Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Утворення відходів та поводження з ними

Надрукувати документ
Студанс Наталія
08.02.2009

Розділ ІІІ   «ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК»

 

Податок на прибуток та податок на додану вартість

Стосовно відображення відходів в податковому обліку, зокрема податку на прибуток, у бухгалтера може виникнути питання  щодо відображання їх в Розрахунку зміни балансової вартості запасів.

Цілком очевидно, що в даному Розрахунку не беруть участь незворотні відходи.

Вартість зворотних відходів не вплине на зміну залишків матеріальних цінностей під час проведення перерахунку за п.5.9 Закону про прибуток, так як  при оприбуткуванні відходів їх вартість перерозподіляється між запасами і незавершеним виробництвом, змінюється лише місце обліку - з незавершеного виробництва на склад. При цьому вартість відходів зі складу валових витрат не виключається.

Тут необхідно зробити деяке застереження, вартість оприбуткованого  металобрухту, отриманого з виробництва, не слід ототожнювати із металобрухтом від ліквідації ОЗ, так як по такій операції є роз'яснення ДПАУ в листі від 02.03.2006 року №1197/Х/15-0314 :

- вартість матеріальних цінностей, одержаних у результаті ліквідації ОФ, не включається до складу валових витрат і відповідно не бере участі в перерахунку за п.5.9 Закону про податок на прибуток;

- у разі використання ТМЦ, отриманих від ліквідації ОФ для використання інших ОФ, балансова вартість відповідної групи ОФ у податковому обліку на вартість таких матеріальних цінностей не збільшується;

- якщо ТМЦ, отримані від ліквідації ОФ, у подальшому реалізуються, то платнику податків слід показати валові доходи та податкові зобов'язання по ПДВ від їх продажу.

Враховуючи таку специфіку оподаткування зазначеної операції в податковому обліку, підприємству варто ТМЦ від розбирання основних засобів  обліковувати на окремому відповідному субрахунку - 207.1 чи  209.1.

 Крім того, в цьому аспекті варто акцентувати увагу на нормативних та наднормативних відходах.

Відповідно до листа ДПАУ від 08.12.2005 р. №12060/6/15-0316 :

« ... якщо нормативними актами встановлено нормативи втрат матеріалів, запасів при виробництві продукції, то вартість таких запасів у межах установлених норм залишається у складі валових витрат підприємства».

Понаднормативні відходи не визнаються валовими витратами, як використані не в господарській діяльності. З цієї ж причини необхідно відсторнувати (зменшити) податковий кредит (при наявності).

При реалізації відходів у підприємства, за загально встановленими правилами, повинні виникати  валові доходи та податкові зобов'язання по ПДВ.

Без проведення комплексу робіт висвітлених в розділі І даної статті бухгалтерії підприємства не вдасться правильно скласти та заповнити Розрахунок збору за навколишнє середовище, і як наслідок, правильно нарахувати та сплатити збір до бюджету.

Єдині на території України правила встановлення нормативів збору, а також його справляння визначає Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 303 (із змінами і доповненнями, далі - Порядок № 303) та Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, яка затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 № 162/379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.08.99 за № 544/3837 (із змінами і доповненнями, далі - Інструкція № 162).

Відповідно до п.3.2  Інструкції об'єктами обчислення збору є:

для стаціонарних джерел  забруднення  -  обсяги  забруднюючих речовин,  які  викидаються  в  атмосферне  повітря  або скидаються безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;

для пересувних   джерел   забруднення   -   обсяги   фактично використаних   видів   пального,   в   результаті   спалення  яких утворюються забруднюючі речовини.

Тобто складовими даного розрахунку для  підприємства являються:

- обсяги  забруднюючих речовин із стаціонарних джерел;

- обсяги  забруднюючих речовин із пересувних джерел;

- обсяги  забруднюючих речовин від розміщення відходів.

Зупинимось більш детально на кожній із складових даного розрахунку.

 

ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 

В п.6 Інструкції №162 «Порядок обчислення збору» йдеться про наступне:
«6.1. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками збору самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичних обсягів викидів, нормативів збору та визначених за місцезнаходженням цих джерел коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1,2.2 додатка 2 до Порядку, і визначаються за формулою

                n
П вс = E (Мі x Нпі x Кнас x Кф),
               і = 1;

де:

Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Н пі - норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн. /т) з урахуванням індексації за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції (в разі її проведення);
К нас - коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від чисельності жителів населеного пункту (наведено в табл. 2.1 додатка 2 до Порядку);
К ф - коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від народно - господарського значення населеного пункту (наведено в табл. 2.2 додатка 2 до Порядку).»

 

Тобто для визначення суми збору за наведеною формулою підприємству необхідно звернутись до п.4.5 Інструкції №162, яким встановлюється індексація базового нормативу збору та до Таблиць 2.1 та 2.2 додатку 2 Порядку.

Наведемо їх:
Пункт 4.5 Інструкції №162:

«Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища проводять індексацію його нормативів за формулою

Ні = Н п х І / 100,

 

де Ні - проіндексований норматив збору у поточному році, гривень за 1 тонну (1 одиницю);
Н п - базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю);
І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.
У разі, коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів збору не проводиться.»

Таким чином, показники про інвентаризованих та пропаспортованих (висновки СЕС, управлінь екології) стаціонарних джерел забруднення будуть підставою, але з урахуванням фактичних викидів, заповнення першого розділу Розрахунку Збору за забруднення навколишнього середовища.


ЗБІР ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕСУВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Відповідно до п. 3.2 Інструкції №162 об'єктом обчислення збору є:

« для пересувних джерел забруднення - обсяги фактично використаних видів пального, в результаті спалення яких утворюються забруднюючі речовини».

Це, мабуть, один із розділів даного Розрахунку, який не повинен викликати великих труднощів. Обсяги палива, які в результаті використання пересувними джерелами забруднюють навколишнє  середовище є  підставою для  нарахування цієї різновидності збору.

Хоча і тут не обійшлось без підводних течій податківців. До недавнього часу, за їхніми ж роз'ясненнями, до даного розрахунку включались лише обсяги використаного пального при експлуатації автотранспорту, які і являють собою «пересувні джерела» забруднення. Навіть дозволялось обсяги палива, використаного сільськогосподарською технікою (в тому числі тракторами та комбайнами) не включати до Розрахунку, так як, зазначалось, що с/г техніка не є автотранспортом. У 2007-2008 роках думка податківців різко змінилась, і у використаних обсягах палива їм забажалось бачити пальне використане при експлуатації кусторізів, навантажувачів, генераторів, тощо. І хоча, Інструкцією №162 передбачається включення до Розрахунку обсягів палива та газу, використаного при експлуатації пересувними джерелами, а технологічне обладнання не є таким, проте бухгалтеру варто їх мінливі думки взяти до уваги.

 

ЗБІР  ЗА  РОЗМІЩЕННЯ  ВІДХОДІВ

Стосовно даної складової Розрахунку, то вона повністю базується на даних типової форми №1ВТ  (див. розділ І даної статті).

Відповідно до ст. 1 Закону N 187/98-ВР про відходи - це будь-які речовини, матеріали i предмети, що утворюються у процесі людської діяльності i не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення. Зберігання відходів - це тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення). Спеціально відведені місця чи об'єкти - це місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами. Розміщення відходів - це зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

Згідно з п. 4 ст. 33 цього Закону зберігання та видалення відходів здійснюються в місцях, визначених органами місцевого самоврядування з урахуванням вимог земельного та природоохоронного законодавства, за наявності спеціальних дозволів, у яких визначені обсяги відходів відповідно до встановлених лімітів та умови їх зберігання. 

Водночас відповідно до ст. 39 Закону N 187/98-ВР за розміщення відходів із суб'єктів підприємницької діяльності стягується плата. Розмір плати встановлюється на основі нормативів, що розраховуються на одиницю обсягу утворених відходів, залежно від рівня їх небезпеки та цінності території, на якій вони розміщені. За понадлімітне розміщення відходів плата стягується у підвищеному розмірі.

Порядком N 303 встановлено, що збір за забруднення навколишнього природного середовища справляється, зокрема, за розміщення відходів.

Пунктом 4 цього Порядку визначено, що суми збору, який справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками збору самостійно на підставі затверджених лімітів на розміщення відходів, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, нормативів збору та коригуючих коефіцієнтів. При цьому відповідно до п. 6.4 Інструкції N 162/379 суми збору, який справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, нормативів збору та коригуючих коефіцієнтів.

Тобто фактично розміщені відходи у податковому звітному періоді (квартал) враховуються при обчисленні суми збору за цей звітний період i не враховуються у наступних звітних періодах, якщо таке розміщення не відбувалося. В листі Мінпромполітики від 27.05. 2008 року за №15-2-3-319 зазначається, що  обов'язок щодо обчислення даного збору у суб'єкта господарювання не виникає у випадку, коли у нього припинено право власності на ці відходи до дати подання розрахунку збору. Зазначене дещо суперечить позиції податкових органів. У своїх листах та виданні «Вісник податкової служби» №31  від 12/08/2008 року, в якому фахівцями податкової служби надаються роз'яснення даного питання зазначається, що такі відходи повинні передаватись іншим суб'єктам господарювання не до дати подання розрахунку (тобто 40 днів після закінчення кварталу), а підприємство не повинно допускати розміщення відходів на кінець звітного періоду.

Так , у  листі ДПА України від 28 травня 2008 р. № 197/2/15-0210 "Щодо окремих питань застосування податкового законодавства" (Витяг) зазначається:

« Щодо окремих питань застосування податкового законодавства в частині збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Відповідно до п. 2 Порядку N 303 та п. 1.4 Інструкції N 162/379 збір справляється, зокрема, за розміщення відходів.

Об'єктом обчислення збору для стаціонарних джерел забруднення, зокрема, є обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (абзац другий п. 3.1 Інструкції N 162/379).

 Суми збору, який справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, нормативів збору та коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.4, 2.5 додатка 2 до Порядку N 303 (п. 6.4 Інструкції N 162/379 та абзац другий п. 4 Порядку N 303).

Якщо підприємство своєчасно не передало відходи іншим спеціалізованим підприємствам (комунальним підприємствам) у встановлені договором терміни, тобто це підприємство протягом відповідного часу здійснювало розміщення відходів на власних об'єктах, з власної вини та/або з вини комунального підприємства, яке всупереч договору станом на кінець звітного кварталу не вилучив відходи шляхом їх вивезення, то таке підприємство має сплатити збір за забруднення навколишнього природного середовища за фактичні обсяги відходів, що дійсно розміщувалися на його власних об'єктах протягом відповідного часу».

Тому, зважаючи на вище вказане, підприємству  варто не допускати залишків відходів на своїй території на кінець відповідних звітних періодів.

Наведу лише декілька найпоширеніших видів відходів, які є, майже на всіх підприємствах, які, здебільшого не передаються спеціалізованим підприємствам, не утилізуються (бо заборонені як небезпечні чи високо небезпечні), накопичуються на території підприємства, а тому мають включатись до даного розрахунку у відповідних звітних періодах:

- відпрацьовані акумулятори

- відпрацьоване мастило

- списані шини

- використані мастилофільтри

- промаслене ганчір'я

- металева стружка

- люмінесцентні лампи

- використаний поліетилен, пластик, тара та цілий ряд інших.

Обов'язок нарахування та сплати збору за розміщення відходів у суб'єкта господарювання не виникає у випадку, коли у нього припинено право власності на ці відходи до дати подання розрахунку збору.

Якщо за результатами діяльності підприємства за квартал сума збору за забруднення навколишнього природного середовища та за розміщення відходів перевищує 10 грн., то підприємство сплачує збір у п'ятикратному розмірі ( у 2008 році, а у 2009 році - десятикратному розмірі). Якщо ж сума збору за розміщення відходів усіх класів небезпеки менша 10 грн. за рік, суб’єкт господарювання звільняється від одержання лімітів на утворення та розміщення відходів (п.8. Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів, затвердженого наказом ПКМУ від 3 серпня 1998 р. N 1218)

На цьому  завершу висвітлення, доволі обширної та не простої, теми. Маю надію, що вона допоможе керівникам організувати комплекс дій, направлених на забезпечення належного первинного обліку відходів, а бухгалтерам дасть відповіді на безліч питань, пов'язаних із їх бухгалтерським та податковим обліком.

 

Наталія Студанс

незалежний експерт

e-mail:  studans@meta.ua

 

Дата підготовки: 08.02.2009 р.

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (1)

  • hatewaste

    28.06.2011, 19:10

    Постанову КМУ N 303 скасовано.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.