Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Інші документи »

Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через ринок нерухомого майна

Надрукувати документ
14.01.2009

VIII. Використання "технічних" ("сміттєвих") цінних паперів

"Технічні" ("сміттєві") цінні папери використовуються як основний інструмент у схемах відмивання доходів, виведення валютних коштів за кордон.

За результатами моніторингу операцій з цінними паперами, у тому числі за участю нерезидентів, можна зробити висновок, що близько третини загального обсягу операцій здійснюється з акціями акціонерних товариств, що були створені шляхом реорганізації з товариств з обмеженою відповідальністю, та статутні фонди яких формувались цінними паперами або іншими негрошовими коштами. Такі акціонерні товариства фактично є фіктивними, створення яких має на меті не залучення інвестицій для здійснення господарської діяльності, а виключно емісію цінних паперів, що використовуються для маніпуляцій на фондовому ринку та у схемах відмивання злочинних доходів.

Приклад XIX[20]. Незаконне заволодіння нерухомістю та подальша легалізація з використанням механізмів "технічних" цінних паперів

____________
[20] За матеріалами ДПА України.

З метою продажу нерухомого майна, що належить ЗАТ "Ч", його посадові особи засновують разом з підконтрольною компанією-нерезидентом ТОВ "С" з юридичною адресою за місцезнаходженням ЗАТ "Ч".

До статутного фонду вказаного ТОВ "С" внесено частки, які розподілено засновниками наступним чином:

статутний внесок ЗАТ "Ч" - об'єкти нерухомості, які були на балансі ЗАТ (складські приміщення та адміністративні будинки) на загальну суму 1,33 млн. грн. ($ 266 тис.);

статутний внесок нерезидента - акції українського підприємства ВАТ "К" на загальну суму 4,03 млн. грн. ($ 806 тис.).

Слід зазначити, що є підстави вважати акції ВАТ "К" "технічними", оскільки ВАТ було створено шляхом реорганізації товариства з обмеженою відповідальністю та має два засновника - приватні підприємства з ознаками "фіктивності" (анульовані свідоцтва платника ПДВ), статутні внески яких склали відповідно 17 млн. грн. ($ 3,4 млн.) та 51 млн. грн. ($ 10,2 млн.).

За результатами перевірки було встановлено, що ЗАТ "Ч" та компанія-нерезидент уклали угоду обміну, за якою дані "технічні" акції були обмінені на майнові права на нерухоме майно ЗАТ "Ч". При цьому, нерухомість була оцінена за залишковою балансовою вартістю, що значно менше її ринкової вартості.

Після отримання у такий спосіб контролю над нерухомістю, посадові особи ТОВ "С" приймають рішення про ліквідацію підприємства, перепродають активи (нерухомість) підприємству "Д" та проводять ліквідацію товариства ТОВ "С". Таким чином, в рамках вказаної схеми можуть мати місце такі факти:

- використання "технічних" цінних паперів нерезидентом для отримання майнових прав на нерухоме майно в Україні;

- нанесення значної матеріальної шкоди акціонерам ЗАТ "Ч", оскільки відчуження майна здійснено без проведення відповідних зборів акціонерів;

- реєстрацію ТОВ "С" проведено з однією метою - здійснення операції щодо обміну акцій на майнові права;

Предикатний злочин: зловживання службовим становищем, шахрайство.

IX. Використання заставних схем

Заставні позики - це один з основних способів поповнення обігових коштів банківськими та іншими фінансовими установами. Ризик, притаманний такій діяльності, є результатом обманного або злочинного використання цього продукту. Таким чином, злочинці вводять в оману фінансову установу при наданні в заставу власності із завищеною оціночною вартістю. Зазвичай такі схеми реалізуються за участю працівників фінансових установ.

Такі схеми, в багатьох випадках, реалізуються через те, що фінансові установи вважають, що така фінансова послуга має низький рівень ризику.

1. Заставні позики

В таких схемах злочинці отримують позики під заставу нерухомості, що купується. В подальшому, у багатьох випадках незаконно отримані кошти організаторів схеми використовують на свій розсуд.

Досить поширеним явищем є використання у таких схемах підставних осіб, відповідно для купівлі нерухомого майна та отримання позик від фінансових установ. А така власність може використовуватись у злочинних діях, таких як продаж або зберігання наркотичних засобів, приховування незаконних іммігрантів, торгівля людьми і т. д., а також для забезпечення безпечного місця для членів злочинної організації.

Приклад XX[21]

____________
[21] Джерело: Нідерланди.

Пан X був власником Компанії A, яка здійснювала незначні операції з управління та експлуатації власності. Сама ж власність, що належала Компанії A, використовувалася для діяльності інших компаній, що також належали Пану X (наприклад склади).

Надалі Пан X використовує Пана Y як підставну особу Компанії A, шляхом надання йому прав з управління цією компанією.

Пан Y, як законний представник Компанії A, встановлює зв'язки із деяким європейським банком і відкриває там рахунки.

Надалі Пан X разом з агентом нерухомості Паном Z, через Пана Y надають до банківської установи пакет документів для отримання Компанію А позики на купівлю адміністративних будівель за 8 млн. EUR, які необхідно було добудувати, під заставу цих же адміністративних будівель, що купуються. Причому, банкові була надана правдива інформація щодо ринкової вартості адміністративних будівель після добудови, яка склала 13 млн. EUR.

Банком зазначена операція була віднесена до невразливих до ВК, а тому банк був готовий надати Компанії A кредит у сумі заставу 13 млн. EUR.

Після здійснення банком оплати по угоді позики за адміністративні будівлі, Компанія A відповідно отримала додатково 5 млн. EUR на їх добудову.

Надалі, Пан X заплатив пану Y 500 тис. EUR, а сам відповідно отримав 4,5 млн. EUR, які були перераховані на банківські рахунки країн із строгою банківською таємницею.

Заставні адміністративні будівлі слугували поясненням закордонним банкам щодо законності походження перерахованих коштів.

Добудова адміністративних будівель так ніколи і не відбулась. Обороти компанії швидко зменшились і досягли початкового значення. Коли ж банк, що надав позику звернувся до Компанії A щодо погашення нею кредиту, Пан Y не мав можливості відшкодувати позику та виплатити відсотки за нею.

Пан Y не був обізнаний про осіб-вигодоодержувачів Компанії A, про їх місцезнаходження та рахунки, на які були перераховані кошти.

Предикатний злочин: фальсифікація документів, введення в оману, шахрайство, відмивання коштів.

Можливі підозри:

 • особи, що звернулися за позикою не здійснюють або здійснюють незначну фінансово-господарську діяльність;
 • надання фальсифікованої документації для отримання позики;
 • сума позики більша за оціночну вартість об'єктів нерухомого майна;
 • негайне перерахування кредитних коштів за кордон.

Інструменти:

- позика;

- фальсифікована документація;

- нерухоме майно.

Механізми і методи:

- агентство (агент) нерухомості;

- банк;

- змова;

- підставна або довірена особа.

2. Завищення ціни на заставні об'єкти нерухомого майна

Трапляються випадки завищення оціночної вартості об'єктів нерухомого майна. Це робиться свідомо - чим більше предмет застави, тим більша сума позики.

Завищення ринкової вартості робиться різними способами, в т. ч. шляхом регулярного перепродажу об'єкта майбутньої застави з послідовним штучним накручування вартості.

Найбільш привабливим для реалізації таких схем є власність, встановлення ринкової вартості якої є проблематичним та суб'єктивним. Це готельні комплекси, центри відпочинку та дозвілля, ресторани, унікальні будівлі і т. д.

Для оформлення самих заставних позик досить часто використовують підставних осіб та фальсифіковану документацію. Коли ж фінансова установа звертається до позикоотримувача щодо погашення суми позики та відсотків за нею, то, як правило, такі особи не знають реальних вигодоодержувачів.

Приклад XXI[22]

____________
[22] За матеріалами ДПА України.

Директор одного з торгових домів вступив в змову з керівником одного з українських банків і налагодив систему отримання кредитів через довірених осіб. Шахраї оформляли кредити під заставу майна, оцінку якого здійснювало підконтрольне їм же агентство нерухомості. В результаті загальна вартість заставного майна виявилася завищеною порівняно з його фактичною вартістю майже в 20 разів. Так, протягом кількох років шахрайським шляхом заволоділа фінансовими ресурсами в розмірі 29 млн. грн. ($ 5,8 млн.). Отримані злочинним шляхом кошти махінатори перераховували на рахунки фіктивних фірм.

Можливі підозри:

 • особи, що звернулись за позикою взагалі не здійснюють або здійснюють незначну фінансово-господарську діяльність;
 • надання фальсифікованої документації для отримання позики;
 • надання фальсифікованої оціночної вартості на об'єкти нерухомого майна;
 • негайне перерахування кредитних коштів на рахунки фіктивних фірм.

Інструменти:

- позика;

- змова з працівниками банку;

- нерухоме майно.

Механізми і методи:

- агентство (агент) нерухомості;

- банк;

- фальсифікована документація;

- фальсифікована оціночна вартість об'єкта застави;

- фіктивні фірми;

- підставна або довірена особа.

X. Критерії ризику проведення фінансових операцій з нерухомим майном з метою ВК/ФТ

Щоб запровадити об'єктивний підхід, що ґрунтується на оцінці ризику, необхідно визначити критерії оцінки потенційних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Рівень ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму можна визначити, використовуючи різні категорії. Найбільш поширені категорії ризику - це: країна або територія, клієнт та товари/послуги. Увага, приділена цим категоріям ризику (окремо чи в сукупності) при здійсненні загальної оцінки ризику відмивання коштів може різнитися залежно від обставин.

Хоча не існує переліку категорій ризику, наведені нижче є найбільш поширеними.

Ризик, який становить країна/територія

До потенційних елементів, які сприяють ризику належать:

 • Місцезнаходження власності - об'єкта угоди.
 • Місцезнаходження (реєстрації) покупця та продавця.

До факторів, які можуть стверджувати, що країна становить високий ризик відмивання коштів, належать наступні:

 • країни, до яких застосовано санкції, ембарго або подібні заходи з боку, наприклад, ООН;
 • країни, в яких, за даними з надійних джерел[23], є недоліки в законодавчих та нормативно правових актах у сфері протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму;

____________
[23] "Надійними джерелами" вважається інформація, що надається добре відомими організаціями, які мають добру репутацію, та які оприлюднюють таку інформацію. Крім FATF та подібних до неї регіональних організацій, до таких джерел належать наднаціональні або міжнародні організації, такі як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Егмонтська група підрозділів фінансових розвідок, а також державні органи, задіяні у національній системі протидії легалізації злочинних доходів. Інформація, надана такими надійними джерелами, не має сили закону або встановленого правила та не має розглядатись як така, що автоматично визначає, що щось має підвищений ступінь ризику.

 • країни, які, за даними з надійних джерел, здійснюють фінансування та підтримку терористичної (екстремістської) діяльності, та на території яких діють терористичні (екстремістські) організації;
 • країни, в яких, за даними з надійних джерел, рівень корупції або інших видів злочинності є високим;
 • країни, які є офшорними територіями;
 • країни, у яких відбуваються воєнні дії;
 • країни, в яких реєстрація нерухомого майна не є обов'язковою;
 • країни, які є виробниками, дилерами або посередниками у незаконній торгівлі зброєю.

Ризик, який становить клієнт

Основними категоріями ризику, який становить клієнт, є:

 • клієнти, пов'язані із здійсненням терористичної діяльності;
 • клієнти - нерезиденти;
 • клієнти, які працюють тільки через представників;
 • клієнти, які є (були) політичними діячами, або пов'язаними з ними особами;
 • клієнти, в яких структура, організаційно - правова форма або відносини не дають змоги встановити реального власника чи вигодоодержувача;
 • клієнти, які здійснюють посередницьку та представницьку діяльність діючи від імені своїх клієнтів;
 • клієнтом, який розраховується за операцією готівковими коштами;
 • юридична особа з незначним періодом діяльності (як правило такий термін не перевищує трьох місяців з дня державної реєстрації);
 • неприбутковими організаціями (крім організацій, що діють під егідою відомих міжнародних організацій);
 • залучення посередників, які не підпадають під дію відповідних законів з протидії відмиванню коштів та/або фінансуванню тероризму, та які не підлягають відповідному нагляду.

Ризик, який становить операція

Основними категоріями ризику, який становить операція, є:

 • швидкість операції (операції, що є надто терміновими без розумного пояснення, можуть становити підвищений ризик), складні, незвично великі операції та фінансові операції з незвичними схемами здійснення;
 • вид об'єктів власності (житлова або комерційна, вільні землі, інвестиції, об'єкти власності з високим попитом, об'єкти власності з кількох складових, які передаються в оренду);
 • послідовні операції, особливо з одним і тим же об'єктом власності за короткий період часу з безпідставними змінами його вартості;
 • перетворення об'єктів власності на менші об'єкти;
 • залучення невідомих раніше учасників на пізніх стадіях здійснення операції, наприклад, за домовленостями між покупцями;
 • використання третіх сторін - посередників з метою приховання справжнього набувача прав власності;
 • недооцінені або переоцінені операції;
 • продаж об'єктів власності безпосередньо перед ув'язненням або банкрутством;
 • вартість об'єкта власності не відповідає фінансовому стану клієнта;
 • покупка за готівкові кошти;
 • використання заплутаних позик або інших незрозумілих фінансових засобів;
 • безпідставні зміни у фінансових розрахунках;
 • незвичні джерела, наприклад, кошти, отримані від невідомих осіб або від незвичних організацій.

 

Директор Департаменту
аналітичної роботи 

 
І. П. Твердохліб 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.