Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Зайнятість »

Форми звітності з зайнятості населення

Надрукувати документ
08.12.2009

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 19 грудня 2005 р. N 420

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 грудня 2005 р. за N 1534/11814 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій"

Загальні положення

Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання повинні за наявності вакансій у повному обсязі подавати інформацію про наявність вільних робочих місць (вакансій) центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків.

Форма використовується для інформування населення про наявність вакансій, сприяння працевлаштуванню громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, для підбору персоналу на замовлення роботодавців, для оцінки поточної потреби в кадрах та організації професійної підготовки населення відповідно до потреб ринку праці.

У разі необхідності підбору працівників за сприяння центрів зайнятості фізичні особи, у тому числі підприємці, також можуть інформувати центри зайнятості про наявність вакансій за цією формою.

Порядок заповнення форми

1. Характеристика вакантного місця

У графі 1 зазначається назва професії (посади) відповідно до Державного класифікатора України ДК 003-95 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту України від 27 липня 1995 року N 257, із змінами та доповненнями (далі - КП).

У графі 2 указується код професії (посади) відповідно до КП.

У графі 3 указується характер роботи: постійна, тимчасова, сезонна, за сумісництвом і таке інше.

У графі 4 указується режим роботи: тривалість робочого дня в одну (дві, три) зміну, 12 годин, 24 години; змінний (гнучкий) графік роботи; відрядження; вахтовий метод організації праці; неповний робочий день /тиждень/; робота на дому; робота в нічний час тощо.

У графі 5 зазначаються умови праці: важкі, шкідливі, звичайні, у приміщенні, на повітрі та інші.

У графі 6 указуються умови соціальної сфери: наявність дитячої дошкільної установи, наявність гуртожитку, додаткова відпустка, харчування тощо.

У графі 7 указується заробітна плата (дохід), уключаючи додаткові матеріальні заохочення.

У графі 8 "Примітка" наводяться додаткові характеристики вакантного місця.

У разі необхідності у графі 8 зазначається назва населеного пункту (адреса), де безпосередньо здійснюватиметься виконання робіт.

2. Вимоги до претендента на вакансію

У графі 9 указується стаж роботи за професією (на посаді) у роках.

У графі 10 указуються вимоги щодо рівня освіти претендента для заміщення вакантного робочого місця (посади). Відповідно до Законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту" встановлені такі освітні рівні: початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта.

У графі 11 проставляється спеціальність /професія/.

Спеціальність зазначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями".

Робітничі професії заповнюються відповідно до КП.

У графі 12 указується освітньо-кваліфікаційний рівень відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр). Для кваліфікованих робітників указується кваліфікаційний рівень (розряд, клас, категорія), який проставляється відповідно до галузевих та міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

3. Додаткові вимоги

Графи 13 - 15 заповнюються, якщо до претендента на вакантне робоче місце (посаду) висуваються додаткові (особливі) вимоги:

У графі 13 указується місце проживання.

У графі 14 наводяться додаткові навички, характеристики особи та окремі вимоги, такі як: навички роботи з комп'ютером; наявність автомобіля; наявність прав водія (із зазначенням категорії); володіння мовами (зазначається мова); рівень володіння мовами (вільний, розмовний, зі словником); наявність санітарної книжки; наявність телефону. У разі, якщо пропонується специфічна робота, яка може виконуватися виключно особами певної статі або віку, може вказуватися стать особи, що претендує на вакантне місце, та вікові обмеження.

У графі 15 наводяться дані про можливість працевлаштування на вільне робоче місце (вакантну посаду) особи, що належить до окремої категорії громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, у рахунок річної броні, установленої місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних рад за поданням центрів зайнятості, відповідно до статті 5 Закону України "Про зайнятість населення", із змінами та доповненнями, а також інвалідів, пенсіонерів, студентів та інших.

Наявність вільного робочого місця (вакантної посади) зазначається щодо кожної категорії громадян окремо під такими шифрами:

1 - молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах і якій надається перше робоче місце;

2 - молодь, яка закінчила або припинила навчання у професійно-технічних або вищих навчальних закладах освіти і якій надається перше робоче місце;

3 - діти (сироти), які залишилися без піклування батьків;

4 - жінки, які мають дітей віком до 6 років;

5 - одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів;

6 - особи передпенсійного віку (чоловіки при досягненні 58 років, жінки - 53 років);

7 - звільнені з установ, що виконують покарання;

8 - звільнені з установ, що здійснюють примусове лікування;

9 - молодь, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце;

10 - особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу на спеціалізовані робочі місця.

Крім того, у разі працевлаштування інваліда, пенсіонера, студента у вільний від навчання час, слід зазначити потребу в працівниках за кожною категорією цих громадян за шифрами:

11 - інваліди;

12 - пенсіонери;

13 - студенти.

Звіт підписується керівником підприємства /установи, організації/. Указується дата заповнення форми та ставиться печатка. Зазначаються прізвище, ініціали, посада і номер телефону виконавця.

 

Директор Державного
центру зайнятості 

 
В. С. Ярошенко 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6 7 8
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.