Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи »

Типології легалізації злочинних коштів в Україні в 2004 - 2005 роках

Надрукувати документ
09.09.2008

5. Операції з цінними паперами.

 

На рахунки підконтрольних офшорних фірм виводиться капітал з використанням механізмів закупівлі цінних паперів у підконтрольних українських суб'єктів підприємницької діяльності. Купівля відбувається за низькими цінами, як правило, по номіналу, відповідно до оцінки по залишковій вартості при акціонуванні чи приватизації або за цінами, набагато нижчими номіналу. В подальшому ці цінні папери продаються іншій підконтрольній українській фірмі за цінами, в десятки і більше разів вище за курс попереднього продажу. Різниця потрапляє на рахунки у закордонних банках. Грошові кошти, що були переведені на закордонні рахунки, в подальшому частково повертаються в економіку України у вигляді інвестицій, внесків до статутних фондів вітчизняних підприємств тощо.

 

Приклад.17 На розрахунковий рахунок нерезидента-інвестора (зареєстрованого на Британських Віргінських островах) в одній з українських банківських установ надійшли кошти в іноземній валюті із призначенням платежу - "поповнення рахунку нерезидентом". У цей же день була проведена операція із продажу іноземної валюти, внаслідок чого на рахунок нерезидента-інвестора перераховані кошти в національній валюті України. Після цього всі гроші, зараховані на рахунок нерезидента-інвестора, були спрямовані на придбання акцій та на внески до статутних фондів ряду українських компаній (торговців цінними паперами). В свою чергу, зазначені компанії створили консорціум, статутний фонд якого формується за рахунок тих же коштів нерезидента-інвестора. Зазначений консорціум, фактично підконтрольний інвесторові-нерезиденту (за допомогою ряду українських компаній), брав участь у конкурсі по приватизації українського підприємства, що має стратегічне значення для економіки України. За умовами конкурсу офшорна компанія не могла бути прямо допущена до участі.

 

____________

17 За матеріалами Держфінмоніторингу України.

 

5. Операції з цінними паперами

 

Ринок цінних паперів потенційно привабливий механізм для відмивання коштів, отриманих кримінальним шляхом, тому що він характеризується розмаїтістю, простотою умов торгівлі (наприклад, електронні торги) і можливістю здійснювати операції, не звертаючи увагу на географічні обмеження.

 

Нелегальні кошти, які відмиваються через ринок цінних паперів, можуть бути сформовані як поза сектором, так і в його межах. Для кримінальних фондів, сформованих поза сектором, рух цінних паперів або створення юридичних осіб використовується як механізм маскування джерел цих фондів. У ході злочинних дій усередині сектора, таких як маніпуляції з акціями, присвоєння, використання конфіденційної інформації у своїх цілях, кошти, отримані злочинцями, надалі повинні бути легалізовані. В обох випадках ринок цінних паперів надає злочинцю подвійну можливість: легалізувати злочинний капітал і одержати від його використання додатковий прибуток. Незважаючи на обмеження прийому готівки, брокери приймають її, порушуючи встановлені законом правила.

 

Злочинець може потребувати допомоги фахівця ринку, тому, виходячи з обсягів фінансових ресурсів, доступних злочинним угрупованням, присутній ризик корупційних зв'язків з метою впровадження злочинців на ринок. Одночасно серйозною небезпекою може стати впевненість брокера в оцінці належної добропорядності клієнта іншим брокером або фінансовим інститутом або іншою стороною, що направила кошти клієнта для цілей інвестування.

 

Цінні папери можуть застосовуватись для "розриву ланцюга" операцій в схемі легалізації з метою маскування слідів незаконних операцій, зміні власників цінних паперів, фізичному переміщенні коштів, конвертування у готівку. Особливу небезпеку на даний час становить використання цінних паперів на пред'явника для відмивання коштів через зовнішньоекономічні (експортно-імпортні, інвестиційні) операції, в т. ч. в "карусельних схемах", які супроводжуються незаконним відшкодуванням ПДВ з бюджету.

 

За даними ДКЦПФР загальний рівень операцій з цінними паперами нерезидентами в 2005 році збільшився. Зокрема, вже в 1 кварталі 2005 року спостерігається від'ємне сальдо операцій з купівлі-продажу цінних паперів нерезидентами, що свідчить про наявність певної тенденції до відтоку капіталу за межі України через фінансові інструменти.

 

Серед характерних ознак легалізації злочинно здобутих коштів на ринку цінних паперів можуть бути наступні:

 

- купівля вітчизняними (як правило, фіктивними) підприємствами за договорами-дорученнями пакетів акцій (часто неліквідних) українських суб'єктів підприємницької діяльності у фірм-нерезидентів за цінами, значно вищими їх ринкової вартості;

 

- купівля резидентами через підприємства, зареєстровані в офшорних зонах, інших країнах і територіях із спрощеною системою реєстрації або пільговим оподаткуванням, ліквідних акцій українських підприємств;

 

- регулярне укладення підприємством строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів (деривативів-опціонів, ф'ючерсів, форвардів), які не передбачають поставки базового активу, за операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки цього підприємства протягом значного часу;

 

- разовий продаж/купівля підприємством великого пакета цінних паперів, які вільно не обертаються на організованому ринку, за цінами, істотно відмінними від ринкових (при цьому підприємство не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються йому в погашення простроченої заборгованості контрагента);

 

- купівля акцій підприємств (зокрема промислових галузей), а також блокуючих пакетів акцій приватизованих підприємств, які залишилися у власності держави, з переведенням цих акцій у розпорядження підконтрольних структур; придбання цінних паперів у інвестиційних компаній;

 

- укладання угод підприємства з однією і тією ж стороною щодо купівлі, а потім продажу тих самих цінних паперів.

 

Найбільш типові варіанти незаконного вивозу капіталу за кордон шляхом купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів нерезидентами:  

 

1. Операції з акціями.

 

Особа купує акції за дуже низькою ціною і продає їх своїм довіреним особам за ціною в декілька сотень або тисяч разів вищою від реальної їх вартості (безпосередньо або через брокерів).

 

Схема. Українські підприємства у рамках договорів-доручень придбають пакети акцій підприємств України у фірм-нерезидентів за цінами значно вищими їх ринкової вартості. Це дає змогу безпідставно виводити значні суми валютних цінностей за кордон України з послідуючим отриманням "відмитого" злочинного доходу за межами країни. Як правило, у схемах такого типу задіяні фіктивні підприємства, які здійснюють подальшу купівлю цінних паперів при кінцевих розрахунках. Причому значна частка коштів виводиться з України завдяки залученню офшорних компаній. Обов'язковою умовою реалізації є повна підтримка банківською установою, яка забезпечує весь спектр розрахунків у ході проведення операцій (від надання кредитів, авалювання та випуску векселів до отримання та конвертації валюти за кордоном).

 

Один з варіантів зазначеної схеми - здійснення спеціальної емісії акцій.

 

Схема. В шахрайських цілях, для штучного завищення ("накачування") вартості цінних паперів того чи іншого емітента створюється або купується компанія, ціна на акції якої поступово "роздувається" завдяки фіктивним угодам на біржі, що прикривають відмивання "брудних" грошей. Після цього акції вже продають не лише учасникам схеми для подальшого відмивання, але й стороннім інвесторам, які вкладають гроші в "перспективні" акції. Через певний час компанія вивозить усі свої гроші за кордон (як правило, в офшорну країну) та повідомляє про своє банкрутство або просто зникає.

 

Приклад 1. Резидент України купує акції вітчизняного підприємства, як правило, це - неліквідні цінні папери, що дозволяє купувати їх за низькою ціною. Надалі ці акції за тією ж низькою ціною продаються нерезиденту України, як правило, офшорній компанії. Перший нерезидент передає зазначені акції за тією ж ціною іншому нерезиденту (переважно теж офшорна компанія). Потім цей (другий) нерезидент продає акції українському підприємству за ціною, що у десятки разів перевищує початкову ціну продажу акцій. Обсяг вивезення капіталу приблизно дорівнює різниці між останньою угодою між нерезидентом і резидентом України (висока ціна акцій) і першою угодою (низька ціна акцій).

 

Приклад 2.18 Для формування статутних фондів підприємств використовуються неліквідні акції, оцінені в багато разів більше за ціну придбання, а зареєстрований випуск нових акцій може бути використаний для різних операцій, в т. ч. формування статутних фондів інших суб'єктів підприємницької діяльності за ціною номіналу або вищою. Зазначена схема, насамперед, може бути використана для мінімізації видатків для створення фіктивного підприємства, яке можна використовувати в схемах фіктивної або незаконної господарської діяльності. Також, можливе безпосередньо відмивання коштів при розповсюдженні випуску акцій серед необізнаних інвесторів.

 

____________

18 За матеріалами ДКЦПФР.

 

Приклад 3.19 Група українських підприємств використовувала класичну схему відмивання з використанням цінних паперів. Два латвійських громадянина скуповували "сміттєві" цінні папери (акції) за дуже низькими цінами (з відстрочкою платежу) та потім за завищеними цінами реалізовували учасникам групи. Причому ці операції не були маніпуляціями на фондовому ринку, оскільки зазначені папери не обертаються на організованому ринку.

 

____________

19 За матеріалами Держфінмоніторингу України.

 

Українськими нормами валютного регулювання встановлені певні умови щодо переказу коштів за кордон. Одним з "найлегших" шляхів переказу коштів за кордон є поповнення власного рахунку іноземному банку фізичною особою-нерезидентом (потребується найменша кількість документів).

 

Таким чином, пани з Латвії переказали 211 млн. дол. США з українських банків на нібито власні рахунки в латвійських банках. Походження цих коштів пояснювалося як повернення інвестицій. Але насправді інвестиції в Україну не спрямовувались.

 

Зазначені рахунки латвійцям не належали. Вони були лише їх розпорядниками, а справжні власники - дві зареєстровані в США компанії. Причому перша компанія була предметом розслідування DEA (Drug Enforcement Administration, США), а друга одночасно брала активну участь в інших схемах, пов'язаних з незаконним відшкодуванням ПДВ з Державного бюджету України та махінаціями з векселями.

 

Приклад 4.20 Посадові особи страхової компанії систематично здійснювали фінансові операції із цінними паперами на пред'явника, які не розміщені в депозитаріях. Порушуючи чинне законодавство, ці особи на підставі договору обміну цінних паперів придбали депозитні сертифікати одного з банків на суму понад 4 млн. грн. При цьому повідомлення про здійснення фінансових операцій до Держфінмоніторингу, що є обов'язковою умовою для деяких суб'єктів (банки, фондові й товарні біржі, ігрові установи, страхові компанії й т. д.), не направили. Крім цього, страховики уклали договори купівлі-продажу акцій одного з підприємств, випущених у простій документальній формі на суму понад 1 млн. грн., і теж про це не повідомили держорган.

 

____________

20 За даними УМВС України в Донецькій області.

 

Примітка. По фактах виявлених порушень органами прокуратури порушено кримінальну справу за ст. 209-1 КК України, що передбачає великий штраф або позбавлення волі на строк до двох років. За цією ж статтею до кримінальної відповідальності притягуються посадові особи двох банків. Співробітники одного з них двічі видали приватній особі кошти на загальну суму 130 тис. дол. США, а повідомлення про це в Держфінмоніторинг не направили. Аналогічно зробив й інший банк, він тій же особі видав спочатку 15 млн., а потім ще 8 млн. грн.

 

Цінні папери на пред'явника активно використовуються в незаконних схемах переведення коштів в готівку. Зокрема ощадні депозитні сертифікати та векселя з бланковим індосаментом дозволяють ефективно ускладнити та приховати механізм проходження паперів з моменту отримання та забезпечити анонімність "оприбуткування".

 

3. Операції з ощадними сертифікатами.

 

Схема. Фіктивна фірма, призначена для конвертування коштів у готівку, здійснює закупівлю в банку ощадних сертифікатів на пред'явника. (Діяльність такої фірми зазвичай триває кілька місяців). Оскільки операції з сертифікатами підвищують ризик розкриття нелегальної операції, для ефективної реалізації такої схеми необхідна підтримка з боку співробітників банку. Зв'язки з банківськими працівниками дають можливість не лише швидко проводити операції, але й вчасно вжити попереджувальних заходів з метою уникнення додаткової зацікавленості контролюючих органів. Сертифікати передаються підставній фізичній особі, яка пред'являє її до платежу в банківській касі. На завершальному етапі отримана в касі готівка передається "клієнтам".

 

4. Операції з векселями.

 

Схема. Власник брудних коштів виписує в оплату отримання якогось товару чи послуги від фірми А вексель з бланковим індосаментом; часто така фірма є фірмою-одноденкою.

 

Пунктом 1.2 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління НБУ від 16.12.2002 N 508, визначено: "індосамент векселя бланковий - форма передавання векселя, за якої юридична або фізична особа, яка передає вексель, ставить підпис без зазначення особи, яка стає власником векселя. У цьому разі вексель стає цінним папером на пред'явника".

 

В ході певних операцій (в т. ч. можлива фальсифікація звітності та платіжних документів) цей вексель отримує фірма В. Фірма В пред'являє його до сплати власнику та отримує легалізовані кошти. Наприклад, вексель може бути переданий співробітнику фірми, який отримає по ньому кошти, пред'являючи до сплати фальсифікований чи викрадений паспорт.

 

В схемах може використовуватись також доміцильований вексель. В якості застави для одержання фізичною особою наявного кредиту в банку або ломбарді. Також в схемі може брати участь нерезидент, який пред'являє до оплати доміцильований банком вексель. Доміцильований вексель зручний тим, що його використання підвищує безпеку операцій, однак, додаткова взаємодія з банком збільшує строки їхнього виконання, тому для відмивання часто користуються недоміцильованими векселями.

 

Примітка. Яскравим прикладом протидії "вексельним схемам" є досвід Російської Федерації, де вексельні схеми активно використовуються при операціях з отримання готівки. Як свідчить статистика, найбільш популярними у злочинців виявилися векселі Ощадбанку РФ (найбільш великого емітента векселів на пред'явника). Наприклад, на території Республіки Татарстан основна питома вага операцій з фальсифікованими векселями припадала на векселя Ощадбанку РФ (повністю фальсифіковані або із завищеним номіналом). З метою протидії проблемі, що склалася, в жовтні 2005 року Ощадбанк РФ припинив випуск векселів на пред'явника. Замість них будуть емітовані векселі з місячним строком погашення, тобто отримувати гроші за таким векселем можна буде не раніше, ніж за 30 днів після емісії. До таких нововведень приєднуються й інші банки країни ("Внешторгбанк", "Юниаструм Банк").

 

Приклад.21 Українські підприємства здійснювали перепродаж векселів (перша угода - дуже "дешева", остання - дуже "дорога"), таким чином, легалізовуючи кошти у вигляді прибутку від продажу цінних паперів. Компанії мали однакову адресу та були зареєстровані за фальсифікованими документами. Брудні кошти розподілялися в межах злочинної групи. Основні напрямки подальшого "прокручування" коштів були наступні.

 

____________

21 За матеріалами Держфінмоніторингу України.

 

Американська фірма G укладає з іншою американською фірмою H договір купівлі-продажу сільськогосподарського обладнання на суму 37 млн. дол. США. При цьому українська юридична особа (з групи, що здійснює махінації з векселями) виступає поручителем за виконання угоди. Фірма J (США) вносить гроші до статутного фонду фірми D. Сума аналогічна контракту на сільгосптехніку - 37 млн. дол. США. В свою чергу, фірма H поставку обладнання не здійснює. А фірма D сплачує 37 млн. дол. США за договором поручительства, а також аналогічну суму сплачує фірмі J під виглядом повернення іноземних інвестицій.

 

Американські компанії H та J мали адреси в Бельгії та Великобританії відповідно. Однак їх реєстратором була одна й та ж особа. Крім того, компанії мали однакових засновників - дві компанії з Белізу та Ніуе.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.