Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Фінансовий моніторинг »

Финансово-мониторинговое...

Надрукувати документ
04.10.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 вересня 2010 р. N 832

Київ

Про внесення змін до Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 100 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 307), виклавши його у редакції, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 

Інд. 31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 100
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2010 р. N 832) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний комітет фінансового моніторингу України

1. Державний комітет фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. Держфінмоніторинг у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

Держфінмоніторинг організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

Держфінмоніторинг у своїй діяльності може використовувати рекомендації міжнародних організацій щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

3. Основними завданнями Держфінмоніторингу є:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

2) збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов'язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму;

3) створення та забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4) налагодження співпраці, взаємодії та обміну інформацією з державними органами, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;

5) забезпечення представництва України в установленому порядку в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

4. Держфінмоніторинг відповідно до покладених на нього завдань:

1) вносить пропозиції щодо розроблення законодавчих актів, бере участь в установленому порядку в підготовці інших нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

2) подає запити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання щодо одержання інформації (у тому числі копій документів, що її підтверджують), необхідної для виконання покладених на нього завдань;

3) співпрацює з органами виконавчої влади, іншими державними органами, діяльність яких пов'язана із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4) у разі наявності достатніх підстав вважати, що фінансова операція або сукупність пов'язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, подає правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення згідно з кримінально-процесуальним законодавством, а також розвідувальним органам для провадження оперативно-розшукової діяльності відповідні узагальнені та додаткові матеріали і одержує від них інформацію про хід їх розгляду;

5) у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов'язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, подає інформацію відповідному правоохоронному або розвідувальному органу у вигляді узагальнених матеріалів;

6) бере участь у міжнародному співробітництві з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

7) проводить аналіз методів та фінансових схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

8) проводить узагальнення відомостей про стан здійснення державними органами заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму в державі;

9) погоджує проекти нормативно-правових актів суб'єктів державного фінансового моніторингу з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також погоджує із суб'єктами державного фінансового моніторингу проекти своїх нормативно-правових актів щодо виконання відповідними суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

10) проводить аналіз ефективності заходів щодо функціонування системи фінансового моніторингу в державі на підставі інформації, поданої органами державної влади;

11) сприяє виявленню у фінансових операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом;

12) вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, і в разі виявлення порушень законодавства вживає заходів, передбачених законами, а також повідомляє про це орган, що здійснює нагляд за таким суб'єктом первинного фінансового моніторингу;

13) забезпечує координацію діяльності державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

14) установлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які призначаються відповідальними за проведення фінансового моніторингу;

15) забезпечує організацію та координацію роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, щодо боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму на базі відповідного навчального закладу, що належить до сфери управління Держфінмоніторингу;

16) надає відповідно до законодавства суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

17) повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу після надходження відповідної інформації від правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства, про факт порушення кримінальної справи (або про факт закриття кримінальної справи в ході досудового слідства) за повідомленням такого суб'єкта, що надійшло до Держфінмоніторингу, а також подає йому інформацію про прийняті судами рішення за такими кримінальними справами з одночасним повідомленням відповідного суб'єкта державного фінансового моніторингу;

18) надає роз'яснення щодо застосування прийнятих ним нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

19) бере участь за дорученням Кабінету Міністрів України у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до його компетенції;

20) визначає та затверджує за погодженням із суб'єктами державного фінансового моніторингу критерії ризиків;

21) забезпечує ведення обліку:

інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу;

узагальнених та додаткових матеріалів, наданих правоохоронним органам, а також процесуальних рішень, прийнятих за результатами їх розгляду правоохоронними органами;

інформації про результати досудового слідства та постановлені судові рішення у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали;

інформації про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт, у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені матеріали;

надісланих і виконаних міжнародних запитів про співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

22) як суб'єкт державного фінансового моніторингу, що відповідно до пункту 8 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) здійснює регулювання та нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних;

забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

здійснює регулювання та нагляд з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час діяльності таких суб'єктів у цій сфері;

вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а в разі виявлення порушень таких вимог вжиття заходів, передбачених законом;

проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;

забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, правоохоронних і розвідувальних органів;

вживає відповідно до законодавства заходів для перевірки бездоганної ділової репутації осіб, які здійснюють управління та контроль за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

вживає відповідно до законодавства заходів для недопущення до управління суб'єктами первинного фінансового моніторингу, прямої чи опосередкованої істотної участі у таких суб'єктах осіб, які мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм;

у випадках, установлених законодавством, вживає заходів для недопущення формування статутних (складених) капіталів відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок коштів, джерела походження яких неможливо підтвердити;

визначає і розробляє процедуру застосування відповідних запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або виконують неналежним чином рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких пов'язана з боротьбою з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

23) подає щороку в березні звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму комітетам Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією;

24) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

25) забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

26) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у Держфінмоніторингу, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

27) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

5. Держфінмоніторинг має право:

1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних органів, Національного банку, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, підприємств, установ та організацій інформацію (довідки, копії документів), необхідну для виконання покладених на нього завдань, у тому числі інформацію, що становить банківську або комерційну таємницю;

3) здійснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числі автоматизований, до баз даних суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів державної влади;

4) одержувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім спеціально визначених) у разі потреби відомості про відстеження (моніторинг):

обігу активів, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також інформацію про відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об'єктом фінансового моніторингу;

фінансових операцій клієнтів, операції яких стали об'єктом фінансового моніторингу;

5) одержувати від суб'єктів первинного фінансового моніторингу:

інформацію (довідки, копії документів, що її підтверджують), у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю, про фінансові операції, які стали об'єктом фінансового моніторингу, та пов'язані з ними операції. У разі коли учасником таких фінансових операцій є нерезидент, має право витребувати у суб'єкта первинного фінансового моніторингу всю наявну інформацію про цю особу. Стосовно учасника такої фінансової операції - резидента має право витребувати у суб'єкта первинного фінансового моніторингу копії паспорта цієї особи, картки із зразками підписів та довіреності, на підставі якої цей учасник брав участь у проведенні фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу, а також іншу наявну інформацію (копії документів), необхідну для виконання покладених на нього завдань;

інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за діяльністю таких суб'єктів в межах Закону;

6) одержувати в установленому порядку від правоохоронних та розвідувальних органів, до яких згідно із Законом подано узагальнені матеріали, а також судових органів інформацію про хід опрацювання та вжиття відповідних заходів, інформацію про результати досудового слідства та постановлені судові рішення у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені та додаткові матеріали, та інформацію про конфісковані активи та активи, на які накладено арешт, у справах, у розслідуванні яких використовувалися (використовуються) надані узагальнені та додаткові матеріали;

7) організовувати та координувати перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів органів державної влади з питань фінансового моніторингу та за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу - працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу, у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

8) приймати рішення про зупинення видаткових операцій за рахунками осіб на строк, установлений Законом;

9) приймати рішення про подальше зупинення фінансових операцій та продовжувати строк зупинення фінансових операцій у випадках, установлених Законом;

10) брати участь за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу у підготовці та/або проведенні перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (крім банків) у сфері додержання законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

11) інформувати суб'єктів державного фінансового моніторингу про порушення вимог Закону суб'єктами первинного фінансового моніторингу;

12) надавати суб'єктам державного фінансового моніторингу статистичну інформацію відповідно до законодавства в межах, визначених частиною четвертою статті 18 Закону;

13) утворювати постійні або тимчасові робочі групи, комісії для виконання покладених на нього завдань;

14) проводити в установленому порядку семінари, конференції, наради з питань виконання покладених на нього завдань;

15) у рамках міжнародного співробітництва:

укладати в установленому законодавством порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами інших держав з питань співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

здійснювати міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією, пов'язаною із запобіганням та протидією легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

забезпечувати співробітництво з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та іншими міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

подавати відповідному органу іноземної держави інформацію з обмеженим доступом за умови забезпечення цим органом тотожного діючому в Україні національного режиму її захисту та використання виключно для цілей кримінального судочинства у справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

витребувати у органів державної влади, підприємств, установ, організацій та суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію (у тому числі ту, що становить банківську або комерційну таємницю), необхідну для задоволення запиту відповідного органу іноземної держави;

відмовляти або відстрочувати задоволення запиту щодо міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на підставі міжнародних договорів, стороною яких є Україна;

доручати суб'єкту первинного фінансового моніторингу зупиняти чи поновлювати або забезпечувати проведення моніторингу фінансової операції відповідної особи для задоволення запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;

брати участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції.

6. Держфінмоніторинг для здійснення своїх повноважень має право утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати структурні підрозділи, що не мають статусу юридичних осіб, в Автономній Республіці Крим і областях та відповідні навчальні заклади.

7. Держфінмоніторинг взаємодіє під час виконання покладених на нього завдань з центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями.

8. Держфінмоніторинг у межах своїх повноважень видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Держфінмоніторингу підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Держфінмоніторинг видає у разі потреби разом з центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами спільні акти.

9. Держфінмоніторинг очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Прем'єр-міністра України Кабінет Міністрів України.

Голова Держфінмоніторингу має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України.

10. Голова Держфінмоніторингу:

1) здійснює загальне керівництво Держфінмоніторингом, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань;

2) визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи Держфінмоніторингу, затверджує плани його роботи і звіти про їх виконання;

3) підписує нормативно-правові та інші акти Держфінмоніторингу;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держфінмоніторинг;

5) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу;

6) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Держфінмоніторинг;

7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників самостійних структурних підрозділів, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Держфінмоніторингу;

8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників Голови;

9) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держфінмоніторингу;

10) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держфінмоніторингу, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), першого заступника та заступників Голови, керівників самостійних структурних підрозділів, членів правління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

У разі потреби до складу колегії можуть входити в установленому порядку інші особи.

Членів колегії затверджує та увільняє Голова Держфінмоніторингу.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держфінмоніторингу.

12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму в Держфінмоніторингу можуть утворюватися консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

13. Граничну чисельність працівників Держфінмоніторингу затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру Держфінмоніторингу затверджує його Голова.

Штатний розпис і кошторис Держфінмоніторингу затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

14. Держфінмоніторинг є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.