Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи »

Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках

Надрукувати документ
09.09.2008

Приклад 1. Легалізація коштів через фіктивні фірми в межах країни.

 

На розрахунковий рахунок "сірої"/буферної фіктивної фірми перераховуються гроші за товар завезений контрабандою. Ціни на контрабандний товар, як правило, значно завищені. Буфер забезпечує реальну фірму всіма необхідними накладними. Далі буфер перераховує гроші на рахунок "чорної" фіктивної фірми, яка по документах здійснила ввезення товару на територію України. Фіктивна фірма забезпечує буфер всіма необхідними накладними, переказує гроші для зняття готівкою та зникає.

 

Схема часто використовується при ввезенні підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) із сусідніх з Україною держав. Для легальної реалізації "чорна" фірма також фальсифікує документи на контрабандний товар та купує акцизні марки. У випадку нелегального продажу схема значно спрощується, оскільки зникає необхідність у легалізації товару. Одразу після контрабанди відбувається реалізація товару оптовій фірмі, яка розподіляє його по своїй мережі роздрібного продажу.

 

Приклад 2. Легалізація коштів через фіктивні фірми за участю нерезидентів.

 

Іноземна фірма-виробник товару реалізує його іноземній фірмі-посереднику за світовими цінами. Посередник, як правило, є фіктивним. При поставці товару в Україну він у ввізних документах значно занижує обсяги угоди. Наприклад, в кілька разів занижує ціну товару, змінює марку товару на дешевшу, зменшує його кількість, вагу тощо.

 

На митниці підтверджують правильність документів фірми-посередника й реальна фірма платить занижені податки й збори, а реалізує товар за українськими цінами (у кілька разів вище, ніж заявлені на митниці). Така схема активно використовується при імпорті нафтопродуктів, продуктів харчування, побутової й промислової хімії, одягу, електронної техніки, меблів.

 

Фіктивні фірми використовуються для заниження прибутку легальної фірми, наприклад, завдяки безтоварним операціям (маркетингові, транспортні, консалтингові й інші послуги). Після цього гроші, переведені реальною фірмою на фіктивні фірми, переводяться в готівку та потрапляють до організаторів схеми.

 

При цьому часто організатори схеми є одночасно й власниками реальної фірми й власниками фіктивної іноземної фірми-посередника. У такому випадку отримана готівка залишається в реальній фірмі. У випадку, коли цим займаються три різних особи, гроші розподіляються за попередньою домовленістю між учасниками схеми.

 

Зазначені схеми вимагають значних видатків з боку організаторів. Беручи до уваги кількість грошей, що беруть участь у кожній з операцій схеми й складність останньої, потрібна винятково чітка організація й координація всього процесу. Тому такі схеми під силу лише дуже великим компаніям, що мають в розпорядженні значні обсяги коштів та зв'язки.

 

Важлива роль у виявленні таких махінацій належить митним органам. Злочинцям необхідно уникнути їх уваги, унеможливити виявлення порушень законодавства при ввезенні товарів на територію України.

 

2. Експортно-імпортні операції (фіктивні, спекулятивні)

 

Протягом останнього десятиріччя одним з основних каналів витоку капіталу за межі держави є зовнішньоекономічні операції. Ця група стосується торговельних угод, і, відповідно, не виявляється при звичайному контролі над рухом капіталу. Це передусім:

 

- заниження ціни на експортовані товари;

 

- несвоєчасне повернення валютної виручки;

 

- завищення ціни на імпортовані товари;

 

- фальшиві імпортні контракти, фіктивні кредитні угоди і т. д.

 

 Частина вивезеного тіньового капіталу пізніше повертається у країну у вигляді іноземних інвестицій. Нерідко надходження від нерезидентів у десятки разів перевищують їхню реальну можливість інвестування. Більшість таких операцій здійснюється за участю фіктивних підприємств і фірм, розташованих в офшорних зонах.

 

Відповідно, основні способи та характерні ознаки легалізації злочинних доходів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій включають:

 

1. Штучна зміна обсягів доходів/витрат:

 

- заниження в офіційних облікових і платіжних документах за домовленістю сторін реальної вартості виконаних робіт, наданих послуг, поставлених товарів із проведенням розрахунків готівкою без відбиття в бухгалтерському обліку (в т. ч. заниження сум в рахунках-фактурах при експортних операціях);

 

- неповне повернення одержаної в ході експортної операції валюти на рахунок у банк (частина залишається за кордоном);

 

- маскування оплати за невраховану продукцію наданням фінансової допомоги;

 

- неправомірне збільшення виробником обсягів ліквідної продукції та витрат щодо пошуку покупців останньої.

 

Наприклад, підприємство-виробник високоліквідної продукції створює підконтрольне підприємство, яке має ексклюзивне право реалізації продукції. Підприємство-реалізатор укладає угоду з компанією-нерезидентом, яка підконтрольна тому ж підприємству. Згідно з угодою за значну винагороду компанія-нерезидент зобов'язана здійснити пошук на світовому ринку покупців зазначеної продукції. Фактично діяльність щодо пошуку підприємств-покупців взагалі не проводиться; виготовлена продукція купується тими ж покупцями, які раніше здійснювали її придбання. При цьому значні кошти акумулюються на рахунку підконтрольного підприємства-нерезидента. Через деякий чає накопичені кошти спрямовуються, наприклад, на придбання акцій підприємства-виробника;

 

- використання контрактів з купівлі-продажу значної кількості дорогих товарів з так званим подвійним джерелом оплати.

 

Наприклад, укладається договір (іноземний контракт) із закупівлі продукції (сировини, електронної продукції, нафтопродуктів, алкогольних напоїв тощо) на надзвичайно вигідних умовах: перепродаж може принести прибуток, який сягатиме 100 %. Насправді постачальник (продавець) приймає оплату з двох джерел. Перший платіж на основі єдиного рахунку-фактури, виставленого фірмою, складає більше 50 % фактичної вартості товару й офіційно проводиться покупцем. Другий платіж проводиться найчастіше готівкою у касу чи вручається особисто продавцю. Офіційний прибуток покупця, отриманий під час перепродажу контрабандного товару, становить "відмиті" гроші;

 

- використання кредитно-заставної схеми за допомогою підконтрольного банку;

 

- проведення експортно-імпортних операцій непрофільними підприємствами для конкретного виду продукції (металопродукція тощо).

 

Наприклад, поширений сумнівний експорт заводами-виробниками готових виробів з легованої корозостійкої нержавіючої сталі. При цьому реалізується цілком легальна схема експорту нержавіючої сталі у вигляді відливок виробу8;

 

____________

8 За інформацією Державної митної служби України.

 

- використання різних вексельних схем.

 

Наприклад, місцеві підприємства розподіляються на кілька юридичних осіб, і всі платежі закріплюються за одним з них - найбільш збитковим. За рахунок платежів одне підприємство отримує від іншого векселі. Потім ці векселі передаються третій юридичній особі, векселями якого розраховуються по платежах. Перше підприємство є прибутковим. У вексельній схемі часто беруть участь місцеві банки.

 

2. Приховання операцій:

 

- здійснення фінансово-господарських операцій без відповідного документального оформлення з використанням великих наявних сум;

 

- відкриття в різних банках кількох розрахункових рахунків і проведення через них розрахунково-грошових операцій без відображення в бухгалтерському обліку;

 

- штучна самоліквідація організації наприкінці звітного податкового періоду або перед очікуваною перевіркою, або після проведеної податкової перевірки, що виявила більші суми прихованих від оподатковування доходів;

 

- реєстрації підприємств в одному районі або місті при відкритті рахунків у банках інших міст;

 

- складання фіктивних контрактів і договорів для приховання реальних фінансово-господарських операцій (фіктивні договори поставки, надання послуг, лізингу й ін.), в т. ч. контрабандного експорту, прибуток від якого переводиться в закордонні компанії або на закордонні рахунки;

 

- здійснення експорту через офшорні дочірні підприємства по занижених відпускних цінах з послідуючим перепродажем товарів по ринкових цінах;

 

- проведення фінансових операцій, обминаючи розрахункові рахунки, і використання для взаєморозрахунків дочірніх і комерційних структур, офшорних компаній;

 

- проведення фінансово-господарських і зовнішньоекономічних операцій через рахунки підприємств, заснованих за підробленими документами;

 

- переказ коштів в іноземній валюті під завідомо помилкові контракти; неповернення валютного виторгу. Реалізація даного способу здійснюється, як правило, при попередній змові всіх учасників зовнішньоекономічної угоди.

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.