Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Інвестиції »

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

7. Порядок формування масивів вхідної інформації для персонального комп'ютера

Викладений у Методиці підхід при розрахунку значення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств передбачає використання програми INTEGRAL (далі - програма). Зазначена програма розроблена засобами системи програмування Delphi, працює на IBM-сумісному комп'ютері з процесором 80386 або вище, під управлінням операційної системи Windows версії 3.х і вище.

Для розрахунку інтегрального показника з метою виявлення найбільш інвестиційно привабливих підприємств користувачу необхідно дотримуватись такого порядку:

1. Установка програми на комп'ютер

1.1. Програма INTEGRAL поставляється на одній дискеті в каталозі INTEGRAL. У каталозі INTEGRAL розміщені підкаталог IMAKET, у якому знаходиться виконуваний програмний файл Integral.exe, і база даних IBD, яка складається з файлів Balans.bkh i Param.bkh.

1.2. Для установки програми на комп'ютер потрібно стандартними засобами Windows або Norton Comander скопіювати каталог INTEGRAL з дискети на диск С: комп'ютера.

1.3. Вихід на програму INTEGRAL відбувається в такому порядку: С:\INTEGRAL\IMAKET\integral.exe.

1.4. Запускати програму INTEGRAL на виконання можна всіма доступними в системі Windows засобами запуску прикладних програм. Наприклад, додати програму в ДИСПЕТЧЕР ПРОГРАМ і надалі запускати її, двічі натискуючи ліву кнопку миші на позначку програми Integral.

2. Введення найменування підприємства

2.1. У результаті запуску програми на екрані монітора з'явиться титульна панель. На титульній панелі розміщені таблиця і клавіші управління.

2.2. У таблиці означене поле, в яке вносяться найменування підприємства, для якого розраховується інтегральний показник, і значення самого показника.

2.3. Для занесення до таблиці найменування підприємства служить клавіша "Найменування підприємства". Для того, щоб занести в таблицю підприємство, потрібно натиснути лівою кнопкою миші на зазначену клавішу. У результаті з'явиться табло "Введи найменування підприємства". На табло потрібно ввести найменування підприємства і натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Так". Для відмови від введення підприємства слугує клавіша "Ні".

2.4. Для того, щоб вилучити підприємство з таблиці, слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Вилучити підприємство". На екрані з'явиться табло "Вилучити підприємство". Для підтвердження вилучення підприємства слугує клавіша "Так", для відмови - клавіша "Ні".

3. Введення вхідних даних

3.1. Для розрахунку значення інтегрального показника інвестиційної привабливості потрібно окремо для кожного підприємства ввести вхідні дані, які беруться із форм бухгалтерської звітності.

3.2. Для введення вхідних даних слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Дані". У результаті відкриється панель "Вхідні дані".

3.3. На панелі "Вхідні дані" знаходиться таблиця вхідних даних. Для переміщення по клітинах таблиці можна використовувати курсор миші або клавіші клавіатури (вгору, вниз, праворуч, ліворуч). Для доступу до клітин таблиці, які знаходяться за межами екрана, використовується лінійка прокрутки і розміщений на ній бігунок.

3.4. Для введення значень у таблицю вхідних даних потрібно вибрати відповідні клітини таблиці і за допомогою клавіатури ввести значення.

3.5. Клавіша "Обнулення" використовується, якщо є потреба занесення до всіх клітин таблиці нульових значень.

3.6. Для виходу з панелі "Вхідні дані" натискуємо лівою кнопкою миші на клавішу "Назад".

4. Задання параметрів

4.1. Для задання параметрів, потрібних для розрахунку інтегрального показника, слугує клавіша "Параметри". Параметри є умовно-постійними значеннями. Виняток становлять коефіцієнти, які розраховуються індивідуально для підприємства на базі введених вхідних даних.

4.2. Для вводу і коректування параметрів слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Параметри". У результаті відкриється панель "Параметри інтегральної оцінки".

4.3. На панелі "Параметри інтегральної оцінки" знаходиться таблиця параметрів. Для переміщення по клітинах таблиці можна використовувати курсор миші або клавіші клавіатури (вгору, вниз, праворуч, ліворуч). Для доступу до клітин таблиці, які знаходяться за межами екрана, використовується лінійка прокрутки і розміщений на ній бігунок.

4.4. Для введення значень до таблиці параметрів слід вибрати відповідні клітини таблиці і за допомогою клавіатури ввести потрібні значення.

4.5. Значення коефіцієнтів розраховуються на основі введених вхідних даних. Для розрахунку цих коефіцієнтів потрібно натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Розрахунок".

4.6. Для друку таблиці параметрів треба натиснути лівою кнопкою миші на клавішу з позначкою принтер. У результаті з'явиться табло із запитанням про підтвердження виводу на принтер. Для підтвердження слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Так", для відмови - на клавішу "Ні".

4.7. Для виходу з панелі "Параметри" служить клавіша "Назад".

5. Розрахунок інтегрального показника

5.1. Для розрахунку значення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства потрібно натиснути лівою кнопкою миші на найменування підприємства, а потім на клавішу "Розрахунок".

5.2. У результаті в колонці "Значення показника" таблиці з'явиться розраховане значення інтегрального показника інвестиційної привабливості, а в таблиці параметрів на панелі "Параметри" в колонці "Значення коефіцієнтів" - значення відповідних коефіцієнтів.

5.3. Для друку таблиці слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу із позначкою принтер.

5.4. У результаті з'явиться табло із запитанням про підтвердження виводу на принтер. Для підтвердження слід натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Так", для відмови - на клавішу "Ні".

6. Довідка

6.1. Під час роботи в програмі INTEGRAL можна скористатись послугами довідкової системи.

6.2. На всіх панелях програми знаходяться клавіші "Довідка". Після відкриття клавіші "Довідка" на екрані розкриється панель "Довідка", яка складається з 4-х сторінок: "Про програму", "Розрахунки", "Дані", "Параметри". Перехід від сторінки до сторінки здійснюється за допомогою миші або клавіш клавіатури (праворуч, ліворуч).

6.3. Для виходу з програми INTEGRAL потрібно натиснути лівою кнопкою миші на клавішу "Вихід".

7. Розгляд прикладу

Розрахунок інтегрального показника інвестиційної привабливості розглянуто на прикладі заводу "Електроприлад".

Вхідні дані отримані внаслідок обробки форм бухгалтерської звітності (ф. 1 "Баланс підприємства", ф. 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання", ф. 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства", ф. 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)") заносяться до таблиці N 1 шляхом ручного введення з клавіатури.

Умовно-постійні вхідні дані (групові показники і їх вагомість, показники у групах і їх вагомість, мінімальне та максимальне значення показника, напрямок оптимізації), а також фактичні значення параметра розраховані із застосуванням алгоритму, передбаченого цим методом, за формулами, поданими в розділі 6 і відображеними в фактичних одиницях виміру показників у таблиці N 2.

Коментар до таблиці N 2 (детальний розгляд усіх показників, зазначених у таблиці, був поданий у розділах 4, 5 та 6).

Подана нумерація груп (стовпчик 1) відповідає переліку показників, визначеному розділом 6, тобто І - показники оцінки майнового стану інвестованого об'єкту, III - показники оцінки ліквідності активів інвестованого об'єкту тощо (розд. 4, п. 4.3).

Нумерація, наведена у стовпчику 2 таблиці, відповідає назвам самих показників, тобто І.2 - коефіцієнт зносу основних засобів, ІІІ.1 - поточний або загальний коефіцієнт покриття тощо (розд. 4, п. 4.3.).

Подана у стовпчику 3 нумерація відповідає мінімальним значенням відповідних показників, а у стовпчику 4 - максимальним значенням цих показників (розд. 4, п. 4.2.).

Фактичні значення параметрів (стовпчик 5) розраховані в автоматичному режимі відповідно до формул, наведених у розділі 6. Для їх розрахунку за вищезазначеними формулами використовуються вхідні дані з таблиці N 1.

У 6 стовпчику міститься інформація щодо напрямку оптимізації показників, тобто він максимізується (max) чи мінімізується (min) (розд. 5, п. 5.2.).

Вихідні дані, тобто значення інтегрального показника інвестиційної привабливості, розраховуються в автоматичному режимі і відображаються в таблиці N 3.

Вищезазначені таблиці наведені в додатку 2.

 

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5
> читати далі


[на головну]

Коментарі (3)

 • Librarian

  20.05.2009, 22:17

  Ці Методрекомендації видані Агентством з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, то ймовірніше за все було б пошукати її там. Але агенство вже ліквідовано.

  ПОСТАНОВА КМУ від 11 травня 2006 р. N 617 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

  ПЕРЕЛІК
  актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність:
  ...
  "28. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 990 "Про Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" (ЗП України, 1996 р., N 17, ст. 459)."
  ...

  Тобто, Методика збереглася, а агенство, яке її видало, вже ліквідоване.
  Тому, шукати програму INTEGRAL, на мою думку, марна справа.

 • vanilla

  20.05.2009, 19:59

  скажіть де взяти програму інтеграл

 • demo3010

  23.03.2009, 17:27

  скажіть будь-ласка де взяти програму "інтеграл" - дуже буду вдячний !!!!!!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.