Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

Додаток 3
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

Заява
про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _____________________________________________

Особа-підприємець,
яка відкриває рахунок, ___________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________________________________________

Ідентифікаційний номер за ДРФО 

  

 

 

Код економічної діяльності1 _______________________________________
Назва виду економічної діяльності1 _________________________________
_______________________________________________________________

Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________
                                                                                                                    (вид валюти)
для здійснення підприємницької діяльності.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові.

Додаткова інформація2 ____________________________________________
________________________________________________________________. 

"___" ____________ 200_ р. 

____________________
(підпис власника рахунку) 

 

_____________________________________________________________
Відмітки банку

Відкрити ______________ рахунок
                  (вид поточного рахунку) 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

 

дозволяю 

 

Керівник                                     (підпис) 
(уповноважена керівником особа) 

 
 

 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 200_ р. 

 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  

 

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                             (підпис) 

 

____________
1 Заповнюється клієнтом відповідно до наказу Державного комітету статистики України та Державної податкової адміністрації України від 15.02.2001 N 95/56.

2 Підлягає обов'язковому заповненню, якщо клієнт банку фізична особа - підприємець не використовує працю найманих працівників.

 

Директор
Департаменту платіжних систем 

 
В. М. Кравець 

 

 

Додаток 4
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

Картка
із зразками підписів

Ідентифікаційний
номер за ДРФО __________________
Власник
рахунку _________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________
Місце проживання _______________
____________ тел. N ___________
Найменування банку ______________
Місцезнаходження банку __________
________________________________ 

Відмітки банку

Рахунок N _________________________

Дозвіл на прийняття зразка підпису

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на це особа банку)
                                                       (підпис та прізвище)
"___" ____________ 200_ р.
Інші відмітки _______________________
__________________________________ 

 

Зразок підпису власника рахунку 

  

 

Засвідчую справжність підпису (підписів) гр. _____
_______________________
     (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________,
який (які) зроблено в моїй присутності. 

Зразки підписів довірених осіб 

  

  

 

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.

________________________
(підпис та прізвище працівника банку, який відкриває рахунок)  

Зразок
відбитка печатки1

 

 

 

____________
1 Зазначається за наявності печатки у фізичної особи - підприємця.

 

Директор
Департаменту платіжних систем 

 
В. М. Кравець 

 

 

Додаток 5
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

Заява
про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _____________________________________________
Особа, яка відкриває рахунок ______________________________________
                                                                   [прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності)]
________________________________________________________________ 

Ідентифікаційний номер за ДРФО1 

  

 

 

Прошу відкрити поточний рахунок у _______________________________
                                                                                                                   (вид валюти)
на моє ім'я / на ім'я _______________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:
__________________________________________. 

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація ____________________________________________
________________________________________________________________

"___"______________ 200_ р. 

_____________________________
(підпис власника рахунку / підпис особи,
яка відкриває рахунок на користь іншої особи) 

 

__________________________________________________________________
Відмітки банку

Відкрити поточний рахунок
у ___________________
                   (вид валюти) 

дозволяю
       

Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

 

Керівник                                   (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

  

 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 200_ р. 

 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  

 

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                                                    (підпис) 

 

____________
1 Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.

За потреби банк може виготовляти та використовувати запропоновану форму заяви двома мовами (українською та іноземною).

 

Директор
Департаменту платіжних систем 

 
В. М. Кравець 

 

 

Додаток 6
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

Заява
про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб

Найменування банку ______________________________________________

Найменування юридичної особи,
яка відкриває рахунок, ____________________________________________

Просимо відкрити поточні рахунки фізичним особам за переліком, що додається.

Мета відкриття рахунків __________________________________________

Керівник (посада)                         ________________ (підпис, прізвище, ініціали)

М. П.
"___" ____________ 200_ р.

_______________________________________________________________
Відмітки банку1

Відкрити поточний рахунок у ______________________________________
                                                                                                           (вид валюти)
на ім'я _________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, на ім'я якої юридичною особою
                                                                 відкривається рахунок)
дозволяю.

Керівник                        (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада та підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 200_ р. 

 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  

 

Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                     (підпис) 

 

____________
1 На оригіналі заяви розділ "Відмітки банку" не заповнюється.

 

Директор
Департаменту платіжних систем 

 
В. М. Кравець 

 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

 

Додаток 7
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

Заява
про відкриття рахунку

        Найменування банку _______________________________________________________________

 

 
        Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду,
_________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я, по батькові кандидата на пост Президента
_________________________________________________________
                            України, на посаду сільського, селищного, міського
_________________________________________________________
                         голови, кандидата в депутати в одномандатному окрузі) 

Ідентифікаційний номер за ДРФО 

 

 

 

        Прошу відкрити ____________________________________________ рахунок виборчого фонду
                                                                                (накопичувальний, поточний)
кандидата ____________________________________________________________________________
                                                         (на пост Президента України, на посаду сільського, селищного, міського голови,
_______________________________________________________. Із змістом Інструкції про порядок
                         кандидата в депутати в одномандатному окрузі)
відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. 

 

Кандидат 

(підпис, прізвище, ініціали) 

 

"___" ___________ 200_ р.

________________________________________________________

Відмітки банку 

 

Відкрити рахунок виборчого фонду
дозволяю 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

 

Керівник                                            (підпис) 
(уповноважена керівником особа) 

  

 
 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 200_ р. 

 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  

 

Головний бухгалтер                              (підпис)
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

 

     

 

 

(додаток 7 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.11.2005 р. N 419)

 

Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

Картка
із зразками підписів

Кандидат _____________________________________________
                                            (на пост Президента України, сільського,
_____________________________________________________
                    селищного, міського голови, у депутати в одномандатному
_____________, який відкриває __________________________
         окрузі)                                                          (накопичувальний, поточний)
рахунок виборчого фонду _______________________________
                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________ (далі - кандидат). 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття
зразків підписів 

Головний бухгалтер
(інша уповноважена
на це особа)                           (підпис) 

Ідентифікаційний номер за ДРФО

  

 

Інші відмітки 

Місце проживання кандидата ____________________________
______________________________________________________
тел. N ______________________ 

  

Найменування банку _________________
___________________________________ 

Код

 

  

Місцезнаходження
банку ________________________________________________ 

  

       

 

        Прошу вважати обов'язковим(ми) під час здійснення операцій за рахунком виборчого фонду N _________________________ нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів) 

 

Розпорядники виборчого фонду 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Зразок підпису 

 

 

 

 

 

Кандидат 

(підпис, прізвище, ініціали) 

         ____________________________________________________________________________________
         Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 50).

        "___" ____________ ____ року я, _____________________________________________________,
                                                                                                                                              (прізвище та ініціали)
нотаріус _____________________________________________________________________________,
                                                                 (найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________,
                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка підписала документ)
який (яка) діє за довіреністю ____________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яку представляють)
який зроблено у моїй присутності.

        Особу ___________________________________________________________________________,
                                                                                                    (прізвище та ініціали)
який (яка) підписав(ла) документ, встановлено, повноваження перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ________________________
Стягнуто ________________________________________
                                                   (державного мита, плати) 

Нотаріус 

Печатка 

Підпис. 

     

 

(додаток 8 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 10.11.2005 р. N 419,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

 

Додаток 9
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява
про відкриття рахунку

        Найменування банку _______________________________________________________________ 

 

        Особа, яка відкриває рахунок виборчого фонду,
____________________________________________________
                              [повна назва політичної партії, виборчого блоку
____________________________________________________
                            політичних партій, місцевої організації партії (блоку)1

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 

 

 

 

        Прошу відкрити ____________________________________________ рахунок виборчого фонду.
                                                                            (накопичувальний, поточний)

___________
1 Під час відкриття рахунку блоку політичних партій зазначається повна назва партій, що входять до блоку.

        Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для мене (нас) обов'язкові. 

 

Керівник політичної партії,
місцевої організації партії
(керівники політичних партій,
місцевих організацій партій,
що входять до виборчого блоку)
"___" ____________ 200_ р. 

 
 
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

М. П. політичної партії,
місцевої організації партії
(місце печаток політичних партій,
місцевих організацій партій,
що входять до виборчого блоку) 

  

 

________________________________________________________

Відмітки банку 

 

Відкрити рахунок виборчого фонду
дозволяю 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

 

Керівник                                              (підпис) 
(уповноважена керівником особа) 

  

 
 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 200_ р. 

 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  

 

Головний бухгалтер                               (підпис)
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) 

 

       

 

 

(додаток 9 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 10.11.2005 р. N 419)

 

Додаток 10
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка
із зразками підписів

Повна назва політичної партії, місцевої організації партії (далі - партії) ______________________________________________
____________________________________________________

Повна назва блоку партій ______________________________
____________________________________________________
                                 (із зазначенням повних назв політичних партій,
____________________________________________________
                                                    що входять до блоку)  

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку

Дозвіл на прийняття зразків підписів 

Головний бухгалтер
(інша уповноважена на
це особа банку)                               (підпис) 

Скорочена назва партії, виборчого блоку партій
________________________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

Місцезнаходження партії, виборчого блоку партій
_____________________________________________________
_____________________________________________________
тел. N _______________________________________________

Найменування банку __________________________________
____________________________________________________

Інші відмітки 

Код банку 

 

 

Місцезнаходження банку _______________________________
_____________________________________________________ 

        Прошу вважати обов'язковим під час здійснення операцій за _____________________________
                                                                                                                                                                        (накопичувальним,
_____________________________ рахунком виборчого фонду N ______________________________
                             поточним)
нижчезазначений(і) зразок (зразки) підпису(ів) і відбитка печатки: 

       

 

Розпорядники виборчого фонду 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Зразок підпису 

Зразок відбитка печатки 

  

  

  

  

  

  

 

Керівник партії (керівник партії,
визначений керівним органом
виборчого блоку партій) 

 
 
(підпис, прізвище, ініціали) 

М. П. партії (партії, визначеної керівним
органом виборчого блоку партій) 

  

____________________________________________________________________________________
Посвідчувальний напис нотаріуса (форма N 51).

"___" ____________ ____ року я, _________________________________________________, нотаріус
                                                                                                                          (прізвище та ініціали)
____________________________________________________________________________________,
                                                (найменування нотаріальної контори, нотаріального округу)
засвідчую справжність підпису __________________________________________________________
                                                                                                       (посада, найменування юридичної особи, прізвище,
_______________________________________________________, який зроблено у моїй присутності.
                                         ім'я та по батькові представника)

Особу представника встановлено, повноваження його перевірено. 

  

Зареєстровано в реєстрі за N ______________________
Стягнуто_______________________________________
                                             (державного мита, плати)

Нотаріус 

  

Печатка 

Підпис. 

       

 

(додаток 10 в редакції постанов Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 10.11.2005 р. N 419,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

 

Додаток 11
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

Заява
про закриття поточного рахунку юридичної особи його правонаступником

Додаток 11 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23 березня 2009 року N 158)

 

Додаток 12
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або поточного рахунку відокремленого підрозділу

Додаток 12 виключено

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

 

Додаток 13
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

Заява
про закриття поточного рахунку

Додаток 13 виключено
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23 березня 2009 року N 158)

 

Додаток 14
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заява
про відкриття рахунку

Додаток 14 виключено 

(Інструкцію доповнено додатком 14 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.06.2004 р. N 295,
 додаток 14 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.11.2005 р. N 419)
 

Додаток 15
до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картка
із зразками підписів

 Додаток 15 виключено 

(Інструкцію доповнено додатком 15 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.06.2004 р. N 295,
 додаток 15 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 10.11.2005 р. N 419)

____________

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.