Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Інвестиції »

Про правові засади бухгалтерського та податкового обліку інвестування та фінансування житлового будівництва через випуск (емісію) безпроцентних (цільових) облігацій

Надрукувати документ
Ігнатенко С., Боднарчук Р.
23.04.2009

Пропозиції

            На підставі вище наведеного вважаємо за необхідне підкреслити, що запорукою для правильного відображення в бухгалтерському і податковому обліку операцій по спорудженню житлових об'єктів, інвестування та фінансування яких здійснюється через випуск безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця житлової нерухомості, є чітке дотримання вимог норм частин 3-4 ст. 1030 ЦК України.

            Тобто, кошти залучені учасником інвестиційної діяльності повинні обліковуватися на окремому балансі, і щодо них має вестися окремий облік. Розрахунки, пов'язані з їх управлінням мають здійснюватися на окремому банківському рахунку. А майно, набуте учасником інвестиційної діяльності у результаті управління коштами інвесторів, повинно включатися до складу отриманого в управління майна і відповідно обліковуватись на окремому балансі.

            Такі заходи нададуть можливість відображати у бухгалтерському операції, що здійснюються на підставі норм ст. 4 - 5 Закону України ‘‘Про інвестиційну діяльність'', відповідно до безпосереднього змісту цивільно - правових відносин між інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності. При цьому рахунки бухгалтерського обліку будуть використовуватись згідно їх призначення, а інформація, яка буде відображатись в даних бухгалтерського обліку матиме достовірний характер. Тобто, відповідатиме вимогам п. 2 ст. 3 Закону України ‘‘Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні'' і надасть можливість для правильного застосування норм податкового законодавства під час складання податкової звітності.

            В якості методологічних засад для обліку операцій з коштами та майном інвесторів можна використати норми Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій в частині призначення рахунку 15 ‘‘Капітальні інвестиції''.

            Наприклад, у вказаній Інструкції стосовно одного із випадків застосування рахунку 15 обумовлюється, що: ‘‘Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта відображаються за дебетом рахунку ‘‘Цільове фінансування в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунку обліку грошових коштів, запасі і кредитом рахунку 48 ‘‘Цільове фінансування і цільові надходження'' із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкту й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15''.

            У зв'язку з тим, що відносини забудовника з пайовиками за правовим та економічним змістом є подібними відносинам суб'єктів інвестиційної діяльності рахунок 48 можна замінити на рахунок 52 ‘‘Довгострокові зобов'язання за облігаціями'' і здійснювати наступну кореспонденцію рахунків Дт 31 - Кт 52 та Кт 15 - Дт 52.

            Підставою для таких дій будуть норми розділу І ‘‘Загальні положення'' вказаної Інструкції, відповідно до яких: ‘‘Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, що не наведена в Інструкції, встановлюється підприємством, виходячи з норм цієї Інструкції, положень стандартів бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб''.

            При цьому, всі наслідки розрахунків забудовником коштами інвесторів з окремого (довірчого) рахунку мають відображатися в межах окремого балансу за допомогою рахунків 63 ‘‘Розрахунки з постачальниками і підрядниками'', 20 ‘‘Виробничі запаси'' тощо .

            В наслідок чого всі витрати по будівництву житла для інвесторів знайдуть своє відображення на дебеті рахунку 15 ‘‘Капітальні інвестиції'' окремого балансу (Дт рах. 15 - Кт рах 63; Дт. рах 15 - Кт рах. 20 тощо). У т.ч. і суми сплаченого ПДВ постачальникам і підрядникам, оскільки будівництво житлових об'єктів не підпадає під норми третього абзацу п.п. 7.4.1 Закону України ‘‘Про податок на додану вартість'', які дають право на включення до податкового кредиту тільки тих сум, які сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів у т.ч. незавершених капітальних інвестицій), з метою їх подальшого використання у виробництві та/або поставці товарів (послуг) для оподаткованих операцій у межах господарської діяльності інвесторів.    

            Якщо ж забудовником (учасником інвестиційної діяльності) є підрядна організація то вона має право в якості управителя коштів та майна інвесторів списувати з окремого (довірчого) рахунку кошти на свої поточні рахунки, що відображаються на її самостійному балансі, з метою оплати (компенсації) виконаних нею будівельних робіт на об'єктах інвесторів з нарахованими на вартість цих робіт сумами ПДВ. А також має право використовувати під час проведення робіт матеріали, які обліковуються на окремому балансі на рахунку 20, в якості наданих в переробку. Тобто, без включення їх вартості у фактичну виробничу собівартість виконаних нею робіт на об'єктах інвесторів, яка формується на дебеті рахунку 23 ‘‘Виробництво'' та списується з кредиту цього рахунку у дебет рахунку 90 ‘‘Собівартість реалізації''.

            Якщо ж забудовником (учасником інвестиційної діяльності) буде особа, яка діє за дорученням інвесторів, а не в якості виконавця замовлень інвесторів, то вона має право списати з окремого рахунку на свої поточні поточні рахунки суму своєї комісійної винагороди (з врахуванням належної суми ПДВ) за забезпечення реалізації інвестицій по будівництву житлових об'єктів шляхом розміщення замовлень інвесторів серед підрядно-будівельних організацій та взяття на себе функцій забудовника. Відобразити ж на дебеті свого рахунку 23 ‘‘Виробництво'' вартість виконаних підрядними організаціями будівельних робіт ця особа не зможе у зв'язку з відсутністю на її самостійному балансі того окремого (довірчого) рахунку з якого здійснювались розрахунки з підрядними організаціями коштами інвесторів. Тому, на дебеті рахунку 23 будуть відображатись тільки прямі матеріальні, трудові витрати, а також виробничі накладні витрати, які понесені за рахунок самого учасника інвестиційної діяльності, а не інвесторів.

 

Станіслав Ігнатенко    e-mail: stanisl@ukr.net

Роман Боднарчук

 

Дата підготовки 22.04.09 р.

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.