Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи »

Житловий кодекс України (Проект)

Надрукувати документ
29.11.2010

Стаття 172. Вилучення житла, що перебуває у приватній власності, у зв'язку з суспільною необхідністю

1. Вилучення житла у зв'язку з суспільною необхідністю відбувається за згодою його власників (співвласників), виключно за умови попереднього надання компенсації власнику (співвласнику) такого житла.

2. Вилучення житла у зв'язку з суспільною необхідністю може здійснюватися лише в порядку, встановленому законом для відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, за рішенням суду відповідно до закону.

Стаття 173. Компенсація збитків, пов'язаних з реконструкцією чи капітальним ремонтом багатоквартирного будинку

1. У разі якщо в результаті проведення реконструкції чи капітального ремонту житло не може бути збережено або його розмір істотно зміниться, власник (співвласник) житла, який проживає в ньому, має бути письмово попереджений не менш як за рік до початку будівельно-відновлюваних робіт.

2. У разі якщо під час проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду чи капітального ремонту житла житло не може бути збережено чи його розмір істотно зміниться:

1) наймачу (орендарю) житла та особам, які проживають разом з ним, надається за їх згодою інше житло, передбачене статтею 168 цього Кодексу;

2) власнику (співвласнику) житла за його згодою та вибором надається позачергово:

а) інше упоряджене житло, передбачене статтею 169 цього Кодексу;

б) земельна ділянка для будівництва садибного будинку з відшкодуванням вартості його будівництва відповідно до законодавства;

в) грошова компенсація за ринковою або договірною ціною (за угодою сторін);

г) інше упоряджене житло, передбачене статтею 168 цього Кодексу.

3. Ринкова ціна та вартість відтворення житла визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства. Така оцінка проводиться за кошти замовника реконструкції чи капітального ремонту житла.

4. Власник (співвласник) житла має бути попереджений про умови надання визначеної підпунктом 2 частини другої цієї статті компенсації не пізніш як за шість місяців до початку робіт.

5. Спори щодо проведення реконструкції чи капітального ремонту житла, а також умов компенсації за втрачене житло вирішуються в судовому порядку.

Стаття 174. Державний нагляд і контроль за використанням та утриманням житлового фонду і об'єктів комунального господарства

1. Державний нагляд і контроль за утриманням, обслуговуванням, експлуатацією та використанням житлового фонду і об'єктів комунального господарства здійснюються Державною житлово-комунальною інспекцією (далі - Держжитлокомунінспекція).

2. Держжитлокомунінспекція має територіальні органи, які утворюють єдину систему державного контролю за додержанням центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами, іноземцями, та особами без громадянства вимог законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил щодо утримання, використання, обслуговування, експлуатації житлового фонду, ведення обліку, обстеження та паспортизації житлового фонду, утримання, обслуговування, експлуатації об'єктів комунального господарства, надання населенню житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги.

Держжитлокомунінспекція здійснює державний нагляд і контроль за:

1) дотриманням власниками (співвласниками) житлових будинків порядку і правил щодо утримання, користування, експлуатації, ведення їх обліку, обстеження, інвентаризації та паспортизації;

2) використанням житлового фонду та прибудинкових територій;

3) технічним станом житлового фонду та його інженерного обладнання, своєчасним виконанням робіт з його утримання, ремонту відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил;

4) виконанням заходів з підготовки житлового фонду та його інженерного обладнання до опалювального сезону;

5) раціональним використанням у житловому фонді енергетичних ресурсів та води;

6) дотриманням суб'єктами сфери житлово-комунального господарства законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядку і правил стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем водо-, теплопостачання, водовідведення, газопостачання та іншого інженерного обладнання житлового фонду, утримання, обслуговування і використання житлового фонду, кількості та якості житлово-комунальних послуг, формування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги;

7) наявністю і дотриманням договорів між власниками (співвласниками) житлового фонду, виконавцями, виробниками та споживачами житлово-комунальних послуг;

8) дотриманням виконавцями/виробниками житлово-комунальних послуг стандартів, нормативів, норм, порядку і правил у сфері житлово-комунального господарства.

Держжитлокомунінспекція має право:

1) безперешкодного доступу в установленому порядку до об'єктів житлового фонду та житлово-комунального господарства незалежно від форми власності;

2) складати в установлених законом випадках протоколи про адміністративні правопорушення, видавати приписи щодо усунення виявлених порушень, приймати рішення про накладення штрафів та застосовувати інші санкції до громадян, власників (співвласників) та користувачів житлового фонду, суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунального господарства;

3) призначати проведення експертизи, технічної діагностики обладнання (окремих частин обладнання), об'єктів житлового фонду, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення державного контролю (нагляду);

4) у встановленому порядку брати участь у роботі комісій з розслідування причин і наслідків аварій, що сталися на об'єктах житлового фонду та житлово-комунального господарства;

5) вносити пропозиції щодо притягнення посадових осіб та громадян до відповідальності.

Держжитлокомунінспекція відповідно до законодавства має інші права щодо запобігання та припинення порушень законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у житловій сфері та сфері житлово-комунального господарства.

Порядок здійснення державного нагляду і контролю у сфері житлово-комунального господарства визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Держжитлокомунінспекція відповідно до законів забезпечує вирішення також інших питань.

Держжитлокомунінспекція може проводити перевірку виконання договорів та надання послуг з управління житлом та надавати відповідні висновки за власною ініціативою або за зверненнями органів державної влади, органів місцевого самоврядування, власників (співвласників) житла або уповноважених ними осіб.

3. Положення про Держжитлокомунінспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 175. Громадський контроль за управлінням житлом (житловим фондом)

1. Органи самоорганізації населення та громадські організації відповідно до своїх статутів здійснюють громадський контроль за управлінням, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкцією та капітальним ремонтом.

2. За результатами громадського контролю за управлінням, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкцією та капітальним ремонтом, облаштуванням відповідних прибудинкових територій органи самоорганізації населення, професійні спілки, інші громадські організації можуть залучати на добровільних засадах населення до здійснення заходів щодо охорони довкілля, пам'яток історії та культури, проведення робіт з благоустрою та утримання в належному стані дворів, вулиць, об'єктів благоустрою загального користування, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо.

3. Результати здійснення громадського контролю за управлінням, утриманням, обслуговуванням, експлуатацією житла, його реконструкцією та капітальним ремонтом, облаштуванням відповідних прибудинкових територій підлягають оголошенню на зборах мешканців житлових будинків (житлових комплексів) та оприлюдненню в засобах масової інформації в порядку, визначеному законодавством.

Розділ V. Відповідальність за порушення житлового законодавства

Стаття 176. Відповідальність за порушення житлового законодавства

1. Притягаються до відповідальності особи, винні у:

1) порушенні прав власника (співвласника) житла;

2) порушенні порядку взяття на житловий облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі осіб, які мають право на отримання соціального житла, зняття з такого обліку і надання особам житла та відведення земельних ділянок для житлового будівництва;

3) прийнятті рішень, що порушують установлений порядок проведення реконструкції багатоквартирних будинків;

4) створенні умов, що призвели до порушення строків реконструкції багатоквартирних будинків;

5) порушенні Правил утримання житлових будинків та їх прибудинкових територій, правил експлуатації житлових приміщень у нежитлових будівлях, правил користування житловими та нежитловими приміщеннями житлових будівель, правил надання послуг з управління житлом;

6) несвоєчасному проведенні ремонту багатоквартирних будинків;

7) самовільному переобладнанні житлових будинків, квартир (їх частин) та використанні їх не за призначенням, крім випадків, передбачених законодавством;

8) неналежному утриманні житлових будинків, квартир (їх частин) та/або прибудинкової території;

9) пошкодженні житлових будинків, квартир (їх частин), елементів будинків та об'єктів упорядження прибудинкових територій;

10) порушенні умов договору найму (оренди) житла;

11) створенні несприятливих умов для спільного проживання у будинках, квартирах (їх частинах);

12) порушенні встановленого порядку оплати житла і комунальних, житлових та інших послуг;

13) порушенні вимог цього Кодексу щодо облаштування житлових будинків і житла відповідно до вимог осіб з особливими потребами;

14) недотриманні умов, визначених у пункті 2 частини третьої статті 7 цього Кодексу, що тягне за собою відмову в наданні дозволу на використання такого приміщення для провадження господарської діяльності або скасування рішення про переведення житла у встановленому порядку до складу нежитлових приміщень чи надання дозволу для використання такого приміщення для провадження господарської діяльності;

15) неподанні відомостей, зазначених у частині четвертій статті 146 цього Кодексу, або їх поданні з порушенням десятиденного строку.

Стаття 177. Відповідальність за порушення законодавства про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

1. Цивільну, кримінальну, адміністративну відповідальність згідно із законодавством несуть особи, винні у:

1) невиконанні вимог цього Кодексу;

2) порушенні прав власників (співвласників), наймачів (орендарів), користувачів житла, їх об'єднань і асоціацій;

3) порушенні статуту об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та протидії його виконанню;

4) створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання співвласників багатоквартирних будинків з порушенням законодавства, державних стандартів і норм;

5) незаконному привласненні або захопленні майна, що перебуває у спільній власності;

6) недотриманні умов договорів, укладених відповідно до цього Кодексу та законодавства.

Законом може бути встановлена відповідальність також за інші види порушень житлового законодавства.

Стаття 178. Відшкодування збитків, завданих житловому фонду

1. Підприємства, установи, організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також особи, дії яких призвели до пошкодження житлових будинків, квартир (їх частин), елементів житлових будівель або нежитлових споруд, у яких розташовані житлові приміщення, об'єктів упорядження і зелених насаджень на прибудинкових територіях, зобов'язані відшкодувати власникам (співвласникам) та наймачам (орендарям) житла завдані збитки.

2. Особи, з вини яких підприємства, установи, організації, органи державної влади та органи місцевого самоврядування зазнали втрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків згідно з частиною першою цієї статті, несуть відповідальність, передбачену законом.

3. У разі невиконання або неналежного виконання наймодавцем (орендодавцем) обов'язків щодо своєчасного проведення капітального ремонту зданого в найм (оренду) житлового приміщення, допоміжних приміщень, нежитлових приміщень багатоквартирного будинку та інженерних мереж наймач за своїм вибором має право вимагати зменшення плати за користування займаним житловим приміщенням, допоміжними приміщеннями, нежитловими приміщеннями багатоквартирного будинку або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків житлового приміщення та/або допоміжних чи нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, або відшкодування збитків, завданих невиконанням чи неналежним виконанням зазначених обов'язків наймодавцем (орендодавцем).

4. Наймодавець (орендодавець) житлового приміщення за договором найму (оренди) соціального житла, який не виконує обов'язки, передбачені житловим законодавством і договором найму (оренди) соціального житла, несе відповідальність згідно із законом.

5. Власник (співвласник) житла і особа, якій передано житло для провадження господарської та іншої не забороненої законодавством діяльності, несуть солідарну відповідальність за завдані ними збитки іншим особам.

Власник (співвласник) житла має право зворотної вимоги (регресу) до винної у завданні шкоди та збитків особи в розмірі завданого збитку згідно із законодавством.

6. Підстави та порядок відповідальності за збитки та шкоду, завдану житловому фонду, визначаються Цивільним кодексом України.

7. Особи, винні в порушенні житлового законодавства, несуть відповідальність згідно із законом.

Розділ VI. Вирішення житлових спорів

Стаття 179. Порядок вирішення житлових спорів

1. Житлові спори вирішуються відповідно до законодавства в судовому порядку.

2. Виселення осіб із займаного ними житлового приміщення допускається добровільно або на підставі судового рішення з підстав, установлених законом.

Розділ VII. Міжнародні відносини у житловій сфері

Стаття 180. Міжнародні договори у сфері житлового законодавства

Якщо міжнародним договором, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 181. Міжнародне співробітництво в житловій сфері

Україна здійснює міжнародне співробітництво в житловій сфері відповідно до національного законодавства та основних принципів і загальновизнаних норм міжнародного права.

Розділ VIII. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування, крім частини другої статті 63, яка набирає чинності з 1 січня 2014 року, абзацу другого частини сьомої статті 109, який набирає чинності з 1 липня 2011 року.

2. Цей Кодекс застосовується до житлових правовідносин, що виникли після набрання ним чинності.

3. Стосовно житлових правовідносин, що виникли до набрання чинності цим Кодексом, положення цього Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

4. Громадяни України, які правомірно перебувають на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до Житлового кодексу Української РСР, але на день набрання чинності цим Кодексом житло не отримали, не втрачають права на одержання житла на умовах і в порядку, визначених цим Кодексом, і підлягають взяттю за їх заявами на житловий облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до цього Кодексу із урахуванням дати взяття на квартирний облік.

5. Статтю 379 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:

"Стаття 379. Поняття житла. Особливості виникнення, реалізації і припинення права власності на житло

1. Житлом фізичної особи є житловий будинок (садибний, багатоквартирний), гуртожиток, квартира, кімната (у квартирі, садибному будинку), житловий блок чи секція в гуртожитку, інші житлові приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в них людей.

2. Відносини виникнення, реалізації і припинення права власності на житло регулюються цим Кодексом.

3. Особливості виникнення, реалізації і припинення права власності на житло регулюються Житловим кодексом України".

6. У зв'язку з набранням чинності цим Кодексом вважати такими, що втрачають чинність:

1) Житловий кодекс Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573 із наступними змінами);

2) Постанова Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1983 року "Про введення в дію Житлового кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., N 28, ст. 574);

3) Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 21 грудня 1983 року "Про порядок введення в дію Житлового кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., N1, ст. 2).

7. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Кодексом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів що випливають із цього Кодексу;

затвердити положення про сплату колишніми власниками житла з державного та комунального житлових фондів коштів до державного та місцевого бюджетів на цільову адресну допомогу для проведення капітального ремонту колишнього житлового фонду;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Кодексом.

8. Органам місцевого самоврядування:

забезпечити проведення до 1 січня 2011 року інвентаризації та обліку житла, яке може використовуватися як соціальне;

протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Кодексом, провести інвентаризацію основних фондів (адміністративних та виробничих приміщень), що перебувають у комунальній власності та використовуються для надання послуг з управління житловим фондом, з обов'язковим наданням звітності до центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства про наявність таких основних фондів. Відчуження та використання не за призначенням такого майна забороняється;

у тримісячний строк з дня прийняття рішення власниками (співвласниками) багатоквартирного будинку про спосіб управління таким будинком забезпечити передачу передбаченої законодавством належним чином оформленої технічної документації щодо цього житлового будинку власнику (співвласникам) або уповноваженій ним (ними) особі чи виконавцю послуги з управління житлом.

9. Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних і міських рад протягом року з дня набрання чинності цим Кодексом забезпечити упорядкування черги на житло відповідно до вимог цього Кодексу.

Для упорядкування черги на житло органи місцевого самоврядування утворюють тимчасові спеціальні комісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тимчасові спеціальні комісії утворюються не пізніш як через два місяці і припиняють діяльність не пізніш як через дванадцять місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Тимчасові спеціальні комісії за письмовим зверненням осіб, зазначених у пункті 10 цього розділу, зобов'язані брати таких осіб на облік для отримання соціального житла без зняття їх з квартирного обліку.

10. Списки осіб, які перебувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов, на день набрання чинності цим Кодексом є основою для їх упорядкування. На підставі таких списків відповідно до цього Кодексу формуються списки осіб, які беруться на житловий облік. Зазначені списки публікуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів місцевого самоврядування та у місцевих засобах масової інформації не пізніш як протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Кодексом. Копія зазначених списків на день набрання чинності цим Кодексом у встановленому законодавством порядку здається на зберігання до архіву.

11. Приватизація житла здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".

12. Строки та особливості створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків визначаються законом з урахуванням вимог цього Кодексу та відповідно до Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 47-48, ст. 720)

13. Особам, у яких витрати на оплату в межах середніх норм споживання житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива перевищують встановлений законодавством розмір, надається державна допомога відповідно до законодавства.

14. Порядок надання населенню державної допомоги для відшкодування витрат на оплату в межах середніх норм споживання житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива визначається Кабінетом Міністрів України.

15. Кабінету Міністрів України та органам місцевого самоврядування щорічно передбачати в державному та місцевих бюджетах кошти на фінансування першого після приватизації окремих квартир комплексного капітального ремонту багатоквартирних будинків.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4]
 


[на головну]

Коментарі (1)

  • Librarian

    01.12.2010, 13:52

    Так, ньюанси є (

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.