Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками

10.1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі - резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції;

між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу;

фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок;

на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

10.2. В ощадній книжці зазначаються найменування і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку.

(абзац перший пункту 10.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

10.3. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками [батьками (усиновлювачами) або опікунами] чи іншими особами.

10.4. Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи її законним представником здійснюється в порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою - у порядку, установленому цією Інструкцією для відкриття вкладних (депозитих) рахунків на користь третіх осіб.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, уповноважений працівник банку ідентифікує малолітню особу та її законного представника під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.

10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Неповнолітня особа має:

пред'явити свідоцтво про народження. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати документ, що дає змогу банку визначити місце проживання цієї особи, або копію цього документа, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ.

Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та неповнолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

(абзац п'ятий пункту 10.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

Між банком і неповнолітньою особою укладається договір банківського вкладу.

Якщо неповнолітня особа, якій виповнилось 16 років, не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, установленому пунктом 10.1 цієї Інструкції.

10.6. Якщо фізична особа (у тому числі - неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або документа, що його замінює.

10.7. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або документа, що його замінює. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків.

Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.

Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації банком.

Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку.

10.8. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.

Довірена особа має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально.

Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи - резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи - резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів за рахунком він має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

10.9. У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо ощадну книжку втрачено або її зроблено непридатною для пред'явлення, то банк за заявою власника рахунку видає йому нову ощадну книжку.

10.10. Пенсійні депозитні рахунки відкриваються фізичним особам у порядку, установленому цією Інструкцією.

Банки можуть залучати кошти фізичних осіб на пенсійні депозитні рахунки лише в межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом. Інші особливості залучення банками коштів на ці рахунки визначаються договором банківського вкладу.

(главу 10 доповнено новим пунктом 10.10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 у зв'язку з цим пункти 10.10 - 10.21
 уважати відповідно пунктами 10.11 - 10.22)

10.11. Незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу з закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

10.12. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть бути внесені вкладником готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку повертаються вкладнику шляхом видачі готівкою або в безготівковій формі на зазначений у договорі рахунок вкладника для повернення коштів чи за заявою вкладника на інший його рахунок.

На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. У цьому разі вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.

(пункт 10.12 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

10.13. Видаткові операції за вкладними (депозитними) рахунками фізичних осіб здійснюється за розпорядженням власника рахунку або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, - іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.

(абзац перший пункту 10.13 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису власника рахунку використовується зразок підпису, зазначений у договорі банківського вкладу.

Якщо договір банківського вкладу було підписано довіреною особою на підставі довіреності, то власник рахунку під час першого звернення до банку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).

Якщо в процесі обслуговування вкладного (депозитного) рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа - резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї Інструкції.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

(пункт 10.13 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

10.14. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на її поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту), або виплачуватися фізичній особі готівкою.

(пункт 10.14 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

10.15. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

(абзац перший пункту 10.15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

(абзац другий пункту 10.15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини вкладу спадкодавця, або за рішенням суду.

(пункт 10.15 доповнено абзацом третім згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 абзац третій пункту 10.15 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

10.16. Коштами, що внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники - батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім'я малолітньої особи іншою особою, після пред'явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати його та малолітню особу. Опікун додатково має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.

Уповноважений працівник банку ідентифікує розпорядників коштів і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку і законного представника малолітної особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Коштами на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому на ім'я неповнолітньої особи, розпоряджається неповнолітня особа за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників.

(абзац третій пункту 10.16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок. Коштами, внесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників.

(абзац четвертий пункту 10.16 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

10.17. На вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті фізичних осіб - нерезидентів зараховуються:

готівкові кошти за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку);

кошти з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

(абзац четвертий пункту 10.17 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

(абзац п'ятий пункту 10.17 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

10.18. З вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб - нерезидентів у національній валюті кошти повертаються вкладнику шляхом:

виплати готівкових коштів;

виплати платіжними документами;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок.

10.19. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи - резидента зараховуються:

готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку;

(абзац другий пункту 10.19 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;

(абзац четвертий пункту 10.19 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

(абзац п'ятий пункту 10.19 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
 від 23.03.2009 р. N 158)

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

(абзац шостий пункту 10.19 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

10.20. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи - резидента в іноземній валюті можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.

(абзац п'ятий пункту 10.20 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

(пункт 10.20 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

10.21. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку. Уповноважений банк може здійснити таке зарахування протягом року з часу оформлення митної декларації. Копії документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, залишаються в документах дня банку;

(абзац другий пункту 10.21 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485,
 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3,
 від 23.03.2009 р. N 158)

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;

валюта від здійснення уповноваженим банком за дорученням власника рахунку операцій з обміну валюти відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу;

(абзац четвертий пункту 10.21 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

кошти, перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи - нерезидента, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

(абзац шостий пункту 10.21 в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110,
 від 08.01.2008 р. N 3)

нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом), якщо це передбачено договором.

(абзац сьомий пункту 10.21 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел їх походження (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

(пункт 10.21 доповнено абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

10.22. З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України, відповідно до нормативно-правового акту Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями;

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

Якщо це передбачено договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи - нерезидента можуть бути повернуті шляхом обміну іноземної валюти на іншу іноземну валюту з одночасним зарахуванням обміняної іноземної валюти на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до нормативно-правових актів Національного банку з питань торгівлі іноземною валютою та умов договору банківського вкладу.

(абзац шостий пункту 10.22 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.12.2005 р. N 485)

(пункт 10.22 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.