Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Надрукувати документ
04.03.2010

 

Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Дата /рік, місяць, число/ 

Установа 

____________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія 

____________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
____________________________ 

за КОПФГ 

Орган державного управління 

____________________________ 

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

____________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

 

Контрольна сума 

 

БАЛАНС
на ____________ 20__ р.

Форма N 1-дс

АКТИВ 

Код рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

I. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Основні засоби
           залишкова вартість 

 
010 

 

 

           знос 

011 

 

 

           первісна вартість 

012 

 

 

Нематеріальні активи
           залишкова вартість  

 
020 

 

 

           амортизація 

021 

 

 

           первісна вартість  

022 

 

 

Незавершене будівництво 

030 

 

 

Запаси 

040 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

050 

 

 

Готова продукція 

060 

 

 

Інвестиції в нефінансові активи 

070 

 

 

Інші нефінансові активи  

080 

 

 

 

090 

 

 

Усього за розділом I 

100 

 

 

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ 

Дебіторська заборгованість за:
           розрахунками з бюджетом 

 
110 

 

 

           товари, роботи, послуги 

120 

 

 

           наданими кредитами 

130 

 

 

           виданими авансами 

140 

 

 

           внутрішніми розрахунками 

150 

 

 

           розрахунками з недостач 

160 

 

 

           інша 

170 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та
державних цільових фондів в:
           касі  

 
 
180 

 

 

          казначействі 

190 

 

 

          установах банків 

200 

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
          єдиному казначейському рахунку 

 
210 

 

 

          рахунках в установах банків 

220 

 

 

Фінансові інвестиції 

230 

 

 

Інші фінансові активи 

240 

 

 

 

250 

 

 

 

260 

 

 

Усього за розділом II 

270 

 

 

БАЛАНС 

280 

 

 

 

ПАСИВ 

Код
рядка 

На початок звітного року 

На кінець звітного періоду 

1 

2 

3 

4 

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Фонд дооцінки 

290 

 

 

Фінансовий результат звітного періоду з виконання:
           кошторисів бюджетних установ 

 
300 

 

 

           кошторисів державних цільових фондів 

310 

 

 

           бюджетів 

320 

 

 

Фінансовий результат минулих звітних періодів з виконання:
           кошторисів бюджетних установ 

 
330 

 

 

           кошторисів державних цільових фондів 

340 

 

 

           бюджетів 

350 

 

 

 

360 

 

 

 

370 

 

 

Усього за розділом I 

380 

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Довгострокові зобов'язання за:
           цінними паперами 

 
390 

 

 

           кредитами 

400 

 

 

           депозитами 

410 

 

 

           інші 

420 

 

 

Поточні зобов'язання за:
           нарахованими доходами та іншими платежами до бюджету 

 
430 

 

 

           товари, роботи, послуги 

440 

 

 

           кредитами 

450 

 

 

          одержаними авансами 

460 

 

 

          розрахунками з оплати праці 

470 

 

 

          внутрішніми розрахунками 

480 

 

 

          розрахунками з недостач 

490 

 

 

          інші 

500 

 

 

 

510 

 

 

 

520 

 

 

Усього за розділом II 

530 

 

 

БАЛАНС 

540 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5 6
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.