Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи »

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008
 

 

 

Додаток 1
до Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації 

 

 

 

 

 

Алгоритм розрахунку фінансових показників (коефіцієнтів)

Показник 

Формула розрахунку 

Нормативне значення 

За даними річної бухгалтерської звітності 1999 року 

За даними фінансової звітності з 2000 року 

1. Аналіз майнового стану підприємства 

1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів  

ф1 р. 011
------------
ф1 р. 012 

ф1 р. 032
-------------
ф1 р. 031 

зменшення 

1.2. Коефіцієнт оновлення основних засобів  

ф3 р. 430 (гр. 4)
-------------------
ф3 р. 430 (гр. 6) 

ф. 5 р. 260 (гр. 5)
---------------------
ф. 1 р. 031 (гр. 4) 

збільшення 

1.3. Коефіцієнт вибуття основних засобів 

ф3 р. 430 (гр. 5)
--------------------
ф3 р. 430 (гр. 3) 

ф. 5 р. 260 (гр. 8)
---------------------
ф. 1 р. 031 (гр. 3) 

повинен бути менше ніж коефіцієнт оновлення основних засобів 

2. Аналіз ліквідності підприємства 

2.1. Коефіцієнт покриття 

ф1 (р. 150 + р. 320 - р. 120)
-------------------------------
ф1 р. 750 

ф1 р. 260
-------------
ф1 р. 620 

> 1 

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

ф1 р. 320
------------
ф1 р. 750 

ф1 (р. 260 - р. 100 - р. 110 - р. 120 - р. 130 - р. 140)
----------------------------------------------------------
ф1 р. 620 

0,6 - 0,8 

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

ф1 å р. 250 р. ¸ 290
------------------------
ф1 р. 750 

ф1 (р. 220 + р. 230 + р. 240)
------------------------------
ф1 р. 620 

> 0
збільшення 

2.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн. 

ф1 (р. 150 + р. 320 - р. 120 - р. 750) 

ф1 (р. 260 - р. 620) 

> 0
збільшення 

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  

3.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)  

ф1 (р. 495 - р. 450 - р. 460)
-------------------------------
ф1 р. 760 

ф1 р. 380
------------
ф1 р. 640 

> 0,5 

3.2. Коефіцієнт фінансування  

ф1 (р. 545 + р. 750 + р. 460 + р. 450)
-----------------------------------------
ф1 (р. 495 - р. 450 - р. 460) 

ф1 (р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630)
-----------------------------------------
ф1 р. 380 

< 1
зменшення 

3.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  

ф1 (р. 150 + р. 320 - р. 120 - р. 750)
----------------------------------------
ф1 (р. 150 + р. 320 - р. 120) 

ф1 (р. 260 - р. 620)
-----------------------
ф1 р. 260 

> 0,1 

3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

ф1 (р. 150 + р. 320 - р. 120 - р. 750)
-----------------------------------------
ф1 (р. 495 - р. 450 - р. 460) 

ф1 (р. 260 - р. 620)
----------------------
ф1 р. 380 

> 0
збільшення 

4. Аналіз ділової активності підприємства 

4.1. Коефіцієнт оборотності активів  

ф2 (р. 010 + р. 011 - р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)
----------------------------------------------------------
ф1 (р. 330 (гр. 3) + р. 330 (гр. 4)) / 2 

ф2 р. 035
---------------------------------------
ф1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2 

збільшення 

4.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  

ф2 (р. 010 + р. 011 - р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)
------------------------------------------------------------
ф1 (å (р. 630 ¸ р. 720) гр. 3 + å (р. 630 ¸ 720) гр. 4) / 2

ф2 р. 035
----------------------------------------------------------------
ф1 (å (р. 520 ¸ р. 600) гр. 3 + å (р. 520 ¸ р. 600) гр. 4) / 2 

збільшення 

4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

ф2 (р. 010 + р. 011 - р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)
---------------------------------------------------------------
ф1 (å (р. 160 ¸ р. 240) гр. 3 + å (р. 160 ¸ 240) гр. 4) / 2

ф2 р. 035
----------------------------------------------------------------
ф1 (å (р. 150 ¸ р. 210) гр. 3 + å (р. 150 ¸ р. 210) гр. 4) / 2 

збільшення 

4.4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів 

тривалість періоду
-----------------------------------------------------------
коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

тривалість періоду
---------------------------------------------------------
коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

зменшення 

4.5. Строк погашення кредиторської заборгованості, днів 

тривалість періоду
-------------------------------------------------------------
коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  

тривалість періоду
-------------------------------------------------------------
коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  

зменшення 

4.6. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів  

ф2 р. 040
--------------------------------------------------------------------
ф1 ((р. 150 - р. 120) гр. 3 + (р. 150  - р. 120) гр. 4) / 2 

ф2 р. 040
-----------------------------------------------------------------
ф1 (å (р. 100 ¸ р. 140) гр. 3 + å (р. 100 ¸ р. 140) гр. 4) / 2 

збільшення 

4.7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)  

ф2 (р. 010 + р. 011 - р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)
------------------------------------------------------------
ф1 (р. 012 (гр. 3) + р. 012 (гр. 4)) / 2 

ф2 р. 035
------------------------------------------
ф1 (р. 031 (гр. 3) + р. 031 (гр. 4)) / 2 

збільшення 

4.8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу   

ф2 (р. 010 + р. 011 - р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)
------------------------------------------------------------
ф1 ((р. 495 - р. 450 - р. 460) гр. 3 +
+ (р. 495 - р. 450 - р. 460) гр. 4 / 2  

ф2 р. 035
-----------------------------------------
ф1 (р. 380 (гр. 3) + р. 380 (гр. 4)) / 2  

збільшення  

5. Аналіз рентабельності підприємства   

5.1. Коефіцієнт рентабельності активів   

ф2 (р. 100 - р. 105)
-----------------------------------------
ф1 (р. 330 (гр. 3) + р. 330 (гр. 4)) / 2  

ф2 р. 220 або р. 225
-----------------------------------------
ф1 (р. 280 (гр. 3) + р. 280 (гр. 4)) / 2  

> 0
збільшення  

5.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  

ф2 (р. 100 - р. 105)
------------------------------------------
ф1 ((р. 495 - р. 450 - р. 460) гр. 3 +
+ (р. 495 - р. 450 - р. 460) гр. 4 / 2  

ф2 р. 220 або р. 225
-----------------------------------------
ф1 (р. 380 (гр. 3) + р. 380 (гр. 4)) / 2  

> 0
збільшення  

5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності  

ф2 (р. 100 - р. 105)
----------------------------------------------------------
ф2 (р. 010 + р. 011 - р. 015 - р. 020 - р. 025 - р. 030)  

ф2 р. 220 або р. 225
-----------------------
ф2 р. 035  

> 0
збільшення  

5.4. Коефіцієнт рентабельності продукції  

ф2 р. 050
-----------------------
ф2 (р. 040 + р. 045)  

ф2 р. 100 (або р. 105) + 090 - 060
----------------------------------------
ф2 (р. 040 + 070 + 080) 

> 0
збільшення 

 

Примітки: ф1 - "Баланс підприємства",

ф2 - "Звіт про фінансові результати",

ф3 - "Звіт про фінансово-майновий стан",

ф5 - "Примітки до річної фінансової звітності".

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.