Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік New » ПДВ »

Щодо відображення у податковому кредиті податкових накладних, виписаних до 01.01.2011 р.

Надрукувати документ
01.04.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.02.2011 р. N 4905/7/16-1517-10

 

Щодо відображення у податковому кредиті податкових накладних, виписаних до 01.01.2011 р.

Державна податкова адміністрація України розглянула лист <...> щодо включення до податкового кредиту податкових накладних, отриманих із запізненням за умови дії Закону України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" (далі - Закон), і повідомляє.

Згідно з підпунктом 7.4.1 пункту 7.4 статті 7 Закону податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду.

Правила, які передбачають формування податкових зобов'язань продавця і податкового кредиту покупця в одному звітному періоді та дають можливість платнику своєчасно і в повному обсязі реалізувати надане йому право на формування свого податкового кредиту, встановлено нормами Закону.

Підпунктом 7.2.1 пункту 7.2 статті 7 Закону встановлено, що платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, а підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону визначено, що податкова накладна видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача, та є підставою для нарахування податкового кредиту, а також передбачено умови, за яких платник податку отримає право на податковий кредит навіть при відмові продавця надати йому податкову накладну.

Тобто на дату, визначену підпунктом 7.3.1 пункту 7.3 статті 7 Закону, продавець зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, а якщо ця вимога Закону не дотримана, отримувач товарів (послуг) вправі вимагати її надання, а у випадку відмови - звернутися зі скаргою на такого постачальника до органу податкової служби (підпункт 7.2.6 пункту 7.2 статті 7 Закону).

Таким чином, своєчасне включення податкових накладних до складу податкового кредиту, а також забезпечення контролю за своєчасним їх отриманням є обов'язком платника податку, і Законом передбачено ряд можливостей для безперешкодної реалізації такого обов'язку.

Враховуючи те, що податкова накладна є звітним податковим документом і одночасно розрахунковим документом (підпункт 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону), та з урахуванням визначення, наданого пунктом 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, яке затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. N 88 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.06.95 р. за N 168/704 (далі - Положення N 88), податкова накладна відноситься до категорії первинних документів

Порядок реєстрації податкової накладної як вхідного первинного документа визначається з урахуванням правил, встановлених Положенням N 88, облік податкових накладних та їх передача (пересилання) повинні ґрунтуватись на правилах, які встановлені для відповідних бухгалтерських документів.

Відповідно до пункту 2 Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.97 р. N 799 (далі - Порядок N 799), звіти, розрахункові документи і декларації (далі - звіти) приймаються до відправлення листами (посилками, бандеролями) з оголошеною цінністю (далі - поштові відправлення) з позначкою "Звіт" та з рекомендованим повідомленням про вручення, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Враховуючи зазначене, податкові накладні, які відправляються продавцем поштою покупцю, повинні надсилатися поштовим листом з рекомендованим повідомленням про вручення.

Таким чином, документальним підтвердженням правомірності включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість на підставі податкової накладної, яку було виписано у будь-якому з попередніх періодів, для платника податку - покупця є документ, який підтверджує дату надходження такої податкової накладної від продавця, а саме зареєстровані відповідно до вимог Положення N 88 лист з рекомендованим повідомленням про вручення із зазначенням на ньому відбитка календарного поштового штемпеля та отримана разом з цим листом податкова накладна з відображенням на ній дати реєстрації на штампі вхідної кореспонденції (за умови дотримання інших вимог Закону щодо формування податкового кредиту).

Отже, у разі отримання податкових накладних, в тому числі і тих, що виписані в різних податкових періодах, але отримані платником в поточному звітному періоді (податкові накладні, які було виписано у попередніх періодах), лише за наявності документального підтвердження такого запізнення, платник податку - покупець товарів (послуг) має право на включення суми податку на додану вартість до складу податкового кредиту.

 

Заступник Голови 

О. Любченко 

 

Читати ще:


[на головну]

Коментарі (2)

 • Librarian

  01.04.2011, 14:30

  Одновременность отражения налоговых обязательств продавца и налогового кредита покупателя в НКУ

  Вопрос запоздавших налоговых накладных обсуждался не раз, в том числе в комментарии к письму ГНАУ от 22.02.2011 г. N 4905/7/16-1517-10. Путем казуистических рассуждений ГНАУ приходит к выводу, что единственным оправданием несвоевременного получения налоговой накладной является ее отправка по почте. Если же передача налоговой накладной не требует услуг почты, она должна быть выдана в момент первого события. В противном случае покупатель «обязан воспользоваться правом» подачи в ГНАУ соответствующей жалобы. Поэтому для подтверждения обоснованности включения в налоговый кредит отчетного периода сумм по накладным, выписанным в предыдущих периодах, необходим «документ, подтверждающий дату поступления такой налоговой накладной от продавца, а именно зарегистрированные в соответствии с требованиями Положения N 88* письмо с рекомендованным уведомлением о вручении с указанием на нем оттиска календарного почтового штемпеля».

  (* Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 24.05.95 г. N 88.)

  Однако данное письмо посвящено, главным образом, накладным из прошлого года и основывается на нормах ЗУ «О НДС».

  В этой статье мы обсудим два вопроса:

  1. Содержит ли Налоговый кодекс категорическое требование одновременного отражения налоговых обязательств продавца и налогового кредита покупателя? Если да, то следует ли из этого, что для проведения «запоздавших налоговых накладных» требуются какие-либо иные документальные основания, кроме самих накладных?

  2. Каковы требования Кодекса относительно накладных, выписанных в период действия норм ЗУ «О НДС» (до 01.01. 2011), но полученных после 01.01.2011?

  1. По первому вопросу. К сожалению, в НКУ в полном объеме реализована мечта ГНАУ об синхронизации выданных и полученных налоговых накладных. Но только в реестрах – см. п. 201.6:

  «Налоговая накладная является налоговым документом и одновременно отображается

  - в налоговых обязательствах и реестре выданных налоговых накладных продавца и

  - реестре полученных налоговых накладных покупателя.»

  При этом, абзацем вторым пункта предусмотрено, что налоговый орган уведомляет плательщика налога о расхождениях в реестрах. По результатам такого уведомления продавец имеет право уточнить сумму налоговых обязательств в течение 10 дней (без применения штрафных санкций). Отметим: об уточнении налогового кредита покупателем речь в данном пункте не идет.  Более того, данным пунктом вообще не предусмотрена обязанность покупателя включать сумму по полученной накладной в налоговый кредит одновременно с ее включением в налоговые обязательства продавцом: предусмотрена лишь обязанность ее отражения в реестре полученных накладных. И, как мы увидим в дальнейшем, это не описка.

  Более того, следует учесть, что электронный реестр не тождественен «бумажным» накладным. Накладные могут быть отражены в реестрах покупателя и продавца одновременно, но бумажная накладная может на практике быть получена покупателем позже – в следующем периоде.

  Относительно бумажных налоговых накладных Кодекс содержит не столь категоричные нормы. Так, абзацем вторым п. 198.6 предусмотрено не что иное, как возможность (пусть не право, но возможность!) включения в налоговый кредит сумм, не подтвержденных на момент включения накладными:

  «В случае, если на момент проверки плательщика налога органом ГНС суммы налога, предварительно включенные в налоговый кредит, остаются не подтвержденными отмеченными этим пунктом документами, плательщик налога несет ответственность в соответствии с Законом.»

  Таким образом, допускается «предварительное» включение сумм в налоговый кредит без получения бумажной накладной. Кодексом предусмотрена ответственность за отсутствие бумажной накладной лишь на момент проверки.

  Более того, абзацем 3 указанного пункта прямо предусмотрена возможность включения в налоговый кредит сумм по накладным прошлых периодов:

  «В случае, если плательщик налога не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму налога на добавленную стоимость на основании полученных налоговых накладных, такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты выписки налоговой накладной.»

  Из содержания этого абзаца можно (при большом желании) сделать вывод, что такое право возникает при условии получения налоговой накладной «в соответствующем налоговом периоде»… однако ничто не обязывает покупателя отрицать факт такого своевременного получения.

  Анализирую приведенные нормы в совокупности можно сделать следующие выводы:

  1) Требование кодекса о синхронности касается только отражения в реестрах и является категорическим только для обязательств: есть кредит покупателя – должен быть обязательства продавца. Однако, Кодекс не содержит прямого требования обратного: отражение обязательства продавцом не обязывает покупателя отражать кредит.

  2) Одновременное отражение налоговых накладных в реестрах не тождественно отражению в учете бумажных накладных. Последние могут быть получены позже – вплоть до момента проверки. Более того, они могут быть получены, но не проведены… с правом их включения в налоговый кредит в течение одного года с даты выписки.

  2. Относительно накладных, выписанных до и полученных после 01.01.2011. Кодекс не содержит никаких требований относительно дополнительного документального «оправдания» для включения в налоговый кредит сумм по «запоздавшим» накладным. В то же время, право подачи покупателем жалобы в ГНАУ в связи с невыдачей продавцом налоговой накладной (абз. 10 п. 201.10), так и осталось правом и не превратилось в обязанность. Поэтому покупатель имеет «право ждать» получения налоговой накладной, и не только по почте.

  Более того, казуистика ГНАУ основывалась на том, что налоговая накладная является «отчетным и расчетным» документом. И поэтому ее почтовое отправление должно осуществляться в соответствии с «Порядком оформления почтовых отправлений с вложением материалов отчетности, расчетных документов и деклараций», утвержденного постановлением КМУ от 28.07.97 г. N 799. Однако в п. 201.6 Кодекса четко указано, что налоговая накладная является «налоговым» документом. Никаких требований к отправлению налоговых документов Порядок №799 не содержит такой термин ему неведом.

  Послесловие.

  Намерение ГНАУ добиться синхронности налогового кредита и налоговых обязательств «в масштабах страны» несгибаемо и прослеживается еще с 2009 года. По этому поводу издано множество писем (от 04.11.2009 г. N 24259/7/16-1517-26, от 18.08.2010 г. N 16847/7/16-1517-26, а также упомянутое выше от 22.02.2011 г. N 4905/7/16-1517-10). Это намерение частично реализовано в Налоговом кодексе в части включения накладных в реестры. Поэтому, во избежание ненужных споров, плательщику налогов следует приложить разумные усилия для своевременного получения налоговых накладных. Помня при этом, что его право включать в кредит накладные предыдущих периодов ограничено только сроком – 1 год с даты выписки.

  Источник: прислали на емаил.

 • Xakerische

  01.04.2011, 11:47

  Возмущен этим бредом!

  С каких это пор налоговая накладная стала первичным документом?
  Если следовать логике налоговой, то получается, что на 1 хоз операцию оформляется не 1 первичный документ, а аж целых два! Доумничались, блин.

  А насчет притянутых за уши аргументов об отпечатках штемпеля скажу только одно - маразм крепчалъ... Прям щас побегу просить всех своих поставщиков чтобы мне рекомендованым письмом накладные слали.

  А как же абз.3 ст. 198,6 НКУ, о 365 календарных днях? На основании полученных налоговых накладных! Там что, мля, указано, каким образом их нужно получать?

  Любченко, не сильно ль много ты на себя берешь?

  Жду отмены этого гребанутого маразма!

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.