Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Листи ДПА »

Щодо окремих питань справляння податку на додану вартість

Надрукувати документ
15.12.2009

7. Чи включається до бази оподаткування податком на додану вартість сума процентів, сплачена за товарним кредитом?

Відповідно до підпункту 1.11.2 пункту 1.11 статті 1 Закону N 334 товарний кредит - товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отримання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником), незалежно від часу погашення заборгованості.

Закон містить норму, якою визначається база оподаткування податком на додану вартість при збільшенні договірної вартості товарів (робіт, послуг) на суму процентів. Зокрема, пунктом 4.8 статті 4 Закону встановлено, що у разі коли платник податку здійснює операції з поставки товарів (послуг), які є об'єктом оподаткування згідно з пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, надане такому платнику податку у формі простого або переказного векселя або інших боргових інструментів (в т. ч. і у вигляді товарного кредиту), випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя (іншого боргового інструмента), а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижче за звичайні ціни, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя (іншого боргового інструмента).

Таким чином, якщо сторони укладають договори купівлі-продажу (поставки) на умовах товарного кредиту, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під проценти, то незалежно від наявності боргового інструменту та форми розрахунків за такі товари база оподаткування податком на додану вартість у продавця таких товарів (робіт, послуг) визначається виходячи з договірної вартості цих товарів, збільшеної на загальну суму процентів, визначених договором.

8. Який порядок оподаткування податком на додану вартість операцій по реалізації путівок підприємством своїм працівникам, якщо вартість путівки частково оплачується за рахунок Фонду соціального страхування, а частково працівником?

Відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України.

При цьому поставка товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Поставка послуг - будь-які операції цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з поставки будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного виконання робіт, надання послуг. Поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), поставки, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, у тому числі промислової, власності (пункту 1.4 статті 1 Закону).

Враховуючи зазначене, операції з поставки путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам (працівникам підприємства) та членам їх родин є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і підлягають оподаткуванню на загальних підставах за ставкою 20 % незалежно від того, здійснюється реалізація таких путівок безоплатно, за повну чи за часткову компенсацію та незалежно від джерела сплати вартості путівок.

При цьому слід врахувати, що відповідно до підпункту 5.1.9 пункту 5.1 статті 5 Закону операції з поставки путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При визначенні бази операцій з поставки товарів (послуг) слід враховувати вимоги статті 4 Закону щодо необхідності застосування звичайних цін у разі поставки товарів (послуг) безкоштовно або за цінами, які більше ніж на 20 відсотків менші, ніж звичайна ціна.

9. Чи звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки зошитів та навчальних посібників?

Згідно з підпунктом 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону звільняються від оподаткування ПДВ операції з поставки учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва.

Відповідно до висновку Міністерства освіти України від 30.11.98 р. N 1/12-2367, до навчальних посібників відносяться: загальний зошит на 48, 60, 80, 96 аркушів (ДСТ 13309-90), зошит для малювання (шкільний) (ТУ 13-028-1020-01-89), набір для першокласника (ТУ 29 УССР 9-80), набір картону для ручної праці (шкільний) (ТУ-578/29-92-86), папка для шкільних зошитів, 185 х 225 (ДСТ 81-53-78), папка для креслення (шкільна або учнівська) (ДСТ 81-53-78).

Крім того, згідно з Інструкцією про порядок організації розробки, виробництва та доставки друкованих навчально-наочних посібників до закладів освіти та Інструкцією про порядок організації розробки, виробництва та доставки демонстраційних приладів та навчального обладнання до закладів освіти, зареєстрованих наказом Міністерства освіти України від 27 лютого 1998 року N 75, виробники повинні подавати зразки або авторські оригінали продукції на погодження та надання грифа Міністерства освіти України до головної організації по стандартизації - Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобів навчання щодо відповідності їх до педагогічних вимог та стандартів.

Таким чином, при виконанні всіх вимог, викладених у вищезазначених документах, на операції з продажу зошитів та навчальних посібників може бути поширено пільговий режим оподаткування.

10. Чи оподатковуються податком на додану вартість операції з поставки товарів на митній території України нерезидентом, у якого не має представництва, резиденту?

Згідно з статтею 5 Закону України від 16 квітня 1991 року N 959-XII "Про зовнішньоекономічну діяльність", із змінами та доповненнями, іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію зазначених представництв здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. 

Відповідно до пункту 1.17 статті 1 та пункту 2.5 статті 2 Закону N 334 постійне представництво нерезидента в Україні до початку своєї господарської діяльності стає на облік в податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому обліку, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

Відповідно до пункту 3.1 статті 3 Закону об'єктом оподаткування є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, операції з ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту та операції з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорту).

Визначення місця поставки товарів і місця поставки послуг надано відповідно у пункту 6.4 і пункту 6.5 статті 6 Закону.

Реєстрація платників податком на додану вартість здійснюється з урахуванням вимог статті 2 Закону. Зокрема, відповідно до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку у разі, коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування ПДВ). При цьому, відповідно до підпункту "а" пункту 9.6 статті 9 Закону такі особи заяву про реєстрацію повинні подати (надіслати) податковому органу не пізніше двадцятого календарного дня з моменту досягнення суми оподатковуваних операцій, визначеної зазначеним підпункту 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону.

Визначення терміну "особа" надано у пункту 1.2 статті 1 Закону. Зокрема, згідно із зазначеним пунктом, особа - це будь-яка з наведених нижче осіб, незалежно від того, чи є така особа резидентом чи ні: суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій; інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької діяльності; фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до підприємницької згідно з законодавством, або імпортує товари на митну територію України; представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Таким чином, операції з поставки товарів, основних засобів, які знаходяться на митній території України (без фактичного ввезення їх на територію України) нерезидентом резиденту є об'єктом оподаткування податком на додану вартість і платником податку на додану вартість по зазначених операціях виступатиме представництво, яке повинно бути зареєстроване платником податку на додану вартість у порядку, визначеному статті 9 Закону.

11. Чи зобов'язаний резидент коригувати податковий кредит, сформований при ввезенні (імпортуванні) товару, у разі зменшення ціни на товар нерезидентом?

Відповідно до пункту 4.3 статті 4 Закону для товарів, які імпортуються на митну територію України платниками податку, базою оподаткування є договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менша митної вартості, зазначеної у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з імпортом таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються у ціну товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування.

Підпунктом 7.2.7 пункту 7.2 статті 7 Закону визначено, що у разі імпорту товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку на додану вартість, або погашений податковий вексель.

Оскільки ціна імпортованого товару з метою обчислення податку на додану вартість регулюється нормами Закону та митного законодавства та встановлюється в розмірі договірної (контрактної) вартості такого товару, але не менше митної вартості, з урахуванням зазначених вище витрат та податків, зборів (обов'язкових платежів), у тому числі акцизних зборів, ввізного мита, що включаються у ціну товарів згідно з законами України з питань оподаткування, то сплачений при імпорті товарів податок на додану вартість, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається до складу податкового кредиту платника податку за умови виконання вимог підпункту 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону.

Таким чином, при одержанні від нерезидента знижки на імпортований товар при незмінності показників ВМД та відповідно нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість при розмитненні товарів, податковий кредит резидента коригуванню не підлягає.

12. Чи нараховується податок на додану вартість комісіонером при передачі комітенту у межах договору комісії послуг, визначених підпункту 3.2.6 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість"?

Відповідно до підпункту 3.2.6 пункту 3.2 статті 3 Закону не є об'єктом оподаткування ПДВ операції з оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (поставки) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.

Таким чином, для застосування норми підпункту 3.2.6 пункту 3.2 статті 3 Закону необхідне одночасне виконання таких вимог:

послуги повинні бути державними і надаватися органом виконавчої влади;

послуги, які надаються, повинні бути платними;

обов'язковість отримання фізичними і юридичними особами послуг повинна бути встановлена законодавством;

кошти за надані послуги у повному обсязі повинні надходити до бюджету.

Виходячи із вищенаведеного, операція з передачі комісіонером комітенту у межах договору комісії послуг, визначених підпункту 3.2.6 пункту 3.2 статті 3 Закону, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та оподатковується на загальних підставах за ставкою 20 %, оскільки не виконуються умови Закону щодо одночасного виконання зазначених вимог.

13. Чи має право підприємство громадських організацій інвалідів на застосування нульової ставки, згідно пункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" до господарських операцій з надання в оренду майна, яке належить підприємству, але не використовується ним у виробничій діяльності?

Відповідно до підпункту 6.2.8 Закону про ПДВ за нульовою ставкою оподатковуються операції з поставки товарів (крім підакцизних товарів) та послуг (крім грального і лотерейного бізнесу та послуг з поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого комісіонера здійснювати поставку товарів від імені та за дорученням комітента без передання права власності на такі товари), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

Другим абзацом підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону про ПДВ визначено, що безпосереднім вважається виготовлення товарів (надання послуг), унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів (надання послуг), становить не менше 8 відсотків продажної ціни таких виготовлених товарів (надання послуг).

Таким чином, підприємства та організації громадських організацій інвалідів можуть застосовувати пільговий режим оподаткування:

- за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- за умови, що кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, у загальній чисельності працюючих становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 % і фонд оплати праці таких інвалідів - не менше 25 % суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва;

- за умови дотримання 8-відсоткового критерію по безпосередньому виготовленню товарів та надання послуг.

Поряд з тим, пунктом 1.17 статті 1 Закону визначено, що терміни, які вживаються у Законі про ПДВ, в тому числі і "валові витрати виробництва (обігу)", розуміються у значенні, визначеному Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Відповідно до пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" "валові витрати виробництва та обігу - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності". Перелік витрат, що включаються до складу валових витрат виробництва (обігу), визначено підпунктом 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Крім того відповідно підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону про ПДВ встановлено одні і ті ж умови щодо отримання права на застосування пільгового режиму при здійсненні операцій з поставки послуг (зокрема, умови щодо безпосереднього виготовлення). При оподаткуванні послуг, що безпосередньо надаються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, застосовуються правила, аналогічні правилам, встановленим для оподаткування товарів, у тому числі і абзац другий підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону про ПДВ.

Тобто, з урахуванням вимог Закону послуга вважатиметься наданою платником безпосередньо тоді, коли сума витрат, понесених на переробку, обробку, інші види перетворення сировини, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються в процесі надання послуги, становить не менше 8 відсотків ціни реалізації такої послуги.

Виходячи з аналізу суті операцій з надання майна в оренду, така операція не передбачає для підприємства здійснення витрат пов'язаних з переробкою (обробкою чи іншими видами перетворення) майна. А тому послуга з оренди не відповідає критеріям наданої платником безпосередньо, і підлягає оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків, а орендна плата враховується при визначенні бази оподаткування.

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4]
 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.