Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи »

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

 

Додаток 2
до Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації 

 

 

 

Оцінка майнового стану підприємства

___________________________________________________
(назва підприємства)

Показник 

на _______ р.
(базовий період) 

на ___________ р.  

на _____________ р. 

на початок року 

на початок року 

на початок періоду 

на кінець періоду 

абсолют. величина, тис. грн. 

у % до підсумку балансу 

абсолют. величина, тис. грн. 

у % до підсумку балансу 

відхилення, % 

абсолют. величина, тис. грн. 

у % до підсумку балансу 

відхилення, % 

абсолют. величина, тис. грн. 

у % до підсумку балансу 

асбол. відхилення, тис. грн.  

відхилення, % 

відхилення від показників базового періоду, % 

6 = (4 - 2) / 2 х 100 

9 = (7 - 4) / 4 х 100 

10 

11 

12 = 10 - 7 

13 = 12 / 7 х 100 

14 = (10 / 2 х 100) -
- 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунок провів:

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

_____________________
(підпис) 

 

 

 

 

"___" _________________ р.

 

Додаток 3
до Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації 

 

 

 

 

 

 

Зведена таблиця фінансових показників підприємства

_________________________________________________
(назва підприємства)

Показник 

Нормативне значення 

_________ р.
(на початок року) 

_________ р.
(на початок року) 

____________ р. 

(на початок періоду) 

(на кінець періоду) 

1. Аналіз майнового стану підприємства 

1.1. Коефіцієнт зносу основних засобів  

зменшення 

  

  

  

  

1.2. Коефіцієнт оновлення основних засобів  

збільшення 

  

  

  

  

1.3. Коефіцієнт вибуття  

повинен бути менше ніж коефіцієнт оновлення основних засобів 

  

  

  

  

2. Аналіз ліквідності підприємства 

2.1. Коефіцієнт покриття 

> 1 

  

  

  

  

2.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 

0,6 - 0,8 

  

  

  

  

2.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності  

> 0
збільшення 

  

  

  

  

2.4. Чистий оборотний капітал, тис. грн. 

> 0
збільшення 

  

  

  

  

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  

3.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)  

> 0,5 

  

  

  

  

3.2. Коефіцієнт фінансування  

< 1
зменшення 

  

  

  

  

3.3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами  

> 0,1 

  

  

  

  

3.4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

> 0
збільшення 

  

  

  

  

4. Аналіз ділової активності підприємства 

4.1. Коефіцієнт оборотності активів  

збільшення 

х 

  

  

  

4.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості  

збільшення 

х 

  

  

  

4.3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  

збільшення 

х 

  

  

  

4.4. Строк погашення дебіторської заборгованості, днів 

зменшення 

х 

  

  

  

4.5. Строк погашення кредиторської заборгованості, днів 

зменшення 

х 

  

  

  

4.6. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів  

збільшення 

х 

  

  

  

4.7. Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)  

збільшення 

х 

  

  

  

4.8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу  

збільшення 

х 

  

  

  

5. Аналіз рентабельності підприємства  

5.1. Коефіцієнт рентабельності активів  

> 0
збільшення 

х 

  

  

  

5.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 

> 0
збільшення 

х 

  

  

  

5.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності 

> 0
збільшення 

х 

  

  

  

5.4. Коефіцієнт рентабельності продукції 

> 0
збільшення 

х 

  

  

  

 

Розрахунок провів:

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

_____________________
(підпис) 

 

 

 

 

 

"___" _________________ р.

 

Додаток 4
до Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації 

 

 

 

 

 

 

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства

_____________________________________________________
(назва підприємства)

Показник 

за _______ рік
(базовий період) 

за _________ рік  

за __________ рік 

абсолют. величина, тис. грн. 

абсолют. вели-
чина, тис. грн. 

асбол. відхилення, 
тис. грн. 

відхилення, % 

абсолют. величина, тис. грн. 

асбол. відхилення, тис. грн. 

відхилення, % 

відхилення від показників такого ж періоду базового року, % 

4 = 3 - 2 

5 = 4 / 2 х
х 100 

7 = 6 - 3 

8 = 7 / 3 х 100 

9 = (6 / 2 х 100) -
- 100 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Розрахунок провів:

_______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 

_____________________
(підпис) 

 

 

 

 

 

"___" _________________ р.

____________

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.