Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Листи ДПА »

Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість

Надрукувати документ
15.12.2009

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 04.12.2009 р. N 27084/7/16-1517

Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі 

 


Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість

Державна податкова адміністрація України надсилає для відома та використання в роботі відповіді на окремі питання справляння податку на додану вартість, що найчастіше надходять від платників податку та працівників органів державної податкової служби.

Додаток: перелік на 34 арк.

 

Заступник Голови 

О. М. Любченко 

 

 

Додаток 

 
Відповіді

з окремих питань справляння податку на додану вартість

I. Спеціальний режим оподаткування в сільськогосподарському виробництві

1. Чи має право на застосування спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство, яке здійснює поставку сільськогосподарських товарів, але їх виробництво здійснюється за видами діяльностей, які не визначені підпунктом 81.15.2 - 81.15.6 статті 81 Закону України "Про податок на додану вартість" та Переліком видів діяльності, на які поширюються норми статті 81 цього Закону?

Відповідно до статті 81 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість", із змінами та доповненнями (далі - Закон), спеціальний режим оподаткування може обрати сільськогосподарське підприємство, яке провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства (далі - спеціальний режим). 

При цьому, сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно (пункт 81.6 статті 81 Закону).

Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником (пункт 81.7 статті 81 Закону).

Відповідно до підпункту 81.15.7 пункту 81.15 статті 81 Закону Перелік видів діяльності, на які поширюються норми цієї статті, визначено згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2005 Класифікація видів економічної діяльності, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375, із змінами та доповненнями (далі - КВЕД), та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 N 23, із змінами та доповненнями (далі - Перелік N 23).

Враховуючи зазначене, спеціальний режим оподаткування поширюється лише на операції, що здійснюються сільськогосподарським підприємством в межах видів діяльності, визначених Законом та Переліком N 23, в результаті яких відбувається поставка сільськогосподарських товарів, які відповідають визначенню, наданому пунктом 81.7 статті 81 Закону.

Всі інші види діяльності, які здійснюються сільськогосподарським підприємством, та продукція, яка ним поставляється, підлягає оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку.

2. Чи підлягає бюджетному відшкодуванню сума податку на додану вартість, сплачена сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування митному органу при ввезенні (імпортуванні) товарів, основних фондів на митну територію України, та в якій декларації необхідно відобразити таку операцію?

Відповідно до підпункту 7.2.7 пункту 7.2 статті 7 Закону у разі імпорту товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку на додану вартість, або погашений податковий вексель.

Сільськогосподарське підприємство, що застосовує спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 81 Закону відносить до податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплачені при придбанні та/або спорудженні товарів (послуг), основних фондів для подальшого використання їх у виробництві сільськогосподарської продукції при виконанні вимог, встановлених підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону.

Відповідно до підпункту 5.7.1 пункту 5.7 розділу 5 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 N 166, зі змінами та доповненнями (далі - Порядок N 166), у розділі II "Податковий кредит" в рядках 10 - 15 податкової декларації (скороченій) відповідно до підпункту 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

При цьому, згідно із підпункту 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону у разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.

Формою податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) передбачено, що якщо товари та основні фонди імпортовані з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою, то в розділі II "Податковий кредит" податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) обсяги їх придбання і податок на додану вартість, сплачений митним органам, відображаються у рядку 12.1 "ПДВ, сплачений митним органам".

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит для операцій з імпорту товарів (супутніх послуг) вважається дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згідно з підпунктом 7.3.6 пункту 7.3 статті 7 Закону.

Крім того, пунктом 81.3 статті 81 Закону визначено, що якщо сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів, перевищує суму податку, нараховану по операціях з поставки сільськогосподарських товарів (послуг), то різниця між такими сумами не підлягає бюджетному відшкодуванню.

Таким чином, суб'єкт спеціального режиму оподаткування при імпортуванні товарів або основних фондів на митну територію України має право на включення до складу податкового кредиту та відображення по рядку 12.1 "ПДВ, сплачений митним органам" податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) сум податку на додану вартість, сплачених митним органам при наявності належним чином оформленої ВМД та за умови, що такі імпортовані товари, основні фонди підпадають під визначення виробничих факторів, визначених підпунктом 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону. При цьому, перевищення сум податку на додану вартість, сплачених сільськогосподарським підприємством постачальнику на вартість виробничих факторів над сумою податку, нарахованого по операціях з поставки сільськогосподарських товарів, бюджетному відшкодуванню не підлягає.

3. Який порядок відображення платником податку на додану вартість - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (стаття 81 Закону), у податковій декларації сум податку на додану вартість, що були відображені в рядку 24 податкової декларації (скороченої) за останній податковий період в умовах дії норм пункту 11.21 та пункту 11.29 статті 11 Закону?

Відповідно до підпункту 5.13.2 пункту 5.3 статті 5 Порядку N 166 суб'єкти спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість, відображені в рядку 24 податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) сільськогосподарських підприємств (пункт 11.21 Закону), сільськогосподарських товаровиробників (пункт 11.29 Закону) за останній податковий період в умовах дії Закону, чинного до внесення змін Законом України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - Закон N 639), включають із знаком "-" до рядка 8.4 "інші випадки" податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), що подається після набуття чинності Законом N 639.

Форму податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затверджену наказом ДПА України від 23.10.98 N 499 "Про внесення змін до податкової звітності по податку на додану вартість", зі змінами, викладено у новій редакції наказом ДПА України від 21.01.2009 N 8 "Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість" (далі - Наказ N 8), який набув чинності 10.02.2009 року.

Тобто, суми ПДВ, що були відображені в рядку 24 податкової декларації (скороченої) за останній податковий період в умовах дії норм пункту 11.21 та пункту 11.29 статті 11 Закону включаються із знаком "-" до рядка 8.4 "інші випадки" податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), яка подається суб'єктами спеціального режиму оподаткування за січень 2009 року відповідно до вимог та за формою, передбаченими Наказом N 8.

4. Чи підлягає коригуванню податковий кредит суб'єкта спеціального режиму оподаткування у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства?

Згідно із пункту 5.1 статті 5 Порядку N 166 для платників, які зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування, у податковій декларації (скороченій) відображаються операції, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом, інші операції - у податковій декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (абзац третій підпункту 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону).

Відповідно до підпункту 5.7.1 пункту 5.7 статті 5 Порядку N 166 у податковій декларації (скороченій) згідно з підпунктом 81.15.1 пункту 81.15 статті 81 Закону відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі, якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається у тому періоді, у якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (скороченої);

б) послуги, супутні поставці сільськогосподарського товару, який вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовлюється) безпосередньо платником податку.

Підпунктом 5.8 статті 5 Порядку N 166 передбачено, що суб'єктом спеціального режиму оподаткування проводиться коригування податкового кредиту у разі зміни напряму використання товарів (послуг), основних фондів з іншої діяльності на діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства виходячи із залишкової вартості основних фондів та вартості залишків товарів, що використовуються чи підлягають використанню в сільськогосподарському виробництві, відповідно до частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та в інших операціях, але не нижче питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг), розрахованої відповідно до вимог пункту 81.6 статті 81 Закону.

У рядку 16.3 податкової декларації (скороченої) переробного підприємства коригування відображається виключно зі знаком "+" (до збільшення). У рядку 16.3 податкової декларації з податку на додану вартість, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом, та в якій відображається інша діяльність, таке коригування відображається відповідно зі знаком "-" (до зменшення).

5. Чи подається додаток 3 "Розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг)" разом з податковою декларацією (скороченою), яка подається з прочерками?

Відповідно до пункту 1.2 статті 1 Порядку N 166, платники податку, у яких згідно з чинним законодавством (статті 81 Закону) суми податку на додану вартість, нараховані сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), повністю залишаються у розпорядженні таких сільськогосподарських підприємств для відшкодування сум податку, сплачених (нарахованих) постачальникам на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку таких сум податку - для інших виробничих цілей, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише ті операції, що стосуються спеціального режиму, установленого указаною статтею.

Згідно із пункту 5.1 статті 5 Порядку N 166 при заповненні декларації з податку на додану вартість (скороченої) платник податку у спеціальних полях для відміток рядків 0131 - 0133 податкової декларації указує позначку (х) для тих видів діяльності, які здійснює дане сільськогосподарське підприємство.

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВ" податкової декларації (скороченої) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%).

У спеціальному полі для відміток рядка "ПВН" податкової декларації (скороченої) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду (%).

Розрахунок питомої ваги проводиться в додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої).

Враховуючи те, що при заповненні податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) сільськогосподарське підприємство повинно враховувати питому вагу вартості сільськогосподарських товарів (послуг) до вартості всіх товарів (послуг), розрахунок якої проводиться у додатку 3 до декларації, то незалежно від того, що декларація подається з прочерками, додаток 3 подається одночасно з податковою декларацією.

6. В якій декларації суб'єкт спеціального режиму оподаткування повинен відображати операції з поставки сільськогосподарських товарів, виготовлених на давальницьких умовах?

Законом України від 21 травня 2009 року N 1403-VI "Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" щодо застосування норм спеціального режиму оподаткування для сільгосптоваровиробників при реалізації власної продукції" (набув чинності з 18.06.2009 р.) внесено зміни до Закону, з урахуванням яких, відповідно до пункту 81.6 пункту 81 статті 81 Закону сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Абзацом третім пункту 5.1 розділу 5 Порядку N 166 передбачено, зокрема, що для платників, які зареєстровані як суб'єкти спеціального режиму оподаткування, у податковій декларації (скороченій) відображаються лише операції, пов'язані із сільськогосподарським виробництвом, інші операції - у податковій декларації, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом.

Таким чином, починаючи з 18 червня 2009 року операції з поставки сільськогосподарських товарів, виготовлених на давальницьких умовах сільськогосподарським підприємством - суб'єктом спеціального режиму оподаткування, відображаються у податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) (за умови наявності відповідних кодів КВЕД як у Свідоцтві так і у витягу).

7. Чи встановлені терміни на використання сум ПДВ, які повністю залишаються у розпорядженні суб'єкта спеціального режиму оподаткування?

Пунктом 81.2 статті 81 Закону зазначено, що згідно із спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів (послуг), не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, а за наявності залишку такої суми податку - для інших виробничих цілей.

На підставі п. 5.13.1 Порядку N 166 сума податку на додану вартість, яка повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства підлягає відображенню в особовому рахунку платника на підставі даних рядка 18 (позитивне значення) податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) у поточному звітному періоді.

Контроль за правильністю відображення сум податку на додану вартість на особовому рахунку платника здійснюють органи державної податкової служби.

У разі якщо при перевірці з'ясовано, що сума податку на додану вартість, яка повністю залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства, використовувалась ним не за цільовим призначенням, то такі кошти стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку.

При цьому, Законом не встановлені терміни використання сум ПДВ, що залишаються у розпорядженні суб'єкта спеціального режиму оподаткування.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3 4
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.