових коштів на клієнтських рахунках повинні здійснюватись шляхом вивіряння даних банків, які відображаються у них в пасиві їх балансів на рахунках, які були відкриті їх клієнтам у відповідності до законодавчих вимог, та даних замовників, що відображаються у них в активі їх балансів у вигляді залишків коштів на рахунках, відкритих в обслуговуючих їх банках. Такі дії є необхідними для з'ясування причин можливих розбіжностей між даними бухгалтерського обліку банків та замовників з метою прийняття необхідних заходів щодо урегулювання таких розбіжностей.  При цьому, особами, в чиї обов'язки входить документальне оформлення підтвердження даних бухгалтерського обліку банків щодо кредитових  залишків на поточних, депозитних та кореспондентських рахунках їх клієнтів є самі клієнти (замовники), а не банки (треті особи).  

Документи, які мають безпосереднє відношення до фактичних залишків грошових коштів на клієнтських рахунках, у вигляді договорів банківських рахунків, виписок з клієнтських рахунків, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких проводились операції за особовими рахунками клієнтів та письмових підтверджень залишків на цих рахунках, аудиторські фірми, згідно з нормами ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність'' мають право отримувати від замовників або (у разі потреби) від банків (третіх осіб). 

Проте, з метою імітації деякими аудиторськими фірмами перед своїми замовниками здійснення аудиторських процедур у вигляді запитів до третіх осіб,  ці документи разом з прямими норми вказаної статті  ігноруються. Негативним наслідком таких обставин є те, що банки в якості третіх осіб становляться об'єктами некомпетентних дій таких аудиторських фірм.

  У частині ж підтвердження стану розрахунків з банками за операціями з фінансовими інструментами підлягають застосуванню норми п.п. 1, 11.1 - г Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно - матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року.

Пунктом 1 цієї Інструкції передбачається, що: ‘‘Законом України ‘‘Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні'' для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (далі підприємство) незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань.''  Згідно частини першої ст. 10 Закону України ‘‘Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні'' інвентаризація здійснюється з метою документального підтвердження наявності активів і зобов'язань підприємств, їх стану та оцінки.

А п. 11.11 - г Інструкції для виконання таких законодавчих норм встановлює, що інвентаризація даних бухгалтерського обліку в частині розрахунків із банківськими установами повинна здійснюватись шляхом погодження з ними конкретних сум за розрахунками, що мали місце на звітну дату.

Роз'яснення щодо порядку застосування п. 11.11 Інструкції надаються у листі Міністерства фінансів України від 18.09.2007 р. № 31-34000-10-10/18896.

У цьому листі зазначається, що при інвентаризації розрахунків підприємство - кредитор має надіслати (передати) дебіторам скріплені підписом і печаткою виписки з регістрів аналітичного обліку у формі акта звіряння розрахунків, в яких зазначається номер договору, дата і сума перерахування коштів, тощо. Дебітор повинен протягом десяти днів з дня отримання виписок повернути підписаний акт з підтвердженням заборгованості або з обґрунтованими запереченнями.

Таким чином, як і у випадку з порядком підтвердження залишків грошових коштів на клієнтських рахунках аудиторські фірми мають право вимагати від замовників та банків (третіх осіб) акти звіряння стану взаємних розрахунків в якості документів, які підтверджують наявність та правильність оцінки на звітну дату у бухгалтерському обліку замовників їх фактичних активів і зобов'язань, та перевіряти їх достовірність на підставі первинних документів.  Тобто, мають можливість діяти виключно в межах норм ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність'', а не створювати умови для порушення законодавчих вимог за рахунок покладання на банки (третіх осіб) обов'язків по ‘‘підтвердженню'' ними правильності та достовірності  даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності замовників в частині їх стану розрахунків з банками, які суперечать прямим законодавчим нормам. Покладання ж таких ‘‘обов'язків'' здійснюється шляхом  безпідставної заміни у запитах термінів ‘‘фінансові активи'' та ‘‘фінансові зобов'язання'' замовників  на штучне словосполучення ‘‘ залишки на рахунках замовника у нашому банку''.

Підсумовуючи все вище рекомендуємо замовникам, яким їх аудиторські фірми пропонують звертатися на адресу третіх осіб (банків) з запитами, що розроблені фахівцями цих аудиторських фірм, відмовлятися від таких пропозицій на підставі норм п. 2 ст. 18 Закону України ‘‘Про аудиторську діяльність''.  А також з'ясовувати у працівників аудиторських фірм, що заважає їм отримувати необхідну інформацію безпосередньо з первинних документів та застосовувати у практичній діяльності терміни бухгалтерського обліку, які знайшли своє офіційне визнання у нормативно-правових актах України.  

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7] 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.