Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Листи ДПА

Листи ДПАЛисти ДПА

Щодо інвентаризації на 01.04.2011 р.

03.03.2011

Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

При цьому, якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, то різниця, яка виникає, амортизується на загальних підставах.

Читати далі »

Як правильно утримувати ПДФО - роз'яснення ДПА

15.02.2011

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності (п. 164.6 ст. 164 Кодексу).

При визначенні бази оподаткування враховуються всі доходи платника податку, отримані ним як у грошовій, так і негрошовій формах (п. 164.3 ст. 164 Кодексу).

Читати далі »

Лист ДПА № 4280/7/17-0717 від 09.03.2006 р.

zakon.rada.gov.ua
24.03.2008

...відповідно до пп. 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону підприємство має право включити до складу валових витрат витрати на придбання автомобілів як товару, але без урахування ПДВ...

...у разі придбання платником легкового автомобіля для подальшого його продажу, а не як основний фонд, податковий кредит з податку на додану вартість формується відповідно до підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість"...

 

Читати далі »

Щодо контролю за правомірністю реєстрації філій в якості платників податку на додану вартість

www.ligazakon.ua
03.06.2008

...платник податку, до складу якого входять філії та інші структурні підрозділи платника податку, які не зареєстровані платниками податку на додану вартість, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних.

Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий код (номер, шифр), про що письмово довести до відома державного податкового органу за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість...

 

Читати далі »

Лист ДПА від 23.05.2008 р. № 10518/7/15-0517

08.07.2008

...витрати платника податків - лізингоотримувача у вигляді страхових внесків зі страхування автомобіля, придбаного у фінансовий лізинг, може бути включено до його валових витрат з урахуванням 5 %-ого обмеження цих витрат у разі, якщо використання застрахованих автомобілів безпосередньо пов'язано з власною господарською діяльністю платника податку.

 

Читати далі »

Щодо порядку нарахування амортизаційних відрахувань новоствореними підприємствами

www.ligazakon.ua
01.08.2008

...якщо станом на початок повного розрахункового кварталу, що увійшов до складу першого звітного податкового періоду новоствореного платника, в податковому обліку цього платника обліковуються основні фонди, придбані ним до початку цього кварталу (введені в експлуатацію об'єкти 1-ї групи або оприбутковані об'єкти 2 - 4 груп), то такий платник має право відобразити амортизаційні відрахування відповідного розрахункового кварталу, починаючи з декларації за перший звітний податковий період.

Якщо ж станом на початок цього повного розрахункового кварталу основні фонди у платника не обліковувались, а були придбані ним (введені в експлуатацію або оприбутковані) протягом такого розрахункового кварталу, то новостворений платник має право відобразити амортизаційні відрахування щодо таких фондів в податковому періоді, наступному за першим звітним податковим періодом.

Враховуючи, що на початок будь-якого із звітних періодів 2008 року (тобто станом на 11.02.2008) сукупна балансова вартість всіх груп основних фондів дорівнює нулю, то новостворений платник податку протягом 2008 року не має права на застосування абзацу першого пп. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону. Таке право виникає у нього лише у 2009 році за умови, якщо сукупна балансова вартість основних фондів цього платника станом на початок звітного періоду (01.01.2009) не дорівнює нулю.

 

Читати далі »

Про нарахування бухгалтерської та податкової амортизації по безоплатно отриманих основних фондах

19.09.2008

платник має право нараховувати амортизаційні відрахування щодо основних фондів у бухгалтерському обліку та не має такого права у податковому обліку

 

Читати далі »

Щодо деяких питань виправлення помилок у податковій звітності

08.10.2008

...будь-які помилки, виявлені платником податків або податковими органами після закінчення терміну 1095 днів, що настає за останнім днем подачі декларації про прибуток підприємства, не підлягають виправленню, а суми відповідних податків не донараховуються та не повертаються...

 

Читати далі »

Утримання комісійної винагороди та бюджетне відшкодування

13.10.2008

...в основу розрахунку суми бюджетного відшкодування покладено єдиний принцип: проведення грошових розрахунків з постачальниками за придбані товари (послуги), а якщо постачальник - нерезидент, то з бюджетом (в частині податку на додану вартість).

...у разі якщо комісійна винагорода не перераховується комітентом комісіонеру, а утримується останнім з вартості проданого ним товару, при перерахуванні коштів комітенту, то суми податку, визначеного у сумі такої винагороди, до складу бюджетного відшкодування не включаються.

 

Читати далі »

Про визначення першого звітного податкового періоду

10.11.2008

...для новостворених підприємств Законом передбачено особливий порядок визначення першого звітного податкового періоду, а саме: якщо підприємство стало на податковий облік, наприклад, 13.10.2008, то, відповідно, першим звітним податковим періодом для такого платника буде період з 13.10.2008 по 31.03.2009, за який платником і буде подано першу декларацію з податку на прибуток підприємства. При цьому декларація за 11 місяців 2008 року (а також за 2008 рік) цим платником не подається.

...платники, які перейдуть зі спрощеної системи на загальну починаючи з IV кварталу поточного року, повинні подавати декларацію з податку на прибуток підприємства за 11 місяців 2008 року, а також за 2008 рік.

 

Читати далі »

Щодо Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

24.11.2008

Щодо Змін до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

 

Читати далі »

Щодо 11-місячної декларації

15.12.2008

Враховуючи те, що останній день строку подання податкової декларації (20 грудня) припадає на вихідний день, то останнім днем такого подання вважається 22 грудня 2008 року

 

Читати далі »

Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування

19.01.2009

станом на 01.01.2009 набрали чинності міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування з наступними країнами...

 

Читати далі »

Щодо порядку заповнення податкової декларації з податку на додану вартість та додатків до неї

21.01.2009

ДПА зазначає, декларація з податку на додану вартість та додатки до неї можуть бути заповнені як від руки, так і надруковані за допомогою принтера. На магнітних носіях декларація подається лише за бажанням платника податку.

 

Читати далі »

Щодо невизнання податковим органом податкової декларації з ПДВ

21.01.2009

Може бути не визнана як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то такий платник податків має право: надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного штрафу; оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного узгодження.

 

Читати далі »

Про сплату податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у 2009 році

21.01.2009

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що 25 грудня 2008 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України з питань оподаткування" N 797-VI (далі Закон - N 797-VI), пунктом 8 якого внесено зміни до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 р. N 1963-XII із змінами та доповненнями (далі Закон - N 1963-XII), яким визначено платників податку, об'єкти оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення і строки сплати, а також встановлено пільги.

Набрання чинності змін до Закону N 1963-XII припадає на 10 січня 2009 року.

 

Читати далі »

Щодо обліку податку на додану вартість при здійсненні вилучення предметів фінансового лізингу через несплату лізингових платежів

04.03.2009

...компенсація відсотків за кредитом (пункт "в" статті 16 Закону N 723), у складі лізингового платежу, у межах подвійної облікової ставки Національного банку України, встановленої на день нарахування відсотків за відповідний проміжок часу, розрахованої від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

У разі, якщо до лізингового договору включено винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно та/чи компенсацію інших витрат лізигодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу, то зазначені частини лізингового платежу є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та оподатковуються у законодавчовизначеному порядку.

 

 

Читати далі »

Щодо методології відряджень

07.04.2009

Відповідно до ст. 5 Закону України від 22.05.2003 N 851 "Про електронні документи та електронний документообіг" електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Читати далі »

Про податок на додану вартість (Лист ДПА № 10191/7/16-1517 від 18.05.2009 р.)

03.06.2009

Про податок на додану вартість (Лист ДПА № 10191/7/16-1517 від 18.05.2009 р.)

 

Читати далі »

Оглядовий лист з податку на прибуток підприємств

15.07.2009

Державна податкова адміністрація України підготувала оглядовий лист з податку на прибуток підприємств і направляє його для використання при проведенні контрольно-перевірочної роботи, винесенні рішень в процесі апеляційного узгодження та при підготовці роз'яснень про застосування норм податкового законодавства на запити платників податків органами державної податкової служби.

 

Читати далі »

Щодо застосування штрафних (фінансових) санкцій

15.07.2009

Державна податкова адміністрація України в зв'язку з надходженням численних запитів від органів державної податкової служби про надання відповідних роз'яснень та за результатами аналізу складених працівниками підрозділів податкового контролю юридичних осіб актів планових та позапланових виїзних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб надає роз'яснення з окремих питань щодо застосування за результатами документальних перевірок платників податків штрафних (фінансових) санкцій.

 

Читати далі »

Щодо супроводження державного мита

23.07.2009

Державна податкова адміністрація України з метою покращення супроводження державного мита регіональними ДПА надсилає для використання у роботі узагальнений оглядовий лист-роз'яснення.

 

Читати далі »

Про реєстрацію громадян у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

23.07.2009

З метою узагальнення інформації про практику реєстрації громадян у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів Державна податкова адміністрація України доводить до відома офіційну позицію щодо застосування законодавства при здійсненні таких процедур.

 

Читати далі »

Щодо централізованого подання електронної податкової звітності

24.07.2009

25 грудня 2008 року Державною податковою адміністрацією України було укладено договір про забезпечення передачі електронної звітності від платників податків до органів ДПС з ТОВ "Ефективні інформаційні системи", в рамках якого ТОВ "Ефективні інформаційні системи" виконує функції оператора в системі електронної звітності, в тому числі:

1) здійснює прийом електронних звітів цілодобово та без вихідних;

2) гарантує доставку електронного звіту до органів ДПС, оскільки зберігає електронний звіт до моменту отримання повідомлення про те, що звіт прийнятий ЦОЕЗ;

3) фіксує та зберігає інформацію про стадії обігу електронних звітів.

4) оператор не здійснює обробку даних електронного податкового звіту, тобто конфіденційність звітної інформації повністю гарантується.

Таким чином, направлення електронного звіту до органів ДПС через оператора не означає подання електронного звіту оператору, а є лише використанням його послуг для передачі електронних документів (аналогічно до поштових послуг для передачі документів на папері).

 

Читати далі »

Про надання оглядового листа з питань подання та розгляду скарг платників податків на рішення (постанови) органів ДПС

03.08.2009

Державна податкова адміністрація України на підставі результатів проведеного аналізу наданих податкових роз'яснень із питань застосування апеляційної процедури, з метою покращення роботи з розгляду скарг платників податків повідомляє наступне.

Процедуру і строки оскарження податкових повідомлень-рішень про визначення сум податкових зобов'язань встановлено статтею 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 N 2181-III (далі - Закон N 2181) та Положенням про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби (затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 року N 29 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 1996 року за N 723/1748, із змінами та доповненнями)

 

Читати далі »

Декларацію з податку на прибуток за 11 місяців 2009 року подавати не потрібно

14.12.2009

Зважаючи на те, що на 2009 рік податковим та бюджетним законодавством України не передбачено подання декларації за результатами одинадцяти місяців поточного року, звітність з податку на прибуток, подана платниками за вказаний період, приймається органами державної податкової служби з грифом "До відома" і відповідно не вноситься до особових рахунків платників податку на прибуток.

 

Читати далі »

Щодо оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, виплачуваних за виконання господарських договорів з юридичними особами

15.12.2009

Особа, яка є джерелом виплати доходу (виручки) на користь суб'єкта підприємницької діяльності, не має правових підстав визначати об'єкт оподаткування - оподатковуваний дохід під час здійснення виплати такого доходу (виручки), оскільки це призведе до подвійного оподаткування такого доходу та порушення сфер правового регулювання між Указом, Декретом та Законом.

 

Читати далі »

Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість

15.12.2009

Державна податкова адміністрація України надсилає для відома та використання в роботі відповіді на окремі питання справляння податку на додану вартість, що найчастіше надходять від платників податку та працівників органів державної податкової служби.

Додаток: перелік на 34 арк.

 

Читати далі »

"БАБА ЯГА ПРОТИВ" або Щодо адміністративної відповідальності особи, яка виконує функції бухгалтера на підставі ЦПД

22.01.2010

Налоговая считает что:

Если лицо, исполняющее обязанности бухгалтера (по гражданско-правовому соглашению, доверенности или на основании иной сделки), уполномочено осуществлять функции специалиста по бухгалтерскому учету, о чем издан соответствующий приказ руководителя предприятия, оно привлекается к административной ответственности на общих основаниях.

А Госкомстат не согласен, и говорит вот что:

Поскольку статья 1863 Кодекса предусматривает ответственность именно должностных лиц и граждан - субъектов предпринимательской деятельности за непредставление органам государственной статистики данных для проведения государственных статистических наблюдений или представление их недостоверными, не в полном объеме, не по форме, предусмотренной отчетно-статистической документацией, или с опозданием, необеспечение надлежащего состояния первичного учета, то на предприятии, где бухгалтер работает и ведет бухгалтерский учет по гражданско-правовому договору, ответственность несет собственник или уполномоченный орган (должностное лицо), осуществляющий руководство предприятием в соответствии с законодательством и учредительными документами.

Возникает логичный вопрос: если государственные органы не могут прийти к согласию в одном и том же вопросе, зачем нам такие госорганы, которые не помогают, а мешают работать?

 

Читати далі »

Налоговая жгет в лучших традициях налоготворчества...

02.07.2010

Закон 2275 в части НДС вступает в силу с июля 2010 г., а налоговая уже разослала письмо, что отражение по новому порядку происходит уже с декларации за июнь (подают то ее в июле). А как же быть с тем, что до 16.06.10 Закон еще не действовал? Видимо, закон обратной силы во времени не имеет, но только не для налоговой. Читайте сами... 

Читати далі »

С датами актов мухлевать низя!

05.08.2010

Факт підписання в квітні акта виконаних послуг по перевезенню товару, фактичне перевезення якого відбулось в березні, є порушенням правил ведення бухгалтерського обліку і відповідно податкового обліку.

Читати далі »

Щодо порядку заповнення Довідки щодо залишку сум від'ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

05.08.2010

У зв'язку з надходженням запитів від платників податків та податкових органів щодо порядку заповнення Довідки щодо залишку сум від'ємного значення попереднього податкового періоду, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість) з урахуванням положень Закону України від 20 травня 2010 року N 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" Державна податкова адміністрація України повідомляє...

Читати далі »

Внесення майна фізичною особою до статутного фонду не оподатковується ПДФО (судове рішення)

11.08.2010

У лютому 2008 року податкова видала лист, згідно з яким Підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду нерухоме майно надає фізичній особі корпоративні права є податковим агентом щодо вартості такого майна. Аргументи, викладені у Листі, м'яко кажучи, притягнуті за вуха, проте сам факт появи такого листа посіяв сумнів у свідомості сумлінних платників податків.

Наводимо судове рішення, в якому спростовуються аргументи, вказані у скандальному Листі ДПА №2251/Б/17-0714 від 13.02.08 р. 

Читати далі »

Приклади заповнення податкових декларацій з ПДВ з урахуванням норм Закону N 2275-VI

05.08.2010

У податковій декларації з податку на додану вартість за червень 2010 року до рядка 23.2 включається значення рядка 26 податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2010 року в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах.

Залишок значення рядка 26 в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, відображається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період, наступний за періодом у якому будуть проведені розрахунки з постачальниками.

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації

04.10.2010

Державна податкова адміністрація України з метою формування належної доказової бази у справах про скасування державної реєстрації суб'єктів господарювання, налагодження належної взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби при встановленні місцезнаходження платника податків, анулюванні свідоцтва платника ПДВ, уникнення безпідставного відшкодування ПДВ, руйнування схем ухилення від оподаткування та у зв'язку із набранням чинності Законом України від 20.05.2010 N 2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" направляє для використання в роботі Методичні рекомендації щодо взаємодії (орієнтовного алгоритму дій) органів державної податкової служби при скасуванні державної реєстрації суб'єктів господарювання, анулюванні свідоцтва платника ПДВ (у т. ч. через процедуру банкрутства та/або скасування державної реєстрації)

Читати далі »

Про податкові накладні, отримані у періодах, відмінних від періодів їх виписування

04.10.2010

Податкові накладні, обґрунтовано отримані у періодах, наступних за періодами їх виписки, відображаються у розділі I реєстру отриманих та виданих податкових накладних за датою їх отримання. Податковий кредит, сформований на підставі таких податкових накладних, розшифровується у розділі II додатка 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів" до податкової декларації з податку на додану вартість із зазначенням періоду виписки податкових накладних і відповідно декларується у рядку 10.1 податкової декларації.

Читати далі »

Про базу ПДВ при ліквідації ОФ за самостійним рішенням

04.10.2010

Що стосується ліквідації основних фондів, то пунктом 4.9 статті 4 Закону визначено, що якщо основні виробничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку чи безоплатно передаються особі, не зареєстрованій платником податку, а також у разі переведення основних фондів до складу невиробничих фондів така ліквідація, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цілей оподаткування як поставка таких основних виробничих фондів або невиробничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки, а для основних фондів групи 1 - за звичайними цінами, але не менше їх балансової вартості.

Читати далі »

Проблемные вопросы приема и обработки электронной налоговой отчетности

04.10.2010

Должен ли быть бесплатным прием электронной отчетности, является ли обязательным пользование услугами спецоператора для представления такой отчетности? Действительно ли, если плательщик пожелал представить отчетность в электронном виде, то соответствующий орган обязан ее принять, не отсылая плательщика к каким-то там коммерческим спецоператорам?

Читати далі »

Про розмір НМДГ для кваліфікації кримінальних злочинів

04.10.2010

Для норм административного и уголовного законодательства в части квалификации преступлений или правонарушений сумма не облагаемого налогом минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной указанным Законом. Налоговая социальная льгота в соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1 статьи 6 данного Закона равна 50 процентам одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, для любого плательщика налога.

В частности, в соответствии со статьей 2 Закона Украины от 20 октября 2009 года N 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы" с 1 января 2010 года минимальная заработная плата составляет 869 гривень. Таким образом, с 1 января 2010 года не облагаемый налогом минимум доходов граждан для уголовного права в части квалификации преступлений составляет 434,5 грн.

Читати далі »

Виключний перелік підстав для відмови у прийнятті декларацій

12.11.2010

Стосовно незаконних відмов у прийомі звітності повідомляємо, що відповідно до пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4. Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, за що передбачено відповідальність у порядку, визначеному законом.

Для приймання документів податкової звітності в органах ДПС спеціально виділене та обладнане за принципом операційного залу приміщення із встановленими робочими станціями із системою приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності (за технологією "єдиного вікна").

Слід зазначити, що на Колегії ДПА України, яка відбулася 24.09.2010 року, розглядалися окремі питання, стосовно прийняття податкової звітності. При цьому керівників обласних ДПА попереджено про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства при прийнятті податкової звітності.

Читати далі »

Не платиш - не подавай... Збулося!

21.04.2011

Набув чинності Закон України від 7 квітня 2011 року N 3221-VI, згідно з яким:

- Відмінено щомісячну Декларацію з ПДФО

- Пусті звіти 1ДФ відтепер подавати не потрібно

Читати далі »

Щодо відображення у податковому кредиті податкових накладних, виписаних до 01.01.2011 р.

01.04.2011

Документальним підтвердженням правомірності включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість на підставі податкової накладної, яку було виписано у будь-якому з попередніх періодів, для платника податку - покупця є документ, який підтверджує дату надходження такої податкової накладної від продавця, а саме зареєстровані відповідно до вимог Положення N 88 лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитка календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

Отже, у разі отримання податкових накладних, в тому числі і тих, що виписані в різних податкових періодах, але отримані платником в поточному звітному періоді (податкові накладні, які було виписано у попередніх періодах), лише за наявності документального підтвердження такого запізнення, платник податку - покупець товарів (послуг) має право на включення суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту.

Читати далі »

Пам'ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

15.04.2011

Державна податкова адміністрація України у зв'язку з численними запитами органів державної податкової служби та платників податків, а також з метою належної організації адміністрування податку на додану вартість насилає Пам'ятку про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних.

Зазначена Пам'ятка підготовлена з урахуванням вимог статті 201 розділу V Податкового кодексу України та наказу ДПА України від 21.12.2010 р. N 969 "Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 р. за N 1401/18696, та надсилається для використання при підготовці податкових консультацій платникам податку.

Читати далі »

Щодо податкової звітності з податку на додану вартість (Лист № 7273/7/16-1117 від 16.03.11 р.)

15.04.2011

Державна податкова адміністрація України повідомляє, що з метою забезпечення застосування пункту 201.15 статті 201 розділу V Податкового кодексу України наказом ДПА України від 25.01.2011 N 41 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.02.2011 N 197/18935 (далі - Наказ N 41), затверджені форми податкової звітності з податку на додану вартість та Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (далі - Порядок N 41).

Наказ N 41 набрав чинності 4 березня 2011 року (опубліковано в "Офіційному віснику України" N 14). Таким чином, починаючи з 1 квітня 2011 року податкова звітність з податку на додану вартість подається до органів державної податкової служби за новими формами, затвердженими Наказом N 41.

Читати далі »

Про скасування свідоцтва про державну реєстрацію

27.05.2011

Згідно із зміненим Законом N 755 юридичним особам та фізичним особам - підприємцям не видаються свідоцтва про державну реєстрацію та замість видачі, заміни або внесення відміток до свідоцтва про державну реєстрацію державний реєстратор видає (надсилає) юридичній особі або фізичній особі - підприємцю виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) у разі проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця; внесення змін до відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі та/або зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру; проведення інших реєстраційних дій, передбачених Законом N 755; звернення юридичної особи чи фізичної особи - підприємця тощо.

Читати далі »

Щодо бухгалтерського обліку розподіленого податку на додану вартість

22.06.2011

Якщо придбані основні засоби частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, то до сум податку, які платник має право віднести до податкового кредиту, включається та частка сплаченого (нарахованого) податку під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг в оподатковуваних операціях.

Читати далі »

Щодо застосування пені в разі самостійного виявлення помилок

22.06.2011

При самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов'язання пеня нараховується на суму заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов'язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов'язання) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день заниження.

Читати далі »

Щодо правил визначення витрат платника податку

22.06.2011

В умовах дії Податкового кодексу України валові витрати з придбання товарів, що включаються до собівартості, в податковому обліку слід врахувати в національній валюті за офіційним курсом на дату визнання доходів від реалізації таких товарів, а у разі здійснення передоплати - на дату оплати таких товарів.

Читати далі »

Про виконання обов'язків податкового агента при купівлі-продажу інвестиційних активів

22.06.2011

Якщо договір купівлі-продажу інвестиційних активів укладається між фізичною особою та юридичною особою (в т. ч. професійним торговцем цінними паперами, з яким укладено договір виконання функцій податкового агента), то такі особи повинні виконати всі функції, покладені на податкового агента (стаття 176 Кодексу), в т. ч. щодо повідомлення податкових органів за формою N 1ДФ.

Якщо ж договір купівлі-продажу інвестиційних активів укладається між двома фізичними особами, то нотаріус, який посвідчує відповідний договір щодо відчуження цінних паперів, має подати до податкового органу державної податкової служби за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про такий договір, включаючи інформацію про його вартість, в порядку, встановленому розділом IV Кодексу для податкового розрахунку.

Читати далі »

Щодо оподаткування операцій з продажу об'єктів нерухомого майна

15.07.2011

Для цілей оподаткування, об'єкти нерухомості у вигляді житлового будинку з господарсько-побутовими спорудами, який перебуває у власності платника понад три роки та земельної ділянки (з урахуванням норм ст. 121 Земельного кодексу України), на якій розташовані така нерухомість та яка перебуває у власності у такого платника менш ніж три роки, розглядаються окремо з відповідним їх оподаткуванням чи не оподаткуванням.

Читати далі »

Про єдиний податок для юридичних осіб

24.01.2012

Як встановлено підпунктом "а" пункту 5 розділу II Закону України N 4014-VI, видані свідоцтва про сплату єдиного податку на 2011 рік відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", є дійсними до отримання свідоцтва платника єдиного податку, передбаченого Податковим кодексом, але не пізніше ніж до 1 червня 2012 року.

Читати далі »

Щодо наказу МФУ від 01.11.2011 N 1379

24.01.2012

...приведені у відповідність до Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних правила заповнення рядка "Індивідуальний податковий номер продавця" у разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, з метою уніфікації таких правил. Тепер у рядку "Індивідуальний податковий номер продавця" відображається умовний ІПН "300000000000", а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, - умовний ІПН "200000000000" (пп. 8.2 Порядку).

...У випадку виписки податкової накладної при постачанні одночасно імпортованих та вітчизняних товарів або підакцизних та не підакцизних товарів, у такій податковій накладній графа "код товару згідно з УКТ ЗЕД" заповнюється лише по тих товарних позиціях, які відносяться до підакцизних, або які ввезені на митну територію України...

 

Читати далі »

Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів державної податкової служби по руйнуванню схем ухилення від оподаткування...

25.07.2012

Лист ДПА № 2012/7/10-1017 від 03.02.2009 р. "Методичні рекомендації (орієнтовний алгоритм дій) органів державної податкової служби по руйнуванню схем ухилення від оподаткування та формуванню доказової бази у справах про стягнення коштів, отриманих за нікчемними угодами"

Читати далі »