Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи

Інші нормативні документиІнші нормативні документи

Национальный банк Украины усовершенствовал временные стабилизационные механизмы

31.03.2014

Національний банк України оптимізував та доповнив заходи, спрямовані на забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку, які запроваджено постановою Правління Національного банку України від 06.02.2014 № 49 "Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій" (із змінами) (далі - Постанова № 49).

За підсумками аналізу результатів запроваджених заходів, передбачених відповідним документом, а також з урахуванням зауважень та пропозицій банківської та бізнес-спільноти Правління Національного банку України ухвалило постанову від 28.03.2014 № 172 "Про врегулювання діяльності фінансових установ та проведення валютних операцій"  

Читати далі »

Про скасування порядку суворого обліку бланків довіреностей

zakon.rada.gov.ua
03.06.2008

Лист Міністерства фінансів України від 28.05.2008 р. N 31-34000-10-5/20032

Читати далі »

Лист Міністерства фінансів України N 31-34000-10-16/12153 від 13.06.2007 р.

zakon.rada.gov.ua
05.02.2008

Лист Міністерства фінансів України N 31-34000-10-16/12153 від 13.06.2007 р.

 

Читати далі »

Підбірка нормативно-правових документів, що стосуються питань оподаткування податком на прибуток

20.05.2008

Підбірка нормативно-правових документів, що стосуються питань оподаткування податком на прибуток та деяких інших, пов'язаних з цим, питань

 

Читати далі »

Порядок повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів

www.ligazakon.ua
02.07.2008

Порядок повернення коштів, помилково або надмірно зарахованих до державного та місцевих бюджетів

 

Читати далі »

Щодо сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів у разі одержання легкового автомобіля до статутного фонду юридичної особи (підприємства)

www.ligazakon.ua
01.08.2008

при передачі легкового автомобіля у власність юридичній особі (в даному випадку підприємству) як внесок до статутного фонду (безоплатна передача) збір сплачується на загальних підставах

 

Читати далі »

Щодо періодичності виплати заробітної плати

03.09.2008

...законодательством четко определено обязательство предприятия начислять и выплачивать заработную плату работникам не реже двух раз в месяц, а ее размер (в том числе размер аванса) устанавливается...

 

Читати далі »

Щодо строку оскарження рішення податкового органу

03.09.2008

...норми Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", на нашу думку, не встановлюють строків давності для звернення до суду платників податків щодо оскарження рішення контролюючого органу про нарахування податкового зобов'язання.
     У зв'язку з чим у разі звернення до суду щодо оскарження вказаних рішень слід керуватися процесуальним законодавством України, в тому числі стосовно строків давності звернення до суду.

 

Читати далі »

Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках

09.09.2008

Досить цікавий документ, у якому у доступній формі розкрито зміст найуживаніших злочинних схем.

І нехай після цього державні органи лише скажуть, що ці схеми їм невідомі...

 

Читати далі »

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", з метою встановлення єдиного порядку та основних методичних засад проведення поглибленого аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації.

 

Читати далі »

Щодо ідентифікації клієнтів банку та сум, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу

01.10.2008

Відповідно до статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених цією статтею.

Частиною 3 статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" також визначений обов'язок банку ідентифікувати клієнтів, які здійснюють операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує еквівалент 50000 гривень.

 

 

Читати далі »

Щодо реєстрації транспортних засобів за фізичними особами - підприємцями

10.11.2008

...реєстрація транспортних засобів має здійснюватись за фізичною особою, а не за фізичною особою - підприємцем, оскільки реєстрація здійснюється за особами, які є власниками.

 

Читати далі »

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках

29.12.2008

Порядок визначає процедуру тимчасового затримання, зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках та їх повернення.

 

Читати далі »

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна

14.01.2009

Типології, що узагальнювались Державним комітетом фінансового моніторингу України з урахуванням виявлених ним, а також правоохоронними, іншими компетентними державними органами України - учасниками національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) коштів та фінансуванню тероризму схем, стосувались ринку нерухомого майна, котрий використовується злочинцями або злочинними угрупуваннями для відмивання своїх незаконно отриманих доходів.

Основним завданням, яке Комітет поставив перед собою під час написання цих типологій, - надати максимум інформації та представити загальне уявлення щодо шляхів використання ринку нерухомого майна для легалізації (відмивання) злочинних коштів або фінансування тероризму.

 

Читати далі »

Про довідкриття рахунків з обліку надходжень до бюджетів

04.03.2009

Державне казначейство України повідомляє, що зарахування на рахунки з обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів, які довідкриваються відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та наказу Міністерства фінансів України від 19.01.2009 N 28 "Про затвердження Змін до бюджетної класифікації", розпочнеться з 23 лютого 2009 року.

 

Читати далі »

Щодо ведення касових операцій у національній валюті (використання "старих" бланків)

10.08.2009

Національним банком України розглядається питання стосовно можливості деякий час застосовувати попередні типові форми первинного обліку касових операцій, яке узгоджується із заінтересованими відомствами, про що буде повідомлено додатково.

 

Читати далі »

"Ъ": Наличность внесли в черный список

09.11.2009

Депутаты расширили перечень субъектов предпринимательской деятельности, которые должны сообщать в Госфинмониторинг о крупных и сомнительных финансовых операциях своих клиентов: помимо банков, страховых компаний, товарных и фондовых бирж, игровых заведений, ломбардов и платежных систем, в него теперь входят торговцы недвижимостью (риэлтеры), драгоценными металлами и камнями, предметами антиквариата и искусства, нотариусы, адвокаты, аудиторы, бухгалтеры, филиалы иностранных предприятий и операторы почтовой связи.

Лимит суммы, подлежащей обязательному финансовому мониторингу, парламент повысил с 80 тыс. грн до 100 тыс. грн (также в валютном эквиваленте). При осуществлении операций на такую сумму субъекты первичного мониторинга обязаны провести идентификацию клиента. Также расширен перечень операций, являющихся подозрительными и о которых необходимо сообщать в Госфинмониторинг.

 

Читати далі »

Относительно квалификационных требований к бухгалтеру

04.03.2010

Лица, не имеющие соответствующего образования или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но имеющие достаточный практический опыт и успешно исполняющие в полном объеме возложенные на них задачи и обязанности, могут быть в порядке исключения оставлены на занимаемой должности или назначены на соответствующие должности по рекомендации аттестационной комиссии.

 

Читати далі »

Щодо набрання чинності Законом України від 23.06.2009 N 1533-VI

22.01.2010

У зв'язку з набранням чинності з 24 листопада 2009 року Законом України від 23.06.2009 N 1533-VI "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (далі - Закон N 1533) Національний банк України для використання в роботі та подальшого інформування банками своїх клієнтів щодо законодавчо встановлених строків розрахунків за експортними, імпортними операціями резидентів та здійснення банками контролю за дотриманням цих строків роз'яснює таке.

 

Читати далі »

Щодо визначення порядку користування телефонним зв'язком в господарських цілях

07.04.2010

На сегодняшний день актами законодательства Украины вопросы относительно определения порядка пользования телефонной связью в хозяйственных целях предприятиями не предусмотрены, поскольку в соответствии со статьей 6 Хозяйственного кодекса Украины органам государственной власти и органам местного самоуправления, их должностным лицам запрещено вмешиваться в хозяйственные отношения, то есть установление такого порядка, как указывалось выше, является непосредственным решением по собственному усмотрению руководителя.

Читати далі »

Щодо можливості наявності у штаті підприємства посади головного бухгалтера без утворення бухгалтерської служби

06.07.2010

Абзацем первым подпункта 7.9 пункта 7 Порядка учета плательщиков налогов, сборов (обязательных платежей), утвержденного приказом Государственной налоговой администрации Украины от 19 февраля 1998 года N 80, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 14 декабря 1998 года за N 791/3231, предусмотрено, что сведения об ответственных за налоговый учет лиц юридического лица или обособленного подразделения - руководителя и главного бухгалтера (бухгалтера, если для обеспечения ведения бухгалтерского учета по штату плательщика налогов предусмотрена только одна должность бухгалтера без образования бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером) вносятся или изменяются органом государственной налоговой службы в Едином банке данных юридических лиц.

Учитывая вышеизложенное, предприятие для обеспечения ведения бухгалтерского учета может вводить в свой штат должность бухгалтера или создавать бухгалтерскую службу во главе с главным бухгалтером.

Читати далі »

Житловий кодекс України (Проект)

29.11.2010

Проект Закону України від 04.09.2009 р. N 2307-д

(Підготовлений до 2-го читання 05.11.2010 р.)

Читати далі »

Концепція розвитку електронного урядування в Україні

14.01.2011

На сьогодні одним із пріоритетів України є розвиток інформаційного суспільства, яке можна визначити як орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на формування інноваційної моделі розвитку високотехнологічне суспільство, в якому кожен громадянин має можливість створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися та обмінюватися ними, щоб дати змогу кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал для забезпечення особистого і суспільного розвитку та підвищення якості життя.

Електронне урядування є одним з інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого державного управління.

Електронне урядування - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян.

Головною складовою електронного урядування є електронний уряд - єдина інфраструктура міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з громадянами і суб'єктами господарювання.

Читати далі »

НБУ изменил порядок расчета официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов

04.04.2014

С 4 апреля 2014 года официальный курс гривны к иностранным валютам и курс банковских металлов будет определяться Национальным банком Украины на текущий рабочий день и действовать с момента их установки до следующего пересмотра. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США будет рассчитываться как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся в текущий рабочий день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 31 марта 2014 г. № 180 "О внесении изменений в Положение об установлении официального курса гривны к иностранным валютам и курса банковских металлов", зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 1 апреля 2014 г. под № 375 / 25152.

 

 

Читати далі »

Ознаки ризикових операцій з готівкою

08.04.2015

З метою підвищення ефективності функціонування в банках системи управління ризиками використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму Національний банк України надсилає ознаки ризикових операцій з готівкою (додаються).

 

 

Читати далі »