Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Надрукувати документ
29.04.2009

13. Порядок відкриття поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

13.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені главами 11 та 12 цієї Інструкції для відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

13.2. Якщо іноземне представництво (крім військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації) вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється за умови подання іноземним представництвом заяви про відкриття рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті в банку, у якому йому вже відкрито поточний рахунок, подають документи за переліком, визначеним пунктом 11.8 цієї Інструкції.

13.3. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

(абзац другий пункту 13.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

(абзац третій пункту 13.3 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац четвертий пункту 13.3 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 у зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим)

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

(абзац шостий пункту 13.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

за іменними платіжними документами (у тому числі - дорожні чеки), що ввезені в Україну та не задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);

(абзац сьомий пункту 13.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на поточних рахунках типу "Н" у національній валюті (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

13.4. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);

(абзац другий пункту 13.4 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

(абзац третій пункту 13.4 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац четвертий пункту 13.4 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

абзац п'ятий пункту 13.4 виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий
 уважати відповідно абзацами четвертим - десятим)

здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами - резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб - нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;

перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як благодійний внесок;

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.5. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

(абзац другий пункту 13.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

(абзац третій пункту 13.5 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи - нерезидента, увезеними на територію України і задекларованими митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

(абзац шостий пункту 13.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "П" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами;

інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству України.

13.6. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб - нерезидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України);

(абзац другий пункту 13.6 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. N 110)

виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

(абзац третій пункту 13.6 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб - нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь юридичної особи - резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування на рахунок юридичної особи - резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать законодавству України);

інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.7. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і задекларовані митному органу під час в'їзду в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

(абзац четвертий пункту 13.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2009 р. N 158)

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти або іноземної валюти за дорожніми чеками, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном;

(абзац п'ятий пункту 13.7 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунку типу "Н" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку.

13.8. З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції:

виплата готівкою для оплати праці військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території України;

виплата коштів готівкою або дорожніми чеками військовослужбовцям на службові відрядження під час виїзду за кордон (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України);

(абзац третій пункту 13.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.06.2006 р. N 236)

продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;

перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, тієї самої іноземної валюти, у якій було здійснено зазначене фінансування (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

(абзац п'ятий пункту 13.8 у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.01.2008 р. N 3)

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.