Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Надрукувати документ
04.03.2010

Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Дата /рік, місяць, число/ 

Установа 

____________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія 

____________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
____________________________ 

за КОПФГ 

Орган державного управління 

____________________________ 

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

____________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

 

Контрольна сума 

         

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ____________ 20__ р.

Форма N 2-дс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За попередній період 

1 

2 

3 

4 

ДОХОДИ 

 

 

 

Податкові надходження 

010 

 

 

Неподаткові надходження 

020 

 

 

Доходи від операцій з капіталом  

030 

 

 

Трансферти 

040 

 

 

Цільові фонди 

050 

 

 

 

060 

 

 

 

070 

 

 

Всього доходів 

080 

 

 

ВИТРАТИ 

 

 

 

Загальнодержавні функції  

090 

 

 

Оборона  

100 

 

 

Громадський порядок, безпека та судова влада  

110 

 

 

Економічна діяльність  

120 

 

 

Охорона навколишнього природного середовища  

130 

 

 

Житлово-комунальне господарство  

140 

 

 

Охорона здоров'я 

150 

 

 

Духовний та фізичний розвиток  

160 

 

 

Освіта 

170 

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення  

180 

 

 

 

190 

 

 

 

200 

 

 

Всього витрат 

210 

 

 

Надлишок/дефіцит за звітний період 

220 

 

 

 

II. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСІВ

Стаття 

Код рядка 

За звітний період 

За попередній період 

1 

2 

3 

4 

ДОХОДИ 

 

 

 

Асигнування загального фонду 

230 

 

 

Асигнування спеціального фонду 

240 

 

 

Плата за послуги 

250 

 

 

Інші джерела власних надходжень 

260 

 

 

Надходження на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 

270 

 

 

Позики міжнародних фінансових організацій 

280 

 

 

 

290 

 

 

 

300 

 

 

Всього доходів 

310 

 

 

ВИТРАТИ 

 

 

 

Видатки на товари і послуги 

320 

 

 

В тому числі:
          оплата праці працівників 

 
321 

 

 

          нарахування на заробітну плату 

322 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями  

330 

 

 

Субсидії і поточні трансферти  

340 

 

 

Придбання основного капіталу 

350 

 

 

Створення державних запасів і резервів  

360 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

370 

 

 

Капітальні трансферти  

380 

 

 

Нерозподілені видатки  

390 

 

 

Внутрішнє кредитування 

400 

 

 

Зовнішнє кредитування 

410 

 

 

 

420 

 

 

 

430 

 

 

Всього витрат 

440 

 

 

Надлишок/дефіцит за звітний період 

450 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 [3] 4 5 6
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.