Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік New » ПДВ »

Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення (Наказ ДПА №969)

Надрукувати документ
10.01.2011

Оригінал 

Видається покупцю 

  

Включено до ЄРПН 

  

Залишається у продавця
(тип причини) 

  

  

  

Копія (залишається у продавця) 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової адміністрації України
21.12.2010 N 969 

            (Потрібне виділити поміткою "Х") 

  

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Дата виписки податкової накладної 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Порядковий номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
        Продавець 

  

  

                                     (номер філії)

       Покупець 

Особа (платник
податку) - продавець 

 
 

 

  

Особа (платник
податку) - покупець 

 
 

 

  

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) 

  

  

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(індивідуальний податковий номер продавця) 

  

                            (індивідуальний податковий номер покупця) 

Місцезнаходження
(податкова адреса) продавця 

 
 
___________________________ 

  

Місцезнаходження (податкова адреса) покупця 

 
 
__________________________ 

Номер телефону 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Номер телефону 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Вид цивільно-
правового договору 

 
_______________________________________
                               (вид договору) 

від 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Форма проведених розрахунків 

_____________________________________________________________________________
                              (бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо) 

                               

 

Роз-
діл 

Дата відван-
таження (вико-
нання, постачання (оплати*) товарів/
послуг 

Номенклатура постачання товарів/
послуг продавця 

Оди-
ниця виміру товару 

Кіль-
кість (об'єм, обсяг) 

Ціна поста-
чання одиниці товару/послуги без ураху-
вання ПДВ 

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками 

Загальна сума коштів, що підлягає сплаті 

20 % 

0 % (постачання на митній території України) 

0 % (експорт) 

звіль-
нення від ПДВ**
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

I 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього по розділу I 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

II 

Зворотна (заставна) тара 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

III 

Податок на додану вартість 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

IV 

Загальна сума з ПДВ 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

 

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних. 

 

 
М. П.
 

 

 
__________________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну) 

 

____________
* Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

** ___________________________________________________________________________________
       (відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи  Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення
від оподаткування) 

 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість  

 
 
Ю. В. Лапшин  

 

 

 

Додаток 1
до Податкової накладної 

 

 

 

 

 

        Додаток до податкової накладної N  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

від 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   Дата 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  (дата заповнення додатка) 

             

 

N
з/п 

N договору, найменування/ прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи -
 підприємця продавця 

Належить постачанню 

Перелік (номенклатура) частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг 

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити 

номен-
клатура товарів/ послуг 

один. виміру 

ціна один. товару/ послуги без урахув. ПДВ 

кіль-
кість, об'єм, обсяг 

зага-
льна сума коштів без ПДВ 

номен-
клатура товарів/ послуг 

один. виміру 

кіль-
кість, об'єм, обсяг 

номен-
клатура товарів/ послуг 

один. виміру 

кіль-
кість, об'єм, обсяг 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

х 

х 

х 

х 

  

х 

х 

х 

х 

х 

х 

 

______________________________________
(підпис і прізвище особи, яка склала додаток) 

  

 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість  

 
 
Ю. В. Лапшин  

 

 

 

 

Додаток 2
до Податкової накладної  

 

 

 

 

 

 

Оригінал 

Видається покупцю 

  

Включено до ЄРПН 

  

Залишається у продавця
(тип причини) 

  

  

  

Копія (залишається у продавця) 

  

 

  

  

                 (Потрібне виділити поміткою "Х") 

  

  

 

 

   РОЗРАХУНОК   N 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

/ 

  

  

  

  

 

 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

від 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N 

  

  

  

  

  

  

  

 

/ 

  

  

  

  

 

за договором від 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

N  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

            Продавець  

 

              Покупець  

Особа (платник
податку) - продавець 

 
 

 

Особа (платник
податку) - покупець 

 
 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця) 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(індивідуальний податковий номер продавця) 

(індивідуальний податковий номер покупця) 

Місцезнаходження
(податкова адреса)
продавця  

 
 
____________________________________ 

Місцезнаходження
(податкова адреса)
покупця  

 
 
_______________________________________ 

Номер телефону 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Номер телефону 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
(продавця)  

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця) 

 
 

 

Вид цивільно-
правового договору  

 
___________________________________________ 

від 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

Дата оплати  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Форма проведених
розрахунків  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

               

 

Дата коригу-
вання 

Причина коригування
 

Номен-
клатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригу-
ється 

Оди-
ниця виміру 

Коригування
кількості 
 

Коригування вартості 
 
 

Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що  

 

оподатко-
вуються за ставкою 20 %
(-) (+) 

оподатко-
вуються за ставкою
0 %
(-) (+) 

звіль-
нені від ПДВ
(-) (+) 

 

зміна кількості, 
об'єму, обсягу
(-) (+) 

ціна постачання товарів/ послуг 

зміна ціни
(-) (+) 

кіль-
кість пос-
тачання товарів/ послуг 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Усього 

  

  

  

 

Сума коригування податкового зобов'язання та податкового кредиту 

  

Х 

Х 

 

 

Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку із зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно, включені відповідно до податкового зобов'язання з одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних. 

 

 
М. П.
 

 

____________________________________________________________________
                               (дата, підпис і прізвище особи, яка склала розрахунок коригування) 

 

Розрахунок коригування від ______________ N ____ до податкової накладної від _______________ N ____ отримав і зобов'язуюся включити суми коригування до реєстру виданих та отриманих податкових накладних та сум податкового кредиту і податкового зобов'язання 

                                                                                                             ____________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                             (дата отримання розрахунку, підпис покупця) 

 

 

Директор Департаменту
адміністрування податку
на додану вартість  

 
 
Ю. В. Лапшин  

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (4)

 • Kytuli

  09.02.2011, 12:18

  З нищенаведеного робимо висновок, що навіть при відсутності письмового договору в графі ПН "вид цивільно-правового договору" заповнюєм вид за усною домовленістю ?

 • Librarian

  19.01.2011, 11:26

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

  ЛИСТ

  від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

  Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі 


  Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  Державною податковою адміністрацією України з метою забезпечення практичного застосування статті 201 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) було розроблено наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 N 969 "Про затвердження форми Податкової накладної та порядку її заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1401/18696 (далі - наказ N 969), який набуває чинності з дня офіційного опублікування 10 січня 2011 року ("Офіційний вісник України" N 101, 2010).

  Наказом N 969 затверджені в новій редакції форма податкової накладної та додатки до неї, а також Порядок заповнення податкової накладної (далі - Порядок).

  Крім того, наказом N 969 визнано таким, що втратив чинність наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 N 165 (далі - наказ N 165), яким було затверджено попередню форму податкової накладної та Порядок її заповнення, а також накази Державної податкової адміністрації України, якими були внесені зміни до зазначеного наказу.

  Форма податкової накладної, розрахунок коригування кількісних і вартість показників до неї (далі - Розрахунок коригування) та Порядок її заповнення зазнали деяких змін на відміну від редакції, затвердженої наказом N 165 (із змінами та доповненнями).

  Зокрема, у зв'язку з тим, що податкові накладні, які відповідають вимогам пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, у верхній лівій частині податкової накладної та Розрахунку коригування введено нове поле "Включено до ЄРПН", в якому робиться відповідна відмітка.

  У випадку коли оригінал податкової накладної залишається у продавця, у полі "Залишається у продавця" робляться відповідні відмітки - проставляється позначка "Х" та тип причини відповідно до пункту 8 Порядку (наприклад: 01 - Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною; 02 - Постачання неплатнику податку і т. д.

   

  Звертаємо увагу на те, що на відміну від форми податкової накладної та додатків до неї, затверджених наказом 165, відповідно до яких непотрібне виділялось позначкою "Х", в новій редакції наказу N 969 позначкою "Х" виділяються потрібні поля.

  Крім того, у випадках, коли всі примірники податкових накладних залишаються у особи, що їх виписала (пункти 8.1 - 8.4 Порядку), у рядках "Індивідуальний податковий номер покупця" та "Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)" проставляється нуль.

  У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено за нульовою ставкою, у розділі III та графах 8 і 9 податкової накладної також проставляється нуль.

  Слід зазначити, що платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після дробу код відповідної діяльності - 2, 3 або 4, відповідно до пункту 3 Порядку (наприклад, податкова накладна, складена платником податку за діяльністю у сфері сільського, лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Кодексу, що має код діяльності 2, буде мати такий порядковий номер


  При цьому, у разі складання окремих податкових накладних за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера філії (структурного підрозділу) і визначається виключно числовим значенням після коду діяльності (наприклад, податкова накладна, складена за вищезазначеним видом діяльності філією, якій платником податку присвоєно числовий номер "12", буде мати порядковий номер


  У разі складання податкових накладних філією чи структурним підрозділом платника податку за операціями по загальних видах діяльності порядковий номер податкової накладної встановлюється за вищезазначеним принципом, при цьому у клітині, передбаченій для коду діяльності, значення будуть відсутні (наприклад, податкова накладна, складена філією, якій платником податку присвоєно числовий номер "12", буде мати порядковий номер

   

  Аналогічне стосується і Розрахунку коригування.

  Відповідно до наказу N 969 з форми податкової накладної вилучено розділ "Товаротранспортні витрати" як такі, що повинні зазначатись в розділі I податкової накладної, розділ "Надано покупцю: надбавка(+)/ знижка (-)" та відповідно розділ "Усього по розділах I + II ± IV".

  Крім того, з Розрахунку коригування вилучено графи 12 - 15.

  Одночасно звертаємо увагу на те, що у разі якщо Розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

  У разі коли продавець складає Розрахунок коригування до податкової накладної, що не підлягає реєстрації, у зв'язку з чим загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) досягає обсягу, визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, до Реєстру в обов'язковому порядку вносяться відомості, що містяться у такому розрахунку.

  При цьому Розрахунок коригування до податкової накладної, відомості якої не внесено до Реєстру, реєструється після реєстрації такої накладної незалежно від дати її складення.

   

  Заступник Голови 
  О. М. Любченко 

 • Librarian

  11.01.2011, 14:39

  Усна угода теж є угодою, відповідно, така угода може бути віднесена до одного з виду цивільно-правових угод, які передбачені Цивільним кодексом.

  Наприклад, Договір купівлі-продажу, Договір поставки, Договір міни, Договір дарування, Договір ренти, тощо. Вважаємо, що при зазначенні цього тепер вже обов'язкового реквізиту податкової накладної, назва виду ЦПД повинна відповідати назві, як у Цивільному кодексі http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=56&ArtID=313

  Тому те, що у Вас немає договору у письмовій формі, не є перешкодою для того, щоб зазначити обов'язковий реквізит "вид цивільно-правового договору" (див. ст.201.1. ПКУ http://pro-u4ot.info/index.php?section=browse&CatID=56&ArtID=1106&ArtPage=5)

 • sibola

  11.01.2011, 12:50

  Что вписывать в строку "Вид гражданско-правового договора", если покупатель - конечный потребитель или фирма, которая не является постоянным клиентом и совершила разовое приобретение товара за наличные средства?
  Достаточно ли будет внести просто номер и дату накладной?

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.