Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Надрукувати документ
04.03.2010

 

Додаток 3
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Дата /рік, місяць, число/ 

Установа 

____________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія 

____________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

 
____________________________ 

за КОПФГ 

Орган державного управління 

____________________________ 

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

____________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

 

Контрольна сума 

         

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 20__ р.

Форма N 3-дс

Стаття 

Код
рядка 

За звітний період 

За попередній період 

1 

2 

3 

4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від операційної діяльності, всього 

010 

 

 

          у тому числі:
                      податкові надходження 

011 

 

 

                      неподаткові надходження 

012 

 

 

                      трансферти 

013 

 

 

                      цільові фонди 

014 

 

 

                      інше  

015 

 

 

Витрати від операційної діяльності, всього 

020 

 

 

           у тому числі:
                      оплата праці працівників 

 
021 

 

 

                      нарахування на заробітну плату 

022 

 

 

                     оплата товарів, робіт, послуг постачальникам 

023 

 

 

                     субсидії та трансферти 

024 

 

 

                     інше  

025 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

030 

 

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від інвестиційної діяльності, всього 

040 

 

 

           у тому числі від продажу:
                      основних засобів 

 
041 

 

 

                     нематеріальних активів 

042 

 

 

                     інше 

043 

 

 

Витрати на інвестиційну діяльність, всього 

050 

 

 

            у тому числі на придбання:
                     основних засобів 

 
051 

 

 

                     нематеріальних активів 

052 

 

 

                     інше 

053 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

060 

 

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від фінансової діяльності, всього 

070 

 

 

           у тому числі від:
                       реалізації цінних паперів 

 
071 

 

 

                       повернення кредитів 

072 

 

 

                       отримання позик 

073 

 

 

                      отримання відсотків  

074 

 

 

                      інше 

075 

 

 

Витрати на фінансову діяльність, всього 

080 

 

 

           у тому числі на:
                       придбання цінних паперів 

 
081 

 

 

                       надання кредитів  

082 

 

 

                       погашення позик 

083 

 

 

                      плату відсотків за зобов'язаннями з фінансової діяльності 

084 

 

 

                      інше 

085 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

090 

 

 

Чистий рух коштів за звітний період  

100 

 

 

Залишок коштів на початок року 

110 

 

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

120 

 

 

Залишок коштів на кінець року 

130 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.