Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Фінансовий моніторинг »

Деякі питання організації фінансового моніторингу

Надрукувати документ
04.10.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2010 р. N 747

Київ

Деякі питання організації фінансового моніторингу

Відповідно до частини третьої статті 12, статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

Порядок взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.

2. Установити, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу, крім спеціально визначених, а також тих, які до набрання чинності цією постановою в установленому порядку стали на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу, зобов'язані протягом двох місяців після набрання чинності цією постановою стати на облік у Державному комітеті фінансового моніторингу.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 

Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 747 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
взяття на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, і подання Державному комітетові фінансового моніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

Загальна частина

1. Цей Порядок регулює питання подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкти) інформації, необхідної для взяття їх на облік у Держфінмоніторингу, реєстрації ними фінансових операцій, що відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) підлягають фінансовому моніторингу, а також подання ними Держфінмоніторингу інформації про зазначені та інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

2. Дія цього Порядку поширюється на всі суб'єкти (крім банків), зазначені у статті 5 Закону, зокрема їх відокремлені підрозділи.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

4. Будь-яка інформація, яку суб'єкт подає Держфінмоніторингу, на паперових носіях надсилається поштою з повідомленням про вручення поштового відправлення або нарочним, в електронному вигляді - захищеними каналами зв'язку.

У разі коли суб'єкт подає інформацію Держфінмоніторингу на паперових носіях, підтвердженням дотримання ним строків подання такої інформації, передбачених Законом, є наявність у суб'єкта документа, виданого оператором поштового зв'язку, що підтверджує факт надсилання відповідної інформації з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Суб'єкт подає інформацію за адресами, визначеними Держфінмоніторингом.

Документи, що підтверджують факт подання інформації Держфінмоніторингу, зберігаються суб'єктом протягом п'яти років.

Взяття суб'єктів на облік

5. Суб'єкти, крім спеціально визначених, подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, протягом трьох робочих днів з дати призначення працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник), але не пізніше дня проведення першої фінансової операції.

6. Спеціально визначені суб'єкти подають Держфінмоніторингу інформацію, необхідну для взяття їх на облік, у такому порядку:

суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити правочин щодо купівлі-продажу нерухомості, на суму, яка дорівнює чи перевищує 400000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті;

суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них за готівку, - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції з предметами високої вартості (зокрема з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної, якщо сума, на яку проводиться операція, дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті;

суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино, - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції, пов'язаної з прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшів;

адвокати, аудитори, аудиторські фірми, нотаріуси, особи, які надають юридичні послуги, фізичні особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку, - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати встановлення ділових відносин з клієнтом, який має намір вчинити один з правочинів, визначених частиною першою статті 8 Закону;

фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, - не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті.

7. Інформація, необхідна для взяття суб'єкта на облік, подається на паперових носіях за формою, встановленою Держфінмоніторингом. Інформація обов'язково повинна містити відомості про реєстрацію суб'єкта; його місцезнаходження (місце проживання); відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує його обов'язки. Інформація про відокремлені підрозділи суб'єкта подається ним у разі їх наявності.

8. У разі подання суб'єктом інформації, необхідної для взяття його на облік, у неповному обсязі або з помилками Держфінмоніторинг повідомляє про це суб'єкта. У такому разі суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення зобов'язаний подати інформацію в повному обсязі та/або без помилок.

9. На підставі поданої суб'єктом інформації, необхідної для взяття його на облік, Держфінмоніторинг протягом п'яти робочих днів з дати її надходження присвоює суб'єкту обліковий ідентифікатор.

Обліковий ідентифікатор - комбінація з літер латинського алфавіту та цифр, яку Держфінмоніторинг присвоює суб'єкту під час взяття його на облік і яка використовується ним під час виконання обов'язків відповідно до Закону, в тому числі реєстрації та подання інформації Держфінмоніторингу, подання запитів до державних органів щодо ідентифікації клієнтів та в інших визначених законодавством випадках.

Порядок формування та надання суб'єкту облікового ідентифікатора, а також форма повідомлення про результати обробки інформації, що надійшла від суб'єкта для взяття його на облік, визначаються Держфінмоніторингом.

10. У разі зміни інформації, яка стала підставою для взяття суб'єкта на облік, суб'єкт протягом трьох робочих днів з дати настання таких змін подає Держфінмоніторингу відповідну інформацію. Така інформація може подаватися на паперових носіях або в електронному вигляді.

11. У разі припинення своєї діяльності суб'єкт повинен повідомити про це Держфінмоніторинг із зазначенням причин.

Реєстрація суб'єктами фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу

12. Реєстрація суб'єктом фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, проводиться шляхом внесення відповідної інформації до реєстру.

Реєстр - форма реєстрації суб'єктом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників, яка визначається Держфінмоніторингом.

13. До реєстру вноситься інформація про проведення або спробу проведення фінансових операцій:

що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу відповідно до статті 15 Закону;

що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до статті 16 Закону;

у проведенні яких суб'єкт відмовив у зв'язку з тим, що вони містять ознаки таких, що згідно із Законом підлягають фінансовому моніторингу;

у проведенні яких суб'єкт відмовив у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення його фінансової діяльності;

стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій та організацій або осіб, до яких застосовані міжнародні санкції;

проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 і 16 Закону;

проведення яких суб'єкт зупинив у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції;

проведення яких було зупинено за рішенням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою зупинення видаткових операцій;

проведення яких було зупинено за дорученням Держфінмоніторингу, прийнятим з метою задоволення запиту уповноваженого органу іноземної держави;

стосовно яких суб'єкт отримав від Держфінмоніторингу запит про подання інформації, зокрема щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій.

14. До реєстру вносяться:

порядковий номер і дата реєстрації фінансової операції;

відомості, встановлені в результаті ідентифікації особи, яка проводить фінансову операцію, особи, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, або вигодоодержувача;

відомості про інших осіб - учасників фінансової операції;

вид фінансової операції;

сума, на яку проводиться фінансова операція або здійснюється спроба її проведення;

валюта, в якій проводиться фінансова операція;

підстави для проведення фінансової операції;

відомості про фінансові операції, пов'язані із зареєстрованою раніше фінансовою операцією (у разі наявності);

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

інформація про зупинення фінансової операції;

дата та час проведення, спроби проведення або відмови від проведення фінансової операції;

додаткова інформація, необхідна для проведення Держфінмоніторингом аналізу фінансових операцій;

прізвище, ім'я, по батькові та посада працівника, який вніс інформацію до реєстру.

15. Суб'єкт забезпечує виявлення фінансових операцій, зазначених у пункті 13 цього Порядку, до початку, в процесі, але не пізніше наступного робочого дня після їх проведення, або в день виникнення підозри, або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

У разі виявлення фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є особи, включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовані міжнародні санкції, суб'єкт у той же день вносить інформацію про таку операцію до реєстру.

У разі зупинення фінансових операцій за рішенням (дорученням) Держфінмоніторингу суб'єкт в день надходження такого рішення (доручення) вносить інформацію про таку операцію до реєстру.

У разі виявлення інших фінансових операцій, ніж ті, що зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту, суб'єкт не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення вносить інформацію про них до реєстру.

16. Реєстрацію фінансових операцій проводить суб'єкт.

За рішенням суб'єкта його відокремлені підрозділи можуть самостійно проводити реєстрацію фінансових операції та подавати інформацію про них Держфінмоніторингу.

17. Інформація про фінансову операцію вноситься до реєстру, що ведеться в електронному вигляді або на паперових носіях.

Якщо реєстр ведеться в електронному вигляді, в кінці кожного місяця всі нові записи роздруковуються. Роздруковані сторінки засвідчуються підписом керівника або відповідального працівника. До 5 числа кожного місяця роздруковані сторінки з інформацією за минулий місяць складаються у хронологічному порядку, прошнуровуються, засвідчуються підписом керівника або відповідального працівника, скріпленим печаткою. На першій сторінці зазначається кількість сторінок, перша та остання дата внесення інформації. Такі сторінки зберігаються протягом п'яти років.

18. У разі неможливості у встановлені строки внести інформацію про фінансову операцію до реєстру, який ведеться в електронному вигляді, інформація вноситься до реєстру на паперових носіях.

19. Кожній фінансовій операції, яка внесена до реєстру, присвоюється порядковий номер.

Виправлення відомостей, внесених до реєстру, не допускається. У разі допущення помилки у реєстрі помилковий запис анулюється, а виправлений запис вноситься до реєстру під новим номером і новою датою реєстрації.

20. Порядок ведення реєстру встановлюється Держфінмоніторингом.

Подання інформації Держфінмоніторингу

21. Суб'єкт у визначених Законом випадках надсилає Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію, що внесена до реєстру (далі - повідомлення про фінансову операцію), за формою та в порядку його заповнення, встановлених Держфінмоніторингом.

22. Повідомлення про фінансову операцію складається з інформації про суб'єкт (відокремлений підрозділ), який його надсилає, та інформації про фінансову операцію, що внесена до реєстру.

Повідомлення про фінансову операцію може містити інформацію про кілька фінансових операцій.

23. У повідомленні про фінансову операцію, що надсилається суб'єктом - юридичною особою на підставі інформації, яка надійшла від відокремленого підрозділу, повинні міститися реквізити цього підрозділу. Перелік обов'язкових реквізитів визначається Держфінмоніторингом.

24. Повідомлення про фінансову операцію суб'єкт надсилає Держфінмоніторингу в електронному вигляді, а у разі несистематичного надсилання (протягом одного календарного року не більш як про чотири зареєстровані фінансові операції) - на паперових носіях.

У разі коли у суб'єкта виникає потреба подати протягом одного календарного року повідомлення про п'яту та наступні фінансові операції, суб'єкт забезпечує його надсилання в електронному вигляді.

Спеціально визначені суб'єкти мають право надсилати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансові операції на паперових носіях незалежно від їх кількості.

25. Якщо з будь-яких причин суб'єкт (відокремлений підрозділ) не отримав від Держфінмоніторингу протягом десяти робочих днів з дати надходження повідомлення про вручення поштового відправлення або протягом двох робочих днів з дати відправлення повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді, повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік надісланої Держфінмоніторингу інформації, такий суб'єкт (відокремлений підрозділ) звертається до Держфінмоніторингу для з'ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

26. У разі неможливості у встановлені Законом строки надіслати Держфінмоніторингу повідомлення про фінансову операцію в електронному вигляді таке повідомлення надсилається на паперових носіях.

27. У разі отримання від Держфінмоніторингу повідомлення про відмову у взяті на облік суб'єкт зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дати його надходження подати Держфінмоніторингу належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію.

У разі подання Держфінмоніторингу трьох неналежним чином оформлених повідомлень про одну і ту саму фінансову операцію інформація про таку фінансову операцію вважається неподаною.

28. Якщо суб'єкт прийняв рішення про відмову від встановлення ділових відносин з клієнтом у зв'язку з неможливістю здійснення його ідентифікації відповідно до вимог законодавства, суб'єкт зобов'язаний протягом одного робочого дня з дати відмови, але не пізніше наступного робочого дня повідомити Держфінмоніторинг про особу, яка мала намір провести фінансову операцію.

Повідомлення про відмову від встановлення ділових відносин з клієнтом складається суб'єктом у довільній формі з викладенням обставин, за яких звернувся клієнт, та із зазначенням всієї наявної інформації про нього.

29. Інформацію на запит Держфінмоніторингу суб'єкт подає на паперових носіях разом із супровідним листом, в якому зазначається перелік документів (копій документів), що подаються. Копії документів повинні бути засвідчені підписом керівника суб'єкта, скріпленим печаткою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 747 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу

1. Цей Порядок регулює питання взяття на облік Держфінмоніторингом поданої суб'єктом первинного фінансового моніторингу (його відокремленим підрозділом) (далі - суб'єкт) інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, іншу фінансову операцію, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму (далі - інформація про фінансову операцію).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

3. Інформація про фінансову операцію береться на облік шляхом її внесення до Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі - Єдина інформаційна система) в електронному вигляді.

4. Інформація про фінансову операцію береться на облік після підтвердження того, що повідомлення про таку фінансову операцію оформлене та подане належним чином, але не пізніше наступного робочого дня після надходження такої інформації в електронному вигляді, а у разі надходження інформації на паперових носіях - в день її внесення до Єдиної інформаційної системи.

Держфінмоніторинг забезпечує внесення до Єдиної інформаційної системи інформації про фінансову операцію, що надійшла від суб'єкта на паперових носіях, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після надходження такої інформації.

5. Кожній інформації про фінансову операцію, що взята на облік Держфінмоніторингом, присвоюється обліковий номер в межах поточного року. У разі коли суб'єкт подає інформацію про внесення змін до інформації, яка вже взята на облік Держфінмоніторингом, такій інформації новий обліковий номер не присвоюється.

6. У разі надходження неналежним чином оформленої інформації про фінансову операцію Держфінмоніторинг відмовляє у взятті на облік такої інформації та протягом трьох робочих днів повідомляє про це суб'єкта, який подав таку інформацію.

7. Після взяття на облік інформації про фінансову операцію Держфінмоніторинг протягом трьох робочих днів повідомляє про це суб'єкта, який подав таку інформацію.

8. Форма повідомлення про взяття (відмову у взятті) на облік інформації про фінансову операцію на паперових носіях, структура файлів інформаційного обміну в електронному вигляді та порядок їх доведення до суб'єкта визначаються Держфінмоніторингом.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2010 р. N 747 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 644 "Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 856).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 646 "Про затвердження Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 858).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1800 "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2441).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. N 1010 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 32, ст. 2138).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1548 "Про внесення змін до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3034).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р. N 572 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 28, ст. 1644).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 458 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 14, ст. 1014).

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.