Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Безготівкові розрахунки »

Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем

Надрукувати документ
04.03.2010

Про затвердження Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

Постанова Правління Національного банку України
від 25 вересня 2007 року N 348

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2007 р. за N 1173/14440

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 5 червня 2008 року N 165,
 від 5 січня 2010 року N 6

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і статей 9, 12, 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою врегулювання питань, пов'язаних з діяльністю міжнародних платіжних систем в Україні, систем переказу коштів між фізичними особами без відкриття рахунку, платіжними організаціями яких є банки-резиденти (далі - системи переказу коштів), і здійсненням їх моніторингу, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (далі - Положення), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 15.04.2005 N 131 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.05.2005 за N 470/10750;

постанову Правління Національного банку України від 27.11.2006 N 444 "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.12.2006 за N 1303/13177.

3. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) разом з Департаментом інформатизації (Савченко А. С.), Департаментом з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму (Бережний О. М.):

забезпечити роботу щодо узгодження правил систем переказу коштів;

продовжити реєстрацію договорів, укладених банками, небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, платіжними організаціями внутрішньодержавних платіжних систем та іншими організаціями, засновниками (учасниками) яких є банки, а також небанківські фінансові установи, про членство або про участь у міжнародних платіжних системах.

4. Банкам, які до набрання чинності цією постановою впровадили системи переказу коштів та уклали договори про членство або про участь у цих системах з іншими банками України, небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, національним оператором поштового зв'язку та/або юридичними особами - нерезидентами, а також договори з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем - нерезидентами для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем протягом 90 календарних днів із дня набрання цією постановою чинності:

подати до Національного банку України документи для узгодження правил систем переказу коштів;

повідомити Національному банку України в порядку, установленому Положенням, про вищезазначені договори.

5. Департаменту платіжних систем (Лапко Н. Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України, небанківських фінансових установ, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, і національного оператора поштового зв'язку для керівництва та використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків Кравця В. М.

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

П. М. Сенищ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 25 вересня 2007 р. N 348

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2007 р. за N 1173/14440 

 

Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем

(назва у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

Це Положення розроблене відповідно до статей 7, 40 Закону України "Про Національний банк України", статей 9, 10, 12, 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

(преамбула із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
 від 05.01.2010 р. N 6)

I. Загальні положення

1. Положення визначає порядок:

реєстрації Національним банком України (далі - Національний банк) договорів про членство або про участь (далі - договори про членство/участь) у міжнародних платіжних системах, укладених банками, небанківськими фінансовими установами, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, національним оператором поштового зв'язку, платіжними організаціями внутрішньодержавних платіжних систем та іншими організаціями, засновниками (учасниками) яких є банки, а також небанківські фінансові установи (далі - юридичні особи), з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем-нерезидентами або уповноваженими ними установами - нерезидентами;

узгодження з Національним банком правил внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем (далі - платіжні системи), платіжними організаціями яких є резиденти, у тому числі систем переказу коштів, внутрішньобанківських платіжних систем, систем міжбанківських розрахунків, систем, у яких ініціювання переказу коштів здійснюється з використанням спеціального платіжного засобу;

(абзац третій пункту 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

реєстрації та надання дозволу внутрішньодержавним небанківським платіжним системам на здійснення діяльності, пов'язаної з переказом коштів;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим)

надання дозволу на здійснення клірингових операцій та розрахунків;

(пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом п'ятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6,
у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом шостим)

повідомлення Національному банку платіжними організаціями міжнародних платіжних систем - резидентами про укладання договорів з юридичними особами - нерезидентами щодо їх членства або участі в цих системах, а також про укладання договорів з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем - нерезидентами для здійснення переказу коштів за участю двох платіжних систем.

2. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб, які уклали договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах, на банки та небанківські установи, які створили внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи, на юридичних осіб, які мають намір здійснювати клірингові операції та розрахунки, на інших юридичних осіб, а також на фізичних осіб, які є суб'єктами відносин, що виникають під час проведення переказу коштів.

(абзац перший пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

Вимоги Положення не поширюються на платіжні системи, платіжною організацією яких є Національний банк.

(пункт 2 розділу I у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

3. Членом/учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи можуть бути банк, що має банківську ліцензію Національного банку, небанківська фінансова установа, яка має ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, а також національний оператор поштового зв'язку, та які уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи.

(розділ I доповнено новим пунктом 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 3 - 9 уважати відповідно пунктами 4 - 10)

4. Національний банк реєструє договори, що укладені:

а) банками, небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем - нерезидентами або уповноваженими ними установами-нерезидентами про членство/участь у цих системах;

б) платіжними організаціями внутрішньодержавних платіжних систем та іншими організаціями, засновниками (учасниками) яких є банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем - нерезидентами про колективну участь їх членів у цих системах.

5. Банки, небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку зобов'язані зареєструвати договори про членство/участь у міжнародних платіжних системах до початку надання послуг відповідної міжнародної платіжної системи.

Платіжні організації внутрішньодержавних платіжних систем та інші організації, засновниками (учасниками) яких є банки, а також небанківські фінансові установи, які мають ліцензію спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг на здійснення переказу коштів, зобов'язані зареєструвати договори про колективну участь їх членів у міжнародних платіжних системах до початку надання членами цих організацій послуг відповідної міжнародної платіжної системи.

6. Платіжна організація платіжної системи зобов'язана узгодити з Національним банком правила цієї системи до початку надання послуг системи.

(пункт 6 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

7. Правила (процедури) платіжної організації міжнародної платіжної системи щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму мають відповідати міжнародним стандартам у цій сфері.

8. Терміни в Положенні вживаються в таких значеннях:

кредитний ризик - ризик того, що член або учасник платіжної системи не зможе повністю виконати свої фінансові зобов'язання в цей час або в інший час у майбутньому;

міжнародна карткова платіжна система - міжнародна платіжна система, у якій ініціювання переказу коштів та інші операції, передбачені відповідним договором, здійснюються клієнтом за допомогою платіжної картки;

небанківська фінансова установа - юридична особа, яка внесена до відповідного державного реєстру фінансових установ та отримала згідно із законодавством України право здійснювати переказ коштів у національній та іноземній валютах;

операційний ризик - ризик того, що операційні помилки персоналу, помилки програмного забезпечення або технічні несправності спричинять чи посилять кредитний ризик або ризик ліквідності;

правовий ризик - ризик відсутності правового регулювання або зміна положень законів та/або інших нормативно-правових актів, що спричинять чи посилять кредитний ризик або ризик ліквідності;

ризик ліквідності - ризик того, що член або учасник платіжної системи не матиме достатньо коштів для виконання своїх фінансових зобов'язань належним чином у визначений час, але він зможе їх виконати в інший час у майбутньому;

система переказу коштів - платіжна система, призначена для здійснення переказів коштів, які ініціюються фізичними особами для зарахування коштів на рахунки фізичних/юридичних осіб або видачі фізичним особам у готівковій формі;

(абзац восьмий пункту 8 розділу I у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
 від 05.01.2010 р. N 6)

системний ризик - ризик того, що неспроможність одного з учасників платіжної системи виконати свої зобов'язання або що порушення функціонування самої системи призведе до нездатності інших учасників платіжної системи або фінансових інститутів інших складових фінансової системи виконати свої зобов'язання належним чином;

уповноважена установа - юридична особа, яка відповідно до повноважень, наданих платіжною організацією міжнародної платіжної системи, має право укладати договори про членство/участь у цій системі.

9. Інші терміни в Положенні застосовуються в значеннях, наведених у Законах України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", "Про банки і банківську діяльність".

10. Банки, небанківські фінансові установи, національний оператор поштового зв'язку під час здійснення операцій з переказу коштів за допомогою платіжних систем мають дотримуватися вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань валютного законодавства, а також інших нормативно-правових актів Національного банку з урахуванням правил відповідних платіжних систем.

(розділ I доповнено новим пунктом 10 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункт 10 уважати пунктом 11)

11. За порушення банками або іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку, вимог цього Положення Національний банк має право застосувати заходи впливу відповідно до законодавства України.

У разі встановлення фактів здійснення платіжними організаціями платіжних систем діяльності, пов'язаної з переказом коштів, без узгодження правил платіжної системи Національний банк повідомляє про це відповідні органи державної влади.

(пункт 11 розділу I доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

II. Порядок подання юридичними особами документів для реєстрації договорів про членство/участь у міжнародних платіжних системах

1. Для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі банк зобов'язаний подати до Національного банку такі документи:

а) клопотання про реєстрацію договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі (додаток 1);

б) копію договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та три примірники його перекладу на українську мову, один з яких засвідчується нотаріально;

в) копію легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю одного з таких документів органу влади іноземної держави:

витягу з банківського, торговельного, судового реєстру чи реєстраційного посвідчення або іншого документа про реєстрацію платіжної організації міжнародної платіжної системи або уповноваженої установи - нерезидента;

дозволу, ліцензії або іншого документа, яким надано право платіжній організації міжнародної платіжної системи або уповноваженій установі - нерезиденту здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів;

г) копії документів (витягів з документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи та їх переклади на українську мову, що висвітлюють:

організаційну структуру міжнародної платіжної системи, яка має включати дані щодо платіжної організації міжнародної платіжної системи, розрахункових банків, процесингових центрів, інших осіб із зазначенням повних найменувань, місцезнаходження та їх функцій, а також найменування органу влади іноземної держави, у якому зареєстровано платіжну організацію міжнародної платіжної системи;

порядок вступу/виходу членів або учасників до/із міжнародної платіжної системи та перелік документів, які подаються для вступу до міжнародної платіжної системи;

систему управління у відповідній міжнародній платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним;

перелік платіжних інструментів/документів на переказ готівки, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів у міжнародній платіжній системі (для міжнародних систем переказу коштів - з наданням зразків документів на переказ готівки);

(підпункт "г" пункту 1 розділу II доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

ґ) підписану керівником банку інформаційну довідку з наданням копій підтвердних документів (витягів з документів) платіжної організації міжнародної платіжної системи та їх переклади на українську мову, що висвітлюють:

вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які поширюватимуться на банк у зв'язку з його членством або участю в міжнародній платіжній системі, та порядок виконання банком цих вимог;

порядок забезпечення в міжнародній платіжній системі виконання сьомої спеціальної рекомендації FATF щодо боротьби з фінансуванням тероризму;

д) копії внутрішніх документів банку, які регламентують порядок здійснення фінансового моніторингу операцій, що здійснюються з використанням міжнародної платіжної системи;

е) інформаційну довідку, підписану керівником банку, яка має містити опис:

видів послуг з переказу коштів, які надаватимуться банком за договором про членство/участь у міжнародній платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та отримувачів переказу коштів (юридичні та/або фізичні особи), видів валют переказу тощо;

(підпункт "е" пункту 1 розділу II доповнено новим абзацом другим
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 уважати відповідно абзацами третім та четвертим)

загальної схеми здійснення переказу, уключаючи рух інформаційних повідомлень та рух коштів з часу ініціювання переказу клієнтом банку до завершення взаєморозрахунків за цим переказом у міжнародній платіжній системі із зазначенням повних найменувань і місцезнаходження задіяних юридичних осіб (розрахункових банків, процесингових центрів, сервісних організацій тощо);

системи захисту інформації, яка використовується для запобігання ризикам, пов'язаним із використанням інформаційних технологій. Якщо відомості щодо системи захисту інформації містять банківську таємницю, то такі відомості мають бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правових актів Національного банку щодо зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

(абзац четвертий підпункту "е" пункту 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6)

2. Пункт 2 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 3 - 22 уважати відповідно пунктами 2 - 21)

2. Небанківська фінансова установа для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі додатково до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку копії:

(абзац перший пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

свідоцтва про реєстрацію фінансової установи спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, засвідчену нотаріально;

ліцензії на здійснення переказу коштів, виданої спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, засвідчену нотаріально. У разі повторного отримання ліцензії на здійснення переказу коштів небанківська фінансова установа зобов'язана подати до Національного банку нотаріально засвідчену копію цієї ліцензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання;

абзац четвертий пункту 2 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим абзац п'ятий уважати абзацом четвертим)

генеральної ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій.

3. Національний оператор поштового зв'язку для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі додатково до документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, зобов'язаний подати до Національного банку копії:

(абзац перший пункту 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

документа, що підтверджує взяття на облік національного оператора поштового зв'язку в спеціальному уповноваженому органі виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у частині надання фінансових послуг з поштового переказу, засвідчену нотаріально;

генеральної ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій.

4. Платіжна організація внутрішньодержавної платіжної системи для реєстрації договору про колективну участь її членів у міжнародній платіжній системі додатково до документів, передбачених підпунктами "а" - "ґ" пункту 1 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку:

перелік банків і небанківських фінансових установ, які є членами або учасниками внутрішньодержавної платіжної системи, із зазначенням повних найменувань банків і небанківських фінансових установ, їх місцезнаходження, для банків - коду банку, для небанківських фінансових установ - ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;

документи, передбачені підпунктами "д" та "е" пункту 1 цього розділу, щодо кожного банку та небанківської фінансової установи, яка є членом або учасником внутрішньодержавної платіжної системи.

(абзац третій пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

5. Організація, засновниками (учасниками) якої є банки, а також небанківські фінансові установи, для реєстрації договору про колективну участь її членів у міжнародній платіжній системі додатково до документів, передбачених підпунктами "а" - "ґ" пункту 1 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку:

копію свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчену нотаріально;

копію статуту, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки організації;

відомості про керівників організації, зазначивши прізвище, ім'я, по батькові, їх посади;

перелік банків і небанківських фінансових установ, які є членами організації, із зазначенням повних найменувань банків і небанківських фінансових установ, їх місцезнаходження, для банків - коду банку, для небанківських фінансових установ - ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;

документи, передбачені підпунктами "д" та "е" пункту 1 цього розділу, щодо кожного банку та небанківської фінансової установи, яка є членом організації.

(абзац шостий пункту 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

6. Юридична особа в разі відсутності в платіжної організації міжнародної платіжної системи документів, передбачених підпунктом "г" пункту 1 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку підписані керівником юридичної особи інформаційні довідки з викладенням питань, передбачених підпунктом "г" пункту 1 цього розділу.

7. Якщо документ, зазначений в абзаці третьому підпункту "в" пункту 1 цього розділу, має обмежений строк дії, юридична особа зобов'язана протягом 60 календарних днів з дня повторного отримання платіжною організацією міжнародної платіжної системи або уповноваженою установою - нерезидентом документа органу влади іноземної держави про право здійснювати діяльність у сфері міжнародних переказів коштів подати до Національного банку копію цього документа, легалізованого або засвідченого шляхом проставляння апостилю, або повідомити Національний банк про відмову органу влади іноземної держави у видачі цього документа платіжній організації міжнародної платіжної системи або уповноваженій установі - нерезиденту.

8. Платіжна організація міжнародної платіжної системи, її представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні має право подавати до Національного банку документи, передбачені підпунктами "в" - "ґ" пункту 1 цього розділу (далі - документи платіжної організації міжнародної платіжної системи).

(абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

Представництво або розрахунковий банк міжнародної платіжної системи в Україні разом з документами платіжної організації міжнародної платіжної системи має подати до Національного банку документ, який підтверджує його повноваження.

(абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

9. Національний банк розміщує інформацію про відповідність документів платіжної організації міжнародної платіжної системи вимогам цього Положення на сторінці Національного банку в глобальній інформаційній мережі Інтернет.

10. Національний банк вилучає інформацію про відповідність вимогам цього Положення документів платіжної організації міжнародної платіжної системи, яка не розпочала своєї діяльності в Україні, через рік з дня розміщення інформації на сторінці Національного банку в глобальній інформаційній мережі Інтернет.

11. Юридична особа після розміщення Національним банком інформації про відповідність документів платіжної організації міжнародної платіжної системи, зазначених у пункті 8 цього розділу, вимогам цього Положення має право не подавати до Національного банку документи платіжної організації міжнародної платіжної системи для реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі.

(пункт 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

12. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення від платіжної організації міжнародної платіжної системи про вчинення нею правочину про набуття/передавання прав за договором про членство/участь у міжнародній платіжній системі зобов'язана подати до Національного банку копію документа, що свідчить про набуття/передавання прав за договором, а також документи, зазначені в підпунктах "в" - "ґ" та "е" пункту 1 цього розділу.

(пункт 12 розділу II у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

13. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня внесення змін до зареєстрованого Національним банком договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі подає такі документи:

клопотання про реєстрацію змін до договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення;

копію змін до договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та два примірники його перекладу на українську мову, один з яких засвідчується нотаріально.

14. Якщо згідно з унесеними змінами до зареєстрованого Національним банком договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі змінюються види послуг з переказу коштів та/або змінюється загальна схема здійснення переказу коштів та/або система захисту інформації у відповідній міжнародній платіжній системі, то юридична особа, крім документів, зазначених у пункті 13 цього розділу, зобов'язана подати до Національного банку інформаційну довідку, передбачену підпунктом "е" пункту 1 цього розділу.

(пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
 від 05.01.2010 р. N 6)

15. Пункт 15 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим пункти 16 - 21 уважати відповідно пунктами 15 - 20)

15. Юридична особа не має права надавати послуги міжнародної платіжної системи згідно із змінами до договору, що не зареєстровані Національним банком, крім змін щодо комісійних або інших видів винагород за послуги відповідної міжнародної платіжної системи та/або змін, пов'язаних із зміною найменування юридичної особи, яка зареєструвала в Національному банку договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі.

(пункт 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
 від 05.01.2010 р. N 6)

16. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі, у разі внесення змін до переліку видів послуг, що надаються нею, та/або зміни загальної схеми здійснення переказу коштів у цій системі зобов'язана протягом 10 календарних днів з дня внесення відповідних змін подати до Національного банку інформаційну довідку, передбачену підпунктом "е" пункту 1 цього розділу.

(розділ II доповнено новим пунктом 16 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

17. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку договір про членство/участь у міжнародній системі переказу коштів, зобов'язана в пунктах приймання/виплати переказів коштів у доступних для огляду клієнтів місцях розміщувати інформацію стосовно цієї системи, зокрема щодо:

порядку (умов) здійснення переказу коштів;

видів валют переказу коштів;

вартості послуг з переказу коштів тощо.

Юридична особа зобов'язана на вимогу клієнта надати йому інформацію про пункти виплати переказу коштів у системі, членом/учасником якої вона є.

(розділ II доповнено новим пунктом 17 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6)

18. Юридична особа, яка приймає від ініціатора переказу суму коштів у національній валюті у готівковій формі для здійснення переказу в іноземній валюті за межі України, зобов'язана ознайомити ініціатора переказу з інформацією щодо курсу обміну валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу в іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання переказу коштів.

Юридична особа, яка здійснює виплату в національній валюті суми переказу в готівковій формі в іноземній валюті, зобов'язана отримати на здійснення такої операції згоду отримувача та ознайомити його з інформацією щодо курсу обміну валют у міжнародній системі переказу коштів та суми, що підлягає виплаті на час здійснення операції з виплати суми переказу.

Ознайомлення з інформацією та отримання згоди, передбачені цим пунктом, здійснюються у письмовій формі та засвідчуються підписом клієнта (ініціатора/отримувача переказу).

(розділ II доповнено новим пунктом 18 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 05.01.2010 р. N 6,
у зв'язку з цим пункти 16 - 20 уважати відповідно пунктами 19 - 23)

19. Юридична особа протягом 30 календарних днів з дня продовження дії договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі зобов'язана подати до Національного банку такі документи:

клопотання про реєстрацію договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі за зразком, наведеним у додатку 1 до цього Положення;

копію договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі мовою оригіналу та два примірники його перекладу на українську мову, один з яких засвідчується нотаріально.

20. Юридична особа, яка зареєструвала в Національному банку договір про членство/участь у міжнародній платіжній системі, повідомляє листом Національний банк про укладання, унесення змін, продовження чинності, розірвання договору з іншою юридичною особою (крім торговця), згідно з яким ця юридична особа отримала право надавати клієнтам послуги щодо здійснення переказу коштів у відповідній міжнародній платіжній системі.

(абзац перший пункту 20 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

У повідомленні зазначаються повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження, переліки послуг щодо здійснення переказу коштів, які за договором надаються юридичній особі та які може надавати юридична особа своїм клієнтам, а також порядок розрахунків за здійсненими переказами у відповідній міжнародній платіжній системі.

(абзац другий пункту 20 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165)

Національний банк на підставі отриманого від юридичної особи повідомлення, зазначеного в цьому пункті, уносить дані до реєстру платіжних систем та їх членів/учасників, який ведеться Національним банком в електронній формі.

21. Банк, який є принциповим (основним) членом міжнародної карткової платіжної системи та зареєстрував у Національному банку договір про членство/участь у цій системі, зобов'язаний повідомити Національний банк про надання платіжній організації міжнародної платіжної системи гарантій щодо членства/участі іншого банку і припинення надання таких гарантій.

22. Банк, який зареєстрував у Національному банку договір про членство/участь у міжнародній картковій платіжній системі, зобов'язаний повідомити Національний банк про зміну статусу його членства (від афілійованого/асоційованого до принципового [основного]) у міжнародній картковій платіжній системі.

23. Юридична особа зобов'язана виконати вимоги, передбачені пунктами 20 - 22 цього розділу, протягом 10 календарних днів з дня укладання, унесення змін, продовження чинності, розірвання договору з іншою юридичною особою або отримання повідомлення платіжної організації міжнародної карткової платіжної системи про зміну статусу членства в міжнародній картковій платіжній системі.

(пункт 23 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
 від 05.01.2010 р. N 6)

III. Порядок реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі та змін до нього

1. Реєстрація договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі та змін до нього здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру платіжних систем та їх членів/учасників, який ведеться Національним банком в електронній формі.

2. Національний банк видає юридичній особі реєстраційне свідоцтво за зразком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

3. Національний банк має право вимагати від юридичної особи виправлення недоліків у поданих документах.

4. Строк розгляду Національним банком документів не може перевищувати 30 календарних днів з дня надходження до Національного банку документів, які відповідають вимогам цього Положення.

5. Національний банк має право відмовити в реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі та змін до нього на таких підставах:

подання неповного пакета документів;

невідповідність документів вимогам цього Положення;

невідповідність процедур здійснення фінансового моніторингу міжнародної платіжної системи міжнародним стандартам у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;

наявність у договорі про членство/участь у міжнародній платіжній системі або змінах до нього обмеження прав юридичних осіб укладати договори про членство/участь в інших платіжних системах і заснованих за їх участю організаціях;

надання недостовірної інформації.

6. Національний банк повідомляє юридичну особу про відмову в реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі або змін до нього із зазначенням підстав відмови.

Юридична особа може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі або змін до нього у суді.

7. Юридична особа у разі отримання повідомлення Національного банку про відмову в реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі або змін до нього має право подати доопрацьовані документи з урахуванням зауважень Національного банку або повідомити про розірвання цього договору.

8. Відмова в реєстрації Національним банком змін до договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі не тягне за собою скасування реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі.

9. У разі зміни найменування юридична особа, яка отримала в Національному банку реєстраційне свідоцтво, зобов'язана протягом семи календарних днів після реєстрації змін відповідно до законодавства України повернути до Національного банку оригінал цього реєстраційного свідоцтва для отримання нового.

10. У разі втрати або пошкодження реєстраційного свідоцтва юридична особа має право звернутися до Національного банку для отримання дубліката реєстраційного свідоцтва.

Національний банк видає дублікат реєстраційного свідоцтва протягом 15 календарних днів з дати отримання звернення юридичної особи до Національного банку.

IV. Порядок скасування реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі

1. Національний банк скасовує реєстрацію договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі на таких підставах:

а) повідомлення юридичної особи, платіжної організації міжнародної платіжної системи - нерезидента або уповноваженої установи - нерезидента про розірвання договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі;

б) відкликання органом влади іноземної держави в платіжної організації міжнародної платіжної системи або уповноваженої установи - нерезидента документа, зазначеного в абзаці третьому підпункту "в" пункту 1 розділу II цього Положення;

в) невиконання юридичною особою вимог, зазначених у пунктах 7, 12 розділу II цього Положення;

(підпункт "в" пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6)

г) відкликання Національним банком у банку банківської ліцензії або прийняття рішення про припинення здійснення банком операцій з валютними цінностями;

ґ) підпункт "ґ" пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 05.06.2008 р. N 165,
у зв'язку з цим підпункти "д" - "з"
 уважати відповідно підпунктами "ґ" - "ж")

ґ) відкликання Національним банком у небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

д) скасування спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг рішення про взяття на облік національного оператора поштового зв'язку;

е) анулювання спеціальним уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг у небанківської фінансової установи ліцензії на здійснення переказу коштів;

є) припинення юридичної особи;

ж) установлення факту реєстрації договору або змін до договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі на підставі недостовірних даних;

з) ненадання юридичною особою послуг міжнародної платіжної системи протягом 1 року з дати отримання реєстраційного свідоцтва Національного банку про реєстрацію договору про членство/участь у цій системі.

(пункт 1 розділу IV доповнено підпунктом "з" згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 05.01.2010 р. N 6)

2. Юридична особа протягом 10 календарних днів з дня розірвання договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі зобов'язана повідомити про це Національний банк та повернути реєстраційне свідоцтво.

3. Національний банк у випадках, передбачених підпунктами "б" - "з" пункту 1 цього розділу, повідомляє юридичну особу про скасування реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі із зазначенням підстав скасування.

4. Юридична особа після отримання повідомлення Національного банку про скасування реєстрації договору про членство/участь у міжнародній платіжній системі зобов'язана:

припинити надання послуг міжнародної платіжної системи в установлений у повідомленні строк;

повернути реєстраційне свідоцтво до Національного банку протягом семи календарних днів з дня отримання повідомлення Національного банку;

повідомити інших юридичних осіб - резидентів (крім торговців), з якими укладено договори про надання цими особами послуг відповідної міжнародної платіжної системи, про необхідність припинення надання таких послуг в установлений Національним банком строк.

Взаєморозрахунки за здійсненими переказами в міжнародній платіжній системі, а також припинення членства/участі в міжнародній платіжній системі здійснюються згідно з правилами міжнародної платіжної системи та відповідними договорами.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.