Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік New » Податковий кодекс »

Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України

Надрукувати документ
31.01.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010

м. Київ

N 1044

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 84/18822

Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України

З метою забезпечення практичного застосування пунктів 102.6 та 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні",

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 19.03.2001 N 113 "Про затвердження Порядку застосування норм пункту 15.4 статті 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.03.2001 за N 284/5475.

3. Департаменту адміністрування податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) (Хоцянівська Н. В.) в установленому порядку:

3.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;

3.2 забезпечити оприлюднення цього наказу.

4. Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити доведення цього наказу до підпорядкованих податкових органів.

5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О. М.

 

Голова

О. О. Папаіка

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

 
 
 
 
Г. Яцишина

Міністр фінансів України

Ф. Ярошенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
24.12.2010 N 1044

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 84/18822

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України

1. Цей Порядок визначає механізм продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань відповідно до норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

власник юридичної особи та/або уповноважений власником орган (далі - власник) - учасники (засновники) господарського товариства, загальні збори акціонерного товариства, засновники організації, інші особи або органи, до компетенції яких належить прийняття рішення про призначення (обрання) посадових осіб;

документальне підтвердження - подання платником податків разом із заявою про продовження граничних строків документів, що підтверджують його право на таке продовження;

обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) - непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов'язків, передбачених податковим законодавством.

Інші терміни, які застосовуються в цьому Порядку, мають значення, визначені Кодексом.

3. Продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань для посадових осіб юридичної особи здійснюється у разі, якщо протягом зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність.

4. Продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань для фізичної особи здійснюється, якщо такий платник податків був позбавлений можливості у визначений Кодексом строк виконати грошове зобов'язання та/або скористатися податковими правами.

5. Відсутність можливостей у платника податків подати у граничний строк податкові декларації, заяви про перегляд рішень органів державної податкової служби, заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань може бути пов'язана з:

5.1 перебуванням за межами України протягом строків, визначених Кодексом для декларування доходів та нарахування та/або сплати податкового зобов'язання. У цьому разі документальним підтвердженням є:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший документ, що дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну, з візами та без віз (для країн, в'їзд громадян України на території яких не потребує наявності візи (дозволу на виїзд)) та відповідними відмітками органів прикордонної служби (за наявності);

письмова відповідь Адміністрації Державної прикордонної служби України на запит органу державної податкової служби;

письмова відповідь Міністерства закордонних справ України на запит органу державної податкової служби;

5.2 перебуванням у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди (екіпажу) таких суден протягом строків, визначених Кодексом для декларування доходів та нарахування та/або сплати податкового зобов'язання. У цьому разі документальним підтвердженням є копія трудового договору (контракту) і витяг із судового журналу;

5.3 перебуванням у місцях позбавлення волі за вироком суду. У цьому разі документальним підтвердженням є:

довідка або письмова відповідь Міністерства внутрішніх справ України на запит органу державної податкової служби;

довідка з установ Державної пенітенціарної служби України або письмова відповідь таких установ на запит органу державної податкової служби;

5.4 обмеженою свободою пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин непереборної сили, підтверджених документально. У цьому разі документальним підтвердженням є:

підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, на запит органу державної податкової служби;

письмова відповідь Міністерства оборони України на запит органу державної податкової служби;

підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України;

довідки Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Державної інспекції техногенної безпеки України або їх територіальних підрозділів на запит органу державної податкової служби;

рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від обставин непереборної сили;

рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад - у випадках, встановлених Кодексом;

висновки, рішення, повідомлення інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини непереборної сили;

5.5 визнанням за рішенням суду безвісно відсутнім або перебуванням у розшуку у випадках, передбачених законом. У цьому разі документальним підтвердженням є:

відповідне рішення суду на запит органу державної податкової служби;

дані Міністерства внутрішніх справ України або письмова відповідь органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, інших правоохоронних органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, на запит органу державної податкової служби.

6. Відсутність можливості у власника призначити інших посадових осіб може бути пов'язана з такими обставинами:

6.1 посадова особа є одночасно одним із власників юридичної особи за умови, що відсутність такого співвласника (акціонера, учасника, засновника) унеможливлює прийняття рішення про призначення на постійній або тимчасовій основі іншої посадової особи. У цьому разі документальним підтвердженням цього факту є копії установчих документів юридичної особи, засвідчені у визначеному порядку;

6.2 юридична особа заснована на власності окремої фізичної особи, яка одночасно є єдиною посадовою особою такої юридичної особи;

6.3 процедура призначення нової посадової особи та пов'язані з проведенням цієї процедури заходи, визначені законодавством, займають певний час.

7. За наявності обставин, визначених у пунктах 3, 5, 6 цього Порядку щодо посадових осіб юридичної особи та пунктах 4, 5 цього Порядку щодо фізичної особи, платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків.

8. Вимоги до змісту заяви платника податків про продовження граничних строків та порядок подання:

8.1 заява подається платником податків протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин, визначених цим Порядком, у довільній формі із стислим та чітким обґрунтуванням підстав для продовження граничних строків з посиланням на документальне підтвердження викладених фактів. У заяві надається вичерпний перелік додатків із зазначенням кількості сторінок кожного документа, їх повної назви та реквізитів (дата, номер, найменування органу, що видав документ). Заява подається платником податків тільки разом із документальним підтвердженням.

У разі необхідності продовження граничних строків для подання податкової декларації платником податків у заяві вказуються вид платежу, податковий період та суми грошового зобов'язання.

При оскарженні рішення органу державної податкової служби вказуються реквізити (дата, номер) такого рішення та найменування органу державної податкової служби, рішення якого оскаржується.

За відсутності документального підтвердження, а також у разі невідповідності вимогам цього пункту така заява не розглядається, про що орган державної податкової служби повідомляє платника податків не пізніше п'яти робочих днів з дати отримання заяви;

8.2 у заяві юридичної особи обов'язково вказуються повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної особи, номери телефонів (факсів, e-mail) посадових осіб (за наявності).

Заява підписується керівником юридичної особи або особою, що його заміщує, та завіряється печаткою юридичної особи. Заява повинна мати реєстраційний номер та дату складання;

8.3 у заяві фізичної особи обов'язково вказуються прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті), місце проживання, номери телефонів (факсів, e-mail) - службовий та домашній (за наявності), місце основної роботи. Заява підписується фізичною особою та повинна мати дату складання. Заява подається фізичною особою до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою, а фізична особа, яка не має постійного місця проживання в Україні, - органу державної податкової служби за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування. У заяві фізичної особи - суб'єкта господарювання також вказуються дата видачі та номер свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця;

8.4 платники податків мають право надіслати заяву органу державної податкової служби поштою з повідомленням про вручення або подати особисто.

9. Порядок та строки розгляду органом державної податкової служби заяви платника податків про продовження граничних строків:

9.1 орган державної податкової служби протягом двадцяти календарних днів від дня отримання заяви платника податків зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його на адресу заявника поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку;

9.2 керівник органу державної податкової служби (заступник керівника) може прийняти рішення про продовження строків розгляду заяви платника податків понад строки, визначені пунктом 9.1 цього Порядку, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення двадцятиденного строку, зазначеного у пункті 9.1 цього Порядку;

9.3 рішення про продовження строків розгляду заяви платника податків може бути прийняте у разі потреби додаткового вивчення документів, якими супроводжується заява, експертного підтвердження справжності (дійсності) таких документів, необхідності надання органам державної податкової служби запитів компетентним органам щодо додаткового підтвердження обставин, викладених у заяві платника податків.

10. Штрафні санкції, визначені статтею 120 розділу II Кодексу, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації.

11. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

12. Порядок повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань визначено статтею 43 розділу II Кодексу.

13. Порядок скасування та оскарження рішень органів державної податкової служби платником податків визначено статтями 55 та 56 розділу II Кодексу.

 

Директор Департаменту адміністрування
податку на прибуток та інших податків
і зборів (обов'язкових платежів)

 

 
 
Н. В. Хоцянівська

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.