Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Надрукувати документ
Студанс Наталія
25.02.2009
 

Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку капітального будівництва

Спільним наказом Держкомстату України та Держбуду України
від 21 червня 2002 р. № 237/5 затверджено Типові форми первинних документів з обліку в будівництві. Цим наказом затверджено такі форми первинних документів:

-  № КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт"

- № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт"

Цим наказом зазначається:

«Поширити типові форми:

  • № КБ-2в - на будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності;
  • № КБ-3 - на усі будівельні підприємства та будівельні структурні підрозділи підприємств усіх видів економічної діяльності незалежно від форм власності, що виконують будівельні та монтажні роботи, роботи з капітального та поточного ремонту будівель і споруд та інші підрядні роботи за рахунок усіх джерел фінансування.

Для підприємств, що виконують роботи з поточного ремонту господарським способом, складання вищезазначених форм не є обов'язковим

В листі Державного комітету України по будівництву та архітектурі від 08.07.2004  № 8/8-719 зазначається :

«Совместным приказом от 21.06.2002 г.  N 237/5  Госкомстата  Украины  и  Госстроя Украины утверждены типовые формы первичных учетных документов по учету капитального  строительства:

N  КБ-2в  "Акт  приемки  выполненных  подрядных  работ"  и  N КБ-3 "Справка о стоимости выполненных подрядных работ". Данные типовые формы  распространяются на строительные предприятия и строительные структурные подразделения  предприятий  всех  видов  экономической деятельности   независимо   от  формы  собственности,  выполняющие строительные и монтажные работы, работы по капитальному и текущему ремонту  зданий  и сооружений и другие подрядные работы независимо от   форм   собственности   данного   предприятия   и   источников финансирования  этих  работ.  При  выполнении  работ хозяйственным способом акт по форме N КБ-2в составляется в аналогичном порядке.»

У зв'язку із вищевикладеним, звертаю увагу бухгалтерів підприємств на необхідності оформлення типових форм у будівництві. І ось тут варто задуматись і виконавцям і замовникам будівельних послуг. Доволі часто поточні ремонти оформляються СПД, особливо приватними підприємцями, актами довільної форми. Замовником відносяться придбані послуги до витрат в бухгалтерському  та податковому обліках.

Останнім часом контролюючі органи доволі прискіпливо ставляться до оформлення первинних документів, які підтверджують понесені витрати. Вони вважають, що лише в разі правильного оформлення первинних документів підприємство (а правильно, це у їх розумінні, по типових формах, що досить спірно, хоча б з боку податкового законодавства)  має право включити суми понесених витрат у складі валових витрат в податковому обліку та у складі витрат виробництва в бухгалтерському обліку підприємства.

Але щоб уникнути неприємностей при перевірках, хоча б щодо оформлення первинних документів, варто Замовнику потребувати від Виконавця акти по типових формах, а Виконавцю, в свою чергу, щоб не «підставляти», варто їх надати. Давайте жити дружно !

 

Наталія Студанс

незалежний експерт

e-mail:  studans@meta.ua

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.