Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Закони » Держбюджет »

Закон України "Про Державний бюджет України на 2009 рік"

Надрукувати документ
08.01.2009

VI. ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 54. Установити у 2009 році прожитковий мінімум на одну особу та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, в розмірах, що діяли у грудні 2008 року.

Розміри державних соціальних гарантій на 2009 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 55. Установити з 1 січня 2009 року розмір мінімальної заробітної плати 605 гривень, з 1 квітня 2009 року - 625 гривень, з 1 липня 2009 року - 630 гривень, з 1 жовтня 2009 року - 650 гривень, з 1 грудня 2009 року - 669 гривень на місяць.

Розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ встановлюються Кабінетом Міністрів України виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду 545 гривень на місяць.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких будуть менші за визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

Керівникам бюджетних установ забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення".

Стаття 56. Установити, що з 1 січня 2009 року розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учня професійно-технічного навчального закладу становитиме 200 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу I - II рівня акредитації - 400 гривень на місяць, для студента вищого навчального закладу III - IV рівня акредитації - 530 гривень на місяць.

Для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з 1 січня 2009 року стипендія встановлюється в розмірах відповідно 550 та 1.160 гривень на місяць.

Стаття 57. Обласним та районним радам при затвердженні відповідних бюджетів виходити з того, що середньомісячна заробітна плата працівників виконавчого апарату ради не повинна перевищувати середньомісячну заробітну плату працівників апарату відповідної місцевої державної адміністрації.

Стаття 58. Надати право Міністерству фінансів України надавати Пенсійному фонду України позички на термін до дванадцяти календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України.

Стаття 59. Установити, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків.

Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які встановлюються відповідними радами.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Державними підприємствами та господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) або дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України.

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), сплачують до 1 червня 2009 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. Закрите акціонерне товариство "Укргаз-Енерго" сплачує до 1 червня 2009 року дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" у розмірі частки (акцій, паїв) Компанії у його статутному фонді.

Установити, що господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), сплачують до 1 червня 2009 року до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2008 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів.

На суму несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному фонді якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) якого знаходиться у статутному фонді господарського товариства, частка держави якого складає не менше 50 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), дивідендів на державну частку Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до Державного бюджету України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Стаття 60. У разі неприйняття господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає не менше 50 відсотків (крім закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки до 1 червня 2009 року, такі господарські товариства сплачують частину чистого прибутку до державного бюджету у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, до 1 червня 2009 року.

У разі неприйняття закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго" рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки до 1 червня 2009 року, це акціонерне товариство забезпечує перерахування Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2006, 2007 та 2008 роки у розмірі частки (акцій, паїв) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у його статутному фонді до 1 червня 2009 року.

На суму несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає не менше 50 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз-Енерго"), коштів нараховується пеня у порядку, визначеному частиною дев'ятою статті 59 цього Закону, яка сплачується до Державного бюджету України.

Стаття 61. Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань (крім витрат, що здійснюються відповідно до абзацу четвертого цієї статті), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ (крім передбачених статтею 27 цього Закону), можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, якщо відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Стаття 62. Заборонити у 2009 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуризовану суму заборгованості, списується;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами).

Стаття 63. Установити, що у 2009 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3,1 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2009 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".

Стаття 64. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу (далі - працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"), а також у частині медичної допомоги і санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення - члени сімей військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу; пенсіонери з числа військовослужбовців і осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатна відправка та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 65. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 66. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі, якщо відсутня така заборгованість, розпорядник бюджетних коштів спрямовує:

50 відсотків коштів - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень;

50 відсотків коштів - на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).

При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду бюджету.

Стаття 67. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 68. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Стаття 69. Установити, що у 2009 році обсяг збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України, становить 2.680.000 тис. гривень, у тому числі 160.000 тис. гривень нарахованих і не сплачених зобов'язань державного підприємства "Енергоринок" перед державним бюджетом з цього збору за минулі роки. Помісячні обсяги зазначеного збору затверджуються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Стаття 70. Установити, що в 2009 році продаж об'єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них здійснюється на відкритих аукціонах у порядку та за переліком, визначеними Кабінетом Міністрів України.

Будь-які зобов'язання та платежі за рахунок відповідних надходжень здійснюються виключно в межах коштів, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету.

Стаття 71. Надати право Кабінету Міністрів України у 2009 році встановлювати розміри соціальних виплат, які відповідно до законодавства визначаються залежно від розміру мінімальної заробітної плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за відповідними бюджетними програмами.

Стаття 72. Національній комісії регулювання електроенергетики України під час формування ціни та проведення розрахунків за електричну енергію, що реалізується енергогенеруючими компаніями, передбачити кошти у сумі не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'язані з погашенням заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за отримане у 1997 - 2000 роках згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України органічне паливо.

Енергогенеруючим компаніям забезпечувати перерахування до спеціального фонду Державного бюджету України коштів у рахунок погашення зазначеної заборгованості в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 73. Установити, що у 2009 році передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 141, 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Порядок визначення вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При визначенні орендних ставок за користування комунальним майном в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі орендні ставки за користування державним майном, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, є індикативними і застосовуються як стартові при проведенні конкурсу.

Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки, бере участь у конкурсі на отримання права оренди державного та комунального майна.

Орендодавець при визначенні переможця конкурсу, за інших рівних умов, надає перевагу пропозиціям орендаря, який належним чином виконував свої обов'язки, шляхом застосування преференційної поправки.

Розмір преференційної поправки встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може бути меншим 0,8.

Стаття 74. Установити, що у 2009 році продаж визначених Законом України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Кошти від продажу цих об'єктів спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.

У разі, якщо земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, перебуває в комунальній власності, кошти від продажу такої земельної ділянки спрямовуються до відповідного місцевого бюджету.

Стаття 75. Дозволити Міністерству оборони України у 2009 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України укладати із суб'єктами господарювання - переможцями процедур закупівлі у 2007 - 2008 роках додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України.

Дозволити військовим частинам, військовим навчальним закладам та установам Збройних Сил України на термін дії договору про закупівлю послуг з харчування передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме майно, необхідне для організації харчування в стаціонарних та польових умовах, зазначеним суб'єктам господарювання на умовах позички.

Стаття 76. Установити, що у 2009 році кошти Стабілізаційного фонду спрямовуються на заходи відповідно до Закону України від 31 жовтня 2008 року N 639-VI "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та заходи за такими напрямами:

1) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів та підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі - 2.200.000 тис. гривень;

2) фінансування інвестиційних проектів на підприємствах авіабудування, оборонно-промислового комплексу, машинобудування, придбання повітряних суден на умовах фінансового лізингу, а також фінансування проектів, пов'язаних з консервацією виробничих потужностей промислових підприємств, реструктуризацією та ліквідацією об'єктів підприємств гірничої хімії та підприємств з підземного видобутку залізної руди, утилізацією боєприпасів і твердого ракетного палива, - 896.000 тис. гривень;

3) здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проектів з будівництва та технічного переоснащення вугледобувних підприємств, торфодобувних підприємств (у сумі 35.000 тис. гривень), проектів, пов'язаних з підвищенням техніки безпеки шахт, а також проектів з ліквідації шахт - 5.000.000 тис. гривень;

4) реалізація інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві 500.000 тис. гривень;

5) виконання Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень) - 4.354.560 тис. гривень;

6) збільшення статутних капіталів відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк" та відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк", у тому числі для іпотечного кредитування житла - 800.000 тис. гривень;

7) реалізація інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів - 1.500.000 тис. гривень, з них:

будівництво льодових спортивних споруд із штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України" - 150.000 тис. гривень;

створення бази олімпійської підготовки по стрільбі з лука - 20.000 тис. гривень;

будівництво метрополітену у м. Донецьку - 500.000 тис. гривень;

обласному бюджету Житомирської області - 12.000 тис. гривень;

обласному бюджету Луганської області - 12.000 тис. гривень;

обласному бюджету Кіровоградської області (для добудови обласного онкологічного диспансеру) - 11.000 тис. гривень;

міському бюджету м. Бучі - 20.000 тис. гривень;

міському бюджету м. Керчі (на спорудження третьої

черги міської тролейбусної лінії) - 10.000 тис. гривень;

виконання Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року - 100.000 тис. гривень;

8) придбання шкільних автобусів для перевезення учнів загальноосвітніх шкіл, що проживають у сільській місцевості, - 150.000 тис. гривень;

9) створення, закупівля і модернізація озброєння, військової та спеціальної техніки за державним оборонним замовленням у національних виробників для забезпечення оборони, громадського порядку, цивільного захисту та пожежної безпеки - 2.767.100 тис. гривень, з них:

на оборонне замовлення Міністерства оборони України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України тощо - 1.173.000 тис. гривень;

для Міністерства внутрішніх справ України - 700.000 тис. гривень;

10) реалізація інвестиційних проектів в енергетичній галузі, у тому числі на створення ядерно-паливного циклу в Україні - 600.000 тис. гривень;

11) будівництво Всеукраїнського центру радіохірургії у складі Клінічної лікарні "Феофанія" - 12.000 тис. гривень;

12) придбання для Державної митної служби України рентгенотелевізійних скануючих систем - 200.000 тис. гривень;

13) придбання пожежної техніки та обладнання вітчизняного виробництва - не менш як 100.000 тис. гривень;

14) комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області - 50.000 тис. гривень;

15) виконання функцій столиці відповідно до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", включаючи будівництво метрополітену - 500.000 тис. гривень;

16) створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" - 200.000 тис. гривень;

17) капітальний ремонт Національної дитячої спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ" Міністерства охорони здоров'я України - 10.000 тис. гривень;

18) реконструкція будівлі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я - 10.000 тис. гривень;

19) створення фільмів національного виробництва - 50.000 тис. гривень;

20) розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України;

21) поповнення статутних фондів державних підприємств;

22) інші витрати.

Порядки використання коштів Стабілізаційного фонду за напрямами, визначеними частиною першою цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням із комітетами Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та з питань бюджету здійснювати перерозподіл напрямів використання коштів Стабілізаційного фонду, а також за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони - щодо додаткового розподілу і перерозподілу напрямів, визначених пунктом 9 частини першої цієї статті.

Стаття 77. Установити, що збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню протягом 2009 року справляється в розмірі 0,2 відсотка.

Стаття 78. Установити, що на виплати, які здійснюються згідно із Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів", не нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, на випадок безробіття і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Стаття 79. Установити, що за рішенням Кабінету Міністрів України можуть придбаватися акції банків (частки, паї) в обмін на державні облігації України, випущені чи отримані понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного розміру державного боргу України, визначеного статтею 11 цього Закону.

На обсяг випущених державних облігацій України Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 80. Кабінет Міністрів України у 2009 році може отримувати позики від міжнародних фінансових організацій на реалізацію проектів економічного і соціального розвитку України. Кошти, які надійдуть від міжнародних фінансових організацій понад обсяги, встановлені додатками N 2, N 3 та N 4 до цього Закону, зараховуються та використовуються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 81. Списати непогашену позичку у сумі 4.692.400 тис. гривень, надану у 2008 році. Пенсійному фонду України для забезпечення своєчасної виплати пенсії відповідно до статті 57 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів", за рахунок коштів державного бюджету.

Стаття 82. Установити, що у 2009 році застосовуються нормативи збору за спеціальне використання лісових ресурсів, які діяли у 2008 році.

Стаття 83. Установити, що бюджетні призначення Міністерства внутрішніх справ України на 2009 рік в обсязі 500.000 тис. гривень забезпечуються в межах фактичного обсягу надходжень адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху до загального фонду державного бюджету.

Стаття 84. Державні облігації України підлягають обов'язковому викупу Національним банком України за їх номінальною вартістю протягом трьох банківських днів з дня надходження пропозиції щодо їх викупу від банків.

Стаття 85. У разі недоотримання доходів загального фонду державного бюджету згідно з помісячним розписом для забезпечення проведення захищених статей видатків державного бюджету дозволити Кабінету Міністрів України здійснити державні запозичення понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного розміру державного боргу України, визначеного статтею 11 цього Закону.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 86. У зв'язку з фінансово-економічною кризою та з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України встановити, що рефінансування комерційних банків здійснюється у порядку, затвердженому Національним банком України разом із Кабінетом Міністрів України.

Зупинити дію частини другої статті 36 та пункту 1 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238) в частині встановлення і зміни ставки рефінансування та визначення порядку надання кредитів комерційним банкам для підтримки ліквідності (рефінансування комерційних банків) Національним банком України одноосібно.

VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року. 

2. Додатки N 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України за результатами виконання Державного бюджету України у січні - квітні 2009 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку України внести до 1 травня 2009 року на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", передбачивши, зокрема, збільшення витрат бюджету на забезпечення першочергових функцій держави, у тому числі пов'язаних з виконанням функцій столиці, а також поетапне впровадження Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб".

 

Президент України 

В. ЮЩЕНКО 

м. Київ
26 грудня 2008 року
N 835-VI 

  

 

Додатки до Закону на цьому сайті не наводяться.

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.