Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Фінансовий моніторинг »

Финансово-мониторинговое...

Надрукувати документ
04.10.2010

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України
19.07.2010 N 113

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2010 р. за N 716/18011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення
про навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України

1. Це Положення встановлює порядок проходження навчання працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Державний комітет фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).

2. Вимоги цього Положення поширюються на таких суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

еквайрингові та клірингові установи;

біржі (крім фондових, товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами);

суб'єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна (крім суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність одноособово, без утворення юридичної особи).

3. Відповідальні працівники суб'єктів первинного фінансового моніторингу, вказаних у пункті 2 цього Положення, повинні пройти навчання в порядку, установленому цим Положенням.

4. Особа, вперше призначена на посаду відповідального працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації (не менше 72 годин) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму згідно із відповідним обсягом типової програми навчання протягом трьох місяців з дня призначення на посаду.

5. Відповідальні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму шляхом періодичного проходження короткострокового навчання (не більше 72 годин) згідно із відповідним обсягом типової програми навчання не рідше одного разу на три роки.

6. Підвищення кваліфікації відповідальних працівників з окремих питань фінансового моніторингу може здійснюватись шляхом проходження інших форм навчання (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, "круглі столи" тощо) та самостійного вивчення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

7. Навчання відповідальних працівників складається з таких етапів:

оволодіння курсом навчання у навчальних закладах відповідно до типової програми навчання відповідальних працівників і отримання свідоцтва про навчання або оволодіння курсом навчання відповідно до такої типової програми навчання шляхом проходження інших форм навчання (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, "круглі столи" тощо) та самостійного вивчення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

складання екзамену та отримання кваліфікаційного посвідчення.

8. Типова програма навчання відповідальних працівників затверджується навчальним закладом та погоджується з Держфінмоніторингом і має включати такі розділи:

міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

організація здійснення фінансового моніторингу (нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти);

управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні тенденції тощо.

9. Оволодіти курсом навчання та отримати свідоцтво про навчання відповідальні працівники можуть у навчальному закладі, який має відповідну ліцензію Міністерства освіти і науки України та уклав з Держфінмоніторингом договір про співробітництво з питань навчання, або у Державному навчальному закладі післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" (далі - ДНЗПО "Навчально - методичний центр ДКФМУ"), віднесеному до сфери управління Держфінмоніторингу (далі - навчальний заклад).

10. Для укладення договору про співробітництво навчальний заклад подає до Держфінмоніторингу такі документи:

загальний опис (інформацію) про навчальний заклад;

список викладачів, які залучаються до проведення занять, із зазначенням посади, ученого ступеня, звання, місця роботи та даних, які підтверджують наявність досвіду викладання у цій галузі;

навчальний план з відповідної спеціалізації, складений згідно з типовою навчальною програмою;

копію ліцензії Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності.

11. Скласти екзамен та отримати кваліфікаційне посвідчення відповідальні працівники можуть у ДНЗПО "Навчально - методичний центр ДКФМУ", який визначено Екзаменаційним центром з проведення екзамену для працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг (далі - Екзаменаційний центр).

12. Для проходження навчання особи подають до навчального закладу такі документи:

заяву щодо навчання;

копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;

копію документа про вищу освіту.

13. Особи, які оволоділи курсом навчання у навчальних закладах, отримують свідоцтво про навчання.

14. Свідоцтво про навчання має містити:

напис "Свідоцтво";

назву навчального закладу;

прізвище, ім'я та по батькові слухача, який пройшов навчання;

назву відповідної навчальної програми, навчання за якою пройдено;

номер та дату видачі свідоцтва;

тривалість навчання у годинах;

запис "Дане свідоцтво надає можливість складання екзамену та отримання кваліфікаційного посвідчення";

підпис керівника та відбиток печатки навчального закладу.

15. Для участі у екзамені особи подають до Екзаменаційного центру такі документи:

заяву на участь у екзамені;

копію сторінок паспорта, що підтверджують паспортні дані;

копію документа про вищу освіту;

свідоцтво про навчання (крім осіб, що пройшли навчання самостійно).

16. Особам, які успішно склали екзамен, видається кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу, термін дії якого 3 роки з дати його видачі.

17. Кваліфікаційне посвідчення має містити:

напис "Екзаменаційна комісія";

назву Екзаменаційного центру;

напис "Кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу";

прізвище, ім'я та по батькові фахівця;

місцезнаходження екзаменаційної комісії;

номер та дату видачі кваліфікаційного посвідчення;

номер та дату протоколу про результати складання екзамену;

підписи голови та секретаря екзаменаційної комісії, керівника Екзаменаційного центру та відбиток печатки Екзаменаційного центру.

18. Екзамен проводить екзаменаційна комісія Екзаменаційного центру шляхом тестування та співбесіди. Тестові завдання затверджуються Екзаменаційним центром за погодженням з Держфінмоніторингом.

19. Склад екзаменаційної комісії затверджується наказом Екзаменаційного центру за погодженням з Держфінмоніторингом.

20. До складу екзаменаційної комісії входять працівники Держфінмоніторингу та Екзаменаційного центру. За необхідності до складу екзаменаційної комісії можуть входити представники інших державних органів. Головою екзаменаційної комісії є працівник Держфінмоніторингу.

21. Екзаменаційна комісія за результатами екзамену складає протокол, який підписують усі члени комісії. Протокол затверджується керівником Екзаменаційного центру, скріплюється печаткою Екзаменаційного центру та зберігається у Екзаменаційному центрі протягом п'яти років від дати проведення екзамену.

22. Навчальний заклад та Екзаменаційний центр ведуть реєстр виданих документів про навчання слухачів, який зберігається у навчальному закладі та Екзаменаційному центрі протягом п'яти років від дати їх видачі.

23. Особа, яка брала участь у екзамені, має право оскаржити дії екзаменаційної комісії та Екзаменаційного центру до Держфінмоніторингу протягом десяти днів від дати проведення екзамену або у судовому порядку.

 

Директор Департаменту
взаємодії та методичного забезпечення
системи фінансового моніторингу 

 
 
А. Т. Ковальчук 


 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.