Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » П(С)БО » П(С)БО держ.сектор »

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

Надрукувати документ
04.03.2010

Додаток 4
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Дата /рік, місяць, число/ 

Установа 

____________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія 

____________________________ 

за КОАТУУ 

Організаційно-правова форма
господарювання 

____________________________ 

за КОПФГ 

Орган державного управління 

____________________________ 

за КОДУ 

Вид економічної діяльності 

____________________________ 

за КВЕД 

Одиниця виміру: тис. грн.  

 

Контрольна сума 

         

 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 20__ р.

Форма N 4-дс

Стаття 

Код 

Фінансовий результат 

 

Разом 

виконання кошторисів 

виконання бюджетів 

бюджетних установ 

державних цільових фондів 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Залишок
на початок року  

010 

 

 

 

 

 

Коригування
Зміна облікової політики  

020 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок  

030 

 

 

 

 

 

Інші зміни  

040 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року  

050 

 

 

 

 

 

Переоцінка активів
Дооцінка основних засобів  

060 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів  

070 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавершеного будівництва  

080 

 

 

 

 

 

Уцінка незавершеного будівництва  

090 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематеріальних активів  

100 

 

 

 

 

 

Уцінка нематеріальних активів  

110 

 

 

 

 

 

Надлишок/дефіцит за звітний період 

120 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі 

130 

 

 

 

 

 

 

140 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

Разом змін в капіталі  

160 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець звітного періоду 

170 

 

 

 

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер

 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 [5] 6
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.